Trať Motol - Kotlářka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Motol - Kotlářka


Když se ve třicátých letech minulého století začaly konečně měnit plány motolské tramvajové vozovny, nahrazující kapacitně nedostačující vozovny na Smíchově a Klamovce, v realitu, chybělo v blízkosti Motola to nejdůležitější - tramvajová trať. Stávající síť ve svém západním segmentu totiž tehdy končila smyčkou na Zámečnici, což je pojmenování pro oblast nacházející se mezi dnešními zastávkami Kavalírka a Kotlářka.

Tramvajová trať Zámečnice - Vozovna Motol těsně po zahájení provozu, tramvaje uhání v levostranném provozu, po vozovkách ani vidu ani slechu, trať je tvořena bezžlábkovými kolejnicemi NP-5, od nichž se časem zcela nesmyslně upustilo. | 1937
Typická sestava linky 9 do roku 1974, dvounápravový motorový vůz #2200 s vlečným vozem míří pod tehdejším motelem Stop k vozovně Motol, bohužel s diapozitivem si krutě pohrál čas a barvy se přes snahu nepodařilo uvést do normálních odstínů.... | 17.7.1970
Poslední stará devítka v sestavě motorového vozu #2244 a vlečného vozu #1487 před vozovnou Motol na Plzeňské ulici. | 13.1.1974
Důležitým přestupním bodem mezi tramvajemi a autobusy jedoucími na sídliště Řepy bývala Kotlářka. Ve zdejší zastávce odbavuje cestující Karosa B 731.00 #3201 na lince 225. | 1988
Pohled ze silničního mostu převádějícího Kukulovu ulici nad Plzeňskou směrem k vozovně Motol po položení prvních desítek velkoplošných panelů BKV během obnovování úseku k někdejší konečné zastávce v Motole v rámci výstavby prodloužení do sídliště Řepy. | 25.3.1988
Situace u výjezdu z vozovny Motol během rekonstrukce úseku Kotlářka - Vozovna Motol, je dokončený výjezdový trojúhelník, k provozu se ale využívá obousměrně pouze traťová kolej do centra, proto nad ní visí zdvojená trolej, aby nepřekážela nad sousední kolejí kde se pracuje. Vlak, který zatahuje do vozovny přijíždí po protisměrné koleji, přejíždí výjezdovou výhybku z vozovny do centra, s využitím kolejového přejezdu (který je dočasně umístěn přímo u výjezdu z vozovny) se dostává na správnou kolej a zpětným pohybem zajíždí do areálu vozovny. Jo a křoví tomu dělá Strojní zatlačovačka SZ02. | říjen 1987
Rekonstrukce tramvajové tratě metodou velkoplošných panelů BKV v pohledu k zastávce Hotel Golf, v provozuje pouze traťová kolej do centra, která se využívá obousměrně, proto nad ní visí dočasně obě troleje. | říjen 1987
Kolejový přejezd Vozovna Motol umístěný do definitivní polohy. | 25.3.1988
Zřizování nové, radiově ovládané výhybky s pružnými jazyky na vjezdu do vozovny Motol od Sídliště Řepy. | 24.7.2003
Souprava vozů T3R.P #8482+8483 vypravená na linku 30 míjí vjezd do vozovny Motol. | 8.8.2006
Vůz Škoda 14T #9140 vypravený na linku 10 u vozovny Motol. | 12.4.2008
Velké nehody tramvají se nevyhnuly ani řepské trati, na protisměrné koleji u vozovny Motol odstavená souprava vozů T6A5 v čele s těžce poškozeným vozem #8749 po najetí do předešlé tramvaje. | 19.10.1999
Přes kolejový přejezd u vozovny Motol přejíždí vůz KT8D5.RN2P #9071 v rámci výuky nového řidiče, kdy je třeba aby si dotyčný ověřil také změnu stanoviště na trati. | 26.10.2008
Vůz KT8D5 #9029 vypravený na linku 9 přijíždí do zastávky Vozovna Motol. | 20.6.2004
Souprava vozů T3 #6609+6608 vypravená na linku 9 opouští zastávku Vozovna Motol. | 24.8.1992
Souprava vozů T3SUCS #7237+7217 vypravená na linku 9 stanicuje v zastávce Vozovna Motol. | 3.1.2004
Souprava vozů T3 #6382+6383 vypravená na linku 10 míjí výjezdový trojúhelník vozovny Motol. | 11.9.1999
Souprava vozů T6A5 #8653+8654 vypravená na linku 39 míjí výjezd z vozovny Motol a občasnou nástupní zastávku stejného jména. | 8.8.2006
Vůz T3R.PV #8156 se po vypravení na linku 6 vrací do tehdejší domovské vozovny Motol. | 22.7.2004
Vůz KT8D5 #9041 vypravený na linku 4 míří k zastávce Hotel Golf. | 17.8.2004
Souprava vozů T6A5 #8631+8632 vypravená na linku 39 uhání k zastávce Hotel Golf od vozovny Motol. | 9.8.2006
