Trať Kotlářka - Anděl

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Kotlářka - Anděl


Vznik dopravních staveb často doprovází lidská tragédie. U tramvajové trati Anděl - Kotlářka nalezneme tento okamžik v jejím, dalo by se říci, batolecím věku. A jak již to tak u pražských tramvajových tratí bývá, i zde na počátku stálo lidské nadšení pro něco nového.

Defilé motorových vozů #2, 3, 5, 4 a 1 soukromé elektrické dráhy Smíchov - Košíře. | 1897 Míjení motorových vozů #4 a 3 soukromé elektrické dráhy Smíchov - Košíře ve výhybně U hřbitova zřízené v Plzeňské ulici u Malostranského hřbitova. | 1897 Vlak linky 9 na konečné zastávce Zámečnice, rok před zřízením stejnojmenné smyčky. | 1929 Původní vedení Plzeňské ulice v oblasti Klamovky zachycuje letecký snímek. | 1953 Napřímená Plzeňská ulice v oblasti Klamovky zachycená na leteckém snímku, původní polohu dodnes připomínají tři domy na křižovatce s Jinonickou ulicí. | 1975
Demolice domů na Klamovce umožnila napřímení Plzeňské ulice. | 1956 Demolice domů na Klamovce umožnila napřímení Plzeňské ulice. | 1956 Rekonstrukce kolejí na Andělu, v popředí jsou patrné koleje vlečky Ringhoffer. | 1935 Plzeňská ulice u Ringhofferovy továrny. | 1928 Plzeňská ulice na křižovatce s Kartouzskou ulicí byla v období první republiky živoucím místem plným obchodů, dnes zde spatříme většinu vybydlených bytů a nekončící kolony automobilů.... | 1928

Plzeňská ulice ohraničená mohutnou zdí u Malostranského hřbitova tvořila nepřekonatelnou šířkovou soutěsku, po demolici betonové ohradní zdi bylo možné ulici konečně rozšířit. | před 1951
Motorový vůz #109 manipuluje na střední koleji trojkolejného úseku u smyčky Kotlářka. | 1957
Vůz T1 #5040 vypravený na linku 32 vjíždí u Kotlářky na střední traťovou kolej, která je dlouhodobě využívána pro jízdy tramvají z centra z důvodu havarijního stavu původní traťové koleje. | 31.8.1977
Vůz T1 #5033 vypravený na linku 32 stanicuje v zastávce Zámečnice. | 31.8.1977
První vyrobený vůz T1 #5001 následovaný soupravou dvounápravových vozů na lince 15 opustil zastávku Zámečnice a přejíždí křížení vjezdové koleje do stejnojmenné smyčky. | 25.11.1951
Vůz T1 #5112 vypravený na linku 32 míří k zastávce Kavalírka. | 31.8.1977
Souprava vozů T3 #6500+6501 vypravená na linku 15 projíždí obloukem u usedlosti Demartinka, která se nacházela mezi dnešními zastávkami Klamovka a Kavalírka. | 31.8.1977
Vůz T1 neznámého # vypravený na linku 32 stanicuje v zastávce Klamovka. | 70. léta
Vůz T3 #6523 vypravený na linku 27 stoupá Plzeňskou ulicí u vyústění Holečkovy ulice a míří na Klamovku. | 31.8.1977
Souprava vozů T3 #6571+6570 vypravená na linku 15 stoupá Plzeňskou ulicí. | 31.8.1977
Souprava vozů T3 #6102+6103 vypravená na linku 15 klesá Plzeňskou ulicí k zastávce U Zvonu. | 31.8.1977
Souprava vedená dvounápravovým motorovým vozem #2210 vypravená na linku 9 klesá Plzeňskou ulicí u křižovatky s Mahenovou ulicí. | 5.1.1974
Souprava vozů T3 #6295+6294 vypravená na linku 9 stanicuje v zastávce U Zvonu. | 2.9.1977
Souprava vozů T3 #6102+6103 vypravená na linku 15 stanicuje v zastávce U Zvonu, Plzeňská ulice je ještě obousměrná, cestující překonávají při nástupu vozovku a vůz #6102 je opatřen lehkým pantografem z dvounápravových vozů. | 2.9.1977
Souprava vozů T3 #6232+6233 vypravená na linku 9 projíždí Plzeňskou ulicí v sousedství areálu smíchovské Tatrovky. | 1.9.1977
Souprava vozů T3SUCS #7292+7283 vypravená na linku 9 opustila zastávku Kotlářka a při cestě na Poštovku míjí výjezdovou kolej ze smyčky Kotlářka. | 2.5.2004
Vůz KT8D5 #9046 vypravený na linku náhradní dopravy 35 manipuluje na povrchové kolejového spojce Californien v zastávce Kotlářka. | 22.8.2000
Souprava vozů T3R.P #8482+8483 vypravená na linku náhradní dopravy 30 míří k zastávce Kotlářka jediný traťovým úsekem, kde zůstala po celou dobu zachována klasická konstrukce kolejového svršku. | 11.8.2006
Souprava vozů T6A5 #8603+8604 vypravená na linku náhradní dopravy 39 najíždí na vjezdovou výhybky do smyčky Kotlářka. | 11.8.2006
Souprava vozů T3 #6702+6664 vypravená na linku 7 míří Plzeňskou ulicí ke smyčce Kotlářka. | 12.3.2004
Souprava vozů T3SUCS #7248+7249 vypravená na linku 9 klesá od Kotlářky ke Kavalírce. | 2.5.2004
Vůz T3R.P #8213 vypravený na linku náhradní dopravy 36 klesá Plzeňskou ulicí ke Kavalírce. | 12.3.2004
Vůz T6A5 #8687 vypravený na linku 7 stanicuje v zastávce Kavalírka, vybavené jako jediné na celé trati podchodem pro cestující. | 9.4.2007
Sněhový pluh vozovny Pankrác T3M #5572 v zastávce Kavalírka. | 9.6.2004
Souprava vozů T3SUCS #7242+7243 vypravená na linku 9 vjíždí do zastávky Kavalírka. | 12.3.2004
Vůz T3SUCS #7086 vypravený na linku náhradní dopravy 33 opustil zastávku Kavalírka a míří na Klamovku. | 2.5.2004
Souprava vozů T3SUCS #7068+7062 vypravená na odkloněnou linku 19 projíždí obloukem před zastávkou Kavalírka. | 11.8.2006
Vůz KT8D5 #9011 vypravený na linku 9 míří k zastávce Kavalírka. | 22.6.2004
Souprava vozů T3 #6714+6716 vypravená na linku 10 před zastávkou Kavalírka. | 10.8.2004
Souprava vozů T3R.P #8230+8231 vypravená na linku náhradní dopravy 39 v traťovém úseku mezi zastávkami Klamovka a Kavalírka. | 11.8.2006
Souprava vozů T3 #6957+6955 vypravená na linku 7 projíždí traťovým úsekem od Klamovky ke Kavalírce. | 12.3.2004
Souprava vozů T3M #8096+8011 vypravená na linku 9 při jízdě k zastávce Klamovka míjí objekt někdejší tramvajové vozovny Košíře. | 12.3.2004
Setkání vozů Škoda 14T #9122 a 9112 vypravených na linku 10 v oblouku u zastávky Klamovka. | 25.10.2008
Souprava vozů T3SUCS #7234+7235 vypravená na odkloněnou linku 12 stanicuje v zastávce Klamovka. | 22.6.2004
Souprava vozů T3 #6841+6876 vypravená na linku 30 míří po Plzeňské ulici od Klamovky k zastávce U Zvonu. | 11.8.2006
Souprava vozů T6A5 #8725+8726 vypravená na linku 19 vystoupala na horizont mezi zastávkami U Zvonu - Klamovka a k zastávce Klamovka již bude klesat. | 11.8.2006
Smyčka Zámečnice byla umístěna na Košířském náměstí. | 40. léta
Vůz T1 #5009 vypravený na linku 15 a vybavený ještě tyčovým sběračem, projíždí okolo motorového vozu #332 odstaveného na třetí koleji Kotlářka. | 1957
Souprava vozů T3 #6539+6538 vypravená na linku 15 projíždí střední kolejí na Kotlářce. | 31.8.1977
Souprava vozů T3 #6245+6244 vypravená na linku 15 stoupá Plzeňskou ulicí ke Kotlářce. | 31.8.1977
Souprava vozů T3 #6562+6540 vypravená na linku 15 projíždí oblastí zastávky Kavalírka během demolice objektů pro rozšíření vozovek. | 10.3.1977
Souprava jedenáctého pořadí linky 9 tvořená motorovým vozem #2231 a vlečným vozem #1483 projíždí Plzeňskou ulicí poblíž usedlosti Demartinka a košířské tramvajové vozovny. | 5.7.1974
Souprava vozů T3 #6302+6303 vypravená na linku 9 stanicuje v zastávce Klamovka z centra. | 31.8.1977
Souprava vozů T3 #6104+6105 vypravená na linku 15 stoupá Plzeňskou ulicí poblíž vyústění Holečkovy ulice. | 31.8.1977
Vůz T1 #5123 vypravený na linku 32 stoupá Plzeňskou ulicí poblíž vyústění Holečkovy ulice. | 31.8.1977
Dvounápravový kolejový brus #4091 stoupá poblíž zastávky U Zvonu Plzeňskou ulicí. | 31.8.1977
Souprava vozů T3 #6270+6352 vypravená na linku 9 stíhaná ve stoupání Plzeňské ulice soupravou vozů T3 #6222+6223 vypravenou na linku 15. | 31.8.1977
Motorový vůz #2194 spojený s vlečným vozem neznámého # klesá na lince 9 Plzeňskou ulicí k Bertramce. | 5.1.1974
Vůz T1 #5054 vypravený na linku 32 uhání Plzeňskou ulicí podél Malostranského hřbitova. | 31.8.1977
Vůz T1 #5048 vypravený na linku 32 projíždí úzkým hrdlem Plzeňské ulice podél smíchovské Tatrovky k Bertramce. | 1.9.1977
Více než rušný provoz panoval a panuje v zastávce Anděl, jen vozy a místo samotné prochází ustavičným vývojem.... | 70. léta
Souprava vozů T3 #6953+6954 vypravená na linku 4 stanicuje v zastávce Kotlářka. | 17.8.2004
Souprava vozů T6A5 #8697+8698 těžce poškozená na Kotlářce po nárazu do vozu Škoda 14T #9165. | 17.9.2011
Souprava vozů T3M #8098+8035 vypravená na linku 7 minula vjezd do smyčky Kotlářka a míří ke stejnojmenné zastávce. | 11.8.2006
Vůz T3SU #7002 vypravený na linku 7 míří k zastávce Kotlářka. | 2.1.2005
Vůz T6A5 #8680 vypravený na linku 7 ve stoupání před smyčkou Kotlářka. | 1.1.2005
Souprava vozů T3SUCS #7232+7204 vypravená na linku klesá Plzeňskou ulicí k zastávce Kavalírka. | 12.3.2004
Souprava vozů T3R.P #8308+8309 vypravená na linku 4 stanicuje v zastávce Kavalírka. | 19.2.2004
Sněhový pluh vozovny Motol T3 #5404 v boji se sněhovou záplavou v zastávce Kavalírka. | 10.3.2004
Vůz KT8D5 #9037 vypravený na linku náhradní dopravy 35 jedoucí na zadní sběrač odbavuje cestující v zastávce Kavalírka, při prvním využití spojky Californien. | 16.8.1996
Vůz KT8D5 #9009 vypravený na linku náhradní dopravy 35 přejíždí povrchovou spojku Californien při jejím prvním využití u zastávky Kavalírka. | 16.8.1996
Souprava vozů T3R.P #8352+8353 vypravená na linku náhradní dopravy 30 míří k zastávce Kavalírka. | 11.8.2006
Souprava vozů T3SUCS #7092+7093 vypravená na odkloněnou linku 23 míří od zastávky Kavalírka na Klamovku. | 12.3.2004
Vůz T6A5 #8643 vypravený na linku 6 míří k zastávce Kavalírka. | 22.6.2004
Souprava vozů T3R.P #8315+8314 vypravená na linku 4 míří k zastávce Kavalírka. | 22.6.2004
Souprava vozů T3R.PV #8159+8160 vypravená na linku 7 míří Plzeňskou ulicí od Klamovky na Kavalírku. | 11.8.2006
Vůz Škoda 15T #9242 na cvičné jízdě při jízdě k zastávce Klamovka míjí objekt někdejší tramvajové vozovny Košíře. | 7.1.2012
Souprava vozů T3SUCS #7233+7291 vypravená na linku 9 projíždí obloukem u zastávky Klamovka. | 25.10.2008
Setkání soupravy vozů T3 #6962+6509 vypravené na linku náhradní dopravy 30 se soupravou vozů T3 #6749+T3SUCS #7074 na lince 4 v zastávce Klamovka. | 11.8.2006
Souprava vozů T3R.P #8454+8455 vypravená na linku 39 stoupá od zastávky Klamovka. | 11.8.2006
Souprava vozů T6A5 #8715+8716 vypravená na linku náhradní dopravy 39 klesá k zastávce Klamovka. | 11.8.2006
Souprava vozů T6A5 #8627+8628 vypravená na linku 7 projíždí dvojicí protioblouků k zastávce U Zvonu. | 22.6.2004
První stopy po trati nalezneme v červnu 1893, kdy byly zhotoven projekt 2,7 km dlouhé tratě, směřující od Anděla Plzeňskou ulicí k Zámečnici (prostor mezi dnešními zastávkami Kotlářka - Kavalírka), kde měla být umístěna vozovna a malá elektrárna. V této podobě schválila projekt i politická pochůzka, vykonaná ve dnech 5. a 6. prosince 1893. Na následující tři roky se však další stopy vytrácí a teprve 28. dubna 1896 žádá košířský starosta Matěj Hlaváček o souhlas ke stavbě pražskou městskou radu. Na vysvětlení je nutno poznamenat, že ačkoliv byly Košíře samostatnou obcí, pražská obec měla předběžnou koncesi na provozování hromadné dopravy v Praze a přilehlých obcích. Teprve poté, co se Matěj Hlaváček 1. června 1896 zavázal, že v případě žádosti ze strany obce dráhu Praze podstoupí, obdržel její souhlas a mohl požádat tehdejší Ministerstvo železnic o udělení koncese ke stavbě a provozování dráhy. Ta mu byla udělena 14. září 1896 s podmínkou jejího dokončení do roka od přidělení. Dne 24. března 1897 Matěj Hlaváček uzavírá smlouvu se smíchovskou obcí ohledně vedení dráhy na jejím území a z administrativního hlediska již nic nebrání zahájení stavby.

