Trať Spořilov - Otakarova

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Spořilov - Otakarova


Jak již to tak v Praze bývá, historie jedné tramvajové tratě úzce souvisí s jinou, historie jiné se prolíná s další a následně zjistíme, že ta „naše“ trať třeba vznikla vlastně jen v nepřímé souvislosti s jinými potřebami. To však není případ tramvajové tratě do Michle, k níž již v roce 1899 Elektrické podniky královského hlavního města Prahy připravily projekt a dokonce zakoupily i pozemek pro vozovnu vymezený ulicemi Nuselská, Mendíků a Adamovská.

Do cíle své cesty, ke smyčce Spořilov, se přiblížil vůz T6A5 ev.č.8606 vypravený na linku 11. | 3.1.2009
Souprava vozů T3 ev.č.6813+T3SUCS ev.č.7047 vypravená na linku 11 opustila smyčku Spořilov a po samostatném tělese míří k zastávce Michelská. | 20.9.2007
Autobus Karosa CityBus vypravený na linku 135 najíždí „provizorní“ komunikací na tramvajové těleso u smyčky Spořilov. | 21.9.2010
Ještě před opuštěním původního úseku tramvajové tratě před smyčkou na Bratislavském náměstí již probíhala výstavba přeložky k nové smyčce zřízené velkoplošnými panely BKV. | 1985
Ještě před opuštěním původního úseku tramvajové tratě před smyčkou na Bratislavském náměstí již probíhala výstavba přeložky k nové smyčce zřízené velkoplošnými panely BKV a výstavba nadjezdu Jižní spojky. | 1985
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7075+7027 vypravená na linku 11 opouští podjezd pod Jižní spojkou. | 30.4.2007
Po změně linkového vedení se od 1. září 2012 na spořilovské trati objevuje v pracovní dny linka 6, což dokumentuje vůz T6A5 ev.č.8672 vypravený na linku 6 jedoucí podél náspu Jižní spojky k podjezdu pod touto komunikací. | 24.9.2012
Vůz T6A5 ev.č.8696 vypravený na záložní vlak vozovny Motol hradící linku 11 míří podél Jižní spojky na samostatném tělese k zastávce Teplárna Michle. | 23.10.2000
Souprava vozů T3M ev.č.8094+8020 vypravená na linku 24 při jízdě k zastávce Teplárna Michle na samostatném tělese souběžném s Jižní spojkou podjíždí konstrukce parovodu. | 29.11.2011
Souprava vozů T3SU ev.č.7013+7014 vypravená na linku 11 odbočuje při jízdě ke smyčce Spořilov obloukem tvořeným ještě velkoplošnými panely BKV z Chodovské ulice na samostatné těleso podél Jižní spojky. | 30.4.2007
Souprava vozů T3R.P ev.č.8392+8393 vypravená na linku 11 překonává v Chodovské ulici při jízdě k zastávce Teplárna Michle most nad odstavným železničním nádražím Praha-Jih. | 21.9.2010
Vůz škoda 15T ev.č.9228 vypravený na linku 11 opustil zastávku Teplárna Michle a míří ke smyčce Spořilov. | 29.11.2011
Vůz T3R.P ev.č.8368 vypravený na linku 11 míří od zastávky Teplárna Michle ke smyčce Spořilov. | 3.1.2009
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5516 opustil zastávku Teplárna Michle a míří na Spořilov. | 18.9.2008
Do zastávky Teplárna Michle vjíždí souprava vozů T3SU ev.č.7014+7013 vypravená na linku 11. | 30.4.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7031+7030 vypravená na linku 11 stanicuje v zastávce Teplárna Michle. | 20.9.2007
V zastávce Teplárna Michle stanicuje vůz KT8D5.RN2P ev.č.9055 vypravený na cvičnou jízdu. | 21.9.2010
Souprava vozů T3M ev.č.8016+8024 vypravená na linku 11 míří Chodovskou ulicí k zastávce Teplárna Michle. | 1.12.2005
Vůz T3SUCS ev.č.7064 vypravený na linku 11 klesá Chodovskou ulicí k zastávce Teplárna Michle. | 3.1.2009
Souprava vozů T3R.P ev.č.8468+8469 vypravená na linku 24 míří Chodovskou ulicí k zastávce Teplárna Michle. | 29.11.2011
Vůz T6A5 ev.č.8725 vypravený na linku 11 klesá Chodovskou ulicí k zastávce Teplárna Michle. | 27.11.2011
Vozy KT8D5 ev.č.9035 a 9020 vypravené na linku 11 manipulují u kolejové spojky Californien v obratišti Chodovská během rekonstrukce mostů v Chodovské ulici. | 3.4.1999
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7103+7022 vypravená na linku 11 odbočila z ulice U Plynárny do Chodovské ulice a začíná klesat k zastávce Teplárna Michle. | 29.11.2011
Vůz T3R.P ev.č.8418 vypravený na linku 11 odbočuje za počínajícího sněžení z Chodovské ulice do ulice U Plynárny místem, kde pokračovala trať do Záběhlic. | 5.3.2005
Vůz T3R.P ev.č.8423 vypravený na linku 11 opustil za počínající sněhové vánice zastávku Chodovská a míří na Spořilov. | 5.3.2005
Souprava vozů T3R.P ev.č.8474+8475 vypravená na linku 24 míří ulicí U Plynárna k zastávce Chodovská. | 29.11.2011
Vůz T3R.P ev.č.8215 vypravený na linku 11 stanicuje v zastávce Chodovská ještě v její původní podobě, kdy cestující nastupovali do tramvají z vozovky. | 8.3.2009
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9078 vypravený na linku 11 míří ulicí U plynárny k zastávce Chodovská. | 6.8.2012
Vůz Škoda 15T ev.č.9218 vypravený na linku 11 uhání ulicí U Plynárny k zastávce Chodovská. | 21.2.2012
Vůz KT8D5 ev.č.9016 vypravený na linku 11 míří ulicí U Plynárny k zastávce Plynárna Michle. | 4.8.2012
Souprava vozů T3 ev.č.6938+6863 vypravená na linku 11 stanicuje v zastávce Plynárna Michle. | 13.10.2010
Dokončovaná ulice U Plynárny s živým tramvajovým provozem podél areálu dnešní Pražské plynárenské. | 1928
Vůz T3SUCS ev.č.7250 vypravený na linku 11 stanicuje v zastávce Teplárna Michle. | 27.11.2011
Vůz KT8D5 ev.č.9016 vypravený na linku 11 míří ulicí U Plynárny k zastávce Plynárna Michle. | 6.8.2012
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9087 vypravený na linku 11 míří oblouky ulice U Plynárny k zastávce Michelská. | 6.8.2012
Vůz T3 ev.č.6796 vypravený na linku 11 míří k zastávce Plynárna Michle. | 8.3.2009
Vůz KT8D5 ev.č.9020 vypravený na linku 24 projíždí ulicí U Plynárny pod železničními mosty k zastávce Michelská. | 29.11.2011
Původní dispozice úzké části ulice U Plynárny před železničními mosty s obytnou zástavbou na obou stranách. | okolo 1977
Před zahájením obnovy tramvajové tratě a komunikace v ulici U Plynárny byl její stav žalostný... | 10.9.1995
Vůz T3R.P ev.č.8359 vypravený na linku 11 uhání ulicí U Plynárny k zastávce Michelská prostorem, kde byly zlikvidovány obytné domy, aby mohlo dojít k rozšíření komunikace. | 8.3.2009
K zastávce Michelská přijíždí souprava vozů T3SUCS ev.č.7062+7043 vypravená na linku 11. | 20.9.2007
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9077 vypravený na linku 11 sviští ulicí U Plynárny k zastávce Michelská. | 6.8.2012
Autobus Karosa B731.1659 vypravený na linku 188 stanicuje v zastávce Michelská. | 15.11.2006
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9067 vypravený na linku 11 stanicuje v zastávce Michelská. | 7.8.2012
Souprava vozů T3R.P ev.č.8452+8453 vypravená na linku 24 opustila zastávku Michelská a míří k zastávce Pod Jezerkou. | 29.11.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7082+7078 vypravená na linku 11 opustila zastávku Michelská a míří k zastávce Pod Jezerkou. | 21.4.2001
Vůz T3R.P ev.č.8392 vypravený na linku 11 projíždí obloukem k zastávce Michelská. | 6.7.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9213 vypravený na linku 11 míří Nuselskou ulicí k zastávce Michelská. | 21.4.2011
Provoz v Nuselské ulici zachycený z rampy nad ulicí. | 40. léta
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9078 vypravený na linku 11 míří Nuselskou ulicí k zastávce Pod Jezerkou. | 6.8.2012
Vůz KT8D5 ev.č.9024 vypravený na linku 36 manipuluje v prostoru šturcu obratiště Pod Jezerkou, kde byly ukončeny tramvajové linky během rekonstrukce ulice U Plynárny. | září 1995
Vůz T3R.PV ev.č.8178 vypravený na linku 11 stanicuje v zastávce Pod Jezerkou. | 3.1.2009
Vůz KT8D5 ev.č.9016 vypravený na linku 11 míří Nuselskou ulicí k zastávce Horky. | 6.8.2012
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9095 vypravený na linku 24 stanicuje v zastávce Horky. | 29.11.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9229 vypravený na linku 11 opustil zastávku Horky a Nuselské ulicí míří ke křižovatce Vladimírova. | 21.2.2012
Vůz Škoda 15T ev.č.9221 vypravený na linku 24 odbavuje cestující v zastávce Horky. | 27.11.2011
Souprava vozů T6A5 ev.č.8601+8640 vypravená na linku 11 opustila křižovatku Vladimírova a Nuselskou ulicí míří k zastávce Horky. | 21.2.2012
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7041+7051 vypravená na linku 11 míří od náměstí bratří Synků Nuselskou ulicí k zastávce Horky. | 13.10.2010
Vůz Škoda 14T ev.č.9145 vypravený na cvičnou jízdu projíždí Nuselskou ulicí od náměstí bratří Synků ke křižovatce Vladimírova. | 6.8.2012
Souprava vozů T3 ev.č.6990+6358 vypravená na linku 18 opouští jednokolejný úsek Nuselské ulice u náměstí bratří Synků. | jaro 1995
Ke křižovatce na náměstí bratří Synků, umožňující odbočení do ulice Na Zámecké se přiblížil vůz T6A5 ev.č.8617 vypravený na linku 37. | 19.11.2011
V zastávce Náměstí bratří Synků stanicuje souprava vozů T3R.P ev.č.8495+8444 vypravená na linku 24. | 19.11.2011
Prvorepubliková idyla na náměstí bratří Synků, které se tehdy jmenovalo Riegrovo. Na pohlednici vidíme na náměstí tři koleje, na té střední odstavený vlečný vůz, a v tehdy levostranném provozu, do centra města mířící motorový vůz na lince 21. | 40. léta
