Smyčka Spořilov

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Spořilov


Když se od 12. října 1929 začalo tramvají jezdit až na Spořilov, projížděla tramvaj doslova pustinou a Chodovská ulice připomínala jen pískoviště. Na jejím konci se rozprostíralo několik rodinných domků, u kterých byla trať zakončena jednokolejnou smyčkou na pozdějším Bratislavském náměstí s vnější kusou odstavnou kolejí, která sloužila k odstavování vlečných vozů v obdobích s nízkou přepravní poptávkou. Dnes tímto prostorem prochází frekventovaná Spořilovská ulice.

Když do Prahy přijde zima, prodírají se tramvaje sněhovými koryty, jak dokládá souprava vozů T3SU ev.č.7017+T3SUCS ev.č.7074 zachycená během vypravení na linku 11 ve výstupní zastávce smyčky Spořilov. | 13.1.2010
Vůz T3 ev.č.6796 vypravený na linku 11 odbavuje cestující ve výstupní zastávce smyčky Spořilov. | 3.6.2008
Souprava vozů T3 ev.č.6474+6475 vypravená na linku 11 odbavuje cestující ve výstupní zastávce smyčky Spořilov. | 8.11.1996
Vůz Škoda 15T ev.č.9233 na cvičné jízdě manipuluje na vnitřní koleji smyčky Spořilov v prostoru výstupní zastávky. | 7.10.2011
Setkání dvou karoserií vozů T6A5, v nichž se ukrývají dva rozdílné typy tramvají. Zatímco ve výstupní zastávce na vnější koleji stojí vůz T6A5 ev.č.8737 standardního pražského provedení s výzbrojí TV3 na lince 11, na koleji vnitřní stojí prototypový vůz T6A5.3 s výzbrojí TV14. | 21.11.1998
Vůz Škoda 15T ev.č.9208 na cvičné jízdě překonává kolejovou spojku mezi vnější a vnitřní kolejí smyčky Spořilov. | 24.5.2011
Garantovaně nízkopodlažní spoj na lince 11 jeden čas zajišťovala vozovna Hloubětín vozy KT8D5.RN2P, jako dokládá snímek vozu ev.č.9068 na vnější koleji smyčky Spořilov. | 15.4.2009
Souprava vozů T3 ev.č.6958+6959 vypravená na linku 11 manipuluje ve smyčce Spořilov. | 13.9.1997
Setkání dvou vlaků linky 11 zastoupených vozy T3SUCS ev.č.7080 a T3R.P ev.č.8214 ve smyčce Spořilov. | 28.2.2010
Vůz T3SUCS ev.č.7096 vypravený na linku 11 překonává ve smyčce Spořilov kolejovou spojku z vnitřní na vnější kolej v prostoru před nástupní zastávkou. | 16.6.2007
Vůz KT8D5 ev.č.9008 vypravený na linku 11 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Spořilov. | 6.6.1998
Souprava vozů T3 ev.č.6375+6373 vypravená na linku 38 najíždí do nástupní zastávky smyčky Spořilov. | 23.5.1995
Souprava vozů T3 ev.č.6813+6876 vypravená na linku 11 odbavuje cestující v nástupní zastávce smyčky Spořilov. | 14.3.2008
Zatímco v popředí snímku ze smyčky Spořilov vidíme v podstatě „nezajímavou“ téšestku ev.č.8741 vypravenou na linku 11 a nabírající své cestující v nástupní zastávce, v pozadí stojí dnes již zrušený žlutomodrý vůz T3G ev.č.8200. | 5.3.2006
Vůz T3SUCS ev.č.7288 vypravený na linku 11 odbavuje cestující ve výstupní zastávce smyčky Spořilov. | 30.5.2010
Vůz RT6N1 ev.č.9102 vypravený na linku 11 ve výstupní zastávce smyčky Spořilov. | 30.8.1997
Vůz Škoda 14T ev.č.9131 vypravený na linku 11 v prostoru výstupní zastávky smyčky Spořilov. | 13.1.2010
Do smyčky Spořilov také často míří vlaky po opravách na zkušební jízdy z Ústředních dílen, jak dokazuje „novotou“ zářící vůz T3SUCS ev.č.7284. | 8.4.2009
Vůz Škoda 14T ev.č.9115 na cvičné jízdě manipuluje na vnitřní koleji smyčky Spořilov v prostoru výstupní zastávky. | 14.1.2011
Vůz T6A5 ev.č.8722 vypravený na linku 11 vjíždí, s využitím kolejové spojky za výstupní zastávkou, na vnitřní kolej smyčky Spořilov. | 27.4.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6963+6511 vypravená na linku 26 zamířila díky odklonu do smyčky Spořilov. | 9.10.1999
Souprava vozů T6A5 ev.č.8616+8615 vypravená na linku 11 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Spořilov. | 28.7.2009
Setkání dvou zástupců nízkopodlažních vozidel, vozů KT8D5.RN2P ev.č.9097 a Škoda 14T ev.č.9149 na lince 11 ve smyčce Spořilov. | 22.6.2010
Na vnitřní koleji smyčky Spořilov manipuluje vůz T3SUCS ev.č.7214 vypravený na linku 11. | 16.6.2007
Vůz Škoda 14T ev.č.9162 vypravený na linku 11 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Spořilov. | 3.11.2009
Souprava cvičných vozů T3R.P ev.č.5523+5516 manipuluje na vnitřní koleji v prostoru nástupní zastávky smyčky Spořilov. | 25.9.2008
V nástupní zastávce smyčky Spořilov vyčkává na čas odjezdu vůz T3SUCS ev.č.7277 vypravený na linku 11. | 30.5.2010
V nástupní zastávce smyčky Spořilov odbavuje cestující vůz Škoda 15T ev.č.9208 vypravený na linku 11. | 11.5.2011
Postupný rozvoj vilové zástavby v oblasti ulic Severní I-IX a Severovýchodní I-IV se pozitivně projevil na narůstající přepravě cestujících. V průběhu roku 1932 byla ve smyčce Spořilov zřízena druhá kusá kolej, tentokráte v jejím středu jako příprava na vznik druhé koleje smyčky. Až v roce 1939 (zřejmě s přechodem na pravostranný provoz veškeré dopravy), však došlo k jejímu oboustrannému zaústění a tak teprve od tohoto roku můžeme o smyčce Spořilov hovořit jako o dvoukolejné s kusou vnější kolejí, která zůstala i nadále zachována.