Souprava vozů T3SUCS #7220+7221 vypravená na linku 9 opustila zastávku Hotel Golf. | 12.3.2004
Souprava vozů T3 vypravená na linku 4 najíždí z vozovny Motol na svou trasu během rekonstrukce Plzeňské ulice v pouze jednokolejném provozu v úseku Kotlářka - Vozovna Motol. | říjen 1987
Souprava vozů T3 #6905+6951 vypravená na linku náhradní dopravy 30 stanicuje v zastávce Hotel Golf. | 9.8.2005
Vůz Škoda 14T #9123 vypravený na linku 10 stanicuje v zastávce Hotel Golf. | 1.1.2008
Souprava vozů T3SUCS #7259+7273 vypravená na linku 9 opustila zastávku Hotel Golf. | 2.3.2007
Souprava vozů KT8D5 #9036+9010 přepravovaná z vozovny Hloubětín do vozovny Motol pro provoz na lince 10 zachycená u zastávky Hotel Golf. | 9.9.2007
Souprava vozů T3 #6919+6932 vypravená na linku náhradní dopravy 30 stoupá Plzeňskou ulicí k zastávce Hotel Golf. | 9.8.2006
Vůz T6A5 #8696 hned při ranním výjezdu na záložní vlak vozovny Motol dostal za úkol hradit spoj linky 10, na snímku před zastávkou Poštovka. | 23.10.2000
Vůz KT8D5 #9031 vypravený na linku 4 míří po Plzeňské ulici k zastávce Hotel Golf. | 17.8.2004
Souprava vozů T3M #8052+8101 vypravená na odkloněnou linku 23 míří k zastávce Poštovka. | 12.3.2004
Souprava vozů T3 #6814+6880 vypravená na linku 10 před zastávkou Poštovka. | 10.6.2005
Souprava vozů T6A5 #8647+8648 vypravená na linku 39 překonala v Plzeňské ulici propustek s Motolským potokem a přijíždí k zastávce Poštovka. | 9.8.2006
Souprava vozů T6A5 #8749+8748 vypravená na linku 9 stanicuje v zastávce Poštovka. | 10.6.2005
Vůz Škoda 14T #9133 vypravený na linku 10 stanicuje v Poštovka. | 6.1.2008
Souprava vozů T3 #6710+T3SU #7011 vypravená na linku 7 vjíždí do zastávky Poštovka. | 9.8.2006
Souprava vozů KT8D5 #9042+9014 přepravovaná z vozovny Hloubětín do vozovny Motol pro provoz na lince 10 zachycená u zastávky Poštovka. | 9.9.2007
Souprava vozů T6A5 #8725+8726 vypravená na linku 4 klesá k zastávce Kotlářka. | 17.8.2004
Vůz Škoda 14T #9152 opatřený celovozovou reklamou vypravený na linku 20 najíždí z vozovny Motol otevřeným svrškem tramvajové tratě přes Poštovku na svou trasu. | 3.4.2011
Souprava vozů T3SUCS #7210+7211 vypravená na linku 9 stoupá k zastávce Poštovka. | 12.3.2004
Souprava vozů T3M #8065+8010 vypravená na linku 9 klesá Plzeňskou ulicí k zastávce Kotlářka. | 12.3.2004
Výluka úseku Motolská nemocnice - Motol z důvodu rekonstrukce trojúhelníku před vozovnou Motol pro provoz vozů T2 a T3 probíhala od 7:30 do 20:30, linka 9 končila na Kotlářce a motolské vlaky nepravidelné služby linky 4 zatahovaly na odstavnou kolej Nádraží Smíchov, kde byla provedena údržba, ostatní vlaky zatahovali do úseku Kotlářka - Motolská nemocnice, kde byla provedena údržba a příprava na odpolední výjezd. Večer zatahující vlaky vyčkaly do ukončení prací. | 26.8.1960
Typická sestava linky 9 do roku 1974, dvounápravový motorový vůz #2227 s vlečným vozem míří k vozovně Motol. | 17.7.1970
Důležitým přestupním bodem mezi tramvajemi a autobusy jedoucími na sídliště Řepy bývala Kotlářka, ve zdejším autobusovém terminálu vyčkává Karosa B 732.20 #5202 na lince 219 v sousedství pojízdné jídelny zřízené z Ikarusu 280.08. | 1988
Důležitým přestupním bodem mezi tramvajemi a autobusy jedoucími na sídliště Řepy bývala Kotlářka. Cestující právě odbavila Karosa B 731.00 #3374 na lince 219. | 19.10.1988
Kolejový přejezd Vozovna Motol provizorně umístěný k výjezdu k vozovny Motol sloužil pro zatahování vlaků během rekonstrukce Plzeňské ulice a jednokolejném provozu v úseku Vozovna Motol - Kotlářka. | říjen 1987
Rekonstrukce tramvajové tratě metodou velkoplošných panelů BKV v pohledu k zastávce Poštovka, v provozuje pouze traťová kolej do centra, která se využívá obousměrně, proto nad ní visí dočasně obě troleje. | říjen 1987
Provizorní výhybka na Kotlářce umožňovala obousměrný provoz během rekonstrukce Plzeňské ulice po traťové koleji do centra. | říjen 1987
