Jednokolejná trať v ulicích Plynární a Komunardů

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Jednokolejná trať v ulicích
Plynární a Komunardů


V roce 2002 se poblíž - tehdy ještě konečné - stanice metra C Nádraží Holešovice objevila v povrchové dopravě další jednokolejná trať. Tentokráte však nesouvisela s výstavbou metra, ale opravou parovodu. Přesto měla některá nej, kterými se nemohou pochlubit ani provizorní splítka či jednokolejka v Trojské ulici a jednokolejka ve Střelničné ulici, které s výstavbou metra IV.C1 úzce souvisely.

Souprava vozů T3M ev.č.8057+8073 na lince 12 právě nájezdem na povrchovou výhybku opouští jednokolejný úsek k zastávce Dělnická | 20.7.2002
Souprava vozů T3M ev.č.8056+8055 na lince 12 najíždí přes povrchovou výhybku u zastávky Osadní (dnes Ortenovo náměstí) do jednokolejného úseku | 20.7.2002
Souprava vozů T3M ev.č.8056+8055 na lince 12 minula prostor zastávek Osadní (dnes Ortenovo náměstí) během jízdy po protisměrné koleji | 20.7.2002
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7126+7127 vypravená na linku 25 projíždí po správné koleji staveništěm u zastávky Osadní (dnes Ortenovo náměstí) | 5.8.2002
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7260+7261 vypravená na linku 1 projíždí po nesprávné koleji staveništěm u zastávky Osadní (dnes Ortenovo náměstí) | 5.8.2002
Vůz T6A5 ev.č.8713 vypravený na linku 14 projíždí po nesprávné koleji v ulici Komunardů ke staveništi u zastávky Osadní (dnes Ortenovo náměstí) | 5.8.2002
Vůz T3 ev.č.6811 na lince 14 vyjíždí přes povrchovou výhybku z jednokolejného úseku k zastávce Dělnická | 20.7.2002
Californien v ulici Komunardů po opadnutí záplav | 15.8.2002
Vůz T3M ev.č.8098 na lince 14 přejíždí přes povrchovou výhybku na nesprávnou kolej jednokolejného úseku k zastávce Osadní (dnes Ortenovo náměstí) | 20.7.2002
Vůz T3 ev.č.6795 na lince 14 najíždí přes povrchovou výhybku k dočasné zastávce Osadní (dnes Ortenovo náměstí) z jednokolejného úseku | 20.7.2002
Vůz T6A5 ev.č.8726 vypravený na linku 14 projíždí protisměrnou kolejí oblouku Plynární - Komunardů | 20.7.2002
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7218+7219 vypravená na linku 1 projíždí po nesprávné koleji v ulici Komunardů ke staveništi u zastávky Osadní (dnes Ortenovo náměstí) | 5.8.2002
Vůz T3 ev.č.6905 vypravený na linku 14 minul prostor zastávek Osadní (dnes Ortenovo náměstí) během jízdy po protisměrné koleji | 20.7.2002
Vůz T6A5 ev.č.8714 vypravený na linku 14 projíždí po nesprávné koleji staveništěm u zastávky Osadní (dnes Ortenovo náměstí) | 5.8.2002
Vůz T6A5 ev.č.8713 na lince 14 najíždí přes povrchovou výhybku od dočasné zastávky Osadní (dnes Ortenovo náměstí) do jednokolejného úseku | 5.8.2002
Stav tratě v ulici Komunardů po opadnutí záplav | 15.8.2002
Šlo totiž o nejdelší jednokolejné provizorium dlouhé takřka 400 metrů, které vzniklo s využitím stávající traťové koleje a povrchových výhybek Californien (levé i pravé), jejichž pár Dopravní podnik vlastní.
Dalším primátem je první použití povrchových kolejových spojek k přenesení tramvajového provozu na jednu kolej. Dosud se využívaly pouze k úvraťovému ukončování tramvajových linek. S ohledem na kolejový oblouk mezi ulicemi Komunardů a Plynární nebylo navíc vidět z jednoho konce jednokolejky na druhý.
Provoz na jednokolejce měl být podle původních plánů udržován od 20. července 2002 do 26. srpna 2002. Nečekaný konec učinila 13. srpna 2002 řeka Vltava, která se při povodni v Holešovicích rozvodnila do okolních ulic a zatopila i tramvajovou trať. Díky narušení statiky několika okolních budov a zničení měnírny Pivovar byl tramvajový provoz již opět ve dvoukolejné podobě obnoven až 17. září 2002.

