Trať Ženské domovy - Na Knížecí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Ženské domovy - Na Knížecí


Poté, co byl 27. listopadu 1937 zahájen provoz nové vozovny Motol, ukázalo se, že stísněné prostorové podmínky na Andělu vytváří problém ve vypravování vlaků ke smíchovskému nádraží a do Hlubočep. Na křižovatce Anděl totiž nebylo možné zřídit kolejové oblouky v této provozně důležité relaci.

Souprava vozů T3SUCS ev.č.7264+7282 vypravená na linku 9 vyčkává u křižovatky Ženské domovy na signál volno. | 19.11.2005
Vozy T1 ev.č.5056 a ev.č.5105 určené k odprodeji plzeňskému dopravnímu podniku byly dosunuty do ulice Za Ženskými domovy za účelem nakládky na železniční vozy v prostoru vlečky ČKD. | 22.8.1980
Vůz T6A5 ev.č.8648 vypravený na linku 36 projíždí ulicí Za Ženskými domovy k zastávkám Na Knížecí. | 6.5.2006
Vůz T1 ev.č.5006 vypravený na linku 28 zatahující přes ulici Za Ženskými domovy do vozovny Motol, právě opustil tehdejší jednokolejnou část tratě v ulici Za Ženskými domovy a přes výhybku se zařazuje na správnou kolej, v jednokolejné části tratě za ním stojí další vůz T1 ev.č.5047 také vypravený na linku 28, a souprava vozů T3, mezi vozy T1 je vidět levý kolejový oblouk, propojující kolejovou síť tramvají s železniční vlečkou. | 14.12.1978
Vůz T1 ev.č.5105 určený k odprodeji plzeňskému dopravnímu podniku je sunut soupravou vozů T3 z ulice Za Ženskými domovy původním levým obloukem na vlečku ČKD za účelem nakládky na železniční vozy. | 22.8.1980
Výstavba nového spojovacího oblouku z tramvajové tratě přímo do areálu smíchovského nádraží. | 7.2.1981
Vůz T3M ev.č.8053 právě „vytáhl“ spojovacím obloukem z vlečky ČKD na tramvajovou trať v ulici Za Ženskými domovy článek „A“ vozu KT8D5 ev.č.9048. | 9.6.1990
Vůz Škoda 14T ev.č.9111 vypravený na cvičnou jízdu pro nového řidiče projíždí v ulici Za Ženskými domovy úsek mezi obloukem spojovací koleje na železniční tratě a křížením s vlečkou ČKD. | 7.5.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6571+6570 vypravená na linku 15 projíždí jednokolejnou částí ulice Za Ženskými domovy a míjí železniční vlečku ČKD. | 19.2.1977
Vůz T3SU ev.č.7009 vypravený na linku 4 přejíždí v ulici Za Ženskými domovy zachovalé křížení s železniční vlečkou ČKD. | 19.11.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6320+6321 vypravená na linku 33 se účastní v jednokolejné části tratě v ulici Za Ženskými domovy jakéhosi natáčení, v popředí kolej vlečky ČKD. | 8.11.1975
Čelní vůz soupravy vozů T3 vedené vozem ev.č.6206 vypraveným na linku 9 stanicuje v zastávce Na Knížecí směrem k Ženským domovům v protisměru vyčkává vůz T3 ev.č.6580 vypravený na linku 7. | 20.7.1996
Jako řízený byl vypraven vůz T3 ev.č.6219 na linku 16. Na snímku vyčkává ve výstupní zastávce Ženské domovy. | jaro 1995
Souprava vozů T3 ev.č.6618+6619 vypravená na linku 6 s celovozovou reklamou České pojišťovny manipuluje v prostoru zastávky Na Knížecí. Tmavý pravý horní roh snímku není vadou fotografie, ale přístřešek zastávky, táhnoucí se původně přes celý nástupní ostrůvek. | jaro 1995
Souprava vozů T3 ev.č.6320+6321 vypravená na linku 33 se účastní v jednokolejné části tratě v místě křížení s pivovarskou vlečkou v ulici Za Ženskými domovy jakéhosi natáčení. | 8.11.1975
Souprava vozů T3 ev.č.6321+6320 vypravená na linku 33 se účastní v jednokolejné části tratě v místě křížení s pivovarskou vlečkou v ulici Za Ženskými domovy jakéhosi natáčení. | 8.11.1975
Souprava vozů T3M ev.č.8019+8023 vypravená na linku 15 vjíždí do jednokolejné části tramvajové tratě v ulici Za Ženskými domovy a hned křižuje pivovarskou železniční vlečku. | 24.6.1979
Vůz T6A5 ev.č.8693 vypravený na linku 36 vjíždí provozně nepříznivým esíčkem do prostoru zastávek Na Knížecí. | 7.5.2006
Během katastrofálních povodní roku 2002 byly na koleji od Ženských domovů odstavovány záložní vlaky vozoven Pankrác a Motol pro náhradu vlaků linky X-B, na snímku soupravy vozů T3R.P ev.č.8340+8341 a T6A5 ev.č.8625+8626. | 21.12.2002