Typická ukázka opravy tramvajové tratě z velkoplošných panelů BKV z let minulých, pod odstraněné panely se položila nová vrstva živice a panely putovaly pěkně zpátky, stejně jako v prostoru zastávky Vozovna Motol. | 24.7.2003
Standardním jevem bývají po zprovoznění řepské tratě autobusy náhradní dopravy za tramvaje, podobně jako tato Karosa B 731.04 #3938 stanicující v úrovni zastávky Motol při výpadku napájení 600V. | 11.3.1994
Vůz KT8D5 #9035 vypravený na linku 9 při jízdě od zastávky Motol přejíždí vjezdový trojúhelník do vozovny Motol. | 29.8.2004
Souprava vozů T3R.P #8385+8384 vypravená motolskou vozovnou na linku 20 vyčkává za zastávkou Vozovna Motol na signál volno pro odbočení do vozovny. | 21.1.2004
Velké nehody tramvají se nevyhnuly ani řepské trati, na protisměrné koleji u vozovny Motol odstavená souprava vozů T6A5 v čele s těžce poškozeným vozem #8749 po najetí do předešlé tramvaje. | 19.10.1999
Souprava vozů T3SUCS #7166+7167 vypravená na odkloněnou linku 23 přijíždí do zastávky Vozovna Motol. | 22.3.2004
Souprava vozů T3 #6390+6391 vypravená na linku 4 opouští zastávku Vozovna Motol. | 24.8.1992
Souprava vozů T3R.PV #8157+8158 vypravená na linku náhradní dopravy 30 stanicuje v zastávce Vozovna Motol. | 20.5.2005
Vůz KT8D5 #9048 vypravený na linku 9 stanicuje v zastávce Vozovna Motol. | 20.6.2004
Jediný pražský zástupce vozů T3R #8205 projíždí na cvičné jízdě okolo výjezdu vozovny Motol. | 13.1.1999
Souprava vozů T6A5 #8729+8730 vypravená na linku 10 opustila zastávku Vozovna Motol a míjí výjezd z vozovny. | 27.8.2005
Vůz KT8D5 #9015 vypravený na linku 9 opustil zastávku Vozovna Motol a přes výjezdovou kolejovou konstrukci vozovny míří k zastávce Hotel Golf. | 1.6.2004
Vůz Škoda 14T #9112 vyjíždí na jednu z mnoha zkušebních jízd z motolské vozovny, ještě před osudnou nehodou. | 9.8.2006
Vůz KT8D5 #9037 vypravený na linku 9 sviští co mu trakční motory dovolí k vozovně Motol. | 1.6.2004
Souprava vozů T3SUCS #7033+7055 vypravená na linku 7 míří od vozovny Motol k Hotelu Golf. | 9.8.2006
Vůz Škoda 14T #9146 vypravený na linku 7 míří Plzeňskou ulicí k zastávce Vozovna Motol. | 27.8.2008
Souprava vozů T3SUS #7271+7270 vypravená na linku 9 stanicuje v zastávce Hotel Golf. | 25.10.2008
Souprava vozů T3R.P #8462+8463 vypravená na linku 30 před zastávkou Hotel Golf. | 9.8.2006
Vůz Škoda 15T #9222 vypravený na cvičnou jízdu klesá otevřeným svrškem od Hotelu Golf k Poštovce. | 3.4.2011
Souprava vozů T3R.P #8394+8395 vpravená na náhradní linku 39 stoupá Plzeňskou ulicí k zastávce Hotel Golf. | 9.8.2006
Souprava vozů T3SUCS #7049+7048 vypravená na linku 7 klesá od zastávky Hotel Golf k Poštovce. | 9.8.2006
Souprava vozů T3M #8081+8013 vypravená na linku 9 stoupá Plzeňskou ulicí k zastávce Hotel Golf. | 17.8.2004
Souprava vozů T3 #6880+6814 vypravená na linku 10 míří Plzeňskou ulicí k Poštovce. | 10.6.2005
Vůz T3 neznámého # uhání jako služební vůz vozovny Motol zrekonstruovanou tratí v okolí zastávky Poštovka. | listopad 1987
Souprava cvičných vozů T3R.P #5523+5516 u zastávky Poštovka. | 25.9.2008
Souprava vozů T6A5 #8701+8702 vypravená na linku 4 přijíždí k zastávce Poštovka. | 17.8.2004
Souprava vozů T3 #6964+6965 vypravená na linku 39 stanicuje v zastávce Poštovka. | 18.7.2001
Vůz T3R.PV #8152 vypravený na linku 5 stanicuje na nájezdové trasy s vozovny Motol v zastávce Poštovka. | 7.7.2005
Souprava vozů T6A5 #8711+8712 vypravená na linku 10 přijíždí do zastávky Poštovka. | 17.8.2004
Vůz KT8D5 #9033 vypravený na linku 9 míří k zastávce Poštovka. | 17.8.2004
Souprava vozů T3R.P #8420+8421 vypravená na linku 39 stoupá Plzeňskou ulicí k Poštovce. | 9.8.2006
Souprava vozů T3 #6720+6721 vypravená na linku 10 stoupá Plzeňskou ulicí od Kotlářky k Poštovce. | 17.8.2004
Vůz KT8D5 #9001 na lince 4 u Kotlářky
Vůz T3 #6710 vypravený na linku 7 projíždí světelně řízenou křižovatkou u výjezdu ze smyčky Kotlářka do stejnojmenné zastávky. | 2.5.2004

