Vlečka ČKD Tatra Smíchov

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vlečka ČKD Tatra Smíchov


Ve vratech hlavní brány Ringhofferovy továrny u Plzeňské ulici stojí posunovací akumulátorová lokomotiva č.2 a na snímku je dokonale patrné také křížení s tramvajovou tratí | 1920
Nádvoří severní části areálu ČKD Tatra Smíchov se skříněmi dvou vozů T3 | 70. léta
Vůz T4 pozdějšího pražského ev.č.5500 krátce po svém dokončení na přesuvně v areálu ČKD Tatra Smíchov ještě se všemi dveřmi | 1966
Dokončený vůz T3 v provedení pro Sovětský svaz na expedičních kolejích v jižním areálu ČKD Tatra Smíchov | 1971
Posunovací lokomotiva ČKD Tatra Smíchov T 211.1736 sune Stroupežnickou ulicí vůz T3 ev.č.6722 poškozený při nehodě do severní části areálu ČKD Tatra Smíchov | 29.9.1995
Posunovací lokomotiva ČKD Tatra Smíchov T 211.1736 sune vůz T3 ev.č.6722 poškozený při nehodě v severní části areálu ČKD Tatra Smíchov | 29.9.1995
Přerušená kolej železniční vlečky ČKD Tatra Smíchov ve Stroupežnického ulici po vyrušení křížení s tramvajovou tratí v Plzeňské ulici | 26.9.1998
Likvidace části vlečky ČKD Tatra Smíchov ve Stroupežnického ulici v úseku mezi Plzeňskou a Bozděchovou ulicí | 11.10.2003
Likvidace části vlečky ČKD Tatra Smíchov ve Stroupežnického ulici u výhybky do jižního areálu ČKD Tatra Smíchov | říjen 2003
Posunovací lokomotiva T 211.1736 s vyřazenými vozy T3 ev.č.6322 a 6559 u zvedáků na bývalých expedičních kolejích v jižní části areálu ČKD Tatra Smíchov | 17.4.1995
Skříně vozů KT4 a T6B5 pro města Pjatigorsk a Ufa naložená na plošinových železničních vozech jsou posunována po vlečce ČKD Tatra Smíchov ve Stroupežnické ulici | 14.4.1988
Šest čerstvě dokončených lokomotiv T 334.0 čeká na předání zákazníkovi na koleji vlečky ČKD Tatra Smíchov ve Stroupežnického ulici | 1965
Autojeřáb přetahuje odstavený vůz T1 ev.č.5056 z kolejí tramvajové tratě v ulici Za Ženskými domovy spojovacím obloukem na vlečku ČKD | 22.8.1980
Vyřazený vůz T3 ev.č.6540 odstavený na spojovací koleji mezi tramvajovou tratí a železnicí, na snímku je vidět křížení vlečky ČKD Tatra Smíchov s tramvajovou tratí a průnik vlečky do areálu nákladového nádraží Praha-Smíchov | 6.1.1991
Zbývající torzo vlečky ČKD Tatra Smíchov končí ve vjezdové bráně areálu nákladových kolejí nádraží Praha-Smíchov, koleje samotné části nádraží byly sneseny | 27.12.2003
Lokomotiva T 203.0504 společně s vyřazeným vozem T3 ev.č.6583 v areálu nákladových kolejí nádraží Praha-Smíchov | 31.8.1995
Vyřazený vůz T3 ev.č.6455 odstavený na spojovací koleji mezi tramvajovou tratí a železnicí před spojovací výhybkou na vlečku ČKD Tatra Smíchov v areálu nákladových kolejí nádraží Praha-Smíchov | 27.4.1991
Snesené koleje vlečky ČKD Tatra Smíchov v areálu nádraží Praha-Smíchov jsou již jen smutnými statisty konce jedné historie | 16.12.2006
Setkání akumulátorové posunovací lokomotivy č.1 na výjezdu vlečky z jižního areálu Ringhofferovy továrny, posunující dvounápravové osobní vozy III.třídy řady Ce s druhou posunovací akumulátorovou lokomotivou č.2 přepravující po kolejích vlečky ve Stroupežnického ulici náklad smíšených vagónů na notoricky známém snímku | 1921
Nádvoří severní části areálu ČKD Tatra Smíchov se skříněmi dvou vozů T3 | 70. léta
Čilý pouliční provoz u křížení s železniční vlečkou (v levém dolním rohu snímku signalizace přejezdu) s vozy T1 a T3 v Plzeňské ulici | 1976
Prototyp vozu RT8D5M ev.č.0029 odstavený v areálu ČKD Tatra Smíchov | 28.7.1995
Posunovací lokomotiva ČKD Tatra Smíchov T 211.1736 překročila při sunutí vozu T3 ev.č.6722 poškozeného při nehodě Stroupežnickou ulicí tramvajovou trať v Plzeňské a zajíždí do severní části areálu ČKD Tatra Smíchov | 29.9.1995
Torzo odpojených kolejí želeniční vlečky v severní části areálu ČKD Tatra Smíchov po vyrušení křížení s tramvajovou tratí v Plzeňské ulici a zahájené demolici továrního areálu | 16.9.1998
Likvidace části vlečky ČKD Tatra Smíchov ve Stroupežnického ulici v úseku mezi Plzeňskou a Bozděchovou ulicí | 11.10.2003
Likvidace části vlečky ČKD Tatra Smíchov ve Stroupežnického ulici u výhybky do jižního areálu ČKD Tatra Smíchov | říjen 2003
Likvidace části vlečky ČKD Tatra Smíchov ve Stroupežnického ulici u výhybky do jižního areálu ČKD Tatra Smíchov | říjen 2003
Z jižní části areálu továrny ČKD Tatra Smíchov jsou vyváženy skříně vozů T3 pro Sovětský svaz, v pozadí autobus ŠM 11 ev.č.7198 míjí Karosu B 731 ev.č.3818 | 15.5.1987
Neslavný konec jižního areálu smíchovské Tatrovky mezi ulicemi Klicperovou, Stroupežnického, Plzeňskou a Radlickou | 22.11.1995
Lokomotiva T 211.0642 odtahuje vůz T1 ev.č.5056 po vlečce ČKD ve Stroupežnické ulici do areálu ČKD, za účelem naložení na železniční vůz | 22.8.1980
V původní poloze vlečky v závěrečné části Stroupežnické ulice vzniká vestibul stanice metra Moskevská (dnešní Anděl) a na vlečce přeložené do nové polohy vládne čilý železniční provoz | 1982
Vyřazený vůz T3 ev.č.6455 odstavený na spojovací koleji mezi tramvajovou tratí a železnicí, na smínku je vidět i spojovací kolej z vlečky ČKD Tatra Smíchov | 27.4.1991
Spojovací kolej mezi tramvajovou tratí a železnicí, včetně koleje napojující vlečku ČKD Tatra Smíchov s lokomotivou T 211.1736 | 11.11.1996
Areál nákladových kolejí nádraží Praha-Smíchov s vozem T3 ev.č.6559 naloženým na nákladním voze v dálce | 19.4.1995
Stejná výhybka jako na snímku z roku 1991 s vyřazeným vozem T3 ev.č.6455, jen porostu a nepořádku je tu o 1000% více | 21.9.2004
Snesené koleje vlečky ČKD Tatra Smíchov v areálu nádraží Praha-Smíchov jsou již jen smutnými statisty konce jedné historie | 16.12.2006
Při pátrání po pozůstatcích železniční vlečky ve Stroupežnického ulici si člověk opět uvědomí, jak rychle ten čas letí. Jméno jednoho z největších strojírenských kolosů naší země - firmy ČKD (Českomoravská Kolben-Daněk), začíná být zapomenuto, a to, že na pražském Smíchově vznikaly tisícikusové série železničních vozů a zejména tramvají nepřipomíná již ani výzdoba místního McDonalda. S příchodem obchodního centra, které slavnou továrnu nahradilo, ztratilo místo svůj genius loci a lidé během honu za ideálním nákupem nemají na zastavení se čas. Ale po pořádku...