Vůz T3R.PV ev.č.8162 vypravený na linku 36 opustil zastávku Na Knížecí a vjíždí na Nádražní ulici. | 7.5.2006
Souprava vlečného vozu ev.č.1523 a motorového vozu ev.č.2239 v ulici Za Ženskými domovy během pózování fotografům krátce po zprovoznění obnovené trati, silniční vozovky ještě nejsou dokončeny. | 18.5.1980
Vůz T1 ev.č.5006 vypravený na linku 28 zatahující přes ulici Za Ženskými domovy do vozovny Motol, právě opustil tehdejší jednokolejnou část tratě a přes výhybku se zařadil na správnou kolej za soupravu vozů T3 ev.č.6966+6967 vypravenou na linku 9. | 14.12.1978
Vůz T3SUCS ev.č.7232 vypravený na linku 4 projíždí ulicí Za Ženskými domovy ke křižovatce Ženské domovy | 19.11.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7254+7255 vypravená na linku 9 projíždí ulicí Za Ženskými domovy ke křižovatce Ženské domovy. | 19.11.2005
Autojeřáb přetahuje odstavený vůz T1 ev.č.5056 z kolejí tramvajové tratě v ulici Za Ženskými domovy spojovacím obloukem na vlečku ČKD. | 22.8.1980
Vůz T3M ev.č.8053 právě „vytáhl“ spojovacím obloukem z vlečky ČKD na tramvajovou trať v ulici Za Ženskými domovy střední článek vozu KT8D5 ev.č.9047. | 9.6.1990
Souprava vozů T6A5 ev.č.8673+8674 vypravená na linku 39 míjí při jízdě ulicí Za Ženskými domovy oblouk spojovací koleje s nádražím Praha-Smíchov. | 7.5.2006
Souprava vozů T3M ev.č.8094+8095 vypravená na linku 10 přejíždí v ulici Za Ženskými domovy dnes již snesené křížení s původní polohou železniční vlečky ČKD. | 15.7.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8683+8684 vypravená na linku 39 v ulici Za Ženskými domovy před prostorem zastávek Na Knížecí. | 7.5.2006
Souprava vozů T6A5 ev.č.8605+8606 vypravená na linku 39 opustila zastávku Na Knížecí a provozně nevhodným esíčkem se dostává zpět do vozovky. | 7.5.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6976+6973 na lince 4 právě zastavila v zastávce Na Knížecí směrem k Radlické ulici. | 23.7.1997
Souprava vozů T3 ev.č.6949+6948 vypravená na linku 10 stanicuje v zastávce Na Knížecí směrem k Ženským domovům. | 19.11.2005
Souprava vozů T3 s řídícím vozem ev.č.6511 v čele vypravená na linku 12 manipuluje v prostoru zastávky Na Knížecí. | 29.8.1994
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7242+7243 vypravená na linku 16 manipuluje v prostoru zastávky Na Knížecí. | 22.6.1994
Souprava vozů T3 ev.č.6320+6321 vypravená na linku 33 se účastní v jednokolejné části tratě v ulici Za Ženskými domovy jakéhosi natáčení. | 8.11.1975
Souprava vozů T3M ev.č.8023+8019 vypravená na linku 15 vjíždí do jednokolejné částí tramvajové tratě v ulici Za Ženskými domovy, v popředí snímku je křížení s pivovarskou vlečkou. | 24.6.1979
Souprava vozů T3M ev.č.8019+8023 vypravená na linku 15 vjíždí do jednokolejné části tramvajové tratě v ulici Za Ženskými domovy a hned křižuje pivovarskou železniční vlečku. | 24.6.1979
Vůz T3R.P ev.č.8378 vypravený na linku 6 vjíždí provozně nepříznivým esíčkem do prostoru zastávek Na Knížecí. | 19.11.2005
Souprava vozů T3R.P ev.č.8426+8427 vypravená na linku 12 stanicuje v zastávce Na Knížecí směrem k Nádražní ulici. | 9.10.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6595+6594 vypravená na linku 9 vjíždí do ulice Za Ženskými domovy, která se do dnešních dnů změnila k nepoznání. | 24.6.1979
Proto se Elektrické podniky odhodlaly celou situaci vyřešit co možná nejrychleji. Když nebyl prostor pro oblouky v samotné křižovatce Anděl, nalezlo se řešení v podobě výstavby manipulační tratě v dnešní ulici Za Ženskými domovy, která umožnila propojení tratí v ulicích Radlická a Nádražní. Nikdo zřejmě tehdy ani ve snu netušil, že se k trati časem připojí vlečka z firmy Ringhoffer (později Tatra), díky níž budou touto tratí předávány všechny tramvaje, konče první dvojící vozů T6A5...