Výstavbu dráhy zadal Hlaváček berlínské firmě Felix Singer a Co. Provoz prvního úseku Anděl - Klamovka byl zahájen 13. června 1897, zbývající druhý úsek od Klamovky na Zámečnici již Hlaváčkem realizován nikdy nebyl.

Elektrická dráha Smíchov - Košíře, jak zněl její oficiální název, začínala na Andělu vidlicovitým ukončením s pravým kolejovým přejezdem, který měl sloužit k manipulaci s vlečnými vozy. Trať zde také křižovala železniční vlečku Ringhofferovy továrny. V celé délce byla jednokolejná se třemi výhybnami ve stanicích Mozartova ulice, U Zvonu a Mlynářka. Za křižovatkou s Podbělohorskou ulicí byla opět vidlicovitě ukončena s tím, že koleje pokračovaly do malé provizorní vozovny pro 10 vozů. Délka provozního úseku činila 1800 metrů. V pražských podmínkách byla dráha atypická systémem trolejového vedení systému Alfreda Dickinsona, kdy trolejový drát není umístěn v ose koleje, ale u okraje chodníku což vyžadovalo vychýlení kladkového sběrače proudu podobně jako u trolejbusů až o 3,5 metru od osy koleje. Tento systém samozřejmě nebyl uplatněn v celé délce tratě, v okolí výhyben a v konečných stanicích bylo trolejové vedení pochopitelně nad kolejí. Dráha byla provozována s pěti motorovými a pěti vlečnými vozy, jejichž provoz však nebyl nikdy umožněn. Motorové vozy byly totiž vybaveny jen jedním motorem, který výkonnostně nepostačoval k tažení soupravy.

Jak se brzy ukázalo, stavba dráhy a její další provozování byly nad Hlaváčkovy možnosti. Podařilo se mu sice několikrát získat odklad na koncesí žádaného prodloužení stavby až na Zámečnici, dokonce zahájil i jednání o finanční půjčce, avšak 6. října 1897 páchá sebevraždu. Zda právě pro potíže s dráhou není známo.

