Náměstí Bratří Synků, Otakarova, Spořilov, Na Veselí rekonstrukce 2011

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Náměstí Bratří Synků, Otakarova, Spořilov, Na Veselí
rekonstrukce 2011


V termínu 22. října až 29. listopadu proběhla poslední velká akce vrchní stavby v roce 2011, kterou byla rekonstrukce uzlu Náměstí bratří Synků (trať a křižovatka a zastávkového prostoru Otakarova včetně části křižovatky Zámecká. Zároveň byly rekonstruovány oblouky v ulici Na Veselí a v trati na Spořilově. Celá rekonstrukce byla precizně etapizována s cca týdenní periodicitou a v maximální možné míře se využívaly volné pracovní dny pro nejnáročnější části výluk.

Na Veselí
V první fázi byla v oblouku ulice Na Veselí rekonstruována kolej z centra. | 30.10.2011
V první fázi byla v oblouku ulice Na Veselí rekonstruována kolej z centra. | 30.10.2011
V první fázi byla v oblouku ulice Na Veselí rekonstruována kolej z centra. | 30.10.2011
V první fázi byla v oblouku ulice Na Veselí rekonstruována kolej z centra. | 30.10.2011
V první fázi byla v oblouku ulice Na Veselí rekonstruována kolej z centra. | 30.10.2011
V první fázi byla v oblouku ulice Na Veselí rekonstruována kolej z centra. | 30.10.2011
Otakarova
Rekonstrukce jedné třetiny křižovatky Zámecká se zřízením radiově ovládané výhybky. | 18.11.2011
Rekonstrukce jedné třetiny křižovatky Zámecká se zřízením radiově ovládané výhybky. | 19.11.2011
Rekonstrukce části křižovatky Zámecká a navazující tramvajové tratě v prostoru zastávek Otakarova. | 18.11.2011
Rekonstrukce tramvajové tratě v prostoru zastávek Otakarova a části křižovatky Zámecká. | 19.11.2011
Rekonstrukce tramvajové tratě v prostoru zastávek Otakarova. | 19.11.2011
Rekonstrukce tramvajové tratě v prostoru zastávek Otakarova. | 19.11.2011
V průběhu prvního víkendu počínaje 22. říjnem byly demontovány kolejové konstrukce v úseku mezi křižovatkami Otakarova a Náměstí Bratří Synků, v průběhu pondělí a úterý došlo k odtěžení podkladních vrstev a započalo zřizování nového štěrkového lože od křižovatky Otakarova. V úterý odpoledne pak započala pokládka prvních předpřipravených kolejových polí a příprava podkladních vrstev v zastávkovém prostoru.

Ve středu byla již opět kolejově propojena smyčka Náměstí bratří Synků s křižovatkou Otakarova v pokračování Bělehradské ulice, kde probíhalo zaštěrkování a podbíjení kolejových polí.

Prodloužený víkend o jednu hodinu a den, umožnil, díky sníženému vypravení, vrchní stavbě dočasné odpojení vozovny Pankrác od kolejové sítě. Během této výluky byla vyměněna část kolejové konstrukce křižovatky Náměstí bří Synků a dále byla vybudována s využitím obou povrchových spojek Californien provizorní jednokolejná trať, která umožnila výjezdy a zátahy do a z vozovny Pankrác ve všedních dnech, kdy je opět zvýšené vypravení. Tomu byl uzpůsoben i pracovní a dopravní režim v oblasti, jelikož se muselo k tomuto účelu zapínat trolejové vedení. Směr do centra byl sjízdný od 4 do 8 hodin, pak byl úsek elektricky vypnut. Směr z centra byl zprovozněn vždy v 18 hodin a zůstal k dispozici až do 3. hodiny ranní dalšího dne. Do vozovny tedy nemohly zatahovat šejdrové vlaky, které zatahovaly do nedaleké vozovny Strašnice. O víkendu vozovna Pankrác vlaky nevypravovala.

Zřízení jednokolejky bylo podstatné pro možnost pracovat ve druhé koleji v mezi křižovatkovém úseku Vladimírova – Náměstí Bratří Synků, kde došlo k odfrézování podkladních vrstev, zřízení štěrkového lože a položení předpřipravených kolejových polí.