Souprava vozů T3R.PV ev.č.8169+8170 vypravená na linku 18 míří krátce po dokončení rekonstrukce traťovým úsekem od křižovatky Otakarova do zastávky Náměstí bratří Synků. | 19.11.2011
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9075 vypravený na linku 24 opustil smyčku Spořilov a míří k Teplárně Michle. | 29.11.2011
Souprava vozů T3SUCs ev.č.7071+7070 vypravená na linku 11 opustila smyčku Spořilov a po samostatném tělese se přibližuje k místu připojení provizorní komunikace sloužící k nájezdu autobusů na tramvajovou trať. | 21.9.2010
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9075 vypravený na linku 11 míří od smyčky Spořilov k zastávce Teplárna Michle. | 21.3.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9210 vypravený na linku 11 míří ke smyčce Spořilov. | 29.11.2011
Souprava vozů T3M ev.č.8094+8020 vypravená na linku 24 podjezdem pod Jižní spojkou míří ke smyčce Spořilov. | 29.11.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8390+8391 vypravená na linku 11 opouští v oblouku podjezd pod Jižní spojkou. | 1.12.2005
Samostatným tělesem mezi náspem železniční tratě a Jižní spojkou uhání vůz T3SUCS ev.č.7068 vypravený na linku 11. | 3.1.2009
Vůz Škoda 15T ev.č.9232 vypravený na linku 11 podjíždí typickou industriální stavbu na trati, parovod u Jižní spojky. | 29.11.2011
Souprava vozů T3SU ev.č.7049+7053 vypravená na linku 11 odbočuje při jízdě od smyčky Spořilov obloukem tvořeným ještě velkoplošnými panely BKV ze samostatného tělesa k zastávce Teplárna Michle. | 30.4.2007
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9079 vypravený na linku 24 míří Chodovskou ulicí ke smyčce Spořilov. | 29.11.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8318+8323 vypravená na linku 11 míří k zastávce Teplárna Michle. | 21.9.2010
Vůz T3R.P ev.č.8377 vypravený na linku 11 překonává v Chodovské ulici u zastávky Teplárna Michle most před odstavné železniční nádraží Praha-Jih. | 6.7.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8366+8367 vypravená na linku 11 míří Chodovskou ulicí k zastávce Teplárna Michle. | 1.12.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7065+7066 vypravená na linku 11 stanicuje v zastávce Teplárna Michle. | 21.9.2010
Souprava vozů T3 ev.č.6815+6710 vypravená na linku 11 opouští zastávku Teplárna Michle. | 30.4.2007
Vůz Škoda 15T ev.č.9206 vypravený na cvičnou jízdu stanicuje v zastávce Teplárna Michle. | 21.3.2011
Trať v Chodovské ulici mířila doslova na periferii... | 1933
Vůz Škoda 15T ev.č.9215 vypravený na linku 11 klesá Chodovskou ulicí k zastávce Teplárna Michle. | 27.11.2011
Vůz KT8D5 ev.č.9048 vypravený na linku 11 začíná stoupat Chodovskou ulicí k zastávce Chodovská. | 6.8.2012
Vůz T3SUCS ev.č.7205 vypravený na linku 11 překonává v Chodovské ulici potok Botič a pozvolna stoupá k zastávce Chodovská. | 27.11.2011
Vůz KT8D5 ev.č.9020 vypravený na linku 11 klesá Chodovskou ulicí podél vznikajícího obchodního centra k zastávce Teplárna Michle. | 6.8.2012
Vůz KT8D5 ev.č.9011 vypravený na linku 11 manipuluje za kolejovou spojkou Californien v obratišti Chodovská během rekonstrukce mostů v Chodovské ulici. | 3.4.1999
Souprava vozů T3R.P ev.č.8475+8474 vypravená na linku 24 vyčkává na světelné křižovatce ulic Chodovská a U Plynárny na signál volno k odbočení k zastávce Chodovská. | 29.11.2011
K zastávce Chodovská se blíží ulicí U Plynárny T3R.P ev.č.8324 vypravený na linku 11. | 2.8.2009
Vůz T3R.P ev.č.8219 vypravený na linku 11 míří ulicí U Plynárny k zastávce Chodovská. | 27.11.2011
V zastávce Chodovská stanicuje vůz T3R.P ev.č.8322 vypravený na linku 11. | 2.8.2009
Vůz T3M ev.č.8098 vypravený na linku 11 vjíždí do prostoru dočasně přesunuté zastávky Chodovská. Nástupiště stálé zastávky vpovzdálí právě prochází rekonstrukcí. | 2.8.2009
Vůz KT8D5 ev.č.9011 vypravený na linku 11 míří ulicí U plynárny k zastávce Plynárna Michle. | 6.8.2012
Vůz Škoda 15T ev.č.9255 najíždějící první kilometry na zkušebních jízdách míří ulicí U Plynárny k zastávce Plynárna Michle. | 4.8.2012
Do zastávky Plynárna Michle vjíždí vůz T3SUCS ev.č.7022 vypravený na linku 11. | 8.3.2009
Souprava vozů T3R.P ev.č.8468+8469 vypravená na linku 24 stanicuje v zastávce Plynárna Michle. | 29.11.2011
Souprava linky 23 vedená motorovým vozem ev.č.2125 stanicuje v zastávce Plynárna Michle. | duben 1974
Vůz T6A5 ev.č.8618 vypravený na linku 11 se klikatí ulicí U Plynárny podél areálu Pražské plynárenské. | 8.3.2009
Vůz Škoda 15T ev.č.9222 vypravený na linku 11 míří ulicí U Plynárny k zastávce Michelská. | 29.11.2011
Vůz T3R.P ev.č.8324 vypravený na linku 11 míří oblouky ulice U Plynárny k zastávce Michelská. | 8.3.2009
Vůz T3R.P ev.č.8220 vypravený na linku 11 míří ulicí U Plynárny pod železniční mosty před zastávkou Plynárna Michle. | 8.3.2009
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9075 vypravený na linku 11 sviští ulicí U Plynárny přes křižovatku s ulicí U Hellady k zastávce Teplárna Michle. | 6.8.2012
Během rekonstrukce železniční mostů nad ulicí U Plynárny viselo na vzdálenějším mostě pro řidiče upozornění „Pozor vrchní vedení 312 cm vysoko!“ | 40. léta
Před zahájením obnovy tramvajové tratě a komunikace v ulici U Plynárny byl její stav žalostný... | 10.9.1995
Vůz T3R.P ev.č.8405 vypravený na linku 11 míří ulicí U Plynárny k zastávce Plynárna Michle. | 8.3.2009
Souprava vozů T3 ev.č.6710+6815 vypravená na linku 11 míří k zastávce Michelská. | 30.4.2007
Vůz KT8D5 ev.č.9029 ještě v původním barevném schématu laku vypravený na cvičnou jízdu projíždí ulicí U Plynárny k zastávce Michelská. | 20.9.2007
Souprava vozů T3SU ev.č.7014+7013 vypravená na linku 11 stanicuje v zastávce Michelská. | 20.9.2007
Vůz Škoda 15T ev.č.9223 vypravený na linku 11 opustil zastávku Michelská a míří k zastávce Pod Jezerkou. | 29.11.2011
Obloukem před zastávkou Michelská přijíždí vůz T3SUCS ev.č.7023 vypravený na linku 11. | 8.3.2009
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9079 vypravený na linku 24 míří do zastávky Michelská. | 27.11.2011
Obratiště zřízené u hotelu Ariel. Zatímco vlak linky 19 přijíždí od Záběhlic, v obratišti vidíme manipulující vlak linky 23, kdy motorový vůz právě objíždí odstavený vůz vlečný. | okolo 1930
Vůz T3R.P ev.č.8303 během zkušební jízdy míří ulicí U Plynárny k zastávce Michelská. | 6.8.2012
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9054 vypravený na linku 11 míří Nuselskou ulicí k zastávce Michelská. | 6.8.2012
Při jízdě k mostu přes Botič míjí protisměrnou zastávku Pod Jezerkou souprava vozů T3R.P ev.č.8506+8507 vypravená na linku 24. | 29.11.2011
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9060 vypravený na linku 11 opustil zastávku Pod Jezerkou a míří Nuselskou ulicí k zastávce Michelská. | 6.8.2012
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7027+7030 vypravená na linku 11 projíždí křižovatkou s Kloboučnickou ulicí k zastávce Pod Jezerkou. | 21.2.2012
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9063 vypravený na linku 11 míjí při jízdě Nuselskou ulicí protisměrnou zastávku Horky a přes křižovatku s ulicí Na Jezerce míří k zastávce Pod Jezerkou. | 6.8.2012
Souprava vozů T6A5 ev.č.8639+8638 vypravená na linku 11 stanicuje v zastávce Horky. | 29.11.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8499+8501 vypravená na linku 24 míří přes křižovatku s ulicí V Horkách od zastávky Horky ke křižovatce Vladimírova. | 27.11.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7082+7070 vypravená na linku 11 právě opustila zastávku Horky a míří Nuselskou ulicí k zastávce Pod Jezerkou. | 21.2.2012
Nuselskou ulicí míří k zastávce Horky vůz T3R.P ev.č.8319 vypravený na linku 11. | 12.3.2011
Víkendové nízkopodlažní garance na linkách, provozovaných sólo vozy, zajištují vokovické vozy T3R.PLF, jako v případě vozu ev.č.8282 vypraveného na linku 11 pózujícího v Nuselské ulici před křižovatkou Vladimírova. | 6.7.2011
Cvičný vůz T3M ev.č.5519 vyjíždí do kolejové sítě po protisměrné koleji v Nuselské ulici u náměstí bratří Syků během rekonstrukce tohoto traťového úseku. | 8.11.2011
Souprava vozů T3 ev.č.6470+6471 vypravená na linku 11 opouští jednokolejný úsek Nuselské ulice u náměstí bratří Synků. | podzim 1993
Vůz RT6N1 ev.č.9102 vypravený na linku 11 v zastávce Náměstí bratří Synků. | 29.8.1997
Prvorepubliková idyla na náměstí bratří Synků, které se tehdy jmenovalo Riegrovo. | 40. léta
Prototypový vůz T6A5.3 ev.č.8600 zasahoval do provozu na sólo linkách vypravovaných žižkovskou vozovnou, jak dokazuje jeho snímek ze zastávky Náměstí bratří Synků, kde odbavuje cestující na lince 11. | 6.3.2004
Vůz Škoda 15T ev.č.9222 vypravený na linku 18 vyčkává u křižovatky Otakarova na signál volno pro odbočení k zastávce Divadlo Na Fidlovačce. | 5.7.2011
Podle původní alternativy měla být vozovna vybudována na pozemku vymezeném dnešními ulicemi V Horkách, U Křížku a Družstevní. Vlastní hala vozovny měla mít osm kolejí a vjezd do vozovny měl být na křižovatce s ulicí V Horkách. Druhá alternativa vozovnu umísťovala na sousední pozemek mezi dnešní ulice Mojmírova, U Křížku, Družstevní a Rostislavova. Příjezd do vozovny o šestnácti kolejích měl být Mojmírovou ulicí.