Když ve druhé polovině devatenáctého století vznikají první pražské strojírenské podniky, vznikají k nim zcela samozřejmě dle tehdejších zvyklostí napojení na železniční síť. Stává se tak nejen z důvodu dodávky surovin potřebných pro výrobu a uhlí, ale i pro následný snazší odbyt vlastních výrobků. Čestnou výjimku tvořila v roce 1852 založená Ringhofferova strojírna v Praze na Smíchově, jedna z pozdějších nejstarších součástí gigantu ČKD (jehož součástí se však stala až v roce 1963). Protože v době jejího vzniku ještě neexistovala žádná železniční trať v okolí (dráha spojující Plzeň s Prahou vznikla až v roce 1862), probíhala přeprava hlavního výrobního programu - železničních vozů - za pomocí koňských potahů přes Újezd a visutý řetězový most císaře Františka I., (v místě dnešního mostu Legií) přes ulici Na Příkopě k budově Celnice u náměstí Republiky, v jejímž areálu se nacházela železniční vlečka vycházející z dnešního Masarykova nádraží. Transporty byly kvůli problémům s hmotností přepravovaných výrobků na řetězovém mostě od roku 1857 přeloženy na podstatně starší Karlův most, kudy projížděly až do roku 1871, kdy byla zprovozněna spojovací trať mezi smíchovským a hlavním nádražím.

