Křižovatka Ženské domovy

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Ženské domovy


Dne 23. března 1913 byl zahájen provoz na dvou nových tramvajových tratích v oblasti Smíchova. Hlavní z nich začínala na křižovatce dnešních ulic Plzeňská a Radlická. Pokračovala Radlickou a Křížovou ulicí k usedlosti Koulka.

Souprava vozů T3SUCS #7278+#7279 na lince 9 opouští manipulační trať v ulici Za Ženskými domovy a vjíždí do zastávek Ženské domovy. | 20.7.1996
Vůz T3SUCS-DVC #7251 vypravený na linku 14 opouští přes křižovatku Ženské domovy trať v ulici Za Ženskými domovy a odbočuje do Radlické ulice na tehdejší konečnou Laurová. | 24.8.1996
Kobyliský vůz T3 #6726 vypravený na linku 14 odbočuje v křižovatce Ženské domovy ze své pravidelné trasy Radlickou ulicí a na Anděl se dostane přes trať v ulici Za Ženskými domovy. | 24.8.1996
Prototypový vůz Škoda 14T Elektra #9111 na cvičné jízdě s novým řidičem odbočuje prostorem křižovatky Ženské domovy od někdejší zastávky Ženské domovy na trať v ulici Za Ženskými domovy. | 6.5.2006
Souprava vozů T3M2-DVC #8015+#8082 vypravená na linku 7 překonává při jízdě k zastávce Křížová ještě funkční vrchol křižovatky Ženské domovy od Radlic. | 15.7.2019
Vůz T3R.P #8321 vypravený na linku 6 odbočuje v křižovatce Ženské domovy do Radlické ulice ve směru ke smyčce Radlická. | 19.11.2005
Souprava vozů T3R.PV #8164+#8165 vypravená na linku 7 odbočuje do ulice Za ženskými domovy s využitím oblouků křižovatky Ženské domovy od Radlic. | 9.9.2018
Souprava vozů T3R.PLF #8254+#T3R.P #8572 vypravená na linku 9 odbočuje v křižovatce Ženské domovy k Andělu. | 15.7.2019
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9249 vypravená na linku 7 překonává při jízdě k zastávce Křížová ještě funkční vrchol křižovatky Ženské domovy od Radlic. | 15.7.2019
Souprava dvounápravových vozů #2210+#1202 vjíždí do ulice Za Ženskými domovy, kolejové rozvětvení je zde ještě kompletní. | 13.6.1997
Vůz T3R.PV #8158 vypravený na linku 7 odbočuje v křižovatce Ženské domovy do Radlické ulice k Andělu. | 19.11.2005
Souprava kobyliských vozů T3R.P #8426+#8427 vypravená na linku 12 odbočuje v křižovatce Ženské domovy do Radlické ulice k Andělu. | 9.10.2005
Sólo vůz T6A5 #8618 vypravený na linku 4 odbočuje v křižovatce Ženské domovy do Radlické ulice k Andělu. | 19.11.2005
Souprava motolských vozů T6A5 #8653+#8654 vypravená na linku 37 odbočuje v křižovatce Ženské domovy do Radlické ulice ve směru ke smyčce Radlická. | 18.6.2010
Souprava motolských vozů T6A5 #8663+#8664 vypravená na linku 39 odbočuje v křižovatce Ženské domovy z Radlické ulice od Plzeňské do ulice Za Ženskými domovy. | 7.5.2006
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9369 vypravený na linku 9 odbočuje v křižovatce Ženské domovy z Radlické ulice od Plzeňské do ulice Za Ženskými domovy. | 29.6.2019
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9440 vypravený na linku 9 odbočuje v křižovatce Ženské domovy do Radlické ulice k Andělu. Na pozadí stojí právě ony Ženské domovy. | 15.7.2019
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9444 vypravený na linku 9 odbočuje v křižovatce Ženské domovy do Radlické ulice k Andělu. | 15.7.2019

Poté, co byl 27. listopadu 1937 zahájen provoz nové vozovny Motol, se ukázalo, že stísněné prostorové podmínky na Andělu vytváří problém ve vypravování vlaků z vozovny ke smíchovskému nádraží a do Hlubočep. Na křižovatce Anděl totiž nebylo možné zřídit kolejové oblouky v této provozně důležité relaci.

Proto se Elektrické podniky odhodlaly celou situaci vyřešit co možná nejrychleji. Když nebyl prostor pro oblouky v samotné křižovatce, řešení se nalezlo o pár ulic dál v podobě výstavby manipulační tratě v dnešní ulici Za Ženskými domovy, která umožnila propojení tratí v ulicích Radlická a Nádražní. Trať zahájila provoz 1. prosince 1938 a v prostoru křižovatky Ženské domovy byla napojena oblouky pouze k Plzeňské ulici.

Chybějící oblouky z ulice Za Ženskými domovy do Radlic byly doplněny po dvouletém rekonstrukčním martyriu v Radlické ulici k 3. červenci 1973.