Tramvajová trať do Michle měla navázat na koleje u železniční zastávky Vinohrady, která byla zřízena na náspu pod dnešními tramvajovými zastávkami Nuselské schody. Jenže tento násep a nedostatečná nosnost mostu přes Botič u nuselského pivovaru vytvořily hned na počátku překážku výstavbě této tratě...

Tramvajové koleje od Vinohrad tak v roce 1904 skončily u tehdejší vinohradské železniční zastávky a všem bylo jasné, že pro její pokračování bude nutné tramvajovou trať včetně komunikace zahloubit, železniční koleje umístit na most a navíc vybudovat ještě nový most přes Botič.

Výstavba železničního mostu však proběhla až v průběhu roku 1913 a 27. listopadu komise uskutečnila pochůzku v trase projektované tratě do Michle, a protože neshledala žádné zásadnější překážky ke stavbě, posvětila, jak tehdy bývalo takřka standardem, již vlastně zahájenou stavbu. V rámci práce na podjezdu byly totiž hned položeny tramvajové koleje do rekonstruované vozovky. Koleje se objevily také na novém mostě přes Botič, kde bylo v předstihu položeno 15 metrů kolejí, které však nebyly ani z jedné strany nikam napojeny. Světová válka další realizaci projektu zabránila....

Elektrické podniky proto alespoň v roce 1914 propojily již položené koleje na mostě přes Botič a trať prodloužily až před nuselský pivovar, kam 4. října zahájily provoz. I přes nedostatek financí a válečné události byl ještě téhož roku 21. listopadu dokončený úsek znovu prodloužen až na dnešní náměstí bratří Synků, kam ještě mnoho let museli cestující z Michle docházet.

Teprve v říjnu 1922 se začala stavět tramvajová trať dnešní Nuselskou ulicí dál do Michle a 17. června 1923 se obyvatelé této části města poprvé svezli tramvajemi až zhruba k dnešní zastávce Michelská, kde byla trať jednokolejně zakončena. Současně byla na dnešním náměstí bratří Synků zřízena třetí kolej.

V roce 1924, když Elektrické podniky požádaly o povolení předběžných technických prací ke stavbě 1,5 km dlouhého prodloužení jednokolejné tratě od stávající konečné v Michli se stále ještě uvažovalo o výstavbě tramvajové vozovny v této lokalitě. Podrobné projekty však už nebyly nikdy vypracovány, protože se naskytlo výhodnější řešení v podobě pozemků na Pankráci, kde bylo rozhodnuto vedle věznice nakonec vozovnu vybudovat. Stavba navazující tratě byla zahájena 30. března 1925, již následujícího dne byly v prostoru křižovatky Vladimírova vloženy výhybky a 20. července téhož roku byl zahájen provoz.