Výstavba první poloviny nové tramvajové vozovny Motol probíhala v roce 1937 na plné obrátky a Plzeňská ulice ještě nebyla přestavěná. Silniční doprava byla v té době ještě v plenkách a zcela obvykle se stavební materiál na staveniště přepravoval pracovními tramvajemi. Proto Elektrické podniky požádaly Ministerstvo železnic o povolení k prozatímnímu provozu pracovních tramvají po vznikající trati na přestavované Plzeňské ulici. Povolení bylo schváleno 28. června 1937, přičemž kromě materiálu bylo povoleno přepravovat ráno na stavbu a odpoledne ze stavby i zaměstnance. Elektrické podniky tohoto svolení využily od 7. července 1937.

Zřizovaná trať, počínající ve smyčce Zámečnice, byla umístěna na zvýšené těleso široké 6 metrů, situované do budoucí osy přeložené Plzeňské ulice. U tehdejší konečné zastávky Vozovna Motol byl vložen dvoukolejný trojúhelník, kterým se na trať napojila vozovna Motol. Za trojúhelníkem ještě koleje pokračovaly dvoukolejně dalších 207 metrů. Jen koncových 18 metrů levé koleje bylo jednokolejných. Před koncovou výhybkou byl pro manipulaci s vozy vložen levý přejezd.

Předběžnou technickou revizi provedl zástupce ministerstva železnic 18. listopadu 1937, o den později se uskutečnila tehdejší technicko-bezpečnostní zkouška se soupravou motorového a vlečného vozu #419+#979. V sobotu 27. listopadu 1937 byla trať za účasti čelných představitelů Prahy slavnostně předána Pražanům do užívání, pravidelný provoz byl však zahájen až 1. prosince 1937. Na trati byly zřízeny zastávky Kotlářka, Podhájí, Pod Homolkou a Vozovna Motol.

Bez zajímavosti jistě není to, že při výstavbě prodloužení tratě k vozovně Motol se spotřebovalo 3100m3 štětového kamene, 880 m3 štěrku a 8334 metrů kolejnic. Pokud by Vás zajímaly počty pražců, je dlužno poznamenat, že trať byla uložena tzv. na boso - tedy pouze položené kolejnice na zpevněnou podkladní vrstvu s rozchodnicemi pro udržení normálního rozchodu. Na samostatném tělese byly použity bezžlábkové kolejnice NP5 a pro zavěšení trolejí bylo nově vztyčeno 152 sloupů.

První úpravy na prodloužené trati vyvolalo zavedení jízdy vpravo od 26. března 1939, kdy byl levý přejezd na konečné nahrazen pravým. Současně je možné že v této době byl prodloužen koncový jednokolejný úsek o cca 50 metrů.

Jedna z prvních poválečných změn v pražské kolejové síti byla výstavba pět set metrů dlouhého prodloužení tratě v Plzeňské ulici od vozovny Motol na novou konečnou, pojmenovanou Motol. Dvoukolejná trať končila na zvýšeném tělese v místech styku staré a nové Plzeňské třídy. Na konečné byly dva pravé přejezdy, levá kolej byla o 9 metrů delší než pravá. Přejezd u vozovny Motol i původní koncová výhybka byly odstraněny a 15. prosince 1946 byl na prodloužené trati zahájen provoz linky 9.

Zkušební provoz vozů T2 přidělených motolské vozovně a následná příprava na masový nástup vozů T3 stály za rekonstrukcí trolejového vedení pro smíšený provoz tyčových a pantografových sběračů, během níž došlo ke zvětšení osové vzdálenosti oblouků ve vjezdovém trojúhelníku vozovny Motol. Výhybky zde byly uloženy na dřevěné pražce a mezi křížení na pražce betonové.