Takřka souměrná smyčka začínala čepovou výhybkou, která větvila traťovou kolej levým obloukem na vnitřní a pravým obloukem na vnější kolej smyčky. Po obou kolejích se tedy tramvajové vlaky pohybovaly protisměrně.

Přestože okolní komunikace na Bratislavském náměstí prochází v průběhu let změnou směrového vedení (původní obdélníkovitý tvar prostranství se přemění skoro v kruhovitý tvar), smyčka v této podobě sloužila několik desetiletí, pouze v roce 1964 došlo ke zrušení vnější odstavné koleje. Nezapomenutelný nádech půvabu třicátých let celému prostranství dodávala dřevěná čekárna pro cestující, která by dnes jistě byla perlou Muzea MHD.

Předcházející odstavce však musíme uzavřít větou, že jsme dosud mluvili o původní smyčce Spořilov, která se do dnešních dní nedochovala...

Za přesunem či zrušením tramvajových smyček většinou stojí rozvoj automobilové dopravy a nejinak tomu bylo i v případě té spořilovské. Původní smyčka překáží výstavbě Jižní spojky a její mimoúrovňové křižovatky s jejím následným propojením k dálnici D1. Tento nerovný souboj nemohl dopadnout jinak, než ústupem tramvajové dopravy. Smyčka prožije své poslední měsíce v první polovině roku 1986, a pak společně s koncovou částí tramvajové tratě v úseku od podjezdu pod železniční tratí k 1. červenci 1986 ustupuje pokračující výstavbě tehdejšího nového vnějšího městského okruhu tvořeného Jižní spojkou.

