Povrchová kolejová spojka Californien

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Povrchová kolejová spojka Californien


Vůz KT8D5 ev.č.9003 na lince 16 stanicuje v zastávce Orionka, zatímco vůz ev.č.9015 na lince 16 právě manipuluje přes povrchovou výhybku | 16.8.1998
Při opravách tramvajových tratí přispívají k co největšímu zkrácení vyloučeného úseku takřka až na minimum, povrchové kolejové spojky Californien (někdy uváděné jako povrchové výhybky), vyráběné lucemburskou firmou KIHN S.A. z Rumelange.
Tyto kolejové konstrukce umožňují provizorní úvraťové ukončení tramvajových linek na trati téměř u místa rekonstrukce, případně, při použití dvou kolejových spojek, převedení dopravy na dočasně jednokolejný provoz.

Jednoduchá kolejová spojka Californien od firmy KIHN Lucembursko má výšku 75 milimetrů a dodává se v pravém i levém provedení. Odbočná větev výhybky je bez přechodnice s poloměrem odbočení 25 metrů. V základní variantě je spojka určena k použití v normované osové vzdálenosti kolejí 3 metry, ale je možné pomocí kolejových mezikusů rozšířit osovou vzdálenost až na 4,5 metru.
Vůz KT8D5 ev.č.9038 na lince 25 právě přejíždí povrchovou výhybku do zastávky Vítězné náměstí | 13.4.2000
Vůz KT8D5 ev.č.9024 vypravený na linku 35 přejíždí oblouk povrchové spojky Californien | 4.7.2005 Vůz KT8D5 ev.č.9024 vypravený na linku 35 přejíždí přímou část povrchové spojky Californien | 4.7.2005

Detail montovaného styku kolejového křížení a kolejového mezikusu povrchové spojky Californien s vodivým propojením obou částí pomocí kabelového dracounu
Californien se skládá z nájezdových ramp (3x - pro každý vrchol), výměny, kolejového oblouku, křížení a případných muzikusů. Jednotlivé části kolejové spojky jsou k sobě pevně spojeny pomocí šroubů, přítužných matic a pružných podložek, nikoliv tedy svařením. Vodivé propojení všech částí kolejové spojky obstarávají dracouny s oky, které jsou vloženy mezi hlavami šroubů a přivařenými kostkami na jednotlivých částech kolejové spojky.
Smontovaná levá kolejová spojka v areálu vrchní stavby ve vozovně Hloubětín | 17.7.2006
 • Nájezdová (sjezdová) rampa

 • Nájezdová rampa povrchové spojky Californien
  Nájezdová rampa je tvořena dvěma ocelovými klíny, které jsou ve své zadní třetině na vnitřních kolejnicových hranách zesíleny kusy ve tvaru hranolu o šířce přibližně 5cm a délce jeden metr. Na horních částech hranolů jsou vyfrézovány žlábky pro vedení okolků kol, které jsou na čelní straně opatřeny krátkým náběhem. Klíny jsou navařeny na dva ocelové pražce o tloušťce 15 mm zajišťující správnou vzdálenost klínů. Ve spodní části klínu je zarážka zapadající do žlábku stávající koleje, která zajišťuje přesné nastavení nájezdové rampy a rozchod koleje 1435 milimetrů. Z vnější strany jsou podél celého klínu navařeny ocelové pásy opatřené otvory, sloužící k upevnění spojky na povrchu komunikace: Na těchto pásech jsou také uchycena oka sloužící k manipulaci s přejezdem.
  Na levém pražci je pomocí šroubu přichycena montážní otvor pro uchycení ke stávající stojinové kolejnici. Montážní otvor lze použít u povrchu dlážděného nebo živičného. V místě otvoru se musí ve vozovce vytvořit kapsa odebráním části dlažby nebo živice. Na velkoplošné panely se nájezdová rampa připevňuje pomocí hmoždinek.
  Vodivé propojení nájezdové rampy a blokovou kolejnicí B1 přivařeným drátěným dracounem
 • Kolejový oblouk

 • Kolejový oblouk spojky Californien vyrobený z blokových kolejnic B1 bývá umístěný mezi nájezdovou rampou a prodlužujícím mezikusem
  Kolejový oblouk je tvořen žlábkovou blokovou kolejnicí tvaru B1 na ocelových pražcích, mezipražcovými podložkami s příchytkami a jako každý jiný díl manipulačními oky. Kolejnice jsou přichyceny k ocelovým pražcům pomocí příchytek, které jsou na pražcích navařeny. Aby bylo zajištěno přesného styku s dalšími částmi spojky jsou na koncích kolejového oblouku z vnější strany navařeny kostky s otvorem a kuželovým náběhem pro šroubové spojení a z vnitřní strany kostky se závity pro šroubové uchycení dracounů. V patě blokové kolejnice a v pražci v místě příchytky jsou vyfrézovány drážky pro vložení pera, které zajišťuje kolejnici proti podélnému posunu.
 • Kolejové křížení

 • Kolejové křížení povrchové spojky Californien
  Kolejové křížení se skládá ze srdce a kolejnicové části, které jsou přivařeny k pražcům. Srdce je tvořeno z ocelového bloku s vyfrézovanými žlábky pro vedení okolků kol. Kolejnicová část je vyrobena z ocelového hranolu s vyfrézovanými žlábky. Na začátku a na konci žlábku jsou náběhy pro pozvolný nájezd okolku z blokové kolejnice.
 • Kolejový mezikus