Hlaváčkovi dědici nadále dráhu provozovali, ale již 23. listopadu 1897 podali první nabídku k prodeji, včetně osvětlení obce a elektrárny za celkovou částku 225 000 zlatých. Elektrické podniky v říjnu 1898 navrhly odložení projednávání celé transakce, protože v té době vynakládaly značné finanční prostředky do elektrifikace koňky, navíc odmítaly převzít elektrárnu a osvětlení. Z toho vyplynula nová nabídka košířských ve výši 162 500 zlatých, Elektrické podniky však odhadovaly cenu dráhy jen na 126 000 zlatých. V dubnu se majitelé snaží, opět neúspěšně, odprodat alespoň své čtyři motorové vozy.

Stále se protahující odprodej dráhy začal hrozit vyhlášením konkursu na majitele dráhy a bylo téměř jisté, že podnik odkoupí firma Felix Singer a Co., která dráhu stavěla. Teprve tato zpráva popohnala Elektrické podniky k činům a 21. července 1900 byla podepsána prodejní smlouva za prodejní cenu 150 00 zlatých, která zahrnovala vlastní dráhu s vozidly a pozemek na tzv. Malé Klamovce určený pro novou vozovnu. Pozemky vozovny a dílen zůstaly nadále v majetku dědiců Matěje Hlaváčka, od kterých je měly Elektrické podniky pouze pronajaté. Vyhláškou Ministerstva železnic dne 2. listopadu 1900 byla převedena koncese na Královské hlavní město Prahu. Při této příležitosti byla pražská obec zproštěna povinnosti prodloužit dráhu na Zámečnici, jak stanovila dříve udělená koncese Matěji Hlaváčkovi.

Ke konci roku 1900 došlo ke kolejovému propojení dráhy s kolejovou sítí Elektrických drah na Andělu dvoukolejným obloukem z Plzeňské ulice k Újezdu. Teprve 18. března 1901 zahájily Elektrické podniky rekonstrukci Dickinsonova trolejového vedení na v Praze standardní, středové. Úprava probíhající bez dopadu na pravidelný provoz byla dokončena 12. srpna 1901, kdy na Plzeňskou ulici poprvé vyjela prodloužena "městská" linka 9.

Elektrickým podnikům kapacitně a provozně nevyhovovala stávající vozovna Matěje Hlaváčka na Klamovce, a proto urychleně zahájily stavbu nové vozovny na pozemcích odkoupených současně s dráhou od jeho dědiců. K nové vozovně byl zřízen krátký jednokolejný úsek s výhybnou, který na konci postupným rozvětvováním do tří svazků vytvořil kolejovou harfu vozovny. Prodloužený úsek, sloužící zatím jen manipulačním účelům, byl dokončen 11. září 1902. Samotná vozovna Košíře určená pro 45 vozů začala vypravovat tramvaje 1. října 1902. Její připojení na kolejovou síť pochopitelně znamenalo odpojení staré Hlaváčkovy vozovny na Klamovce 31. prosince 1902 a její následné zboření. Teprve od 14. února 1904 se před novou vozovnu začali přepravovat i cestující.

V roce 1907 došlo k posunu některých výhyben na trati, manipulačnímu propojení na Andělu s tratí na Palackého most a současně až do roku 1908 provoz omezovaly práce na překládání a zaklenutí koryta Motolského potoka v oblasti Smíchova.

Ringhofferova továrna sídlící na Andělu v blízkosti tramvajové tratě dodávala od roku 1876 do Prahy naprostou většinu tramvají, jejichž stěhování na tramvajové koleje bylo velmi náročné, protože zde neexistovalo žádné kolejové propojení. Tramvaje se přesunovaly pomocí různých dřevěných fošen a plechů, aby nepoškodily dlažbu a v neposlední řadě své podvozky, což značně zdržovalo provoz v celém uzlu. Teprve v roce 29. října 1908 zde byl zřízen spojovací oblouk od Košíř do tehdejší Tylovy (dnešní Stroupežnického) ulice, který přepravu nových tramvají značně usnadnil.

V dubnu 1909 bylo schváleno zdvoukolejnění tratě, probíhající po etapách. Nejprve byla 15. března 1910 zprovozněna druhá kolej v úseku Anděl - Mozartova, o 9 dní později v úseku Mozartova - Bendlova, k 15. dubna se přidal úsek U Paliárky - Mlynářka a konečně koncem dubna byla druhá kolej položena také v úseku Mlynářka - vozovna Košíře. Poslední jednokolejný úsek tak zůstával v 115 metrů dlouhé soutěsce u hřbitovní zdi Malostranského hřbitova, kde byla ulice široká pouhých 6 metrů.

V roce 1913 byla dokončena stavba tramvajové tratě v dnešní Radlické (tehdy Divišově) ulici na Koulku, uvedená do provozu 23. března a napojující se na trať v Plzeňské ulici oblouky pouze k Andělu. V listopadu téhož roku byl znovu schválen projekt prodloužení tramvajové tratě až na Zámečnici, ale první světová válka jeho realizaci opět oddálila.

Pak se na trati takřka deset let nedělo nic zásadního, 26. září 1923 došlo k přepojení spojovací koleje na vlečku Ringhoffer na druhou traťovou kolej a v témže roce byl znovu schválen projekt prodloužení tratě na Zámečnici, který byl 14. prosince projednán při politické pochůzce. S pracemi se začalo 19. května 1924 a jelikož bylo prodloužení dlouhé jen tři čtvrtě kilometru, pokračovala stavba rychlým tempem a k 1. září na ní mohl byl zahájen provoz. Trať byla na svém konci zakončena levou výhybkou. U vozovny Košíře vznikl velký kolejový uzel přidáním třetí koleje a zřízením obratiště v Metlíkově ulici, jehož kusá kolej měřila 30 metrů. Třetí kolej se napojovala zpět na střední kolej a zároveň z ni odbočovala kolej do zmíněného obratiště. Z něj pro jízdu zpět na Smíchov vycházela druhá kolej napojující se na severní kolej v Plzeňské ulici. Prostřední kolej sloužila k odstavování vlečných vozů. Poslední dosud jednokolejný úsek po Hlaváčkově dráze u Malostranského hřbitova byl zrekonstruován a zdvoukolejněn bez rozšíření vozovky mezi 28. srpnem a 29. říjnem 1924.

Snahy o zjednodušení manipulace s tramvajemi na konečné Zámečnice vyústily ve zprovoznění koncové smyčky s předjízdnou kolejí, uvedenou do provozu 14. února 1930. Aby se zjednodušilo vyjíždění košířských vozů do Radlic a na Santošku, které bylo dosud realizováno s využitím kolejové spojky a změny směru jízdy na Andělu, byl od 16. května 1931 na křižovatce Plzeňská zprovozněn dvoukolejný oblouk od Košíř do Radlic. Po zprovoznění smyčky Zámečnice začalo být minimálně využíváno obratiště v Mentlíkově ulici u vozovny Košíře a nakonec bylo k 21. září 1934 vyrušeno, zároveň s prodloužením třetí koleje.

Dalšího prodloužení se tramvajová trať dočkala v průběhu roku 1937, když byla v ose zřizované Plzeňské třídy prodloužena tramvajová trať od dosavadní konečné Zámečnice k vozovně Motol. Nejprve jen manipulačně od 7. července pro vlaky převážející stavební materiál a zaměstnance, následně od 1. prosince i pro cestující. Jak tehdy bývalo zvykem, trať byla slavnostně Pražanům předána o pár dní dříve - 27. listopadu, za účasti čelních představitelů města. Smyčka Zámečnice byla při této příležitosti přebudována na jednokolejnou, pojížděnou proti směru hodinových ručiček. Tramvajové vlaky z vozoven Košíře a Smíchov poprvé zatáhly do nové vozovny Motol v pátek 3. prosince 1937 večer a jejich provoz byl v této souvislosti ukončen, přestože stále zůstávaly napojeny na traťové koleje.

Po vyjmutí dvou traťových výhybek 24. dubna 1939 došlo k odpojení kolejové harfy vozovny Košíře od kolejové sítě, u konce třetí koleje byl zřízen nový kolejový přejezd, přičemž původní dva levé byly zrušeny o něco později. Později došlo k odstranění dalších výhybek a částí kolejové konstrukce tak, aby zůstalo kolejiště již jen na dvoře vozovny. K této úpravě pravděpodobně došlo až ke konci roku 1942 v souvislosti s prodloužením třetí koleje směrem k centru z dosavadních 65 metrů na 100 metrů.