Výluky tramvajových tratí, respektive odstřižení vozovny Pankrác se využilo také k rekonstrukci oblouku v ulici Na Veselí. Mnohokrát opravované a havarované oblouky z velkoplošných panelů BKV pocházely z roku 1995. V první týdnu pro směr do vozovny, v druhém týdnu v opačném směru.

Úspěšnému zvládnutí našponovaného termínu pomohl především prodloužený víkend, neboť ani 28. října vozovna nevypravovala. V pondělí 31. října večer po zaštěrkovaném, podbitém, ale ještě nesvařeném oblouku tramvaje skutečně zatáhly, a v dalších denních výlukách byl oblouk dokončen, tj. svařen, zabetonován a zaasfaltován. V koleji z centra došlo ještě k úplné výměně rozjezdových výhybek do smyčky Vozovna Pankrác a zřízení rádiového ovládání výhybek. Místo dosavadních dvou nezávislých plně kontaktních výhybkových systémů typů R92 a R95 je zde nově umístěno tzv. dvojče.

Opačný oblouk v ulici Na Veselí byl vyměněn první listopadový víkend, přičemž práce byly zahájeny již v pátek po dokončení výjezdů z vozovny, čímž získali pracovníci vrchní stavby k dobru ještě jeden půlden.

Nám. Bratří Synků
Rekonstrukce tramvajové tratě mezi křižovatkou Otakarova a křižovatkou Vladimírova. | 30.10.2011
Rekonstrukce tramvajové tratě mezi křižovatkou Otakarova a křižovatkou Vladimírova. | 30.10.2011
Rekonstrukce tramvajové tratě mezi křižovatkou Otakarova a křižovatkou Vladimírova. | 30.10.2011
Rekonstrukce tramvajové tratě mezi křižovatkou Otakarova a křižovatkou Vladimírova, v dálce je vidět probíhající rekonstrukce koleje z centra, zatímco kolej do centra zůstává zachována ve velkoplošných panelech BKV pro umožnění manipulačního provozu vozovny Pankrác. | 30.10.2011
Probíhající rekonstrukce traťové koleje mezi křižovatkami Náměstí bratří Synků a Vladimírova z centra, zatímco kolej do centra zůstává zachována ve velkoplošných panelech BKV pro umožnění manipulačního provozu vozovny Pankrác. | 30.10.2011
Probíhající rekonstrukce traťové koleje mezi křižovatkami Náměstí bratří Synků a Vladimírova z centra, zatímco kolej do centra zůstává zachována ve velkoplošných panelech BKV pro umožnění manipulačního provozu vozovny Pankrác. | 30.10.2011
Probíhající rekonstrukce traťové koleje mezi křižovatkami Náměstí bratří Synků a Vladimírova z centra, zatímco kolej do centra zůstává zachována ve velkoplošných panelech BKV pro umožnění manipulačního provozu vozovny Pankrác. | 30.10.2011
Nám. Bratří Synků
Probíhající rekonstrukce traťové koleje mezi křižovatkami Náměstí bratří Synků a Vladimírova z centra, zatímco kolej do centra zůstává zachována ve velkoplošných panelech BKV pro umožnění manipulačního provozu vozovny Pankrác. | 30.10.2011
Situace se otočila, rekonstrukce pokračuje v traťové koleji do centra, zatímco pro manipulační provoz slouží již zrekonstruovaná kolej z centra. | 7.11.2011
. | 8.11.2011
Mezi křižovatkami Náměstí Bratří Synků a Vladimírova již leží obě koleje, použitelná je však zatím jen ta z centra. | 8.11.2011
Mezi křižovatkami Náměstí Bratří Synků a Vladimírova již leží obě koleje, použitelná je však zatím jen ta z centra. | 8.11.2011
Mezi křižovatkami Náměstí Bratří Synků a Vladimírova již leží obě koleje, použitelná je však zatím jen ta z centra. | 8.11.2011
Rekonstrukce křižovatky náměstí Bratří Synků, v níž byla nově zřízena radiově ovládaná výhybka. | 30.10.2011
Týden od 7. do 11. listopadu přinesl prohození povrchových kolejových spojek Californien mezi sebou, a tím přenesení manipulačních jízd vlaků na již opravenou jižní kolej. Ukončené stavební práce u vozovny Pankrác umožnily přesun části vrchní stavby také na spořilovskou větev. Přestože se předpokládaly jen doplňkové údržbové práce, nakonec bylo všechno jinak. Převedení autobusových linek 135, 136 a 213 ve směru do centra na tramvajovou trať v září 2010 od nájezdu pod smyčkou Spořilov po Chodovskou ulici způsobilo postupný rozklad tratě. Ta pocházela z roku 1986 a na podobnou zátěž rozhodně nebyla stavěná. V létě 2011 několikrát havarovaly kolejové oblouky v zaústění do Chodovské ulice, provoz se však havarijními zásahy podařilo udržet. Samotná rekonstrukce proběhla během silniční uzávěry od 10. do 14. listopadu.