Samotná železniční vlečka, propojující nejstarší část Ringhofferovy továrny s areálem smíchovského nádraží přes Stroupežnického ulici, byla zřízena až v roce 1880. Jak udávají dobové plány z roku 1935, hlavní kolej měřila 667 metrů, vedlejší koleje 960 metrů. Nejdelší odbočná větev z hlavní koleje vedla Klicperovou ulicí do části továrny, která byla západně od dnešní Radlické, takže se zde po roce 1913 křižovala s tramvajovou tratí. Zatím není ověřeno, kdy tato křižovatka zanikla, ale jisté je, že neexistovala v říjnu 1967. Kolej v Klicperově ulici ležela beze změn včetně napojení až do počátku 80. let. Ve Stroupežnického ulici odbočovala z mateční koleje ještě jedna, vedoucí do dalších objektů továrny.

Protože Ringhofferova továrna od roku 1876 dodávala do Prahy naprostou většinu tramvají, bylo v Plzeňské ulici velice živo. V místě, kde se vlečka křižovala od 13. června 1897 s tramvajovou tratí bylo zřízeno místo, kde se předávaly Elektrickým podnikům nové tramvaje. Zpočátku bylo stěhování vozů na tramvajové koleje velmi náročné, protože zde neexistovalo žádné kolejové propojení. Tramvaje se přesunovaly pomocí různých dřevěných fošen a plechů, aby nepoškodily dlažbu a v neposlední řadě své podvozky. Teprve v roce 1909 zde byl zřízen spojovací oblouk, který přepravu nových tramvají značně usnadnil.

Jelikož předávání nových tramvají v Plzeňské začalo omezovat nejen stále narůstající pouliční provoz, ale i přesuny rozpracovaných dílů kolejových vozidel mezi jednotlivými částmi továrny, byl 7. dubna 1948 zřízen nový oblouk spojující železniční vlečku s tehdy manipulační tramvajovou tratí v ulici Za Ženskými domovy, která jednokolejně křižovala vlečku od roku 1938. Zde byl pro předávání vozidel podstatně větší klid. Po několik dalších desetiletí se ve Stroupežnického ulici vlastně měnily jen typy přepravovaných tramvají a posunovacích lokomotiv.

V souvislosti s výstavbou metra a autobusového terminálu prošla celá oblast zásadní přestavbou. Projekt počítal s přeložením vlečky v prostoru mezi Klicperovou ulicí a Smíchovským nádražím o několik metrů východněji, blíže k budoucím výstupům z metra. Přerušení provozu na vlečce se muselo z důvodu intenzivní výroby v ČKD zkrátit na nejkratší možnou dobu. Proto byla ještě za provozu vlečky v původní poloze již stavěna vlečka v poloze nové. V roce 1980 proběhlo zdvoukolejnění tramvajové tratě v ulici Za Ženskými domovy. Kromě provozovaného křížení bylo při této příležitosti do tramvajové trati v předstihu vloženo i křížení s novou polohou vlečky. Stávající vlečka byla pro umožnění předávání tramvají napojena na tramvajovou trať dočasným levým obloukem do pravé traťové koleje (v pohledu od Ženských domovů), který nově musel křížit protisměrnou tramvajovou kolej. Již v průběhu prosince téhož roku však bylo provizorní propojení zrušeno (původní křížení vlečky však zůstalo odpojené ležet v tramvajové trati až do září 2004) a vlečka začala využívat druhé křížení s tramvajovou tratí. Aby bylo možné i nadále předávat nové tramvaje z výrobního závodu ČKD Tatra Smíchov, byla náhradou zřízena nová kolejová spojka odbočující pravou výhybkou z místa, kde byla donedávna výhybka levá, z ulice Za Ženskými domovy do areálu smíchovského nádraží, kde byla propojena se železničními kolejemi. Provoz na nové koleji začal 11. února 1981 a přepravovaly se po ní nejen nové pražské tramvaje, ale v posledních letech existence i vozy T3 určené k odprodeji, nebo šrotaci. Mezi poslední přepravené tramvaje patří vozy typu T6A5, ev.č. 8601 a 8602.

