Smyčka Náměstí Bratří Synků

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Náměstí Bratří Synků


Nejkratší pražská smyčka. I tak by se totiž dala charakterizovat podoba tohoto obratiště. Pokud tedy budeme vycházet ze zásady, že smyčku tvoří ta část tramvajové tratě, kde odstavené vlaky nebrání v provozu na okolních tratích. V tom případě smyčku Náměstí Bratří Synků tvoří cca 70 metrů dlouhá spojovací kolej mezi tramvajovou tratí v ulici Na Zámecké a náměstím bratří Synků.

Souprava vozů T3 ev.č.6730+6731 vypravená na linku 10 manipuluje ve smyčce Náměstí Bratří Synků. | 6.3.2004
Vůz T3M ev.č.8038 vypravený na linku 13 odbočuje z ulice Na Zámecké a vjíždí do prostoru nástupní zastávky Náměstí Bratří Synků. | 21.1.2014
Vůz T3M ev.č.8042 vypravený na linku 13 vyčkává v prostoru odbočení koleje smyčky Náměstí Bratří Synků z ulice Na Zámecké. | 28.1.2013
Souprava vozů T3R.P ev.č.8309+8308 vypravená na reklamní linku označenou číslem 77, které symbolizovalo nejvyužívanější předvolbu 777 mobilního operátora Oscar, který měnil jméno na Vodafone, vjíždí do smyčky Náměstí Bratří Synků. | 1.12.2005
Vůz T3M ev.č.8038 vypravený na linku 14 vjíždí do prostoru nástupní zastávky smyčky Náměstí Bratří Synků. | 10.9.2016
Souprava vozů T3 ev.č.6577+6579 vypravená na linku 11 stanicuje v nástupní zastávce smyčky Náměstí Bratří Synků. | 16.10.2000
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7057+7049 vypravená na linku 26 odbavuje cestující v nástupní zastávce smyčky Náměstí Bratří Synků. | 17.4.2005
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9053 vypravený na linku 14 odbavuje cestující v nástupní zastávce smyčky Náměstí Bratří Synků. | 18.10.2016
Vůz Škoda 14T Elektra ev.č.9113 v prostoru nástupní zastávky smyčky Náměstí Bratří Synků simuluje pro objektiv provoz na lince 18. Za povšimnutí stojí také padlý velikán, tedy uhnilý označník zastávky nahrazený provizorním. | 27.7.2007
Souprava vozů T3 ev.č.6921+T3SUCS ev.č.7099 vypravená na linku 11 vyčkává s dispečerem po mimořádné události na odjezd do domovské vozovny. | 16.12.2010
Vůz T3SUCS ev.č.7022 vypravený na linku 13 odbavuje cestující v nástupní zastávce smyčky Náměstí Bratří Synků. | 9.9.2013
Sněhový pluh T3M ev.č.5415 projíždí smyčkou Náměstí Bratří Synků. | 16.12.2010
Zatímco na hlavní trati probíhá rekonstrukce, vůz Škoda 15T ForCity Alfa ev.č.9217 vypravený na linku 18 opouští již zprovozněnou kolejí mezi smyčkou Náměstí Bratří Synků a křižovatkou Otakarova prostor smyčky. | 1.11.2011
Vůz T6A5 ev.č.8613 vypravený na linku 16 vjíždí do prostoru zastávky Náměstí Bratří Synků ve smyčce. | 12.8.2007
Souprava vozů T3R.P ev.č.8413+8412 vypravená na linku 18 vjíždí do nástupní zastávky smyčky Náměstí Bratří Synků. | 24.7.2006
Vůz T3R.P ev.č.8239 vypravený na linku 57 vyčkává na čas k nájezdu do nástupní zastávky smyčky Náměstí Bratří Synků. | 22.5.2002
Druhý vyrobený vůz T3 ev.č.6102 na narozeninové jízdě pro spolupracovníka Pražských tramvají, Absoluta, zavítal také do smyčky Náměstí Bratří Synků. | 17.7.2010
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5524 zachycený v prostoru nástupní zastávky smyčky Náměstí Bratří Synků. | 30.12.2010
Souprava vozů T3 ev.č.6714+6715 vypravená na linku 10 odbavuje cestující v nástupní zastávce smyčky Náměstí Bratří Synků. | 6.3.2004
Do smyčky Náměstí Bratří Synků zavítal také motorový vůz ev.č.3062 z roku 1942 přezdívaný Ponorka. | 25.1.2014
Souprava vozů T6A5 ev.č.8633+8615 vypravená na linku 7 vjíždí do prostoru zastávky Náměstí Bratří Synků. | 18.11.2011
Vůz T3SUCS ev.č.7191 vypravený na linku 11 odbavuje cestující v nástupní zastávce smyčky Náměstí Bratří Synků. | 10.9.2016
Vůz T3R.PLF ev.č.8281 vypravený na linku 31 odbavuje cestující v prostoru nástupní zastávky smyčky Náměstí Bratří Synků. | 2.7.2015
Vůz T3SUCS ev.č.7129 vypravený na linku 11 vjíždí do nástupní zastávky smyčky Náměstí Bratří Synků. | 20.11.2012
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7072+7073 vypravená na linku 11 opouští smyčku Náměstí Bratří Synků. | 7.10.2005
V letecké mapě vyznačená kolej smyčky Náměstí Bratří Synků.
Vyřčenou teorii samozřejmě porušují smyčky koncové, protože tam - při zaplnění obratiště - by se za počátek obratiště dala považovat až nejbližší křižovatka... Ale zpět k naší smyčce.