V prostoru dnešní křižovatky Otakarova se 1. listopadu 1925 připojila pouze oblouky k náměstí bratří Synků novostavba tramvajové tratě od Albertova. Již následující rok se 1. června tramvaje vydaly dále od dnešní křižovatky Otakarova Vršovickou ulicí až za nádraží Praha - Vršovice. Jenže tehdy byly ještě ve zdejší lokalitě naprosto jiné a navíc stísněné poměry. Průjezd od divadla Na Fidlovačce k Otakarově nebyl přímý, na křižovatce nebylo možné instalovat všechny potřebné oblouky a samotná Otakarova ulice byla velmi úzká. Tramvajová trať v Otakarově ulici vedla v místech dnešního parkoviště podél domů a následně pokračovala prostorem, kde donedávna manipulovaly autobusy linky 193.

K zastávce Chodovská, tedy na dnešní křižovatku ulic U Plynárny a Chodovské byla trať prodloužena okolo areálu plynárny od 1. března 1928, ale byla to konečná jen dočasná, zároveň byla v Michli u hotelu Ariel zřízena kolejová odbočka, sloužící jako obratiště. Při prodloužení se u vyústění ulice Nad Vinným potokem tramvajová trať dostávala do kolize se zde umístěným úrovňovým železničním podjezdem. Aby se předešlo úrovňovému křižování železnice s tramvajemi, ulice U Plynárny byla zahloubena a do většiny zdejších domů se pak muselo vstupovat po schodech. Jiné domy si zase zřídily vstupy přes původní sklepy...

Od 12. října 1929 se jezdilo až na Spořilov, kde vznikla jednokolejná smyčka s kusou odstavnou kolejí. Na Spořilov stačila jediná linka, druhá byla ukončená právě na kolejové odbočce v Michli u hotelu Ariel. Záhy se ale ukázalo, že by bylo vhodné, aby i druhá linka jezdila dál, pro zlepšení obslužnosti nové plynárny a železniční zastávky Michle. V roce 1933 byl předložen Ministerstvu železnic projekt na výstavbu kolejového trojúhelníku ústícího do ulice Nad Vinným potokem, ale nakonec se neuskutečnil.

Nová příležitost se naskytla až v roce 1937, kdy Elektrické podniky vypracovaly projekt výstavby traťového úseku do Záběhlic na křižovatku dnešních ulic Záběhlické a V Korytech. Mezi Chodovskou a počátkem záběhlické zástavby měla být vybudována čtyřpruhová komunikace s tramvajovým zvýšeným tělesem uprostřed. Návrh byl projednán a schválen 15. listopadu 1937 a téměř obratem se začal stavět počátek trati. Postaveno bylo 137 metrů dvoukolejné tratě s přejezdem a od 24. ledna 1938 byla na nové koleje prodloužena linka 23, zároveň bylo zrušeno původní obratiště u hotelu Ariel, kde došlo také k drobné přeložce kolejí.

Bohužel nakonec zůstalo jen u tohoto prodloužení. Nepostavily se ani nové vozovky, ani pokračování tratě, takže na Chodovské fakticky vzniklo pouze nové obratiště. Během války došlo k malé úpravě konečné – přejezd byl zrušen a nahrazen koncovou výhybkou.

Z úsporných důvodů se během II. světové války od 30. března 1944 do 4. listopadu 1945 mezi Chodovskou a Spořilovem jezdilo pouze po jedné koleji.

Na původní křižovatce Otakarova byl 8. června 1949 zprovozněn jednokolejný manipulační oblouk umožňující vyjíždějícím pankráckým vlakům odbočení z náměstí bratří Synků vpravo na Otakarovu. Do té doby vyjíždějící a zatahující vlaky vozovny Pankrác musely z náměstí bratří Synků nejprve vlevo k divadlu Na Fidlovačce, kde do ulice Na Fidlovačce ústil vratný kolejový trojúhelník s jehož pomocí se otočily do protisměru.

V roce 1955 byla záběhlická trať prodloužena na novou smyčku, čímž pro řidiče tramvají odpadla manipulační činnost a výrazně se zlepšil komfort. Provoz začal poslední den roku 1955.

Stále neuspokojivá situace s možnostmi výjezdů vlaků vozovny Pankrác zejména ve směru do Vršovic stála za výstavbou jednokolejné manipulační tratě v ulici Na Zámecké. Během její výstavby byla k 28. září 1956 zkrácena třetí kolej na náměstí bratří Synků a na původní trati v Otakarově ulici byla k 24. říjnu 1956 provedena drobná přeložka.

Součástí zprovozněné jednokolejné a jednosměrně pojížděné tratě v ulici Na Zámecké se k datu zahájení provozu, tedy 13. lednu 1957, stala také spojovací kolej na obvodu náměstí bratří Synků, sloužící jako smyčka pro obracení vlaků. Dalším zásahem do původního kolejového schématu v oblasti křižovatky Otakarova se stalo zřízení jednosměrného kolejového oblouku od nádraží Vršovice k Nuselským schodům k 19. říjnu téhož roku. V roce 1956 jen zkrácená třetí kolej na náměstí bratří Synků se 5. dubna 1960 dočkala své úplné likvidace.

Od 5. října 1964 do 4. července 1966 prožívala záběhlická tramvajová trať svou labutí píseň. Díky výstavbě železničního odstavného nádraží Praha-Jih a s ním související výstavbou mostů pod Chodovskou ulicí, došlo k přerušení provozu tramvají na Spořilov a jejich odklonění právě do Záběhlic, kam tramvaje naposledy přijely 30. června 1971. Od 1. července začala dočasná výluka, vyvolaná potřebou zjednodušit dopravu na křižovatce Chodovská, přes kterou byl dočasně sveden provoz z prvního úseku dálnice D1, končícího zatím na Spořilově. Druhým oficiálně uváděným důvodem byla výstavba teplovodu. Ani poté, co byl v roce 1973 hlavní dálniční proud odveden na severojižní magistrálu, se do Záběhlic nezačalo znovu jezdit. V té době existoval další formální důvod – rozšíření odstavného nádraží Praha-jih. Faktem zůstává, že se tramvaje na záběhlickou smyčku již nikdy nevrátily.

Přes půl století neřešená a nepřehledná lokalita křižovatky Otakarova si v souvislosti se stále narůstající dopravou vyžadovala radikální řešení spočívající ve zboření několika domů na jižní straně Otakarovy ulice a především výstavbu nového širokého železničního nadjezdu na jedné z nejfrekventovanějších pražských železničních tratí.

Přestavba celého uzlu byla zahájena 26. července 1976. Její součástí bylo množství provizorních přeložek a také zřízení nového oblouku od křižovatky Vladimírova do ulice Na Zámecké, umožňující obousměrný provoz touto ulicí během rekonstrukce křižovatky Otakarova. Oblouk nakonec zůstal zachován i po skončení této rekonstrukce.

Původní trať v Otakarově ulici byla zrušena 13. října a o deset dní později byl zahájen provoz na nové trati a nové křižovatce Otakarova doplněné o nové oblouky umožňující obousměrný provoz od nádraží Vršovice do Bělehradské ulice i k náměstí bratří Synků.

V roce 1983 probíhala rekonstrukce Nuselské ulice a o tři roky později došlo na „lámání“ chleba. Koncová část tramvajové tratě v úseku od podjezdu pod železniční tratí, včetně tehdejší smyčky na Bratislavském náměstí musela od 1. července 1986 ustoupit výstavbě Jižní spojky a její mimoúrovňové křižovatky. Tramvajová trať byla přeložena na samostatné těleso mimo Chodovskou ulici a na jejím konci vzniká nová smyčka – tedy do stávající stopy.

V průběhu roku došlo také k přestavbě zdvoukolejnění tratě v ulici Na Zámecké, když již od 17. března 1986 byla vyjmuta rozjezdová výhybka z Nuselské ulice do ulice na Zámecké. Od 13. května byla v souvislosti se zahájením rekonstrukce samotné tratě v ulici Na Zámecké také odpojena spojovací kolej (smyčka) na náměstí mezi hlavní tratí a ulicí Na Zámecké.