Katastrofální nedostatek odstavných prostor v tramvajových vozovnách vedl ve druhé polovině čtyřicátých let k nouzovým opatřením. V již vyřazené košířské vozovně byly po druhé světové válce odstaveny poškozené vozy, dopravené sem s pomocí povrchových kolejí. V roce 1948 bylo proto s pomocí dvou výhybek znovu napojeno 7 kolejí vozovny Košíře, což umožnilo deponovat zde 21 vozů. Část vozovny byla použita Tatrou Smíchov jako lakovna nových vozů. Dopravní podnik zde plánoval také odstavovat sněhové pluhy a kropící tramvaje. Jak dlouho provizorní napojení vozovny existovalo není známo, ale smysl ztratilo rozhodně po roce 1952, když byla 2. prosince 1953 zrušena třetí kolej před košířskou vozovnou.

V roce 1951 byl vypracován projekt nové smyčky na Kotlářce, která měla nahradit dosavadní jednokolejnou smyčku Zámečnice, jenž nevyhovovala provozním potřebám nových jednosměrných vozů. V hlavní trati na Plzeňské třídě byla navržena třetí kolej pro manipulaci s vlečnými vozy, napojená na trať vidlicovitě z obou stran, přičemž provozní byly obě krajní koleje. Tato úprava byla zprovozněna stejně jako přilehlá nová jednokolejná smyčka s předjízdnou kolejí, pojížděná oproti dnešnímu stavu protisměrně, k 15. prosinci 1952. Smyčka Zámečnice zůstala ještě zachována a teprve 2. prosince 1953 byly z tratě vyjmuty výhybky napojující smyčku na trať.

Za plného provozu jen s krátkými nočními výlukami byla v roce 1953 napřímena trať podél Malostranského hřbitova, což umožnilo rozšíření ulice po ubourání ohradní zdi hřbitova.

V letech 1955 - 1956 došlo mezi Klamovkou a Demartinkou ke směrovým a výškovým úpravám Plzeňské ulice, a tím samozřejmě i tramvajové tratě, kdy po demolici několika domů došlo k jejímu napřímení zhruba od zastávky Klamovka až po křižovatku s Jinonickou ulicí. Původní polohu Plzeňské ulice připomíná zachovaná uskočená trojice domů u křižovatky s Jinonickou ulicí.

Léta bez údržby tratě se na jejím stavu podepsala natolik, že od 14. ledna 1974 byl z havarijních důvodů zastaven provoz na traťové koleji z centra v tříkolejném úseku u smyčky Kotlářka. Vlaky tak využívaly k jízdě z centra střední kolej.

V polovině sedmdesátých let se dostávala tramvajová trať v Plzeňské ulici na hranici své životnosti. Její dispoziční uspořádání ve středu vozovky se zastávkami bez nástupních ostrůvků se stále narůstajícím provozem automobilů vyžadovalo radikální řešení, včetně úpravy celého dopravního režimu v oblasti. Výluka tramvajové dopravy v úseku Anděl - Vozovna Motol byla plánovaná na dva roky, proto bylo nejprve nutné zajistit napojení motolské vozovny na kolejovou síť s pomocí provizorní tratě Kukulovou ulicí na Vypich. Dlouhodobá výluka byla zahájena 5. září 1977 a trvala až do 7. listopadu 1979. Trať byla přeložena k jižnímu chodníku Plzeňské ulice s tím, že zastávky do centra jsou umístěny na chodníku, z centra pak na nástupních ostrůvcích. V úseku od Kotlářky po Klamovku byla trať umístěna na zvýšené těleso. Zrušeny byly zastávky Zámečnice a Demartinka, poloha některých zastávek byla upravena. Na Kavalírce byly zastávky s ohledem na šířku komunikace dokonce vybaveny podchodem. Současně proběhla i změna dopravního režimu v oblasti a Plzeňská ulice se stává pro automobily od Anděla po Kavalírku ve směru z centra jednosměrná.

Pro rekonstrukci tratě byly využity velkoplošné panely BKV, smyčka Kotlářka byla zrekonstruována pro opačný směr pojíždění a došlo k přidání další předjízdné koleje, střední kolej smyčky byla nově napojena vidlicovitě na obou koncích, stejným způsobem jako původní třetí kolej v hlavní trati.

Rekonstrukce Plzeňské ulice 1977 - 1979
Likvidace domů během rekonstrukce Plzeňské ulice v blízkosti usedlosti Demartinka, poblíž košířské vozovny. | 1978 Rekonstrukce tramvajové tratě Plzeňské ulici v místě výjezdu ze smyčky Kotlářka. | 1979 Rekonstrukce tramvajové tratě v Plzeňské ulici u smyčky Kotlářka. | 1979 Rekonstrukce tramvajové trati v Plzeňské ulici mezi zastávka Kotlářka - Kavalírka byla prováděna již metodou velkoplošných panelů BKV. | 1979 Rekonstrukce tramvajové trati v Plzeňské ulici mezi zastávka Kotlářka - Kavalírka byla prováděna již metodou velkoplošných panelů BKV. | 1979
Rekonstrukce tramvajové trati v Plzeňské ulici mezi zastávka Kotlářka - Kavalírka byla prováděna již metodou velkoplošných panelů BKV, jak je vidět, náhradní autobusová doprava stěží zvládala a cestující raději korzovali po žhavé novince tehdejší doby, betonových panelech :-). | 1979 Výstavba podchodu na tramvajové zastávky Kavalírka při rekonstrukci Plzeňské ulice. | 1979 Rekonstrukce tramvajové tratě v oblasti zastávky Klamovka, snímek názorně dokumentuje odsunutou polohu nové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV ke kraji vozovky, oproti původní středové poloze tratě, zachycené na snímku v podobě původní traťové koleje do centra. | 1979 Halabala naskládané velkoplošné panely BKV v prostoru zastávky Klamovka, během rekonstrukce Plzeňské ulice. | 1979 Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV dospěla až k zastávce Bertramka. | 1979
Během rekonstrukce Plzeňské ulice nezůstal kámen na kameni, v levé části snímku pohozené kolejnice původní tratě.... | 1979 Rekonstrukce Plzeňské ulice v místě dnešního vyústění Strahovského tunelu. | 1979 Náhradní autobusová doprava projíždí staveništěm rekonstruované Plzeňské ulice, poblíž dnešního Strahovského tunelu, neexistuje již vozovka z centra a nad prostorem snesené tramvajové tratě visí již jen převěsy trolejového vedení. | 1979 Slavnostní zahájení provozu na zrekonstruované trati proběhlo poblíž křižovatky s Radlickou ulicí, dispečer se na fotografa tváří více než podezřívavě, inu taková byla doba, co kdyby to byl špión :-). | 8.11.1979 Slavnostní zahájení provozu na zrekonstruované trati proběhlo poblíž křižovatky s Radlickou ulicí. | 8.11.1979