Smyčka v severní části náměstí Bratří Synků, nebo spojovací kolej, chcete-li, dokončená v listopadu 1956, byla součástí jednokolejné tratě v ulici Na Zámecké, umožnila od počátku obracení vlaků od Nádraží Vršovice i Nuselského údolí. Poprvé byla využita 13. ledna 1957. Poté, co byl 19. října 1957 na křižovatce Otakarova zřízen jednokolejný oblouk z Bělehradské ulice, bylo možné trať využít i k obracení v této relaci.

Mezi 5. až 10. dubnem 1974 byla manipulační trať v ulici Na Zámecké upravena přidáním předjízdné koleje, aby mohla být v oblasti křižovatky Otakarova ukončena tramvajová linka, jejíž manipulace však nebude blokovat provoz zatahujících vlaků.

Stísněná a nepřehledná podoba blízké křižovatky Otakarova dlouhodobě nevyhovovala dopravním potřebám města. Poté, co bylo rozhodnuto o přestavbě části Vršovické ulice mezi nádražím Vršovice a železničním podjezdem, byla do ní zahrnuta také přeložka Otakarovy ulice a výstavba nových mostů. Přestavba celé lokality byla velmi náročná, protože vyžadovala zboření všech obytných domů na jižní straně Otakarovy ulice a především výstavbu nového širokého železničního nadjezdu na jedné z nejfrekventovanějších pražských železničních tratí (a současně zhlaví vršovického nádraží).

Samotná rekonstrukce uzlu v Otakarově ulici začala 26. července 1976 a probíhala v několika fázích s provizorními kolejemi. Trať v ulici Na Zámecké byla upravena na obousměrný provoz doplněním o oblouk od Vladimírovy ulice na manipulační kolej, dále byl doplněn oblouk z ulice Na Zámecké do Vršovic a v Otakarově ulici byl vložen pravý přejezd. V této etapě byl vyloučen provoz po všech přímých kolejích na střední části původní kolejové křižovatky a zároveň byly tratě v Bělehradské a Otakarově ulici propojeny prostým obloukem bez výhybek. Trať v ulici Na Zámecké se začala využívat obousměrně k výjezdům a zátahům vlaků vozovny Pankrác. Pro směr z vozovny se trať směla využívat v době mezi 4:30 – 7:00 hodinou a 12:00 – 16:00 hodinou. Do vozovny se po trati smělo jezdit mezi 7:00 – 10:00 hodinou a 17:00 – 1:00 hodinou.

Ve druhé etapě byla od 20. září 1976 vyloučena z provozu trať v Nuselském údolí a ulicí Na Zámecké jezdila pravidelná linka 18. Provoz řídila světelná signalizace a nebyl proto již omezen jen na určité hodiny.