Provoz zahájila 1. prosince 1938 a navazovala na obou koncích křižovatkami Ženské domovy a Na Knížecí na již stávající tratě v ulicích Radlické resp. v Nádražní. Střední část tratě byla jednokolejná až do velké přestavby celé ulice, vyvolané výstavbou metra na přelomu let 1980-1981. Při svém zřízení tramvajová trať křižovala hned dvě železniční vlečky. První, vedoucí z areálu odstavných kolejí Smíchovského nádraží do smíchovské továrny Ringhoffer a druhou, která mířila do skladů smíchovského pivovaru. K 7. dubnu 1948 bylo zřízeno kolejové propojení s Ringhofferovou vlečkou a právě po něm se až do jeho likvidace přepravovaly na pražskou kolejovou síť nové tramvaje. Kolej spojovala vlečku s jednokolejnou částí tramvajové tratě (v pohledu od Ženských domovů) levým obloukem.

Přelomovým rokem se pro celou oblast stal rok 1980, přesněji 25. únor, kdy tu v souvislosti s výstavbou trasy metra B nezůstal kámen na kameni. Pivovarský areál byl včetně skladů zbourán a vlečka do něj zcela zanikla. Ostatně ani by nikam nevedla, protože na místě pivovarských skladů dnes nalezneme autobusový terminál Na Knížecí. Druhá, Ringhofferova vlečka, dopadla o poznání lépe - tu čekalo pouze přeložení. Původní ulice Za Ženskými domovy byla rozšířena a místo jednokolejné tratě byla při této příležitosti zbudována nová dvoukolejná trať. Ta byla uvedena do provozu 15. května 1980. Spojovací kolej tratě a Ringhofferovy vlečky byla opět napojena levým obloukem od Ženských domovů, ale nejprve křížila protisměrnou tramvajovou kolej. Protože se již tehdy počítalo s přeložením vlečky do nové polohy blíže k budoucím výstupům z metra, bylo do tramvajové tratě vloženo v předstihu i křížení s novou polohou vlečky.

V průběhu prosince roku 1980 byl spojovací oblouk včetně části vlečkové koleje ve Stroupežnického ulici v původní poloze snesen. Železniční vlečka v prostoru mezi Klicperovou ulicí a smíchovským nádražím byla přeložena o několik metrů východněji a zrušeno bylo i přímé propojení vlečky s tramvajovou sítí. Náhradou byla zřízena nová kolejová spojka odbočující z tratě v ulici Za Ženskými domovy v místě bývalé rozjezdové výhybky, v níž se nově trať napojila pravým obloukem přímo do areálu Smíchovského nádraží, kde byla propojena se železničními kolejemi. Provoz na nové koleji, po které se přepravovaly další a další pražské tramvaje, začal 11. února 1981.

Posledními tramvajemi, které se tudy přepravily na pražskou kolejovou síť, byly první dva vozy T6A5 ev.č.8601+8602. Po ukončení výroby tramvají ve smíchovském sídle firmy ČKD ztratila vlečka smysl (ostatně i již zmíněné první vozy T6A5 přijely na Smíchov z nového závodu ve Zličíně).

V blíže neurčeném období roku 2003 bylo sneseno trolejové vedení na spojovacím oblouku do areálu nádraží. V souvislosti s přípravou obnovení provozu na trati do Radlic došlo v létě 2004 ke snesení již nefunkčního křížení tramvajové tratě s železniční vlečkou v její původní poloze.