Souprava vozů T3SU #7001+T3SUCS #7070 vypravená na linku 7 opustila zastávku U Zvonu a stoupá ke Klamovce. | 11.8.206
Pro linku 12 od jejího vedení na sídliště Barrandov netypická souprava vozů T3SUCS #7238+7239 vypravená z důvodu jejího odklonu mimo Barrandov míří k zastávce U Zvonu. | 22.6.2004
Vůz RT6N1 #9103 vypravený na linku 7 stanicuje v zastávce U Zvonu. | 24.4.1999
Souprava vozů T6A5 #8677+8678 vypravená na linku náhradní dopravy 39 stoupá Plzeňskou ulicí od Bertramky. | 11.8.2006
Souprava vozů T3SUCS #7272+7283 vypravená na linku 19 stoupá od zastávky Bertramka. | 11.8.2006
Souprava vozů T3R.P #8312+8313 vypravená na linku 10 klesá k zastávce Bertramka. | 22.6.2004
Souprava vozů T3 #6686+6687 vypravená na linku 7 stanicuje v zastávce Bertramka. | 12.3.2004
Souprava vozů T3 #6958+6889 vypravená na linku náhradní dopravy 30 stanicuje v zastávce Bertramka. | 11.8.2006
Souprava vozů T6A5 #8633+8634 vypravená na linku náhradní dopravy 39 opustila zastávku Bertramka a míří k Andělu. | 11.8.2006
Vůz T3R.P #8339 vypravený na linku 6 míří Plzeňskou ulicí k zastávce Anděl. | 22.6.2004
Že se občas nedaří dokládá souprava vozů T6A5 #8653+8654 vypravená na linku 7, mířící před Bertramkou údajně na Bílou Horu. Buď se zbláznil orientační systém, nebo bylo konečně zrealizováno léta plánované propojení řepské a břevnovské větve tramvajových tratí. | 22.6.2004
Souprava vozů T3R.P #8412+8413 vypravená na linku 4 míří ke křižovatce pod Strahovským tunelem. | 22.6.2004
Vůz KT8D5 #9008 vypravený na linku 9 opouští mosty spojující Strahovský tunel s tunelem Mrázovka. | 22.6.2004
Souprava vozů T3 #6816+6881 vypravená na linku 30 míří k zastávce Bertramka. | 11.8.2006
Souprava vozů T3R.P #8224+8225 vypravená na linku 4 podjíždí při cestě k Andělu rozestavěné mosty spojující Strahovský tunel s tunele Mrázovka. | 22.6.2004
Souprava vozů T6A5 #8641+8642 na lince náhradní dopravy 39 míří k zastávce Anděl. | 7.5.2006
Souprava vozů T3R.P #8330+8331 vypravená na linku 7 míří přeloženou tramvajovou tratí na Plzeňské ulici ke křižovatce s Radlickou ulicí. | 11.8.2006
Souprava vozů T3 #6919+6932 vypravená na linku náhradním dopravy 30 vyčkává na signál volno před křižovatkou s Radlickou ulicí. | 11.8.2006
Souprava vozů T6A5 #8603+8604 vypravená na linku náhradní dopravy 39 míří ke křižovatce s Plzeňskou ulicí. | 6.5.2006
Souprava vozů T6A5 #8685+8686 vypravená na linku náhradní dopravy 39 vyčkává na signál volno na křižovatce s Radlickou ulicí. | 7.5.2006
Vůz T6A5 #8693 vypravený na linku 7 projíždí přeloženou křižovatkou Plzeňské a Radlické ulice za dohledu likvidovaného areálu Tatry Smíchov. | 9.9.2000
Souprava vozů T3M #8086+8034 vypravená na linku 19 míří k zastávce Anděl. | 11.8.2006
Vůz KT8D5 #9048 vypravený na linku 9 opustil zastávku Anděl a míří ke křižovatce Plzeňské a Radlické ulice. | 22.6.2004
Souprava vozů T3R.P #8360+8361 vypravená na linku 10 míří k zastávce Anděl. | 9.6.2004
Vůz T6A5 #8714 vypravený na záložní vlak vozovny Motol hradí běžný spoj linky 9, na snímku opouští zastávku Anděl. | 12.3.2004
Vůz KT8D5 #9012 s pozůstatky celovozové reklamy Vaillant vypravený na linku 9 vjíždí do zastávky Anděl. | 21.2.2004
Souprava vozů T3SUCS #7210+7211 vypravená na linku 9 klesá po Plzeňské ulici k zastávce U Zvonu. | 12.3.2004
Souprava vozů T6A5 #8713+8714 vypravená na linku 16 stanicuje v zastávce U Zvonu. | 10.8.2004
Souprava vozů T3M #8006+8046 vypravená na linku 9 opustila zastávku U Zvonu a klesá k Bertramce. | 12.3.2004
Souprava vozů T3R.P #8334+8333 vypravená na linku náhradní dopravy 30 stoupá Plzeňskou ulicí od zastávky Bertramka zastávce U Zvonu. | 11.8.2006
Souprava vozů T3R.PV #8167+8168 na odkloněné lince 19 míří k zastávce Bertramka. | 11.8.2006
Souprava vozů T3SUCS #7205+7267 vypravená na linku 9 stanicuje v zastávce Bertramka. | 12.3.2004
Souprava vozů T3M #8016+8095 vypravená na linku 12 vjíždí do zastávky Bertramky. | 22.6.2004
Souprava vozů T3SUCS #7128+7129 vypravená na linku 16 míří k zastávce Bertramka. | 10.8.2004
Souprava vozů T3SUCS #7238+7239 vypravená na linku 4 opustila Bertramku a míří k Andělu. | 11.8.2006
Souprava vozů T6A5 #8639+8640 vypravená na linku 12 minula křižovatku s Tomáškovou ulicí a pokračuje na Anděl. | 22.6.2004
Vůz KT8D5 #9045 vypravený na linku 9 míří ke světelně řízené křižovatce pod Strahovským tunelem. | 22.6.2004
Souprava vozů T3SUCS #7214+7215 vypravená na linku 9 projíždí světelně řízenou křižovatkou pod Strahovským tunelem. | 12.3.2004
Souprava vozů T3SUCS #7061+7067 vypravená na linku 7 projíždí světelně řízenou křižovatkou pod Strahovským tunelem. | 22.6.2004
Souprava vozů T6A5 #8742+8739 vypravená na linku 19 projíždí světelně řízenou křižovatkou pod Strahovským tunelem. | 11.8.2006
Souprava vozů T6A5 #8721+8722 vypravená na linku náhradní dopravy 39 míří pod mosty spojující Strahovský tunelem s tunelem Mrázovka. | 11.8.2006
Původní poloha tramvajové tratě před křižovatkou Plzeňské a Radlické ulice v pohledu od Bertramky, kdy byla tramvajová trať vtěsnána do úzké ulice mezi areálem Tatrovky a vedena byla v úrovni vozovky. | 24.6.1995
Že se občas tramvajím nedaří, to by mohl potvrdit řidič vozu KT8D5 #9028 vypraveného na linku 9, kterého musí od mostů v Plzeňské ulici spojujících Strahovský tunel s tunelem Mrázovka odtahovat vyprošťovací vozidlo, protože řidič nákladního automobilu zapomněl, že se zdviženou korbou opravdu pod trolejemi neprojede.... | 25.6.2004
Souprava vozů T3 #6710+T3SU #7011 vypravená na linku 7 míří od Anděla k Bertramce. | 11.8.2006
Souprava vozů T3M #8019+8017 vypravená na linku 7 opustila křižovatku Plzeňské a Radlické ulice. | 22.6.2004
Souprava vozů T3SUCS #7074+T3 #6749 vypravená na linku 4 opustila křižovatku Plzeňské a Radlické ulice. | 11.8.2006
Vznikající přeložka tramvajové tratě mezi Radlickou a Nádražní ulicí. | 2.8.2000
Vznikající přeložka tramvajové tratě mezi Radlickou a Nádražní ulicí. | 2.8.2000
Souprava vozů T6A5 #8639+8640 vypravená na linku 12 opustila zastávku Anděl. | 22.6.2004
Souprava vozů T3SUCS #7027+7041 vypravená na linku 4 míří k zastávce Anděl. | 11.8.2004
Souprava vozů T3M #8065+8010 vypravená na linku 4 stanicuje v zastávce Anděl. | 10.8.2004
Vůz T3R.PV #8151 vypravený na linku 7 stanicuje v zastávce Anděl. | 21.2.2004

V následujících letech docházelo ve sledovaném úseku ke krátko- i dlouhodobým výlukám, spočívajících v zásadě jen v obměnách velkoplošných panelů BKV, během výluky mezi 14. a 22. srpnem 1996 byla u zastávky Kavalírka poprvé v Praze použita povrchová kolejová spojka Californien, sloužící pro ukončení náhradní tramvajové dopravy v úseku Sídliště Řepy - Kavalírka. Během jedné z dalších výluk mezi 30. červencem a 29. srpnem 1998 bylo odstraněno křížení s železniční vlečkou Rignhoffer u Anděla, a ta byla následně postupně snášena.

V roce 2000 probíhaly v oblasti křižovatky Plzeňská rekonstrukční práce, vyvolané dokončováním komunikací navazujících na Strahovský tunel. Kvůli zvětšení počtu řadících pruhů v Plzeňské ulici před touto křižovatkou ve směru od ulice Vrchlického, došlo k posunutí tramvajové tratě až o 4 metry severním směrem, včetně kolejové křižovatky Plzeňská respektujíce její odsunutou polohu.