V rámci třetí etapy byl od 13. října 1976 zrušen provoz po staré trati v Otakarově ulici a na všech provizoriích a začalo napojování přeložky. V této době skončilo pravidelné využívání tratě v ulici na Zámecké pro manipulační jízdy vozovny. Od 23. října 1976 byl zahájen provoz na přeložené trati v Otakarově ulici, situované až od 21 metrů jižněji na vlastní těleso a vedené novým podjezdem pod železniční tratí. Na nové křižovatce Otakarova byly zřízeny dvoukolejné oblouky z Otakarovy k Tylovu náměstí a k náměstí Bratří Synků. Provoz na trati v ulici Na Zámecké byl obnoven až 17. prosince 1976 poté, co byla dokončeno napojení křižovatky Zámecká, která zůstala, stejně jako v období před přestavbou, v podobě jednokolejného trojúhelníku, jen ležícího ve zcela jiné poloze. Trať tak byla o několik desítek metrů zkrácena. Napojení do Nuselské ulice přesto zůstalo v podobě z období přestavby, tedy včetně oblouku od křižovatky Vladimírova.

V roce 1986 proběhla kompletní rekonstrukce tratě metodou velkoplošných panelů BKV, během níž byla plně zdvoukolejněna trať v ulici Na Zámecké. Dne 13. května byl v souvislosti se zahájením rekonstrukce přerušen provoz na spojovací koleji, tedy námi sledované smyčce. K 1. červenci je zároveň zahájena rekonstrukce křižovatek Otakarova a Vladimírova, a tak když je k 1. září v oblasti obnovován provoz, čekají na tramvaje zrekonstruované obě křižovatky a do nové osy přesunutá dvoukolejná trať v ulici Na Zámecké. Provoz ve smyčce je obnoven až o měsíc později, 1. října, stejně tak jako n hlavní trati přes náměstí Bratří Synků mezi křižovatkami Otakarova a Náměstí Bratří Synků.

Koncem října a v listopadu 2011 proběhla rekonstrukce tramvajové tratě mezi křižovatkami Otakarova a Vladimírova. Byly odstraněny velkoplošné panely BKV a došlo k jejich náhradě klasickou konstrukcí koleje na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem. Součástí rekonstrukce byl také výjezd ze smyčky Náměstí Bratří Synků, kdy byla nahrazena původní čepová sjezdová výhybka výhybkou s pružnými jazyky.

Deponovací kapacita obratiště (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 3 vozy typu T.

Konstrukce tratě:
Vjezdová výhybka do smyčky z ulice Na Zámecké, včetně pravého oblouku je klasické konstrukce s krytem ze žulové dlažby. Stejně tak i výjezdový pravý oblouk a sjezdová výhybka na náměstí Bratří Synků jsou klasické konstrukce s krytem ze žulové dlažby, který ve výhybce přechází na asfaltový zákryt. Přímý, cca 15 metrů, dlouhý úsek prostoru nástupní zastávky je zbudován metodou velkoplošných panelů BKV.

Popis smyčky:
Vjezd na spojovací kolej umožňuje ručně přestavitelná čepová výhybka v ulici Na Zámecké, pouze ve směru od Otakarovy, pravým obloukem. Za ním následuje krátký přímý úsek, který je zároveň nástupní zastávkou. Pravým obloukem se pak spojovací kolej ve výhybce s pružnými jazyky slučuje s tratí na náměstí Bratří Synků.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:
 • Náměstí Bratří Synků
  - občasná nástupní zastávka na severní straně náměstí Bratří Synků, 14 metrů před výjezdem do ulice Bělehradská, nástupiště pro jeden vlak 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
 • smyčka bez provozu pravidelných linek
 • Fotocesta po smyčce Náměstí Bratří Synků
  Rozjezdová, ručně přestavitelná výhybka na kolej smyčky Náměstí Bratří Synků. Pravý oblouk koleje smyčky Náměstí Bratří Synků kryty velkou žulovou dlažbou. Pravý oblouk koleje smyčky Náměstí Bratří Synků kryty velkou žulovou dlažbou. Kolej smyčky dokončuje pravý oblouk v klasické konstrukci koleje a v prostoru zastávky Náměstí Bratří Synků přechází do konstrukce velkoplošných panelů BKV. Prostor zastávky Náměstí Bratří Synků.
  Prostor zastávky Náměstí Bratří Synků. Za prostorem nástupní zastávky kolej přechází opět do klasické konstrukce a její kryt v pravém výjezdovém oblouku tvoří velká žulová dlažba. Výjezdový pravý oblouk ze smyčky Náměstí Bratří Synků. Výjezdový pravý oblouk ze smyčky Náměstí Bratří Synků. Na posledních pár metrů výjezdový oblouk ze smyčky mění zákryt z velké žulové dlažby na asfalt a ve sjezdové výhybce se slučuje s hlavní traťovou kolejí.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022