Provoz byl veden obousměrně po jednokolejné trati v úseku mezi zastávkami Nádraží Holešovice a U Průhonu v celkové délce cca 360 m. Sjezdová kolejová spojka (z obou traťových kolejí) byla umístěna ve směru z centra (od zastávky U Průhonu) cca 330 m za zastávkou U Průhonu a rozjezdová spojka byla umístěna ve směru do centra (od zastávky Nádraží Holešovice) cca 400 m za zastávkou Nádraží Holešovice. Jízda v jednokolejném úseku byla ve směru do centra po správné koleji a ve směru z centra po nesprávné koleji. Na obou koncích jednokolejného úseku byly vloženy povrchové kolejové spojky Californien, které byly upraveny jako zajišťovací výhybky.
Trvalé postavení jazyků výhybek bylo následující:
- výhybka ve směru jízdy z centra (od zastávky U Průhonu) sjezdová: stálé postavení jazyků je od jednokolejného úseku přímo na správnou kolej ve směru do centra k zastávce Dělnická
- výhybka ve směru jízdy z centra (od zastávky U Průhonu) rozjezdová: stálé postavení jazyků od jednokolejného úseku vpravo na správnou kolej ve směru z centra k zastávce Nádraží Holešovice.

Nad oběma povrchovými výhybkami Californien byla vyvěšena omezená rychlost do 10 km/h ve všech směrech jízdy. Provoz na jednokolejce řídilo světelné signalizační zařízení (SSZ) vybavené řadičem, umožňujícím zabezpečení vlakové cesty na tramvajové trati včetně dynamického řízení provozu. Pro přihlašování a odhlašování tramvají se používaly trolejové kontakty. Pro náhradní přihlášení byly osazeny kontaktní zámky. Potvrzení přijetí výzvy (přihlášení se) signalizovalo výzvové návěstidlo i kontrolní svítilny kontaktních zámků. SSZ bylo navrženo tak, aby umožnilo několikanásobný průjezd tramvajových souprav za sebou v jednom směru jízdy v případě, že ve druhém směru není přihlášena žádná tramvaj. Postup řízení při případné poruše SSZ se stanovuje vnitropodnikovým předpisem D 1/2 - Dopravní a návěstní předpis pro tramvaje. Dle tohoto předpisu je řidič povinen při poruše SSZ oznámit tuto skutečnost na provozní dispečink ED a řídit se dále jeho pokyny. Za poruchu je považován i stav, kdy je SSZ mimo provoz.

V souvislosti se zřízením jednokolejné trati došlo také k posunutí zastávek Osadní, (dnes Ortenovo náměstí) v obou směrech zpět k zastávce Nádraží Holešovice ke křižovatce s ulicí Malá Plynární.

V pravidelném provozu byly na jednokolejné trati provozovány vlaky linek 12, 14 a 54, ale s ohledem na rekonstrukce tramvajových tratí v okolí sem zavítaly také odklonově vedené linky 1 a 25.

Fotocesta po kolejových spojkách Californien
Levostranná povrchová výhybka do jednokolejného od zastávky U Průhonu Levostranná povrchová výhybka z jednokolejného úseku od zastávky Osadní (dnes Ortenovo náměstí) Pravostranná povrchová výhybka z jednokolejného úseku od zastávky U Průhonu Pravostranná povrchová výhybka do jednokolejného úseku od dočasné zastávky Osadní (dnes Ortenovo náměstí)


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022