K 1. červenci je zároveň zahájena rekonstrukce křižovatek Otakarova a Vladimírova, a tak když je k 1. září v oblasti obnovován provoz, čekají na tramvaje zrekonstruované obě křižovatky, zdvoukolejněná a do nové osy přesunutá trať v ulici Na Zámecké a také takřka půl kilometru nové tratě s novou smyčkou na Spořilově. Provoz přes náměstí bratří Synků mezi křižovatkami Otakarova a náměstí bratří Synků je obnoven až o měsíc později, 1. října, stejně tak spojovací koleji, tedy smyčce Náměstí bratří Synků.

V průběhu roku 1990 dochází k rekonstrukci tratě v Chodovské ulici a výměně velkoplošných panelů BKV v ulici U Plynárny.

Podobně jako za první republiky, začala v posledním desetiletí minulého století provoz tramvají omezovat oprava a výstavba kanalizace. Spořilovské trati se to dotklo od 25. října 1993 zavedením jednokolejného provozu v Nuselské ulici mezi křižovatkami Náměstí bratří Synků a Vladimírova a od 5. listopadu také v prostoru křižovatky ulic Nuselská a V Horkách. Zatímco zde byl dvoukolejný provoz obnoven po roce, 5. prosince 1994, u náměstí bratří Synků se tak stalo až 24. dubna 1995.

V průběhu let se katastroficky zhoršil stav velkoplošných panelů BKV včetně celé komunikace v ulici U Plynárny mezi zastávkami Chodovská – Michelská. U panelů nebyla výjimkou do vozovky trčící ocelová armatura jejich konstrukce, několikrát vyspravované trhliny, zcela zdeformovaný a bezpečnost provozu ohrožující beton. Žulová dlažba vozovky pak místy připomínala spíše polní oraniště po průjezdu pluhu ale v žádném případě bezpečnou městskou komunikaci, což přivedlo kompetentní orgány města k nutné myšlence na radikální rekonstrukci celé komunikace.

Aby alespoň část tratě bližší k náměstí bratří Synků nezůstala po dobu rekonstrukce bez provozu tramvají, byla v prostoru zastávky Pod Jezerkou do centra vložena zajišťovací výhybka, která zde umožnila ukončit tramvajovou linku. Výluka celého úseku probíhala do 29. srpna 1995 do 29. června 1996, provoz na dočasném obratišti byl zajišťován mezi 2. zářím 1995 a 20. červnem 1996. Paradoxně v té době zbývaly do nákupu povrchových výhybek Californien jen týdny...

Přesto se na trati nakonec povrchová výhybka Californien také objevila. Mezi 20. březnem a 8. květnem 1999 byla v Chodovské ulici, bezprostředně za odbočení z ulice U Plynárny použita pro ukončení linky od náměstí bratří Synků. Důvodem byla rekonstrukce mostních objektů pod Chodovskou ulicí.

V roce 2002 proběhla kompletní rekonstrukce křižovatky Vladimírova, když byl nejprve od 9. července vyloučen provoz na celé křižovatce. Od 23. července byl obnoven v přímém směru na Spořilov a teprve 3. srpna se začalo jezdit také po trati k vozovně Pankrác.

V průběhu roku 2005 probíhala postupná rekonstrukce trolejového vedení a lokální výměny velkoplošných panelů BKV.

Zprovoznění jižní části Pražského okruhu v září 2010 způsobilo svedení kamionové dopravy na Spořilovskou ulici. Důsledkem této změny bylo převedení autobusových linek ve směru do centra na tramvajovou trať, od smyčky Spořilov po Chodovskou ulici. Za tímto účelem byla protažena komunikace vedoucí původně na parkoviště až k tramvajové trati. Jelikož trať tvořená velkoplošnými panely BKV na takovou zátěž rozhodně nebyla stavěná, projevila se řada nedostatků ihned po první zimě. Velkoplošné panely BKV se začaly propadat a rozpadat.

V létě roku 2011 došlo k několika haváriím kolejových oblouků ze samostatného tělesa na Chodovskou ulici, a tak nezbývalo nic jiného, než celý oblouk vyměnit. Jako příhodný termín se zvolilo období mezi 10. a 14. listopadem 2011, kdy souběžně probíhala výluka tratě v Nuselské ulici u křižovatky Vladimírova, což přinášelo vlastně nulový dopad pro cestující, neboť spořilovská traťová větev byla tak jako tak ve výluce.

Celý oblouk byl zrekonstruován do podoby klasického svršku na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem, ovšem ve stejné stopě jako předchozí. Tudíž smutnou ironií budiž to, že po rekonstrukci se nad obloukem objevily na troleji vyvěšené značky zakazující potkávání se vozů KT8D5, které zde až do rekonstrukce nebyly, přestože, údajně měly v obloucích být již od výstavby přeložky.

Jak již bylo zmíněno výše, stěžejní rekonstrukční práce koncem října a v listopadu 2011 patřily mezikřižovatkovému úseku Otakarova a Vladimírova. Zde došlo k úplné rekonstrukci tratě, spočívající v odstranění velkoplošných panelů BKV a jejich náhradě klasickou konstrukcí koleje na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem. Rekonstruována byla také křižovatka Náměstí bratří Synků, jejíž rozjezdová výhybka je nově radiově ovládaná. Po delším čase se zde užilo netradičních metod linkového vedení, resp. pojíždění kolejové sítě.

Úsek mezi ulicí Na Zámecké a křižovatkou Vladimírova byl rekonstruován jednokolejně za pomocí povrchových kolejových přejezdů Californien. V první etapě, probíhající od 31. října do 4. listopadu, vlaky využívaly původní kolej ve směru do centra, zatímco v koleji z centra mezi křižovatkami Náměstí bratří Synků a Vladimírova probíhala stavební činnost. Druhá etapa, probíhající od 7. do 11. listopadu, znamenala prohození kolejových spojek a provoz po již obnovené koleji z centra. Provoz na jednokolejce probíhal pouze v určitých časových obdobích, aby neomezoval stavební činnost.

I v roce 2012 dochází ke krátkodobým výlukám na Spořilovské větvi. V období od 7. června do 13. června je z důvodu výstavby obchodního centra v ulici Chodovské na trati přerušen provoz. Stejně jako v roce 2011 se výluky využilo k lokálním opravám tramvajové tratě, zejména mezi zastávkami Michelská a Pod Jezerkou, kde je trať namáhána projíždějícími autobusy.

Spořilovská trať tvoří jakousi pomyslnou spojnici vhodnou pro případné rozšíření kolejové sítě směrem na jih. Proto se již několik let vyskytují úvahy o jejím prodloužení dále k Opatovu a na Jižní město. Tramvaje mají podle studie vyrazit k sídlišti na jihu metropole od současné konečné na Spořilově podél ulice Spořilovská na Chodovec, kde zamíří obloukem do ulice Turkova a dále až na Litochlebské náměstí, kde se stočí Chilskou ulicí ke stanici metra Opatov. Trasa je plánována v délce cca 6,5 km. Náklady, stejně jako termín zahájení stavebních prací zatím nejsou odhadnuty.

Není vyloučena ani stavba dalších prodloužení, resp. propojek se současnými tratěmi tak, aby lidé ze Spořilova mohli cestovat přes Bohdalec do Vršovic, případně až na Želivského. Kdy a zda vůbec se ale tyto plány změní v realitu, ukáže až čas...

Tramvajová trať je od smyčky Spořilov po křižovatku Vladimírova zřízena metodou velkoplošných panelů BKV. Jedinou výjimku tvoří oblouk ze samostatného tělesa u Jižní spojky do středu Chodovské ulice, který je po rekonstrukci z roku 2011 klasické konstrukce kolejnic na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem. Prostor křižovatky Vladimírova, která je klasické konstrukce, kryje žulová dlažba, následující traťový úsek přes křižovatku Náměstí bratří Synků až ke křižovatce Otakarova je opět klasické konstrukce na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem.