V šedesátých letech se chystala velká rekonstrukce tratě mezi Kotlářkou a vozovnou Motol, která měla značně zasáhnout do vypravování vlaků motolské vozovny. Bylo jasné, že její kapacitu nebude možné dlouhodobě nahradit, a proto rekonstrukce zahájená 23. října 1967 zachovávala manipulační provoz vlaků a musela být rozvržena do několika etap s využitím množství provizorií.

V první etapě jezdily tramvaje manipulačně po obou kolejích stávající tratě, úsek vozovna Motol - Motol byl bez provozu vyjma krátké části navazující na vjezdový trojúhelník vozovny, potřebné k manipulaci vlaků. Druhá etapa, od 20. listopadu 1967, si vyžádala zastavení provozu na jižní traťové koleji a začalo se jezdit obousměrně pouze po severní traťové koleji. S ohledem na průjezd staveništěm byla stanovena maximální rychlost do 5 km. Třetí etapa od čtvrtka 21. prosince 1967 přinesla zahájení provozu na provizorní jednokolejné trati položené na severní vozovce Plzeňské ulice v blízkosti zvýšeného tělesa. Kolej byla uložena na železobetonových pražcích a byla v délce 1,388 km zhotovena z nového materiálu, protože se od počátku počítalo s jejím následným přeložením do definitivní polohy na zvýšeném tělese.

Další etapa rekonstrukce začala 15. února 1968, kdy se začalo jezdit obousměrně po definitivní jižní koleji na zvýšeném tělese a začalo překládání dosavadního provizoria do definitivní polohy severní koleje. Hlavní část prací skončila 29. února 1968, kdy byl obnoven pravidelný dvoukolejný provoz. Koleje byly nyní uloženy na železobetonových pražcích, v některých místech došlo k mírné úpravě osy tratě změnou poloměrů oblouků. Práce završila rekonstrukce dvoukolejného vjezdového trojúhelníku do vozovny Motol.

Snaha o oddělení vjezdu a výjezdu vlaků vozovny Motol vyústila ve výstavbu objízdné koleje v areálu vozovny a zřízení nového západního vjezdu do vozovny dále od centra v podobě jednokolejného trojúhelníku mezi 16. a 28. srpnem 1971. Náročná stavba objízdné koleje však probíhala až do ledna 1972 a teprve od pondělí 7. února 1972 bylo zatahujícím vlakům umožněno využívat nový vjezd do vozovny. Původní dvoukolejný trojúhelník se pak již ke vjezdu využíval pouze sporadicky.

Od 14. ledna 1974 skončilo vypravování dvounápravových tramvají na linku 9 ukončenou na přejezdu v Motole a jejich nahrazení soupravami vozů T3. Protože původně plánovaná smyčka v Motole nebyla nakonec vystavěna, musela být linka 9 ukončena na Kotlářce a v úseku Kotlářka - Vozovna Motol se od té doby s cestujícími jezdilo jen v noci. Koncový úsek do Motola pak zůstával na mnoho let zcela bez provozu, ač zde zůstávaly zachovány koleje i troleje.

V druhé polovině sedmdesátých let proběhla další komplexní rekonstrukce Plzeňské ulice mezi Andělem a Kotlářkou,vynucující si mimo jiné přeložení tramvajové tratě k jedné straně vozovky a zjednosměrnění komunikace pro automobily. Stavba neumožňovala zřízení tehdy obvyklé jednokolejné přeložky tramvajové tratě a vozovna Motol se měla opět ocitnout odříznutá od světa. Extrémní délka rekonstrukce, plánovaná na dva roky, však variantu vypravování motolských vlaků z jiné vozovny postavila do kategorie sci-fi. Nakonec došlo k výstavbě provizorní jednokolejné tratě na okraji Kukulovy ulice, spojující vozovnu s Bělohorskou ulicí u smyčky Vypich. Na Plzeňskou ulici se provizorium napojovalo dvoukolejným obloukem u západního vjezdu do vozovny a využívalo částečně od roku 1974 nepoužívaný úsek Vozovna Motol - Motol, který byl v této souvislosti odpojen.

Jednokolejné provizorium v Kukulově ulici bylo uvedeno do provozu 5. září 1977 a rekonstrukce Plzeňské mohla započít. Cestující se po nové trati svezli od 12. listopadu 1979. Ke stejnému dni zanikl význam jednokolejné provizorní manipulační tratě do vozovny, avšak kolejiště stále zůstávalo zachováváno. Celodenní provoz tramvají v úseku Kotlářka - Vozovna Motol byl obnoven 15. října 1980, stálicí mezi zdejšími linkami - devítkou, která obracela průjezdem přes vozovnu. Ke snesení napojení provizoria v Plzeňské ulici a zároveň opětovnému kolejovému propojení s někdejší úvraťovou konečnou v Motole došlo teprve v červenci 1981. Přestože v té době ani v Praze neexistoval typ tramvaje, umožňující obracení bez koncové smyčky. Obnovená část tratě navíc nebyla vybavena trolejovým vedením, které paradoxně však stále zůstávalo zachováno na koncovém úseku.