Osudy železniční vlečky zpečetilo přestěhování závodu ČKD Tatra ze Smíchova do Zličína, završené v polovině 90. let minulého století. Ringhofferova továrna byla po roce 1996 - s výjimkou fragmentu v podobě památkově chráněné fasády v Plzeňské ulici a Velké a Malé Ringhofferovy vily srovnána se zemí. Během výluky tramvají v období 30. července - 29.srpna 1998 bylo odstraněno křížení s tramvajovou tratí v Plzeňské ulici a následně byla postupně snášena i vlečka ve Stroupežnického ulici mezi ulicemi Ostrovského a Plzeňskou. Na místě nákladní vrátnice a vstupní brány vlečky do areálu továrny je dnes vstup do obchodního centra. Během září 2004 bylo odstraněno křížení s tramvajovou tratí v původní poloze vlečky v ulici Za Ženskými domovy, sneseno i kolejiště železniční stanice Praha-Smíchov za vjezdovými vraty do areálu nádraží, až na několik zachovalých torz v místě komunikací uvnitř areálu. Někdejší vlečka tak zůstává zachována již jen od místa opuštění areálu nádraží, přes zachovalé, ale zavařené křížení s tramvajovou tratí, po chodník na jižní straně Ostrovského ulice, mezi výstupy z metra, kde slouží jako parkoviště.

Zboření smíchovské továrny a likvidace vlečky jakoby symbolicky předznamenalo osudy jednoho z největších světových výrobců tramvají, který v dobách své největší slávy dokázal vyrobit i více než tisíc tramvajových vozů za rok! Ale to už je jiná kapitola...