Cestu po tramvajové trati začneme u smyčky Spořilov, kde na samostatném tělese tramvajová ztrať tvořená velkoplošnými panely BKV míří nejprve v přímém úseku, záhy vystřídaném malým pravým obloukem k podjezdu pod Jižní spojkou. Z pravé strany se záhy připojí provizorní komunikace umožňující nájezd autobusů MHD na tramvajové těleso. V podjezdu pod Jižní spojkou se tramvajová trať stočí ostrým levým obloukem, napřímí se a mezi tělesem železniční tratě a náspem Jižní spojky míří k Chodovské ulici. Poté co podjede místní teplovod, se v pravém oblouku, který prošel na konci roku 2011 rekonstrukcí a není tedy tvořen velkoplošnými panely BKV, ale klasickou konstrukcí na příčných pražcích s asfaltovým zákrytem, stočí do středu vozovky Chodovské ulice na zvýšené těleso. Výjezd je pro tramvaje krytý světelnou signalizací. Tramvajová trať zde pokračuje ve velkoplošných panelech BKV, podchází železniční trať a následně na mostě překonává železniční odstavné nádraží Jih. Tramvajová trať se přibližuje k zastávkám Teplárna Michle. Za nimi následuje světelně řízený přechod pro chodce a tramvajová trať se, stejně jako Chodovská ulice, stočí v táhlém pravém oblouku a začne stoupat. Na mostě překoná tok potoka Botiče a přiblíží se ke světelně řízené křižovatce ulic Chodovská, Záběhlická, Bohdalecká a U Plynárny. Posledně jmenované se přidržíme, koleje do ní odbočí levým obloukem a dostávají se do úrovně komunikace. Za křižovatkou s Popovickou ulicí následují zastávky Chodovská. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje jako součást vozovky podél areálu Pražské plynárenské v přímém úseku. Následně se mírně stočí vlevo a opět napřímí. Dospěje až do prostoru zastávek Plynárna Michle. Za nimi se stočí v pravém oblouku, který záhy vystřídá levý oblouk, krátká mezipřímá a další levý oblouk, jenž dovede tramvajové koleje až pod železniční mosty. První z mostů napojuje odstavné železniční nádraží Praha-Jih a vlečku Pražské plynárenské, druhý převádí koleje železniční tratě Vršovice - Krč a třetí opět napojuje odstavné železniční nádraží Praha-Jih. Za nimi se trať opět napřímí, po chvíli se stočí dalším levým obloukem. Po dalším přímém úseku následuje znovu oblouk, ale tentokráte pravý, za níž se trať v přímém úseku dostává do prostoru zastávek Michelská. Ještě v jejich prostoru se koleje stočí mírným levým obloukem, za nímž se pravým obloukem dostane do středu Nuselské ulice. Zde krátký přímý úsek vystřídá další pravý oblouk nahrazený opět přímým úsekem. Koleje v přímém úseku míří již po druhé ke korytu potoka Botiče, který překonávají na mostě stále v úrovni komunikace. Následují zastávky Pod Jezerkou, oddělené světelně řízenou křižovatkou s ulicí Mendíků, koleje tu pravým obloukem kopírují tvar komunikace. Trať se stáčí v levém oblouku, následně se napřímí, a pokračuje k zastávkám Horky, jejichž oba směry odděluje prostor, tvoří jakési malé náměstíčko s napojujícími se ulicemi Svatoslavova, Rostislavova a V Horkách. Trať se v tomto prostoru stočí v pravém oblouku, napřímí a v poměrně úzké části Nuselské ulice pokračuje ke křižovatce Vladimírova, vlevo odbočuje trať k vozovně Pankrác. Za ní již koleje opustí metodu velkoplošných panelů BKV a v přímém úseku pokračují ke křižovatce Náměstí bratří Synků. Zatímco vpravo odbočují koleje tratě v ulici Na Zámecké, náš přímý směr se dostává do prostoru zastávek Náměstí bratří Synků. Za nimi se koleje stočí v pravém oblouku, ke koleji v našem směru se připojí výjezdová kolej smyčky Náměstí bratří Synků a v přímém úseku trať dospěje ke křižovatce Otakarova, kde naše cesta skončí.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Teplárna Michle
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Chodovská na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Chodovská, 88 metrů za křižovatkou s ulicí Podle náhonu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Teplárna Michle
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Spořilov na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Chodovská, 23 metrů před křižovatkou s ulicí Podle náhonu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Chodovská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Plynárna Michle v ulici U Plynárny, 56 metrů za křižovatkou s ulicí Popovická, nástup z chodníku pro jeden vlak 2xT
 • Chodovská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Teplárna Michle v ulici U Plynárny, 5 metrů před křižovatkou s ulicí Popovická, nástup z vozovky pro jeden vlak 2xT
 • Plynárna Michle
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Michelská v ulici U Plynárny, 400 metrů před křižovatkou s ulicí Nad vinným potokem, nástup z vozovky pro dva vlaky 2xT
 • Plynárna Michle
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Chodovská v ulici U Plynárny, 430 metrů za křižovatkou s ulicí Nad vinným potokem, nástup z vozovky pro dva vlaky 2xT
 • Michelská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Pod Jezerkou ve středu vozovky ulice U Plynárny, 44 metrů před křižovatkou s ulicí Michelská, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Michelská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Plynárna Michle ve středu vozovky ulice U Plynárny, 64 metrů za křižovatkou s ulicí Michelská, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Pod Jezerkou
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Horky ve středu vozovky ulice Nuselská, 37 metrů před křižovatkou s ulicí Mendíků, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Pod Jezerkou
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Michelská ve středu vozovky ulice Nuselská, 12 metrů před křižovatkou s ulicí Mendíků, nástup z vozovky pro dva vlaky 2xT
 • Horky
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Nuselská radnice, Náměstí bratří Synků, Otakarova a Nádraží Vršovice ve středu vozovky ulice Nuselská, 30 metrů před křižovatkou s ulicí V Horkách, nástup z vozovky pro dva vlaky 2xT
 • Horky
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Pod Jezerkou ve středu vozovky ulice Nuselská, 10 metrů před křižovatkou s ulicí Svatoslavova, nástup z vozovky pro dva vlaky 2xT
 • Náměstí bratří Synků
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Divadlo Na Fidlovačce, Nuselské schody a Otakarova na komunikaci procházející středem náměstí bratří Synků, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Náměstí bratří Synků
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Horky a Nuselská radnice na komunikaci procházející středem náměstí bratří Synků, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  V celém úseku tramvajové tratě je provozována denní linka 11, kterou v pracovní dny doplňuje linky 6. V úseku mezi křižovatkami Otakarova a Vladimírova se na trati objevuje linka 18. Noční tramvajové linky se vyhýbají prostoru samotného náměstí bratří Synků a na trať najíždí ulicí Na Zámecké. Z tohoto důvodu se linka 56 mířící na Spořilov objevuje až od křižovatky Náměstí bratří Synků. Do provozu na trati zasahuje, ač bez jediné zastávky, také noční linka 53 mířící z ulice Na Zámecké k vozovně Pankrác. Na trati se tedy objevuje v úseku mezi křižovatkami Náměstí bratří Synků a Vladimírova.

