Jednokolejná trať v ulicích Na Zámecké, Nuselská a Táborská

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Jednokolejná trať v ulicích
Na Zámecké, Nuselská a Táborská


Nebývá často k vidění, aby v pražských ulicích byly současně využívány obě povrchové spojky Californien. Když už tato situace nastane, jako např. naposledy v červnu 2010 při současné rekonstrukci Plzeňské ulice a křižovatky Anděl, jejich nasazení je na sobě většinou nezávislé a slouží k úvraťovému zakončení linek tvořených obousměrnými vozy KT8D5 a KT8D5.RN2P na okraji vyloučených úseků. Současné využití spojek na jednom místě ke zřízení jednokolejného úseku zažila Praha v roce 2011 podruhé.

I. etapa výluky
31.10.-4.11.2011
Je krátce po 18:00 hodině a cvičný vůz T3R.P ev.č.5524 vyčkává přes spojkou Californien v ulici Na Zámecké na zapnutí trakčního napájení ve vyloučeném úseku, aby se kurzisti po takřka jedenácti hodinách vrátili do domovské vozovny. | 2.11.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8241+8240 překonává spojku Californien a v ulici Na Zámecké přejíždí na protisměrnou kolej. | 3.11.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9218 na cvičné jízdě odbočuje po protisměrné koleji z ulice Na Zámecké do Nuselské ulici. | 3.11.2011
Cvičný vůz T3 ev.č.5506 projíždí po protisměrné koleji v Nuselské ulici tvořené ještě velkoplošnými panely BKV v těsné blízkosti již zrekonstruované koleje do centra. | 2.11.2011
Sněhový pluh T3M vozovny Pankrác projíždí protisměrnou kolejí v Nuselské ulici v blízkosti strojní podbíječky. | 1.11.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8402+8403 projíždí Nuselskou ulicí po protisměrné koleji. | 4.11.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8404+8405 projíždí Nuselskou ulicí po protisměrné koleji. | 4.11.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8373+8372 projíždí po nesprávné koleji obloukem za křižovatkou Vladimírova do Táborské ulice. | 3.11.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9214 projíždí po protisměrné koleji v Táborské ulici obloukem u křižovatky Vladimírova. | 3.11.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8390+8391 překonává při návratu na správnou kolej v prostoru zrušené zastávky Nuselská radnice kolejovou spojku Californien. | 2.11.2011
II. etapa výluky
7.-11.11.2011
Souprava cvičných vozů T3R.P ev.č.5523+5524 překonává při přejezdu na nesprávnou kolej v prostoru zrušené zastávky Nuselská radnice kolejovou spojku Californien. | 10.11.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8230+8231 míří po nesprávné koleji v Táborské ulici ke křižovatce Vladimírova. | 10.11.2011
Vůz T3R.P ev.č.8400 míří po nesprávné koleji v Táborské ulici ke křižovatce Vladimírova. | 10.11.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9218 projíždí po protisměrné koleji v Táborské ulici k oblouku u křižovatky Vladimírova, z oken autobusu firmy Hotliner jej zděšeně sledující rozespalí cestující. | 8.11.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9234 projíždí obloukem v Táborské ulici po protisměrné koleji. V koleji správné právě probíhá výměna rozjezdové výhybky. | 10.11.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8226+8227 projíždí protisměrnou kolejí křižovatky Vladimírova. | 8.11.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9219 projíždí po nesprávné koleji v Nuselské ulici, která již prošla rekonstrukcí, druhá kolej již rekonstrukčně finišuje. | 8.11.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8301+8303 projíždí po nesprávné koleji v Nuselské ulici, která již prošla rekonstrukcí, druhá kolej již rekonstrukčně finišuje. | 10.11.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9227 odbočuje po nesprávné koleji z Nuselské ulice do ulice Na Zámecké. | 8.11.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8242+8243 odbočila po nesprávné koleji z Nuselské ulice do ulice Na Zámecké. | 8.11.2011
První případ využití obou povrchových spojek pro zřízení jednokolejného úseku nastal před povodněmi v roce 2002. V období od 20. července do 13. srpna tvořily kolejové spojky jednokolejný úsek v ulicích Plynární a Komunardů z důvodu opravy tamního parovodu. Provoz s cestujícími probíhal ve směru do centra po správné koleji a ve směru z centra po nesprávné koleji. Bez stavebního zásahu zůstávala i kolej druhá, v jejíž těsné blízkosti se konaly stavební práce. Provoz jednokolejného úseku kryla světelná signalizace z důvodu cca 360 metrů dlouhého úseku, doplněného obloukem mezi ulicemi Komunardů a Plynární, díky němuž nebylo vidět z jednoho konce jednokolejky na druhý a jízda na rozhled byla tedy nemožná. Provoz na jednokolejce měl být podle původních plánů udržován do 26. srpna 2002. Nečekaný konec učinila 13. srpna 2002 řeka Vltava, která se při povodni v Holešovicích rozvodnila do okolních ulic a zatopila i tramvajovou trať.