V pravidelném provozu byla v zásadě využívána pouze přímá větev v Radlické ulici. Od 26. března 1991 byla na trať v ulici Za Ženskými domovy zkrácena linka 16 od Hlubočep, která na křižovatce začala jednosměrně využívat oblouk od Plzeňské ulice do ulice Za Ženskými domovy. Linka zde byla ukončena až do 27. května 1995, kdy byla převedena na trať do Modřan. Druhou, zde dlouhodobě ukončenou linkou, byla 6, zkrácená sem od 27. března 1992 z Kotlářky. Na křižovatce v ulici Za Ženskými domovy začala, do 12. listopadu 1998 využívat protisměrný oblouk od ulice Za Ženskými domovy k Plzeňské ulici.

Od 27. listopadu 1997 začala přes křižovatku jednosměrně projíždět linka 14 z ulice Za Ženskými domovy do Radlic. V opačném směru nadále jezdila Radlickou ulicí k zastávkám Anděl v Plzeňské ulici. Oficiálně pro změnu organizace dopravy v oblasti Prahy 5 po zprovoznění Strahovského tunelu. Poté, co byla 26. července 2000 zahájena rekonstrukce křižovatky Ringhoffer, opustila linka 14 i dosud jednosměrně pojížděnou část Radlické ulice mezi ulicí Plzeňskou a Za Ženskými domovy. A obousměrného využití se tak v pravidelném provozu dočkaly nejmladší oblouky křižovatky z roku 1973.

Po zahájení výluky tratě do Radlic 2. října 2001 přestala být křižovatka využívána zcela. Obnovení provozu tratě do Radlic nastalo až 25. září 2004 pravidelnou linkou 6. Využívaly se opět nejmladší oblouky z roku 1973. Linku 6 v obloucích vystřídala od 4. října 2008 linka 7 a od 27. března 2017 ji doplnila linka 21.

Trojúhelník Ženské domovy byl posledním zástupcem zcela tradiční křižovatky s pouze ručně stavitelnými čepovými výhybkami bez vytápění a geometrií uzpůsobenou pouze vozům T3. I přes výměnu kolejových konstrukcí obou vrcholů v Radlické ulici v roce 1986 začala křižovatka technicky stárnout. Na rok 2008 byla připravena kompletní rekonstrukce křižovatky. Kritický nedostatek investičních prostředků v té době způsobil její odložení. A protože se následně začalo řešit jiné uspořádání ulice Za Ženskými domovy a rozšíření Radlické ulice do podoby, jako je u výjezdů z tunelu Mrázovka, rekonstrukce ve vyprojektované podobě již neproběhla.

Z důvodu havarijního stavu dosud provozovaných oblouků musel být od 26. února 2021 převeden provoz tramvají do přímé kolejové větve po Radlické ulici. V rámci havarijní opravy křižovatky byly v noci z 2. na 3. března 2021 vyjmuty obě výhybky vrcholu od Radlic. Srdcovky křížení byly zavařeny pro pojíždění přímým směrem ihned po únorovém přerušení provozu. Z ulice Za Ženskými domovy tak po tomto termínu byly provozně využitelné pouze oblouky k Plzeňské ulici, ač vrchol kolejového trojúhelníku zůstal v této ulici zachován včetně výhybek. Mezi 29. listopadem a 3. prosincem 2021 však došlo k odstranění i této části kolejové konstrukce.

Stávající podoba „trojúhelníku“ Ženské domovy připomíná původní stav z roku 1938. Od Plzeňské ulice je v Radlické ulici použitelný přímý směr tratě do Radlic a levé oblouky do ulice Za Ženskými domovy. Zatímco v přímém směru zůstaly zachovány srdcovky vrcholu od Radlic, vrchol z ulice Za Ženskými domovy je upraven do podoby prostých oblouků.

Současné torzo tratě je vybaveno pouze ručně přestavitelnou rozjezdovou výhybkou s čepovými jazyky. I sjezdová výhybka je také s čepovými jazyky. Kryt křižovatky tvoří z většiny asfalt, pouze v prostoru prostého oblouku je použita velká žulová dlažba.

Provoz:
V současnosti je v běžném provozu pojížděn pouze přímý směr křižovatky po Radlické ulici.

Fotocesta po křižovatce Ženské domovy
Rozvětvení od Plzeňské ulice, levý oblouk míří na trať v ulici Za Ženskými domovy, přímý směr pokračuje do Radlic. Pohled na původní rozvětvení, nyní již jen prostý oblouk z ulice Za Ženskými domovy do Radlické ulice k Andělu. Pohled na původní rozvětvení, nyní již jen přímé koleje od Radlic k Andělu a do ulice Za Ženskými domovy. Pozůstatky oblouků z ulice Za Ženskými domovy do Radlic. Pohled na prostý oblouk z Radlické ulice od Anděla do ulice Za Ženskými domovy.
Fotocesta po kompletní křižovatce Ženské domovy
Rozvětvení od Plzeňské ulice, levý oblouk míří na trať v ulici Za Ženskými domovy, přímý směr pokračuje do Radlic. | 27.6.2019 Rozvětvení z ulice Za Ženskými domovy. Levé oblouky míří do Radlic, pravé k Plzeňské ulici. | 27.6.2019 Rozvětvení od Radlic. Přímý směr míří k Plzeňské ulici, pravé oblouky do ulice Za Ženskými domovy. | 27.6.2019 Pohled do ulice Za Ženskými domovy. | 27.6.2019 Pohled na rozvětvení od Radlic v opačném směru, tedy k Radlicím. | 27.6.2019


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022