  Fotocesta po trati Spořilov - Otakarova
  Počátek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV u smyčky Spořilov na samostatném tělese, v pravé části fotografie je vidět část komunikace, po níž najíždí na tramvajovou trať autobusy MHD. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV u smyčky Spořilov, mezi protisměrnými kolejemi je patrné sbližování se osové vzdálenosti, jejíž zvětšení je vyvoláno potřebou bezproblémového provozu vozů KT8D5 na vjezdu do smyčky Spořilov. Tramvajová trať se začíná stáčet táhlým pravým obloukem a zároveň klesat. Táhlý pravotočivý oblouk tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV. Klesající tramvajová trať se postupně napřimuje.
  Přímý úsek tramvajové tratě tvořený velkoplošnými panely BKV. Přímý úsek tramvajové tratě tvořený velkoplošnými panely BKV. Přímý úsek tramvajové tratě tvořený velkoplošnými panely BKV se záhy začne stáčet v levém oblouku do podjezdu pod Jižní spojkou. Tramvajová trať i po opuštění podjezdu pokračuje v levém oblouku a postupně se napřimuje mezi náspy Jižní spojky a železniční tratě. Tramvajová trať i po opuštění podjezdu pokračuje v levém oblouku a postupně se napřimuje mezi náspy Jižní spojky a železniční tratě.
  V levém oblouku tramvajová trať podchází podjezdem násep, na němž je umístěna Jižní spojka. V levém oblouku tramvajová trať podchází podjezdem násep, na němž je umístěna Jižní spojka. I po opuštění podjezdu pod jižní spojkou tramvajová trať neustává ve výrazně klopeném levém oblouku. Tramvajová trať se v klopeném levém oblouku dostává mezi dva náspy, na nichž je vedena automobilové Jižní spojka vlevo a železniční trať vpravo a napřimuje se. Přímý úsek tramvajové tratě tvořeném velkoplošnými panely BKV míří k Chodovské ulici.
  Přímý úsek tramvajové tratě tvořeném velkoplošnými panely BKV míří k Chodovské ulici. Tramvajová trať se v přímém úseku blíží pod industriální dominantu místa, parovod nadcházející tramvajovou trať. Pod parovodem se tramvajová trať blíží k pravému oblouku, jímž se dostane do středu Chodovské ulice. V přímém úseku se tramvajová trať dostává k pravému oblouku, který ji přes světelně řízenou křižovatku navede do středu Chodovské ulice. Oblouk je zřízený klasickou konstrukcí tramvajové tratě. Tramvajová trať se pravým obloukem zřízeným klasickou konstrukcí dostává do středu Chodovské ulice.
  Tramvajová trať se pravým obloukem zřízeným klasickou konstrukcí dostává do středu Chodovské ulice. Tramvajová trať se pravým obloukem zřízeným klasickou konstrukcí dostává do středu Chodovské ulice. Tramvajová trať se pravým obloukem zřízeným klasickou konstrukcí dostává do středu Chodovské ulice, koleje původní tratě přicházely z levé strany. Tramvajová trať se pravým obloukem dostává do středu Chodovské ulice na zvýšené těleso. Tramvajová trať se ve středu Chodovské ulice napřimuje, opouští klasickou konstrukci svršku, vrací se zpět do velkoplošných panelů BKV a zároveň podchází železniční most.
  Tramvajová trať zřízená metodou velkoplošných panelů BKV se pod železničním mostem stočí v levém oblouku, ale záhy se napřímí. V přímém úseku se tramvajové koleje blíží k mostu nad kolejištěm odstavného nádraží Praha-Jih. Na mostě překračuje kolejiště odstavného nádraží Praha-Jih nejen Chodovská ulice, ale také tramvajová trať v jejím středu. Na mostě překračuje kolejiště odstavného nádraží Praha-Jih nejen Chodovská ulice, ale také tramvajová trať v jejím středu. Přímý úsek tramvajové tratě před zastávkami Teplárna Michle.
  Přímý úsek tramvajové tratě před zastávkami Teplárna Michle. Přímý úsek tramvajové tratě před zastávkami Teplárna Michle. Tramvajová trať se na zvýšeném tělese ve středu Chodovské ulice přibližuje k zastávkám Teplárna Michle. Prostor zastávek Teplárna Michle. Prostor zastávek Teplárna Michle.
  Prostor zastávek Teplárna Michle se světelně řízeným přechodem pro chodce na jeho konci. Za zastávkami Teplárna Michle tramvajová trať pokračuje v přímém úseku. Následně se začíná stáčet v pravém oblouku... ...v němž je zřízen úrovňový přejezd pro automobily. Tramvajová trať tvořené velkoplošnými panely BKV se ve středu Chodovské ulice stáčí pravým obloukem.
  Tramvajová trať tvořené velkoplošnými panely BKV se ve středu Chodovské ulice stáčí pravým obloukem. Tramvajová trať tvořené velkoplošnými panely BKV se ve středu Chodovské ulice stáčí pravým obloukem. Tramvajová trať tvořené velkoplošnými panely BKV se ve středu Chodovské ulice stáčí pravým obloukem. Ještě v oblouku tramvajové tratě končí vyhrazený jízdní pruh pro autobusy na tramvajových kolejích a autobusy v tomto místě sjíždí ze zvýšeného tramvajového tělesa. Následně se tramvajová trať napřimuje...
  ...a po napřímení ve středu Chodovské ulice přibližuje k mostu nad potokem Botič. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV ve středu Chodovské ulice překračuje tok potoka Botiče. Tramvajová trať, stejně jako celá Chodovská ulice začíná stoupat v přímém úseku. Okolí tramvajové tratě v těchto místech doznává radikální proměny. Na ploše vpravo vzniká nové nákupní centrum... ...a z úrovňového přejezdu přes tramvajové koleje se stává světelně řízená křižovatka...
  Tramvajová trať v přímém úseku stoupá Chodovskou ulicí. Tramvajová trať v přímém úseku stoupá Chodovskou ulicí. Tramvajová trať v přímém úseku stoupá Chodovskou ulicí. Přímý úsek tramvajové tratě se záhy změní na levý oblouk přivádějící tramvajovou trať do ulice U Plynárny. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV odbočuje levým obloukem v prostoru světelně řízené křižovatky z Chodovské ulice do ulice U Plynárny.
  Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV odbočuje levým obloukem v prostoru světelně řízené křižovatky z Chodovské ulice do ulice U Plynárny. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV odbočuje levým obloukem v prostoru světelně řízené křižovatky z Chodovské ulice do ulice U Plynárny. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV odbočuje levým obloukem v prostoru světelně řízené křižovatky z Chodovské ulice do ulice U Plynárny. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV odbočuje levým obloukem v prostoru světelně řízené křižovatky z Chodovské ulice do ulice U Plynárny. Tramvajová trať se v ulici U Plynárny napřimuje a v úrovni vozovky pokračuje k zastávkám Chodovská.
  Přímý úsek tramvajové tratě v ulici U Plynárny před zastávkami Chodovská. Tramvajová trať se v přímém úseku blíží ke křižovatce s Popovickou ulicí. Koleje tramvajové tratě překračují křižovatku s Popovickou ulicí a spějí do prostoru zastávek Chodovská. Prostor zastávek Chodovská. Prostor zastávek Chodovská.
  Prostor zastávek Chodovská. Tramvajová trať v úrovni komunikace pokračuje za zastávkami Chodovská přímým úsekem z velkoplošných panelů BKV. Koleje tramvajové tratě se v ulici U Plynárny blíží k levému oblouku. Levý oblouk tramvajové tratě v ulici U Plynárny. Tramvajová trať se v úrovni ulice U Plynárny napřimuje.
  Tramvajová trať v přímém úseku ulice U Plynárny před zastávkami Plynárna Michle. Tramvajová trať v přímém úseku ulice U Plynárny před zastávkami Plynárna Michle. Koleje tramvajové tratě se přibližují k zastávkám Plynárna Michle. Prostor zastávky Plynárna Michle. Prostor zastávky Plynárna Michle.
  Přímý úsek tramvajové tratě za zastávkami Plynárna Michle. Za zastávkami Plynárna Michle tramvajová trať pokračuje přímým úsekem... ...který se záhy mění v pravý oblouk. Pravý oblouk tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV v ulici U Plynárny. Pravý oblouk tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV v ulici U Plynárny.
  Pravý oblouk tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV v ulici U Plynárny. Koleje tramvajové tratě se po dokončení pravého oblouku napřimují, aby záhy následoval oblouk levý. Krátký přímý úsek tramvajové tratě mezi pravým a levým obloukem v ulici U Plynárny. Tramvajová trať se začíná stáčet v ulici U Plynárny levým obloukem. Levý oblouk tramvajové tratě v ulici U Plynárny zřízený velkoplošnými panely BKV.