 • Kolejový mezikus povrchové spojky Californien vyrobený z blokových kolejnic B1 slouží k dodržení osové vzdálenosti kolejí
  Kolejový mezikus je tvořen žlábkovou blokovou kolejnicí tvaru B1 ocelovými pražci, mezipražcovými podložkami a manipulačními oky. Kolejnice jsou přichyceny k ocelovým pražcům pomocí příchytek, které jsou na pražcích přivařeny. Na koncích kolejového mezikusu, v místě styku s dalšími částmi spojky, jsou na pražcích navařeny kostky s otvorem a kuželovým náběhem a mechanismus zabraňující podélnému posunu.
 • Výměna

 • Výměna povrchové kolejové spojky Californien
  V kolejové spojce je použita kolejová výměna s pružným jazykem. Výměna se skládá ze dvou půlvýměn. Ta je tvořena ocelovým blokem s vyfrézovanými žlábky a pružným výměnným jazykem, který je fixován ve žlábku pomocí klínu a čepu proti posunutí, přivařeného ve vyfrézované drážce žlábku tělesa výměny. Aretační díl je přišroubován na dně žlábku tělesa výměny a zabraňuje vyjetí klínu ze žlábku. Špičky jazyků s okem jsou v zajišťovací poloze přidržovány pomocí pružiny. Na obou koncích bloku jsou přivařeny patky a na nich kostky s otvory pro šroubové spojení s nájezdovou rampou a kolejovým mezikusem. V levé vnitřní části jsou navařeny kostky se závity pro šroubové uchycení dracounů. Vzájemné spojení půlvýměn a dodržení předepsaného rozchodu zajišťují rozchodnice. Stavěcí zařízení s držením do určeného směru je možno změnit podle potřeby.

  Zatím jediné využití povrchové spojky pro jednosměrné tramvaje v ulici Komunardů, kdy souprava vozů T3M ev.č.8057+8073 na lince 12 opouští jednokolejný úsek vytvořený Californieny při jízdě k zastávce Dělnická | 20.7.2002
  Vůz KT8D5 ev.č.9012 vypravený na linku 3 přijíždí přes povrchovou výhybku Californien do výstupní zastávky Jindřišská | 5.8.2003
  Zatím jediné využití povrchové spojky pro jednosměrné tramvaje v Plynární ulici, kdy souprava vozů T3 ev.č.6773+6775 na lince 1 opouští jednokolejný úsek vytvořený Californieny při jízdě k přesunuté zastávce Osadní | 5.8.2002
  Vůz KT8D5 ev.č.9010 vypravený na linku 3 přejíždí přes povrchovou výhybku Californien do nástupní zastávky Jindřišská | 5.8.2003

  Kolejová spojka se pokládá na stávající tramvajovou trať se zakrytým kolejovým svrškem. Před položením přejezdu musí být povrch komunikace řádně připraven tak, aby byly minimalizovány případné nerovnosti mezi dosedací plochou a pražci kolejové spojky. Výškové nesrovnalosti se dorovnají pomocí vložených dřevěných klínů z dubového nebo bukového dřeva mezi kolejovou spojkou a povrchem. Na tramvajové trati z panelů BKV se použijí k upevnění nájezdové rampy vhodné úderové kotvy.
  Konstrukce kolejových přejezdů jsou na kolejový svršek montovány v krátkých nočních výlukách bez jakéhokoliv zásahu do samotného svršku. Celková stavební délka jednoho přejezdu je přibližně 30 metrů. Rychlost jízdy tramvají přes kolejovou spojku je omezena 10 km/h. Při umístění spojky v prostoru zastávky musí být nástupní hrana v místě rozšíření průjezdného průřezu upravena (vhledem k vybočování čela tramvajového vozidla v oblouku), popřípadě zkrácen nástupní prostor.

  Detail spojovací části montovaného styku kolejové spojky Californien s výstupkem kuželovitého tvaru
  Detail spojovací části montovaného styku kolejové spojky Californien s otvorem kuželovitého tvaru
  Pro pražský Dopravní podnik byly povrchové výhybky v pravostranném a levostranném provedení vyrobeny a dodány v roce 1995 v ceně 3 milióny korun za obě povrchové výhybky dohromady. Odborná veřejnost se s nimi seznámila při příležitosti oslav 120 let MHD v Praze v areálu Ústředních dílen DP 22. září 1995. Zkušební provoz na provizorních kolejových spojkách probíhal v závěru roku 1995 ve vozovně Pankrác a na jeho základě vydalo Ministerstvo dopravy České republiky souhlas s jejich užíváním. Řadovým cestujícím se Kaliforňan (jak si jeho název zaměstnanci pražského Dopravního podniku ihned počeštili) představil poprvé 14. srpna 1996 ve svém pravostranném provedení mezi zastávkami Kavalírka a Klamovka.

  Demontovaná pravá kolejová spojka Californien
  Rozložená pravá povrchová spojka Californien v areálu vrchní stavby ve vozovně Hloubětín | 17.7.2006 Rozložená pravá povrchová spojka Californien v areálu vrchní stavby ve vozovně Hloubětín | 17.7.2006 Rozložená pravá povrchová spojka Californien v areálu vrchní stavby ve vozovně Hloubětín | 17.7.2006 Rozložená pravá povrchová spojka Californien v areálu vrchní stavby ve vozovně Hloubětín | 17.7.2006 Rozložená pravá povrchová spojka Californien v areálu vrchní stavby ve vozovně Hloubětín | 17.7.2006  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024