Křižovatka Ženské domovy

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Ženské domovy

Textová podoba stránky ani připojené fotografie tratě neodpovídají stavu z roku 2007. Na úpravách se pracuje.

Souprava vozů T3SUCS ev.č.7278+7279 na lince 9 opouští manipulační trať v ulici Za Ženskými domovy
Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7251 na lince 14 opouští manipulační trať v ulici Za Ženskými domovy a míří na Laurovou
Tramvajová křižovatka na styku ulic Radlické a Za Ženskými domovy objevila v roce 1938, třebaže trať v Radlické ulici byla v provozu již od roku 1913. V roce 1938 totiž Elektrické podniky zprovoznily krátkou manipulační trať v ulici Za Ženskými domovy, která usnadňovala výjezd vlaků z vozovny Motol do Hlubočep, protože na křižovatce Anděl tehdy ještě nebylo možné zřídit spojovací oblouky z Plzeňské ulici k smíchovskému nádraží. Od roku 1938 tak bylo možné ve směru od Plzeňské ulice používat i oblouky do ulice Za Ženskými domovy. Chybějící oblouky z ulice Za Ženskými domovy do Radlic byly zřízeny v roce 1973. V pravidelném provozu se využíval zejména přímý směr křižovatky po Radlické ulici. Až do 29. listopadu 1997 nebyly v podstatě vůbec využívány oblouky do Radlic z ulice Za Ženskými domovy, a jen jednosměrně - do Radlické ulice - byly pojížděny pravidelně linkou 6 oblouky k Plzeňské ulici. K 29. listopadu 1997 však byla linka 14 nucena při jízdě z centra opustit Radlickou ulici a přestěhovat se do ulic Nádražní a Za Ženskými domovy. Oficiálně pro změnu organizace dopravy v oblasti Prahy 5 při zprovoznění Strahovského tunelu. Jinak řečeno - tramvaje zase ustoupily automobilové dopravě. Od tohoto data začal být pravidelně pojížděn jednosměrně i oblouk do Radlic. 16. července 1998 přestala být linkou 6 pojížděna část oblouku k Plzeňské ulici (během několika následujících výluk jí zde nahradila domovská linka 14) a 26. července 2000 byla zahájena úplná rekonstrukce křižovatky ulic Plzeňská-Radlická a linka 14 byla nucena opustit i dosud jednosměrně pojížděnou část Radlické ulice mezi ulicí Plzeňskou a Za Ženskými domovy. Od tohoto data již byly na křižovatce v provozu pouze nejmladší oblouky z roku 1973, protože zbylý vrchol trojúhelníku nevedl nikam. 2. října 2001 pak přestala být křižovatka využívána zcela. Na trati k Laurové byl dlouhodobě přerušen provoz a ani využití tratě v ulici Za Ženskými domovy není možné. V současné době je tak tato křižovatka (ač ze všech stran připojena ke kolejové síti) zcela nevyužitá, a tramvaj v této oblasti hned tak nespatříme.

Souprava historických vozů ev.č.2210+1202 vjíždí do ulice Za Ženskými domovy
Křižovatka je vybavena pouze ručně přestavovatelnými výhybkami s čepovými jazyky; také sjezdové výhybky jsou s čepovými jazyky. Kryt křižovatky tvoří pouze všelijak posplátovaný asfaltový kryt.

V běžném provozu nebyla křižovatka dlouhodobě využívána. Nacházela se totiž v úseku tratí, které byly vzhledem k výstavbě tunelů Mrázovka dlouhodobě odpojeny - nikoliv fyzicky - od ostatní sítě. Po jejich zprovoznění jsou od září 2005 jsou v křižovatce pojížděny pravé oblouky od Radlic do ulice Za Ženskými domovy.

Fotocesta po křižovatce Ženské domovy
Křižovatka Ženské domovy Křižovatka Ženské domovy Křižovatka Ženské domovy


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021