Protože se tato varianta zachování provozu osvědčila, bylo rozhodnuto o jejím využití také během rekonstrukce tramvajových tratí v oblasti tramvajového uzlu Náměstí bratří Synků tak, aby mohl být zachován manipulační provoz vozovny Pankrác. V Táborské ulici v prostoru zrušené zastávky Nuselská radnice z centra a v ulici Na Zámecké byly pro zřízení jednokolejného úseku vloženy kolejové spojky.

V první etapě, probíhající od 31. října do 4. listopadu, vlaky využívaly původní kolej ve směru do centra, zatímco v koleji z centra mezi křižovatkami Náměstí bratří Synků a Vladimírova probíhala stavební činnost. V ulici Na Zámecké byla v této etapě položena levá kolejová spojka, v Táborské ulici pravá. Jistě není bez zajímavosti, že s ohledem na zvýšenou osovou vzdálenost kolejí v ulici Na Zámecké musel být pro spojku vyroben nový, delší středový díl.

Druhá etapa, probíhající od 7. do 11. listopadu, znamenala prohození kolejových spojek. Provoz mezi křižovatkami Náměstí bratří Synků a Vladimírova tak probíhal již po obnovené koleji z centra, zatímco rekonstrukční činnost se přesunula do koleje do centra.

Výjezd z vozovny Pankrác byl povolen vždy od pondělí do pátku od 4:00 do 8:00 hodin, zatažení pak ve stejných dnech v období od 18:00 do 3:00 hodin. Mezi 8:00 - 18:00 bylo v celém úseku odpojeno napájení trolejí a rekonstrukční práce se soustředily také do kolejového oblouku u zastávky Na Veselí. Pro účely rozizolování byly v ulici Na Zámecké zřízeny dva dočasné úsekové děliče, zatímco před vozovnou Pankrác stačil pouze jediný, neboť do páru se využíval zde standardně zřízený.

Při manipulačním výjezdu z vozovny Pankrác řidič dojel až k prostoru zrušené zastávky Nuselská radnice z centra, kde byla vložena kolejová spojka Californien, po jejímž překonání pokračoval v jízdě po jednokolejném úseku ve dnech 31. října až 4. listopadu 2011 po správné koleji a ve dnech 7. listopadu až 11. listopadu 2011 po nesprávné koleji. V ulici Na Zámecké přejel přes kolejovou spojku do prostoru dočasné nástupní zastávky Náměstí Bratří Synků a pokračoval dále dle jízdního řádu již s cestujícími.

Při manipulačním zatažení do vozovny Pankrác řidič ve výstupní zastávce Náměstí Bratří Synků v ulici Na Zámecké odbavil cestující a přes kolejovou spojku Californien, vloženou na konci ulice Na Zámecké pokračoval v jízdě po jednokolejném úseku ve dnech 31. října až 4. listopadu 2011 po nesprávné koleji a ve dnech 7. listopadu až 11. listopadu 2011 po správné koleji. V prostoru zrušené zastávky Nuselská radnice z centra, byla vložena kolejová spojka Californien, po jejímž překonání pokračoval dvoukolejným úsekem v jízdě do vozovny.

Nad oběma povrchovými výhybkami Californien byla vyvěšena omezená rychlost do 10 km/h ve všech směrech jízdy a návěst „Z“ (zajišťovací výhybka). V celém jednokolejném úseky byla rychlost jízdy omezena do 20 km/h. Před kolejovou spojkou v ulici Na Zámecké ve směru z centra byla vyvěšena návěst STŮJ, doplněná ve dnech manipulačního provozu dodatkovou tabulkou 3-18h určující časové omezení pro vjezd do daného úseku. Na výjezdu z vozovny Pankrác byla vyvěšena návěst STŮJ doplněná ve dnech manipulačního provozu dodatkovou tabulkou 8-4h určující časové omezení pro vjezd do daného úseku.

Dozor při provozu na jednokolejném úseku zajišťovali dispečeři osádek pohotovostních vozidel KGX, které se zde střídaly v pravidelných intervalech. Jejich úkolem bylo nejen dbát na bezproblémový provoz tramvají a průjezd křižovatkou Vladimírova, ale také zamezit situacím, kdy motoristé vjedou či přímo zaparkují v okolí jednokolejné tratě či povrchové výhybky, čímž by trať vyloučili z provozu.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023