Po ukončení prací na pankrácké a spořilovské větvi se od 15. listopadu práce přesunuly do své závěrečné etapy v úseku Otakarova – Oblouková. Přestože poslední oprava či rekonstrukce kolejových konstrukcí Otakarova pochází z roku 1999, práce se zde soustředily zejména na trolejové vedení. To koncepčně pocházelo již z roku 1976, kdy proběhla celková přestavba uzlu v souvislosti s přeložením z podjezdu železniční tratě na místo zbořených domů a dvorního traktu. Rekonstrukce zastávkového prostoru trvala pouhé 3 dny, přesto provoz byl obnoven až 29. listopadu s ukončením všech prací. Důvodem byla následná vyměněna dvou třetin trojúhelníku Zámecká. Ve směru z centra byla zřízena rádiově ovládaná výhybka, kterou využijí zejména noční linky. Od Vršovic je doplněna signalizace uzamčení výhybky. Kvůli této rekonstrukci zanikl předposlední pražský trojúhelník vybavený kompletně čepovými výhybkami (poslední je křižovatka Ženské domovy).

Rekonstrukce uzlu Otakarova přinesla dopravní zajímavost. Ve směru od Vršovic do centra jezdily tramvaje přes smyčku na náměstí Bratří Synků, v praxi šlo o linky 6 a 7. V opačném směru kolejové spojení neexistuje, a tak linka 7 (a noční 55) musela jezdit závlekem přes vozovnu Pankrác. Aby závlek nemátl cestující, docházelo na náměstí Bratří Synků ve směru od Radlic (ev. v noci z Kobylis) k převlečení na linku 37 (v noci 50). Takto označené spoje dojely k vozovně Pankrác a zpět, kde se převlékly zpět na číslo 7 (ev. 55), a to na náměstí Bratří Synků v ulici Na Zámecké. Linka 6 jezdila jednosměrným objezdem přes zastávky Náměstí Míru, Ruskou, Čechovo náměstí a rovnou zpět přes Obloukovou, průjezdem smyčkou na náměstí Bratří Synků a dále po své trase na I. P. Pavlova. Linka 24 byla po celou dobu odkloněna na Spořilov.

V poslední etapě prací nebylo možné jezdit ani přes smyčku Zámecká, čímž došlo k většímu přerušení dopravy. Linka 7 jezdila jen z Radlické k vozovně Pankrác, linka 24 zůstávala na Spořilově, linka 6 jezdila rovnou přes Náměstí Míru a Ruskou. Východní úsek linky 7, tj. od Koh-i-nooru po Ústřední dílny DP, byl obsloužen linkou 4, která byla provozována i o víkendu. Linka 4 zajistila i důležité spojení Strašnice – Smíchov.

Po rekonstrukci se na zastávce Otakarova z centra objevila další zajímavost. Byl zde zřízen inteligentní zastávkový označník ZIO X7, vycházející z podoby označníků umístěných v Podbabě. Odlišuje se však ve své horní části, kde úklon hlavy zlepšuje čitelnost LCD i ze vzdálenějšího místa od označníku a hlavně za intenzivního slunečního svitu. Novinkou je též napájení označníku, které je usměrněno pomocí měničů přímo z trolejového vedení. Akci zabezpečoval Dopravní podnik vlastní kapacitou jednotky Dopravní cesta Tramvaje, provozovnami Vrchní stavba a Napájení TT.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022