Na léto roku 2010 byla po více než dvaceti letech provozu naplánována další komplexní rekonstrukce dožívající tramvajové tratě v Plzeňské ulici. Směrově i výškově deformované velkoplošné panely BKV nahradila v úseku Kotlářka - Klamovka klasická kolejová konstrukce uložená pomocí pružného upevnění Vossloh na betonových pražcích v otevřeném svršku mezi Kotlářkou a Kavalírkou a s asfaltovým zákrytem mezi Kavalírkou a Klamovkou. Od křižovatky s Tomáškovou ulicí po Anděl jsou koleje uloženy na betonové desce systému w-tram, s výjimkou části rekonstruovaná v roce 2000. Součástí rekonstrukce byla také kompletní výměna křižovatky Anděl a dvou vrcholů křižovatky Plzeňská.

V souvislosti s tímto traťovým úsekem se nedá nepřipomenout tragická dopravní nehoda, jenž se stala 17. září 2011 v prostoru zastávky Kotlářka do centra. Do stanicujícího vozu Škoda 14T #9165 narazila souprava vozů T6A5 #8697+8698 po zdravotní indispozici jejího řidiče, v rychlosti přesahující 60 km/h. Řidič zemřel ještě před samotnou nehodou, která se svou "vizuelní" podobou řadí mezi nejhrůznější nehody pražských tramvají za několik desetiletí. Všechny tři vozy byly po nehodě zrušeny.

Po rekonstrukci z roku 2010 je úsek od smyčky Kotlářka po oblouk za Jinonickou ulicí klasické konstrukce na příčných pražcích, k zastávce Kavalírka v otevřeném svršku, dále s asfaltovým zákrytem. Úsek od zastávky Klamovka po Tomáškovu ulici za zastávkou Bertramka je zřízen metodou velkoplošných panelů BKV. Od vyústění Tomáškovy ulice po křižovatku Plzeňská je trať s asfaltovým zákrytem zřízena na betonové desce systému w-tram. Část tratě v Plzeňské ulici mezi křižovatkami s Radlickou a Stroupežnického ulicí, je klasické konstrukce na příčných pražcích již od roku 2000, zbývající část ke křižovatce Anděl je také na betonové desce systému w-tram.

Naši cestu po tramvajové trati zahájíme v místě, kde jsme skončili v přechodzí etapě, tedy u křižovatky Plzeňské ulice s ulicí Pod Kotlářkou. Bezprostředně za ní se výjezdovou kolejí připojuje smyčka Kotlářka na traťovou kolej do centra a následují zastávky Kotlářka. Tramvajová trať je v této části zřízena klasickou metodou kolejnic uložených na betonových pražcích v otevřeném svršku. na zvýšeném tělese ve středu Plzeňské ulice. V táhlém levém oblouku pokračuje k vjezdové koleji do smyčky Kotlářka, která odbočuje z protisměrné koleje oproti směru naší cesty. Trať začíná na zvýšeném tělese klesat ke světelně řízené křižovatce s Musílkovou ulicí, v jejímž prostoru začíná být těleso kryto asfaltovým zákrytem. Při klesání tramvajové tratě míjíme po pravé straně nezastavěnou plochu v níž byla v letech 1930 - 1953 zřízena smyčka Zámečnice. Po překonání světelně řízené křižovatky následují zastávky Kavalírka, jejichž nástupní ostrůvky jsou zřízeny asymetricky vůči sobě a mezi jejich čely je zřízen úrovňový přechod pro chodce, který umožňuje bezbariérový přístup na zastávku. Po minutí protisměrné zastávky trať pokračuje stále ve středu Plzeňské ulice přímým úsekem na zvýšeném tělese a míjí místo, kde byla v roce 1997 poprvé v pražských podmínkách využita povrchová kolejová spojka Californien. Trať se následně stáčí v levém oblouku do jednosměrné části Plzeňské ulice. Míjí světelně řízený přechod pro chodce a v táhlém pravém oblouku na zvýšeném tělese pokračuje při pravém chodníku, od nějž je z bezpečnostních důvodů oddělena zábradlím. Po pravé straně se v prostoru před světelně řízenou křižovatkou s Jinonickou ulicí ukrývá areál dávno zrušené tramvajové vozovny Košíře. V prostoru již zmíněné křižovatky s Jinonickou ulicí se trať stáčí v levém oblouku a následně se napřimuje. V přímé mění tramvajová trať komstrukci svršku do podoby velkoplošných panelů BKV. Poněkud stranou uliční úrovně Plzeňské ulice stojí několik domů, pamatujících původní situování Plzeňské ulice. Tramvajová trať opustila zvýšené těleso, ale pokračuje ve vedení podél pravého chodníku. Před světelně řízenou křižovatkou s Prachnerovou ulicí jsou umístěny zastávky Klamovka, zastávka do centra na přilehlém chodníku, zastávka z centra na nástupním ostrůvku. Po překonání křižovatky tramvajová trať v přímém úseku stoupá až k vyústění Holečkovy ulice, u níž kopíruje dvojicí protioblouků ve složení pravý - levý tvar ulice a zahajuje klesání. U vyústění Mahenovy ulice jsou asymetricky zřízeny zastávky U Zvonu, mezi čely jich nástupišť je umístěn světelně řízený přechod pro chodce. Podobně jako v případě zastávky Klamovka je zastávka z centra vybavena nástupní ostrůvkem, zatímco zastávka do centra na přilehlém chodníku. V přímém úseku tramvajová trať klesá ke světelně řízené křižovatce s Erbenovou ulicí, přiblíží se k Malostranskému hřbitovu (ano, je opravdu na Smíchově, kdysi bývalo obvyklé mít hřbitovy "za městem", jehož pozemky dlouhou překážely potřebnému rozšíření Plzeňské ulice. Podél hřbitovního areálu se trať stáčí táhlým pravým obloukem až do prostoru zastávek Bertramka. Potřetí zopakujeme, že zastávka do centra je zřízena na přilehlém chodníku, zatímco ta z centra na nástupním ostrůvku. Za světelně řízeným přechodem pro chodce se tramvajová trať stáčí dvojicí protioblouků ve složení levý - pravý a v táhlém pravém oblouku překračuje světelně řízenou křižovatku s Tomáškovou ulicí. Opustí konstrukci velkoplošných panelů BKV, přechází do klasického svršku na betonové desce systému w-tram s asfaltovým zákrytem a míří ke křižovatce pod vyústěním Strahovského tunelu. Zde se stáčí pravým obloukem, dostává se do středu vozovky na zvýšené těleso a v levém oblouku podkračuje mosty spojující Strahovský tunel s tunelem Mrázovka. Na zvýšeném tělese se následně napřimuje a pokračuje ke křižovatce Plzeňské a Radlické ulice. Ještě v jejím průběhu se stáčí pravým obloukem, napřimuje se a v podobě klasické konstrukce tramvajové tratě na betonových pražcích s asfaltovým krytem spěje do levého oblouku. Po napřímení přechází do konstrukce betonové desyk w-tram, překročí křižovatku se Stroupežnickou ulicí, kde tramvajové koleje křižovaly do roku 1998 již dlouhou dobu nevyužívané koleje železniční vlečky. Trať se dostává do prostoru zastávek Anděl a na stejnojmenné křižovatce ulic Plzeňská, Štefánikova, Nádražní a Lidická končí.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Kotlářka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Kavalírka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 90 metrů za křižovatkou s ulicí Pod Kotlářkou, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Kotlářka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Poštovka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 25 metrů před křižovatkou s ulicí Pod Kotlářkou, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Kavalírka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Klamovka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 74 metrů za křižovatkou s ulicí Musílkova, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Kavalírka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Kotlářka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 100 metrů před křižovatkou s ulicí Musílkova, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Klamovka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce U Zvonu na jižní straně ulice Plzeňská, 7 metrů před křižovatkou s ulicí Prachnerova, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
 • Klamovka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Kavalírka na jižní straně ulice Plzeňská, 72 metrů za křižovatkou s ulicí Podbělohorská, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • U Zvonu
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Bertramka na jižní straně ulice Plzeňská, v úrovni křižovatky s ulicí Mahenova, 1 metr za přístupovými schody z ulice Starokošířská, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
 • U Zvonu
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Klamovka na jižní straně ulice Plzeňská, 6 metrů před křižovatkou s ulicí Mahenova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Bertramka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Anděl; Ženské domovy na jižní straně ulice Plzeňská, 8 metrů před křižovatkou s ulicí Na Čečeličce, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
 • Bertramka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce U Zvonu na jižní straně ulice Plzeňská, 73 metrů za křižovatkou s ulicí Na Čečeličce, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Anděl
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Arbesovo náměstí; Zborovská; Anděl na jižní straně ulice Plzeňská, 5 metrů před křižovatkou s ulicí Nádražní, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
 • Anděl
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Bertramka; Ženské domovy v ulici Plzeňská (v pěší zóně), v úrovni ulice Stroupežnického, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  Největší stálicí v traťovém úseku je linka 9, která po Plzeňské ulici jezdí s krátkými přestávkami od 12. srpna 1901 dodnes. První tramvajovou linkou, která se zde objevila byla však již v roce 1897 ta, kterou provozoval košířský starosta Matěj Hlaváček. Mezi lety 1913 - 1930 byla na trati provozována linka 14, kterou nahradila linka 15, provozovaná zde až do změny linkového vedení v souvislosti se zprovoznění trasy metry B v roce 1985. Posilová linka 32 do končin Plzeňské ulice zavítala mezi lety 1971 - 1977. Počínaje 8. listopadem 1979 byla po trati vedena také linka 4, různě zkracovaná a prodlužovaná z Kotlářky na Sídliště Řepy. Stálé změny v linkovém vedení jí odvedly od 30. listopadu 2009 na Barrandov, od 1. září 2012 se však opět na Kotlářku vrátila a na Barrandov zamířila ke stejnému datu pro změnu linka 6. Tři roky (1995 - 1998) linku 4 vedenou tehdy v trase Sídliště Řepy - Kubánské náměstí posilovala v úseku Kotlářka - Kubánské náměstí linka 34, která půlila její interval. Od 3. listopadu 1985 byla po trati vedena linka 7, která si po zprovoznění prodloužené tratě do Radlic prohodila od 4. října 2008 koncový úsek s linkou 6, která se z někdejší konečné Laurová vydala nově na Kotlářku. Počínaje 9. listopadem 1998 se na trati objevila nově zřízená linka 10, jíž od listopadu 2009 posiluje na řepskou trať převedená linka 16. V nočním provozu je na trati hvězdou linka 58, která byla pro značné přetížení od 1. července 2004 doplněna linkou 59.