  Levý oblouk tramvajové tratě v ulici U Plynárny zřízený velkoplošnými panely BKV. Levý oblouk tramvajové tratě v ulici U Plynárny zřízený velkoplošnými panely BKV. Levým oblouk tramvajové tratě se začíná napřimovat... ...a koleje míří pod železniční mosty nesoucí koleje tratě mezi Vršovicemi a Krčí. Krátký přímý úsek tramvajové tratě v ulici U Plynárny ještě před železničními mosty opět vystřídá menší levý oblouk.
  V mírném levém oblouku, který se záhy napřimuje, podchází tramvajová trať celkem tři železniční mosty. Krajní napojují odstavné nádraží Praha-Jih, střední pak patří trati Vršovice - Krč. Tramvajová trať pod trojicí železniční mostů nad vozovkou ulice U Plynárny. V přímém úseku trať opouští železniční mosty, zprava se napojuje ulice Nad Vinným potokem. Přímý úsek tramvajové tratě v ulici U Plynárny. Přímý úsek tramvajové tratě v ulici U Plynárny.
  Levý oblouk v ulici U Plynárny podél betonové opěrné zdi na pravé straně komunikace, která nahradila původní obytnou zástavbu. Přímý úsek tramvajové tratě v ulici U Plynárny před zastávkou Michelská. Přímý úsek tramvajové tratě v ulici U Plynárny před zastávkou Michelská. Tramvajová trať v přímém úseku ulice U Plynárny překračuje křižovatku se zleva se připojující ulicí U Hellady. Tramvajová trať se stáčí táhlým pravým obloukem ulice U Plynárny.
  Tramvajová trať se stáčí táhlým pravým obloukem ulice U Plynárny. Tramvajová trať se stáčí táhlým pravým obloukem ulice U Plynárny. Tramvajová trať se stáčí táhlým pravým obloukem ulice U Plynárny. Koleje tramvajové tratě se v ulici U Plynárny opět napřimují. Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV v ulici U Plynárny.
  Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV v ulici U Plynárny. Zastávky Michelská jsou již na dohled. Prostor zastávek Michelská, zastávky jsou vůči sobě částečně odsazeny. Prostor zastávek Michelská, zastávky jsou vůči sobě částečně odsazeny. Prostor zastávek Michelská, zastávky jsou vůči sobě částečně odsazeny.
  Prostor zastávek Michelská, zastávky jsou vůči sobě částečně odsazeny. Za zastávkami Michelská se v místě vyústění stejnojmenné komunikace trať stočí ostrým pravým obloukem. Ostrý pravý oblouk tramvajové tratě z ulice U Plynárny do Nuselské ulice. Ostrý pravý oblouk tramvajové tratě z ulice U Plynárny do Nuselské ulice. Ostrý pravý oblouk tramvajové tratě z ulice U Plynárny do Nuselské ulice.
  V pravém oblouku tramvajová trať míří do Nuselské ulice. Jistě není bez zajímavosti, že před dokončením přeložky komunikací v oblasti Červeného Vrchu a pojmenováním této nové komunikace Leninova, se Leninovou nazývala právě Nuselská ulice. Ještě pár metrů a bude tomu ostrému oblouku z ulice U Plynárny do Nuselské ulice konec. Koleje tramvajové tratě se v Nuselské ulici napřimují. Přímý úsek tramvajové tratě v Nuselské ulici... ...je záhy vystřídán dalším pravým obloukem...
  ...ten je však poměrně krátký a trať se opět napřimuje. Tramvajová trať pokračuje Nuselskou ulicí v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať pokračuje Nuselskou ulicí v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať pokračuje Nuselskou ulicí v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať pokračuje Nuselskou ulicí v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV.
  Tramvajová trať se přibližuje k zastávce Pod Jezerkou do centra, ještě předtím musí v Nuselské ulici opět překonat tok potoka Botiče. Trať tvořená velkoplošnými panely BKV se stočí krátkým pravým obloukem a zamíří do prostoru zastávky Pod Jezerkou do centra. Prostor zastávky Pod Jezerkou do centra. Prostor zastávky Pod Jezerkou do centra. Mezi protisměrnými zastávkami Pod Jezerkou se tramvajová trať před vyústěním ulice Mendíků stočí pravým obloukem.
  Tramvajová trať se stáčí v pravém oblouku. Před světelně řízenou křižovatkou s ulicí Mendíků se tramvajová trať napřimuje a zamíří do prostoru zastávky Pod Jezerkou z centra. Prostor zastávky Pod Jezerkou z centra. Prostor zastávky Pod Jezerkou z centra. Tramvajová trať se přibližuje k vyústění celkem pěti ulic do Nuselské ulice.
  Tramvajová trať zřízená metodou velkoplošných panelů BKV kopíruje tvar Nuselské ulice a stáčí se v levém oblouku. Tramvajová trať zřízená metodou velkoplošných panelů BKV kopíruje tvar Nuselské ulice a stáčí se v levém oblouku. Tramvajová trať zřízená metodou velkoplošných panelů BKV kopíruje tvar Nuselské ulice a stáčí se v levém oblouku. Tramvajová trať zřízená metodou velkoplošných panelů BKV kopíruje tvar Nuselské ulice a stáčí se v levém oblouku. Koleje tramvajové tratě se stále drží Nuselské ulice a v jejím středu se napřimují.
  Přímý úsek tramvajové tratě v Nuselské ulici před zastávkami Horky. Přímý úsek tramvajové tratě v Nuselské ulici před zastávkami Horky. Koleje tramvajové tratě překračují vyústění ulice Na Jezerce, která se připojuje z levé strany. Tramvajová trať se blíží k zastávce Horky do centra. Prostor zastávky Horky do centra.
  Tramvajová trať opouští zastávku Horky do centra a vydává se ke křižovatce ulic Svatoslavova, Rostislavova a V Horkách v místě jejichž zaústění do Nuselské ulice vzniká malé náměstíčko. Náměstíčko vzniklé v místě styku ulic Svatoslavova, Rostislavova a V Horkách s Nuselskou ulicí tramvajová trať překračuje pravým obloukem. Náměstíčko vzniklé v místě styku ulic Svatoslavova, Rostislavova a V Horkách s Nuselskou ulicí tramvajová trať překračuje pravým obloukem. Před zastávkou Horky z centra se tramvajová trať opět napřimuje. Trať se v Nuselské ulici přibližuje k zastávce Horky z centra.
  Prostor protisměrné zastávky Horky z centra. Za zastávkou Horky z centra pokračuje tramvajová trať ve stísněné Nuselské ulici přímým úsekem. Přímý úsek tramvajové tratě ve staré zástavbě Nuselské ulice, tramvaje se zde doslova prodírají mezi parkujícími automobily. Přímý úsek tramvajové tratě ve staré zástavbě Nuselské ulice, tramvaje se zde doslova prodírají mezi parkujícími automobily. U vyústění Mečislavovy a Mojmírovy se tramvajová trať stočí v levém oblouku...
  ...následně se opět napřímí. Přímý úsek tramvajové tratě před křižovatkou Vladimírova. Zbývá posledních pár metrů tramvajové tratě zřízené velkoplošnými panely BKV. Rozvětvení křižovatky Vladimírova, vlevo odbočují tramvaje jedoucí k zastávce Nuselská radnice, přímo pak míří vlaky na náměstí bratří Synků. Sloučení traťových větví křižovatky Vladimírova k náměstí bratří Synků. Zleva přijíždí tramvaje od vozovny Pankrác, přímý směr přivádí tramvaje ze Spořilova.
  Za křižovatkou Vladimírova pokračuje tramvajová trať v Nuselské ulici přímým úsekem zřízeným klasickou kolejovou konstrukcí s asfaltovým zákrytem. Přímý úsek tramvajové tratě v Nuselské ulici míří na náměstí bratří Synků. Přímý úsek tramvajové tratě v Nuselské ulici míří na náměstí bratří Synků. Koleje se přibližují Nuselskou ulicí k rozvětvení křižovatky Náměstí bratří Synků do ulice Na Zámecké. Kolejové rozvětvení křižovatky Náměstí bratří Synků umožňuje tramvajím jedoucím přímo pokračovat do zastávky Náměstí bratří Synků a tramvajím odbočujícím vpravo pokračovat do ulice Na Zámecké.
  Tramvajová trať opouští křižovatku Náměstí bratří Synků a míří do prostoru stejnojmenné zastávky na stejnojmenném náměstí. Prostor zastávky Náměstí bratří Synků. Prostor zastávky Náměstí bratří Synků. Bezprostředně za zastávkami Náměstí bratří Synků se tramvajová trať stáčí pravým obloukem. Tramvajová trať v pravém oblouku prochází náměstí bratří Synků.
  Za pravým obloukem se tramvajová trať opět napřimuje. Sjezdová výhybka slučuje výjezdovou kolej ze smyčky Náměstí bratří Synků s traťovou kolejí směr křižovatka Otakarova. Přímý úsek tramvajové tratě za sjezdovou výhybkou ze smyčky Náměstí bratří Synků. Tramvajová trať v přímém úseku mezi výjezdem ze smyčky Náměstí bratří Synků a křižovatkou Otakarova. Závěrečný úsek tramvajové tratě před křižovatkou Otakarova.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021