V první polovině roku 1982 byl odpojen celý koncový úsek tratě do Motola, včetně části vjezdového trojúhelníku do vozovny (výhybka od Motola a přímé koleje) a části obnoveného úseku z roku 1981. Na někdejším tramvajovém tělese byla zřízena provizorní vozovka pro směr z centra a o rok později i v opačném směru, neboť se stavěla mimoúrovňová křižovatka s Kukulovou ulicí. Tramvajové vlaky stále obracely průjezdem přes vozovnu Motol. Během následujících let se zde často střídaly denní linky. Devítku nahradila od 10. ledna 1984 linka 15, a tu od 2. listopadu 1985 linka 7. Zároveň došlo roce 1985 k přejmenování zastávky Pod Homolkou na Motel Stop.

Po téměř dvaceti letech od prováděné rekonstrukce tratě mezi Kotlářkou a vozovnou Motol začala 1. července 1987 další etapa. Při ní byl původní dvoukolejný vjezd do vozovny Motol, využívaný léta již jen na výjezd, přestavěný na jednokolejný a vozovna byla ve výluce, kterou umožnilo nižší prázdninové vypravení tramvají. Aby bylo umožněno poprázdninové zapojení vozovny Motol do vypravování, došlo k vložení provizorní levé výhybky na Kotlářce do zrekonstruované jižní traťové koleje a od 31. srpna 1987 byl zahájen manipulační jednokolejný provoz krytý světelnou signalizací. Do vozovny se couvalo původním vjezdem přes nový jednokolejný trojúhelník (nový vjezdový trojúhelník ještě nebyl zcela dokončen), což si vyžádalo provizorní vložení pravého kolejového přejezdu v prostoru současné zastávky Vozovna Motol a cca 40 metrů navazující koleje z centra za trojúhelníkem. Jednokolejný provoz trval až do 11. listopadu 1987, kdy byly provedeny úpravy kolejiště před vozovnou, během nichž se kolejový přejezd z provizorního umístění u bývalého východního vjezdu přesunul do své konečné polohy k západnímu vjezdu a zároveň došlo k demontáži provizorní výhybky na Kotlářce.

Současnou tvář získala oblast kolem zastávek Motol koncem 80. let, kdy se zrealizovalo dlouho odkládané prodloužení tramvajové tratě do nově vzniklého Sídliště Řepy. Zcela dokončen byl vjezdový trojúhelník do vozovny, a tak od 17. listopadu 1987 mohl být obnoven provoz služebních vlaků do vozovny, a teprve po dokončení zastávek od 2. května 1988 i provoz pravidelných linek, reprezentovaný nyní v denním provozu linkou 4 a v nočním linkou 58. Další změna linkového vedení přišla až 26. října 1988, kdy byla zprovozněna nová trať vedoucí na Sídliště Řepy, která obnovila provoz i přes již jen nácestné zastávky Motol, přeložené nově blíže k vozovně Motol, před křižovatku s Kukulovou ulicí. Celý rekonstruovaný úsek byl v osmdesátých letech zřízen metodou velkoplošných panelů BKV, stejně tak jako celá navazující trať do Řep.

V létě roku 2010 proběhla po dvaceti letech provozu další komplexní rekonstrukce tramvajové tratě. Směrově i výškově deformované velkoplošné panely BKV nahradil otevřený svršek klasické kolejové konstrukce tvořené v podstatné části úseku kolejnicemi S49. Během rekonstrukce byly k zastávkám Hotel Golf a Poštovka zřízeny světelně signalizované přechody pro chodce. Zároveň došlo ke snesení kolejové spojky u vozovny Motol a zrušení občasné nástupní zastávky Vozovna Motol pro vlaky jedoucí z vozovny do centra.

S výjimkou kolejových konstrukcí vjezdu a výjezdu vozovny Motol, které jsou klasické konstrukce žlábkových kolejnic je celá tramvajová trať zřízena metodou bezžlábkových kolejnic S49 na příčných pražících v otevřeném svršku.