Vzhledem k postupné likvidací vlečky mezi Ostrovského a Plzeňskou ulicí a likvidací železničních kolejí nákladové části smíchovského nádraží, byly zavařeny železniční žlábky a srdcovky výhybky spojovacího oblouku na nádraží. V průběhu druhé poloviny roku 2006 byla navíc zlikvidována také část spojovacího oblouku z tramvajových žlábkových kolejnic v areálu nádraží. Oblouk tak nyní končí na úrovni konce vozovky pod vjezdovými vraty do areálu nádraží. Někdejší železniční vlečka je zachována pouze v prostoru přiléhajícím k autobusovému terminálu.

V roce 2008 následovalo také snesení výhybky spojovacího oblouku na nádraží.

Cestu po tramvajové trati začneme na křižovatce s Radlickou ulicí, ze které ústí do středu ulice Za Ženskými domovy. Zde se trať, zřízená velkoplošnými panely BKV, ale ihned přibližuje k levému chodníku, jehož obrubník takřka kopíruje. U křižovatky se Stroupežnického ulicí trať přechází do klasické konstrukce s krytem z velké žulové dlažby. Těsně u koleje v našem směru ještě spatříme zbytky oblouku spojovací koleje na železniční nádraží, který začínal v čepové výhybce. Následovalo křížení s původní polohou železniční vlečky snesené v roce 2004. Po pár metrech koleje křižují opouštěné torzo železniční vlečky. Trať následně přechází zpět do konstrukce velkoplošných panelů BKV. Aby bylo možné umístit na trati nástupní ostrůvky zastávek Na Knížecí, vytváří trať jakési dvojité esíčko. Nejprve v kombinaci levého a pravého oblouku, kdy trať vybočí ze své osy, aby byl prostor na již zmíněný nástupní ostrůvek. Za zastávkami následuje druhé esíčko v kombinaci pravého a levého oblouku, jímž se trať vrací vpravo do takřka původní polohy. Následuje krátká mezipřímá, která ústí do křižovatky Na Knížecí s Nádražní ulicí, kde naše cesta po tramvajové trati končí.

Většina tratě je vybudována metodou velkoplošných panelů BKV, pouze úsek, kde odbočovala spojovací kolej na železniční nádraží a bylo umístěno první i druhé křížení s železniční vlečkou je klasické konstrukce s krytem z velké žulové dlažby.

Zastávky umístěné na popisované trati:

 • Na Knížecí
  - výstupní a manipulační zastávka ve směru k zastávce Křížová u severní strany ulice Za Ženskými domovy, 76 metrů za křižovatkou s ulicí Nádražní, výstup na chodník pro jeden vlak 2xT
 • Na Knížecí
  - nácestná a nástupní zastávka ve směru k zastávce Křížová u severní strany ulice Za Ženskými domovy, 108 metrů za křižovatkou s ulicí Nádražní, nástup z chodníku pro jeden vlak 2xT
 • Na Knížecí
  - výstupní a manipulační zastávka ve směru k zastávkám Anděl/Na Knížecí u severní strany ulice Za Ženskými domovy, 88 metrů před křižovatkou s ulicí Nádražní, výstup na ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Na Knížecí
  - nácestná a nástupní zastávka ve směru k zastávkám Anděl/Na Knížecí u severní strany ulice Za Ženskými domovy, 56 metrů před křižovatkou s ulicí Nádražní, nástup z ostrůvku pro jeden vlak 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  Tramvajová trať byla po většinu své existence využívána jako manipulační. V devadesátých letech sloužila k obracení tramvajových linek 6 a 16.
  S ohledem na své ideální umístění tvoří ve spojení s okolními tramvajovými tratěmi jakousi blokovou smyčku, čehož se patřičně využívalo při rekonstrukcích okolních tramvajových tratí.
  Léta skutečně pravidelného provozu si trať začala užívat až od 29. listopadu 1997. K tomuto datu byla linka 14 nucena při jízdě z centra opustit Radlickou ulici a přestěhovat se do ulic Nádražní a Za Ženskými domovy. Oficiálně z důvodu změny organizace dopravy v oblasti Prahy 5 při zprovoznění Strahovského tunelu. Od 26. července 2000 se na trati objevila linka 14 i ve druhém směru a trať začala být pojížděna obousměrně. Ke 2. říjnu 2001 přestala být trať využívána zcela, na trati k Laurové byl dlouhodobě přerušen provoz a i výhybky na křižovatce Na Knížecí byly zaklínovány do přímého směru, který využívání této tratě neumožňuje. Od 27. srpna 2002 byly na koleji ve směru od Ženských domovů odstavovány záložní vlaky vozoven Motol a Pankrác v sestavě 2xT, pro případný výpadek vlaku na lince X-B nahrazující zatopené metro. Vlaky se na kolej dostávaly zacouváním z Nádražní ulice přes křižovatku Na Knížecí. Od 17. února 2003 byl na koleji opět odstavován pouze záložní sólo vůz vozovny Motol. Výjimkou bylo období od 20. května do 1. července, kdy byla rekonstruována křižovatka Na Knížecí. Záložní vlak přestal být do ulice odstavován v souvislosti se zprovozněním tratě na Laurovou.
  Od 25. září 2004 do zahájení dlouhodobé výluky tratě na Laurovou 5. dubna 2008 byla na trati obousměrně provozována linka 6, nahrazující linku 14, trvale odkloněnou na Barrandov. Po obnovení provozu na trati v Radlické ulici až do smyčky Radlická dne 4. října 2008, je zde provozována linka 7.