  Fotocesta po trati Kotlářka - Anděl
  Tramvajová trať v prostoru mezi výjezdovou kolejí ze smyčky Kotlářka a prostorem zastávek Kotlářka s přechodem pro chodce. Prostor zastávek Kotlářka s otevřeným svrškem tvořeným již žlábkovými kolejnicemi. Prostor zastávek Kotlářka s otevřeným svrškem tvořeným již žlábkovými kolejnicemi. Za zastávkami Kotlářka je zřízeno místo pro přecházení chodců mezi protisměrnými ostrůvky. Tramvajová trať v přímém úseku opustila zastávek Kotlářka a tvořená klasickým otevřeným kolejovým svrškem pokračuje ke Kavalírce.
  Tramvajová trať se tvořená klasickým svrškem stáčí mírným levým obloukem. Tramvajová trať tvořená otevřeným svrškem se napřimuje. Z protisměrné koleje odbočuje v rozjezdové výhybce vjezdová kolej do smyčky Kotlářka. Rozjezdová výhybka smyčky Kotlářka. Z protisměrné koleje odbočuje v rozjezdové výhybce vjezdová kolej do smyčky Kotlářka.
  Tramvajová trať tvořená otevřeným svrškem klesá středem Plzeňské ulice. Tramvajová trať tvořená otevřeným svrškem klesá středem Plzeňské ulice. Tramvajová trať tvořená otevřeným svrškem klesá středem Plzeňské ulice. Tramvajová trať klesá k zastávkám Kavalírka, na náměstíčku po pravé straně bývala smyčka Zámečnice. Středem Plzeňské ulice na zvýšeném tělese pokračuje tramvajová trať v klesání.
  Středem Plzeňské ulice na zvýšeném tělese pokračuje tramvajová trať v klesání. Středem Plzeňské ulice na zvýšeném tělese pokračuje tramvajová trať v klesání. Středem Plzeňské ulice na zvýšeném tělese pokračuje tramvajová trať v klesání. Středem Plzeňské ulice na zvýšeném tělese pokračuje tramvajová trať v klesání. Středem Plzeňské ulice na zvýšeném tělese pokračuje tramvajová trať v klesání.
  Středem Plzeňské ulice na zvýšeném tělese pokračuje tramvajová trať v klesání, přibližuje se ke světelně řízené křižovatce. Ve světelně řízené křižovatce před zastávkou Kavalírka kobnčí otevřený svršek a trať bude dále pokračovat s asfaltovým zákrytem. Tramvajová trať v táhlém pravém oblouku překračuje světelně řízenou křižovatku před zastávkami Kavalírka. Tramvajová trať v táhlém pravém oblouku překračuje světelně řízenou křižovatku před zastávkami Kavalírka. Tramvajová trať v táhlém pravém oblouku překračuje světelně řízenou křižovatku před zastávkami Kavalírka.
  Tramvajová trať je v prostoru zastávky Kavalírka do centra nejprve vedena v mírném pravém oblouku. Tramvajová trať je v prostoru zastávky Kavalírka do centra nejprve vedena v mírném pravém oblouku. Tramvajová trať je v prostoru zastávky Kavalírka do centra nejprve vedena v mírném pravém oblouku. Protisměrné zastávky Kavalírka již neoddělují výstupy z podchodu, ale úrovňový přechod pro chodce. Prostor zastávky Kavalírka z centra.
  Prostor zastávky Kavalírka z centra. Prostor zastávky Kavalírka z centra. Prostor zastávky Kavalírka z centra. Tramvajová trať se za zastávkami Kavalírka napřimuje. Přímý úsek tramvajové tratě za zastávkami Kavalírka na zvýšeném tělese ve středu Plzeňské ulice s asfaltovým zákrytem.
  Přímý úsek tramvajové tratě za zastávkami Kavalírka na zvýšeném tělese ve středu Plzeňské ulice s asfaltovým zákrytem. Přímý úsek tramvajové tratě za zastávkami Kavalírka na zvýšeném tělese ve středu Plzeňské ulice s asfaltovým zákrytem. Tramvajová trať se za zastávkami Kavalírka přibližuje k levému oblouku, jímž elegantně opustí střed vozovky a přiblíží se k pravé straně vozovky. Levý oblouk jímž trať opouští střed vozovky Plzeňské ulice a přiblíží se k pravé straně vozovky. Levý oblouk jímž trať opouští střed vozovky Plzeňské ulice a přiblíží se k pravé straně vozovky.
  Levý oblouk jímž trať opouští střed vozovky Plzeňské ulice a přiblíží se k pravé straně vozovky. Za levým obloukem se tramvajová trať v jednosměrné části Plzeňské ulice napřimuje. Krátký přímý úsek tramvajové tratě se světelně řízeným přechodem pro chodce. Krátký přímý úsek tramvajové tratě. Krátký přímý úsek tramvajové tratě, za nímž je již patrný pravý oblouk.
  Tramvajová trať se přimknutá k pravé straně komunikace stáčí pravým obloukem. Tramvajová trať se přimknutá k pravé straně komunikace stáčí pravým obloukem. Tramvajová trať se přimknutá k pravé straně komunikace stáčí pravým obloukem. Tramvajová trať se přimknutá k pravé straně komunikace stáčí pravým obloukem. Tramvajová trať se přimknutá k pravé straně komunikace stáčí pravým obloukem.
  Pravý oblouk tramvajové tratě ztrácí na intenzitě, bílá ohradní zeď po pravé straně skrývá stále stojící areál košířské tramvajové vozovny. Před košířskou tramvajovou vozovnou byste před lety spatřili podstatně složitější kolejový uzel, napojující vozovnu na trať, nyní zde již vede jen průběžná dvoukolejná trať... Podél areálu někdejší vozovny Košíře tramvajová trať pokračuje u pravé strany vozovky v přímém úseku. Levý oblouk, jímž tramvajová trať opouští zvýšené těleso a dostává se do úrovně vozovky je v dnešní době již jen slabým odvarem původního vedení tratě a Plzeňské ulice. Poněkud čnící několikapodlažní domy jsou novostavbou z padesátých let v nové uliční čáře Plzeňské ulice, naopak tři nízké domky v pravém části snímku kopírují původní niveletu i tvar Plzeňské ulice, jíž se samozřejmě proplétala tramvajová trať.
  Tramvajová trať překročí levým obloukem světelně řízenou křižovatku s Jinonickou ulicí a napřímí se. Tramvajová trať v přímém úseku míří k zastávkám Klamovka. V koleji do centra začínají velkoplošné panely BKV před zastávkou Klamovka dříve, než v koleji z centra končí. Kolej z centra totiž v tomto místě mění původní polohu, aby došlo ke zvětšení osové vzdálenosti protisměrných kolejí v upraveném poloměru oblouku přes Jinonickou ulici. Tramvajová trať v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať se přibližuje k prostoru zastávek Klamovka.
  Prostor zastávek Klamovka. Prostor zastávek Klamovka. Prostor zastávek Klamovka. Za zastávkami Klamovka tramvajová trať překročí světelně řízenou křižovatku a až k vyústění Holečkovy ulice stoupá. Stoupající tramvajová trať při pravém okraji Plzeňské ulice.
  Stoupající tramvajová trať při pravém okraji Plzeňské ulice. Stoupající tramvajová trať v přímém úseku při pravém okraji Plzeňské ulice. Stoupající tramvajová trať v přímém úseku při pravém okraji Plzeňské ulice. Stoupající tramvajová trať v přímém úseku při pravém okraji Plzeňské ulice. Stoupající tramvajová trať v přímém úseku při pravém okraji Plzeňské ulice.