Naši cestu po tramvajové trati začneme ve středu Plzeňské ulice v místech, kde jsme zakončili první etapu, tedy bezprostředně za světelnou křižovatkou s nájezdovou rampou mimoúrovňové křižovatky s Kukulovou ulicí, za prostorem zastávek Motol, před vjezdovým trojúhelníkem do areálu vozovny Motol. Tramvajová trať v prostoru kolejových konstrukcí opouští bezžlábkové kolejnice S49 a ve žlábkových kolejnicích pokračuje následujících cca 100 metrů. Odbočení do vozovny je možné prostřednictvím radiově ovládaných výhybek s pružnými jazyky od Sídliště Řepy s #568 a od Anděla s #569. Tramvajová trať po překonání kolejových konstrukcí pokračuje středem Plzeňské ulice v otevřeném svršku s bezžlábkovými kolejnicemi. V těchto místech můžeme již jen zavzpomínat na kolejovou spojku u vozovny Motol, vybavenou čepovými výhybkami, sloužící před lety k obracení postavení vozů KT8D5 deponovaných v motolské vozovně, která se využívala také při přepravě nesprávně otočených vozů T6A5 z výrobního závodu ČKD na Zličíně. Tramvajová trať pokračuje k prostoru zastávek Vozovna Motol, před nimiž je zřízen přechod pro chodce mezi protisměrnými zastávkami. Za zastávkami, v místě přechodu pro chodce přes celou vozovku je umístěn výjezdový trojúhelník z areálu vozovny Motol. Trať zde opět tvoří žlábkové kolejnice. Následně se, již naposledy, trať vrátí do konstrukce bezžlábkových kolejnic S49. Následuje úrovňový přejezd pro automobily a tramvajová trať v přímém úseku míří k zastávkám Hotel Golf, jejichž ostrůvky jsou umístěny vstřícně proti sobě. Mezi nimi je zřízen světelný přechod pro chodce. Již od zastávek tramvajová trať klesá v přímém úseku až ke křižovatce s odbočkou Zahradníčkovy ulice, kde je zřízen přejezd pro automobily a přechod pro chodce. Za křižovatkou klesání ustává a trať se stáčí táhlým levým obloukem a překonává Motolský potok, který se pod Plzeňskou ulicí skrývá v propustku tvořeném betonovými trubkami. V levém oblouku pokračuje tramvajová trať až k vyústění ulice Nad Hliníkem, za níž se opět napřimuje, následuje úrovňový přejezd pro automobily a světelně řízený přechod pro chodce před prostorem zastávek Poštovka. Za nimi tramvajová trať začne opět klesat v přímém úseku, míjí měnírnu Košíře, následně klesání pokračuje v táhlém pravém oblouku až ke světelné křižovatce s ulicí Pod Kotlářkou. Před ní se napřimuje, opouští konstrukci bezžlábkových kolejnic S49 a přechází do kolejnic žlábkových. Za křižovatkou se v prostoru krytém žulovou dlažbou připojuje výjezdová kolej smyčky Kotlářka, kde naši cestu po tramvajové trati zakončíme. Kdo však má zájem, může pokračovat dále...

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Vozovna Motol
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Hotel Golf na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 28 metrů před výjezdem z vozovny Motol, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Vozovna Motol
  - nácestná zastávka a občasná nástupní zastávka pro vlaky vyjíždějící z vozovny Motol, respektive výstupní pro vlaky zatahující, ve směru k zastávce Motol na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 101 metrů za výjezdem z vozovny Motol, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Hotel Golf
  - nácestná zastávka a občasná nástupní zastávka pro vlaky vyjíždějící z vozovny Motol ve směru k zastávce Poštovka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, v úrovni vyústění ulice V přelomu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Hotel Golf
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Vozovna Motol na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, v úrovni vyústění ulice V přelomu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Poštovka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Kotlářka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 83 metrů za křižovatkou s ulicí Nad Hliníkem, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Poštovka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Hotel Golf na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, před křižovatkou s ulicí Nad Hliníkem, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  Největší stálicí v tomto traťovém úseku je linka 9, která zdejší provoz zahajovala a s krátkými přestávkami zde jezdí dodnes. Po zprovoznění tratě do Řep se k ní přidala linka 4, kterou od 9. listopadu 1998 nahradila linka 10. V letech 1984 a 1985 zavítala na trať také linka 15, která předala štafetový kolík lince 7, která zde vydržela až do rekonstrukce tratě v roce 1987. Na trať se znovu vrátila 3. května 1990, kdy ve špičkách pracovních doplnila linky 4 a 9. Od 9. listopadu 1998 linku 4 nahradila nově zřízená linka 10. Po zprovoznění prodloužené tratě do Radlic byla na ni od 4. října 2008 přesměrována linka 7 a na trati do Řep ji nahradila navrátivší se linka 4, tentokráte již jen v ranní přepravní špičce. Ani ta zde dlouho nevydržela. Stálé změny v linkovém vedení linku 4 odvedly od 30. listopadu 2009 na Barrandov a v Řepích se objevila v ranní špičce pro změnu linka 16. Noční linku 58 od 1. července 2004 doplnila linka 59.