Zatímco v tomto období osmdesátých let bylo trendem spíše tramvajové tratě likvidovat a nahrazovat moderním spojením za pomoci metra, spořilovské sídliště bylo pro tuto možnost nevhodně umístěné. Hodně utrpělo odstřižením od stanice metra vybudováním dálnice D1 a zůstávalo tak trochu stranou zájmu, což znamenalo pro tramvajovou dopravu značný přepravní potenciál, kterého se není radno vzdávat.

Prostor pro umístění nové smyčky mimo tehdejší komunikace a v podstatě na úrovni smyčky původní se proto naštěstí poměrně snadno a rychle našel. Tramvajová trať byla hned za podjezdem železniční tratě přeložena cca o 100 metrů východním směrem od Chodovské ulice na samostatné těleso a na jejím konci byla zřízena nová smyčka Spořilov v prostoru mezi ulicemi Na Chodovci a U mlýna. Nově zřízená jednokolejná smyčka s předjízdnou kolejí a dvěma kolejovými přejezdy zahájila provoz 1. září 1986.

Zprovoznění jižní části Pražského okruhu v září 2010 způsobilo svedení kamionové dopravy na Spořilovskou ulici. Důsledkem této změny bylo převedení autobusových linek ve směru do centra na tramvajovou trať. Za tímto účelem byla protažena komunikace vedoucí původně na parkoviště až k vyústění tramvajové smyčky.
Deponovací kapacita nové smyčky Spořilov činí 26 vozů typu T (bez možnosti průjezdu ostatních vlaků).

Smyčka začíná pravým obloukem, který ve výhybce větví traťovou kolej na vnitřní a vnější kolej smyčky. Standardně vlaky jedoucí do smyčky využívají pouze vnější kolej, jež zde přiléhá k chodníku na němž je zřízena výstupní zastávka. Vnitřní kolej se v této části používá pouze pro služební jízdy vlaků. Za prostorem výstupní zastávky, je umístěn kolejový přejezd z vnější na vnitřní kolej, umožňující vlakům přejet i na kolej vnitřní. Následně obě koleje pokračují dále levými oblouky. Před napřímením kolejí a nástupní zastávkou je umístěn druhý přejezd, umožňující návrat vlaků z vnitřní koleje na kolej vnější, kde je na přilehlém chodníku umístěna nástupní zastávka. V prostoru nástupní zastávky se, podobně jako v místě zastávky výstupní, vnitřní kolej pouze pro služební jízdy vlaků. Za nástupní zastávkou se obě koleje opět slučují a následuje již jen sjezdová výhybka smyčky. Všechny výhybky ve smyčce jsou klasické, s čepovými jazyky. Trojice rozjezdových výhybek je přestavitelná pouze ručně.

Celá smyčka je zřízena klasickou konstrukcí se zákrytem z velké žulové dlažby.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:
 • Spořilov
  - výstupní zastávka, vnější kolej smyčky Spořilov, 70 metrů za vjezdem do smyčky, výstup na chodník pro dva vlaky 2xT
 • Spořilov
  - nástupní zastávka, vnější kolej smyčky Spořilov, 18 metrů před výjezdem ze smyčky na širou trať, nástup z chodníku pro jeden vlak 2xT
 • Provozované linky v popisované smyčce:
  V pravidelném provozu byla do 8. března 2005 používána pouze vnější kolej smyčky. Od 8.března 2005 byla v denním provozu linka 11 a v nočním provozu linka 56 ukončeny na vnitřní koleji. V současnosti jsou ve smyčce ukončeny linky 6 (na vnitřní koleji, navíc pouze v pracovní dny) a na koleji vnější denní linka 11, jíž v noci nahrazuje linka 56.