  Fotocesta po trati Ženské domovy - Na Knížecí
  Krátce za výhybkami křižovatky Ženské domovy se trať ze středu vozovky přimyká k levému chodníku. Tramvajová trať se přibližuje k levému chodníku táhlým obloukem. Tramvajová trať ve velkoplošných panelech BKV pokračuje přimknutá v přímém úseku k levému chodníku. Tramvajová trať ve velkoplošných panelech BKV pokračuje přimknutá v přímém úseku k levému chodníku. Tramvajová trať ve velkoplošných panelech BKV pokračuje přimknutá v přímém úseku k levému chodníku, blíží se ke křižovatce se Stroupežnického ulicí, v níž přechází do klasické konstrukce s krytem z velké žulové dlažby.
  Trať překračuje křižovatku se Stroupežnického ulicí, v pravé koleji byla vložena výhybka na spojovací kolej do areálu smíchovského nádraží, jejíž zachovalý oblouk je stále zachovalý. Bezprostředně za výhybkou bylo vloženo křížení s původní polohou železniční vlečky ČKD. Tramvajová trať překračuje již zavařené a na obou koncích odpojené křížení s vlečkou ČKD Tatra v novější poloze zprovozněné během výstavby metra. Po překonání kolejové křížení trať přechází zpět do konstrukce velkoplošných panelů BKV. Tramvajová trať opouští vozovku a kolejovým esíčkem míří do prostoru zastávek Na Knížecí.
  Tramvajová trať opouští vozovku a kolejovým esíčkem míří do prostoru zastávek Na Knížecí. Tramvajová trať opouští vozovku a kolejovým esíčkem míří do prostoru zastávek Na Knížecí. Po napřímení trať pokračuje prostorem zastávek Na Knížecí. S ohledem na využívání tratě i jako obratiště jsou v prostoru zastávek Na Knížecí vždy dvě zastávky za sebou, první ve směru jízdy se využívá jako výstupní a manipulační, druhá jako nástupní nebo nácestná, v tom případě se nestanicuje v první zastávce ve směru jízdy. S ohledem na využívání tratě i jako obratiště jsou v prostoru zastávek Na Knížecí vždy dvě zastávky za sebou, první ve směru jízdy se využívá jako výstupní a manipulační, druhá jako nástupní nebo nácestná, v tom případě se nestanicuje v první zastávce ve směru jízdy.
  S ohledem na využívání tratě i jako obratiště jsou v prostoru zastávek Na Knížecí vždy dvě zastávky za sebou, první ve směru jízdy se využívá jako výstupní a manipulační, druhá jako nástupní nebo nácestná, v tom případě se nestanicuje v první zastávce ve směru jízdy. S ohledem na využívání tratě i jako obratiště jsou v prostoru zastávek Na Knížecí vždy dvě zastávky za sebou, první ve směru jízdy se využívá jako výstupní a manipulační, druhá jako nástupní nebo nácestná, v tom případě se nestanicuje v první zastávce ve směru jízdy. Za prostorem zastávek Na Knížecí se tramvajová trať kolejovým esíčkem navrací do původní polohy před vyosením pro umístění nástupního ostrůvku. Za prostorem zastávek Na Knížecí se tramvajová trať kolejovým esíčkem navrací do původní polohy před vyosením pro umístění nástupního ostrůvku. Po překonání levého oblouku se trať v závěrečném úseku před křižovatkou Na Knížecí napřimuje a míří k samotné křižovatce.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022