Jak šel čas železniční vlečky ČKD Tatra Smíchov
1995 Křížení železniční vlečky ČKD Tatra Smíchov vedené Stroupežnického ulicí s tramvajovou tratí v Plzeňské ulici u zastávky Anděl | 27.5.1995 Křížení železniční vlečky ČKD Tatra Smíchov vedené Stroupežnického ulicí s tramvajovou tratí v Plzeňské ulici u zastávky Anděl | 27.5.1995 Železniční vlečka ČKD Tatra Smíchov vedená Stroupežnického ulicí podél jižního areálu továrny | 27.5.1995 Napojení jižního areálu ČKD Tatra Smíchov na hlavní kolej železniční vlečky ve Stroupežnického ulici | 27.5.1995
Napojení jižního areálu ČKD Tatra Smíchov na hlavní kolej železniční vlečky ve Stroupežnického ulici | 27.5.1995 Napojení jižního areálu ČKD Tatra Smíchov na hlavní kolej železniční vlečky ve Stroupežnického ulici | 27.5.1995 Napojení jižního areálu ČKD Tatra Smíchov na hlavní kolej železniční vlečky ve Stroupežnického ulici | 27.5.1995 Železniční vlečka ČKD Tatra Smíchov vedená Stroupežnického ulicí | 27.5.1995 Železniční vlečka ČKD Tatra Smíchov vedená Stroupežnického ulicí | 27.5.1995
Překročení železniční vlečky ČKD Tatra Smíchov vedená Stroupežnického ulicí přes Ostrovského ulici pochází z roku 1981, kdy došlo k přeložce této části vlečky | 27.5.1995 Část železniční vlečky ČKD Tatra Smíchov vedená podél výstupů stanice metra pochází z roku 1981, kdy došlo k přeložce této části vlečky | 27.5.1995 Část železniční vlečky ČKD Tatra Smíchov vedená podél výstupů stanice metra pochází z roku 1981, kdy došlo k přeložce této části vlečky | 27.5.1995 Křížení železniční vlečky ČKD Tatra Smíchov s tramvajovou tratí v ulici Za Ženskými domovy pochází z roku 1981, kdy došlo k přeložce této části vlečky - za vraty vlečka vstupovala do areálu nákladových kolejí nádraží Praha-Smíchov | 27.5.1995 Křížení železniční vlečky ČKD Tatra Smíchov s tramvajovou tratí v ulici Za Ženskými domovy pochází z roku 1981, kdy došlo k přeložce této části vlečky | 27.5.1995
2002 Jižní část areálu ČKD Tatra Smíchov již byla srovnána se zemí, kolej vlečky nemá kam zaúsťovat a končí před chodníkem s plechovou ohradou, ostatně i hlavní kolej vlečky ve Stroupežnického ulici je taková invalidní :-( | 21.12.2002 Jižní část areálu ČKD Tatra Smíchov již byla srovnána se zemí, kolej vlečky nemá kam zaúsťovat a končí před chodníkem s plechovou ohradou, ostatně i výhybka z hlavní koleje vlečky ve Stroupežnického ulici je taková invalidní :-( | 21.12.2002 Torzo vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Bozděchovou a Ostrovského ulici | 21.12.2002 Torzo vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Bozděchovou a Ostrovského ulici | 21.12.2002
2003 Torzo vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Bozděchovou a Ostrovského ulici | 27.12.2003 Torzo vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Bozděchovou a Ostrovského ulici | 27.12.2003 Torzo vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Bozděchovou a Ostrovského ulici | 27.12.2003 Torzo vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Bozděchovou a Ostrovského ulici | 27.12.2003
Výhybka vlečky ČKD Tatra Smíchov umožňující vjezd do jižního areálu továrny je ještě více zkrácena než na snímcích z roku 2002, chybí i srdcovka | 27.12.2003 Výhybka vlečky ČKD Tatra Smíchov umožňující vjezd do jižního areálu továrny je ještě více zkrácena než na snímcích z roku 2002, chybí i srdcovka | 27.12.2003 Výhybka vlečky ČKD Tatra Smíchov umožňující vjezd do jižního areálu továrny je ještě více zkrácena než na snímcích z roku 2002, chybí i srdcovka | 27.12.2003 Výhybka vlečky ČKD Tatra Smíchov umožňující vjezd do jižního areálu továrny je ještě více zkrácena než na snímcích z roku 2002, chybí i srdcovka | 27.12.2003 Výhybka vlečky ČKD Tatra Smíchov umožňující vjezd do jižního areálu továrny je ještě více zkrácena než na snímcích z roku 2002, chybí i srdcovka | 27.12.2003
2004 Torzo vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Bozděchovou a Ostrovského ulici | 29.5.2004 Torzo vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Bozděchovou a Ostrovského ulici | 29.5.2004 Torzo vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Bozděchovou a Ostrovského ulici | 29.5.2004 Oproti snímkům z roku 2003 byla výhybka i naporcována na části | 29.5.2004
Oproti snímkům z roku 2003 byla výhybka i naporcována na části | 29.5.2004 Oproti snímkům z roku 2003 byla výhybka i naporcována na části | 29.5.2004 Takhle odříznout část kolejnice by snad nezvládli ani kutilové Pat a Mat... | 29.5.2004 Poslední zachovalá část vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Ostrovského ulicí a nákladovými kolejemi nádraží Praha-Smíchov vedená podél výstupů z metra slouží již jen jako parkoviště | 29.5.2004 Poslední zachovalá část vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Ostrovského ulicí a nákladovými kolejemi nádraží Praha-Smíchov vedená podél výstupů z metra slouží již jen jako parkoviště | 29.5.2004
Poslední zachovalá část vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Ostrovského ulicí a nákladovými kolejemi nádraží Praha-Smíchov vedená podél výstupů z metra slouží již jen jako parkoviště | 29.5.2004 Poslední zachovalá část vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Ostrovského ulicí a nákladovými kolejemi nádraží Praha-Smíchov vedená podél výstupů z metra slouží již jen jako parkoviště | 29.5.2004 Poslední zachovalá část vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Ostrovského ulicí a nákladovými kolejemi nádraží Praha-Smíchov vedená podél výstupů z metra slouží již jen jako parkoviště | 29.5.2004 Poslední zachovalá část vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Ostrovského ulicí a nákladovými kolejemi nádraží Praha-Smíchov vedená podél výstupů z metra slouží již jen jako parkoviště | 29.5.2004 Poslední zachovalá část vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Ostrovského ulicí a nákladovými kolejemi nádraží Praha-Smíchov vedená podél výstupů z metra slouží již jen jako parkoviště | 29.5.2004
Poslední zachovalá část vlečky ČKD Tatra Smíchov mezi Ostrovského ulicí a nákladovými kolejemi nádraží Praha-Smíchov vedená podél výstupů z metra slouží již jen jako parkoviště, za vraty nádraží již kolej nepokračuje | 29.5.2004 Křížení železniční vlečky ČKD Tatra Smíchov s tramvajovou tratí v ulici Za Ženskými domovy v pozadí s ještě zachovalým křížením vlečky v původní poloze a obloukem spojovací koleje mezi tramvajovou tratí a železničními kolejemi | 29.5.2004 2006 Křížení železniční vlečky ČKD Tatra Smíchov s tramvajovou tratí v ulici Za Ženskými domovy zůstáva stále zachováno, pouze srdcovky byly zavařeny pro snazší průjezd tramvají | 7.5.2006 Křížení železniční vlečky ČKD Tatra Smíchov s tramvajovou tratí v ulici Za Ženskými domovy zůstáva stále zachováno, pouze srdcovky byly zavařeny pro snazší průjezd tramvají | 7.5.2006


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024