  Fotocesta po smyčce Spořilov
  Počátek smyčky Spořilov je v rozjezdové, ručně přestavované výhybce, jenž kolej traťovou větví na vnitřní a vnější kolej smyčky. Za rozjezdovou výhybkou vnitřní a vnější kolej Spořilov smyčky pokračují v pravých obloucích a postupně zvětšují osovou vzdálenost obou kolejí. Vnitřní a vnější kolej smyčky Spořilov pokračují v pravých obloucích, na vnější koleji je zřízena výstupní zastávka, zatímco kolej vnitřní se v tomto místě využívá pouze pro manipulační potřeby. Manipulační prostor vnitřní koleje smyčky Spořilov v úrovni výstupní zastávky na vnější koleji smyčky. Manipulační prostor vnitřní koleje smyčky Spořilov v úrovni výstupní zastávky na vnější koleji smyčky.
  Manipulační prostor vnitřní koleje smyčky Spořilov v úrovni výstupní zastávky na vnější koleji smyčky. Manipulační prostor vnitřní koleje smyčky Spořilov v úrovni výstupní zastávky na vnější koleji smyčky. Za prostorem výstupní zastávky vnější koleje smyčky Spořilov následuje kolejová spojka, umožňující přejetí z vnější koleje na kolej vnitřní. Kolejová spojka vnější a vnitřní koleje smyčky Spořilov za výstupní zastávkou vnější koleje s čepovou, ručně přestavitelnou rozjezdovou výhybkou. Kolejová spojka vnější a vnitřní koleje smyčky Spořilov za výstupní zastávkou vnější koleje s čepovou, ručně přestavitelnou rozjezdovou výhybkou.
  Kolejová spojka vnější a vnitřní koleje smyčky Spořilov za výstupní zastávkou vnější koleje. Sjezdová výhybka kolejové spojky vnější a vnitřní koleje smyčky Spořilov za výstupní zastávkou vnější koleje v pohledu z kolejové spojky. Sjezdová výhybka kolejové spojky vnější a vnitřní koleje smyčky Spořilov za výstupní zastávkou vnější koleje v pohledu z manipulační části vnitřní koleje. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Spořilov. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Spořilov.
  Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Spořilov. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Spořilov. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Spořilov. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Spořilov. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Spořilov s již viditelnou kolejovou spojkou vnitřní a vnější koleje před nástupní zastávkou na vnější koleji.
  Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Spořilov s již viditelnou kolejovou spojkou vnitřní a vnější koleje před nástupní zastávkou na vnější koleji. Kolejová spojka vnitřní a vnější koleje smyčky Spořilov před nástupní zastávkou na vnější koleji s čepovou, ručně přestavitelnou rozjezdovou výhybkou. Kolejová spojka vnitřní a vnější koleje smyčky Spořilov před nástupní zastávkou na vnější koleji. Kolejová spojka vnitřní a vnější koleje smyčky Spořilov před nástupní zastávkou na vnější koleji. Kolejová spojka vnitřní a vnější koleje smyčky Spořilov před nástupní zastávkou na vnější koleji.
  Manipulační prostor vnitřní koleje smyčky Spořilov v úrovni nástupní zastávky na vnější koleji smyčky. Sjezdová výhybka kolejové spojky vnitřní a vnější koleje smyčky Spořilov před nástupní zastávkou vnější koleje v pohledu z kolejové spojky. Manipulační prostor vnitřní koleje smyčky Spořilov v úrovni nástupní zastávky na vnější koleji smyčky. Manipulační prostor vnitřní koleje smyčky Spořilov v úrovni nástupní zastávky na vnější koleji smyčky. Manipulační prostor vnitřní koleje smyčky Spořilov v úrovni nástupní zastávky na vnější koleji smyčky.
  Manipulační prostor vnitřní koleje smyčky Spořilov v úrovni nástupní zastávky na vnější koleji smyčky, kolej vnitřní se oblouky přibližuje ke koleji vnější. Vnitřní kolej smyčky Spořilov se v prostoru nástupní zastávky vnější koleje k této koleji přibližuje. Sjezdová výhybka slučující vnitřní a vnější kolej smyčky Spořilov za prostorem nástupní zastávky do koleje traťové v pohledu z vnější koleje. Sjezdová výhybka slučující vnitřní a vnější kolej smyčky Spořilov za prostorem nástupní zastávky do koleje traťové v pohledu z vnitřní koleje. Za sjezdovou výhybkou vnitřní a vnější koleje smyčky Spořilov již pokračuje jediná traťová kolej, v protisměrné koleji vidíme výhybku rozjezdovou.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022