  Stoupající tramvajová trať v přímém úseku při pravém okraji Plzeňské ulice. Tramvajová trať ve svém stoupání dosahuje horizontu a od vyústění Holečkovy ulice už bude nadále jen klesat. Tramvajová trať ve svém stoupání dosahuje horizontu a od vyústění Holečkovy ulice už bude nadále jen klesat. Klesání tramvajová trať zahájí protioblouky ve složení pravý a levý. Klesání tramvajová trať zahájí protioblouky ve složení pravý a levý.
  Klesání tramvajová trať zahájí protioblouky ve složení pravý a levý. Po překonání protioblouků se tramvajová trať napřímí a klesá k zastávkám U Zvonu. Klesání tramvajové tratě při okraji Plzeňské ulice. Klesání tramvajové tratě při okraji Plzeňské ulice. Klesání tramvajové tratě při okraji Plzeňské ulice v přímém úseku.
  Klesání tramvajové tratě při okraji Plzeňské ulice. Klesání tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV při okraji Plzeňské ulice v přímém úseku. Na dohled jsou již asymetricky umístěné protisměrné zastávky U Zvonu. Prostor zastávky U Zvonu do centra. Prostor zastávky U Zvonu do centra.
  Prostor zastávky U Zvonu do centra. Protisměrné zastávky U Zvonu odděluje světelně řízený přechod pro chodce. Prostor zastávky U Zvonu z centra. Prostor zastávky U Zvonu z centra. Za prostorem zastávek U Zvonu tramvajová trať dále klesá, odsunutá k pravé straně Plzeňské ulice.
  Přímý úsek tramvajové tratě zřízené metodou velkoplošných panelů BKV. Přímý úsek tramvajové tratě zřízené metodou velkoplošných panelů BKV. Velmi nebezpečná křižovatka s Erbenovou ulicí, kde si řidiči automobilů dopravní značku STOP s příčnou čárou souvislou vykládali úplně jinak získala na větší bezpečnosti po zřízení světelné signalizace, která ještě není na snímku zachycena. V táhlém pravém oblouku tramvajová trať klesá podél areálu Malostranské hřbitova k zastávkám Bertramka. V táhlém pravém oblouku tramvajová trať klesá podél areálu Malostranské hřbitova.
  V táhlém pravém oblouku tramvajová trať klesá podél areálu Malostranské hřbitova. V táhlém pravém oblouku tramvajová trať klesá podél areálu Malostranské hřbitova. V táhlém pravém oblouku tramvajová trať klesá podél areálu Malostranské hřbitova. V táhlém pravém oblouku tramvajová trať klesá podél areálu Malostranské hřbitova k zastávkám Bertramka, které jsou již na dohled. Prostor zastávek Bertramka.
  Prostor zastávek Bertramka. Prostor zastávek Bertramka. Protioblouky za zastávkami Bertramka. Krátký přímý úsek před pravým obloukem tramvajové tratě. Za pravým obloukem se tramvajová trať opět na pár metrů napřimuje.
  Krátký přímý úsek tramvajové tratě Tramvajová trať kopíruje tvar Plzeňské ulice a opět se stáčí pravým obloukem. Tramvajová trať kopíruje tvar Plzeňské ulice a opět se stáčí pravým obloukem. Chvíli přímá, chvíli oblouk... :-) Ke světelně řízené křižovatce s Tomáškovou ulicí pokračuje trať kupodivu v přímém úseku.
  Ke světelně řízené křižovatce s Tomáškovou ulicí pokračuje trať kupodivu v přímém úseku. Ke světelně řízené křižovatce s Tomáškovou ulicí pokračuje trať kupodivu v přímém úseku. Světelně řízenou křižovatku s Tomáškovou ulicí překračuje trať v pravém oblouku. Přímý úsek tramvajové tratě před světelnou křižovatkou pod Strahovským tunelem. Tramvajová trať za křižovatkou s Tomáškovou ulicí opouští konstrukci velkoplošných panelů BKV a přechází do klasického svršku s asfaltovým zákrytem.
  Přímý úsek tramvajové tratě před světelnou křižovatkou pod Strahovským tunelem. Přímý úsek tramvajové tratě před světelnou křižovatkou pod Strahovským tunelem. Tramvajová trať míří ke gordickému uzlu pod Strahovským tunelem. V pravém oblouku tramvajová trať překračuje křižovatku s Mozartovou ulicí do středu vozovky na zvýšené těleso. V pravém oblouku tramvajová trať překračuje křižovatku s Mozartovou ulicí do středu vozovky na zvýšené těleso.
  V pravém oblouku tramvajová trať překračuje křižovatku s Mozartovou ulicí do středu vozovky na zvýšené těleso. V pravém oblouku tramvajová trať překračuje křižovatku s Mozartovou ulicí do středu vozovky na zvýšené těleso. V přímém úseku na zvýšeném tělese se tramvajová trať přibližuje pod mosty spojujícími Strahovský tunel s tunelem Mrázovka. V přímém úseku na zvýšeném tělese se tramvajová trať přibližuje pod mosty spojujícími Strahovský tunel s tunelem Mrázovka. V levém oblouku tramvajová trať podkračuje mosty spojující Strahovský tunel s tunelem Mrázovka.
  Tramvajová trať se ve středu Plzeňské ulice na zvýšeném tělese napřimuje. Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Plzeňské ulice na zvýšeném tělese. Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Plzeňské ulice na zvýšeném tělese. Levý oblouk přivádí tramvajovou trať ke křižovatce s Radlickou ulicí. Levý oblouk přivádí tramvajovou trať ke křižovatce s Radlickou ulicí.
  Za levým obloukem se tramvajová trať napřimuje a pokračuje ke křižovatce s Radlickou ulicí. V přímém úseku tramvajová trať míří ke křižovatce s Radlickou ulicí. V přímém úseku tramvajová trať míří ke křižovatce s Radlickou ulicí. V přímém úseku tramvajová trať míří ke křižovatce s Radlickou ulicí. Rozvětvení tramvajové tratě od Bertramky, přímý směr, záhy se měnící v pravý oblouk pokračuje na Anděl, od počátku pravý oblouk pak míří k Ženským domovům.
  V prostoru křižovatky s Radlickou ulicí se koleje stáčí v pravém oblouku. V kolejové křižovatce se slučují traťové směry od Bertramky z našeho pohledu a od Ženských domovů přicházející z pravé části snímku. Za křižovatkou s Radlickou ulicí se tramvajová trať tvořená klasickým svrškem s asfaltovým zákrytem stáčí levým obloukem. Za křižovatkou s Radlickou ulicí se tramvajová trať tvořená klasickým svrškem s asfaltovým zákrytem stáčí levým obloukem. Tramvajová trať se za obloukem napřimuje a v přímé úseku pokračuje k zastávkám Anděl.
  V křižovatce se Stroupežnickou ulicí se tramvajové koleje po desetiletí setkávaly s těmi železničními, po nichž byly ze smíchovské Tatrovky přepravovány k zákazníkům tramvaje i železniční vozy a lokomotivy... Prostor zastávek Anděl na Plzeňské ulici. Prostor zastávek Anděl na Plzeňské ulici. Prostor zastávek Anděl na Plzeňské ulici. Prostor zastávek Anděl na Plzeňské ulici, na dohled je křižovatka Anděl.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022