  Fotocesta po trati Motol - Kotlářka
  Tramvajová trať opouští bezžlábkové kolejnice S49 a v prostoru vjezdového trojúhelníku do vozovny Motol je tvořený klasickou konstrukcí žlábkové kolejnice NT1V rozjezdové výhybce odbočuje pravým obloukem vjezdová kolej do vozovny Motol, přímo pokračuje tramvajová trať k zastávce Vozovna Motol V rozjezdové výhybce odbočuje pravým obloukem vjezdová kolej do vozovny Motol, přímo pokračuje tramvajová trať k zastávce Vozovna Motol Tramvajová trať překračuje vjezdový oblouk do vozovny Motol z centra a přímo pokračuje k zastávce Vozovna Motol V rozjezdové výhybce odbočuje levým obloukem vjezdová kolej do vozovny Motol, přímo pokračuje tramvajová trať k zastávce Motol Ještě několik metrů za prostorem vjezdového trojúhelníku do vozovny Motol pokračuje tramvajová trať v otevřeném svršku tvořeném žlábkovými kolejnicemi
  Tramvajová trať pokračuje k zastávce Vozovna Motol ve svršku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi S49 Tramvajová trať v otevřeném svršku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi míří v přímém úseku k zastávkám Vozovna Motol Tramvajová trať v otevřeném svršku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi míří v přímém úseku k zastávkám Vozovna Motol Tramvajová trať v otevřeném svršku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi míří v přímém úseku k zastávkám Vozovna Motol Tramvajová trať se přibližuje k zastávkám Vozovna Motol, před nimi je zřízen vydlážděný přechod pro chodce
  Prostor zastávek Vozovna Motol Prostor zastávek Vozovna Motol Prostor zastávek Vozovna Motol Za zastávkami Vozovna Motol tramvajová trať přechází z důvodu výjezdového trojúhelníku vozovny Motol opět do žlábkových kolejnic, zároveň je zde zřízen druhý přechod pro chodce přes tramvajové koleje Ve sjezdové výhybce se slučuje výjezdový oblouk z vozovny Motol s traťovou kolejí z centra
  Tramvajová trať tvořená žlábkovými kolejnice v prostoru výjezdového trojúhelníku vozovny Motol Sjezdová výhybka slučuje výjezdový oblouk z vozovny Motol do centra s traťovou kolejí Za výjezdovým trojúhelníkem z vozovny Motol následuje posledních pár metrů žlábkových kolejnic a dále až ke Kotlářce budou doménou traťového úseku bezžlábkové kolejnice S49 Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi S49 míří od zastávky Vozovna Motol k Hotelu Golf Úrovňový přejezd pro automobily u zastávky Vozovna Motol
  Tramvajová trať opouští úrovňový přejezd pro automobily a míří k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi míří v otevřeném svršku v přímém úseku k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi míří v otevřeném svršku v přímém úseku k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi míří v otevřeném svršku v přímém úseku k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi míří v otevřeném svršku v přímém úseku k zastávce Hotel Golf
  Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi míří v otevřeném svršku v přímém úseku k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať se přibližuje k zastávce Hotel Golf Prostor zastávky Hotel Golf do centra Prostor zastávky Hotel Golf do centra Prostor zastávky Hotel Golf do centra se světelně řízeným přechodem pro chodce mezi protisměrnými zastávkami
  Prostor zastávky Hotel Golf z centra Prostor zastávky Hotel Golf z centra Prostor zastávky Hotel Golf z centra Tramvajová trať klesá v přímém úseku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi až ke křižovatce s odbočkou Zahradníčkovy ulice Tramvajová trať klesá v přímém úseku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi až ke křižovatce s odbočkou Zahradníčkovy ulice
  Tramvajová trať klesá v přímém úseku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi až ke křižovatce s odbočkou Zahradníčkovy ulice Přechod pro chodce a úrovňový přejezd pro automobily u odbočky do Zahradníčkovy ulice Úrovňový přejezd pro automobily u odbočky do Zahradníčkovy ulice Tramvajová trať v otevřeném svršku pokračuje v přímém úseku Tramvajová trať v otevřeném svršku pokračuje v přímém úseku
  Tramvajová trať v otevřeném svršku pokračuje v přímém úseku Tramvajová trať se začíná stáčet levým obloukem a překračuje propustek nad Motolským potokem Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi se stáčí v otevřeném svršku levým obloukem Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi se stáčí v otevřeném svršku levým obloukem Úrovňový přejezd pro automobily spojený se světelně řízeným přechodem pro chodce před zastávkou Poštovka
  Úrovňový přejezd pro automobily spojený se světelně řízeným přechodem pro chodce před zastávkou Poštovka Prostor zastávek Poštovka Prostor zastávek Poštovka Prostor zastávek Poštovka, na jeho konci následuje dlážděný úrovňový přechod pro chodce Tramvajová trať za zastávkami Poštovka začíná klesat v přímém úseku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi
  Tramvajová trať klesá v otevřeném svršku od zastávky Poštovka ve středu Plzeňské ulice Tramvajová trať klesá v otevřeném svršku od zastávky Poštovka ve středu Plzeňské ulice Tramvajová trať klesá v otevřeném svršku od zastávky Poštovka ve středu Plzeňské ulice Tramvajová trať klesá v otevřeném svršku od zastávky Poštovka ve středu Plzeňské ulice Tramvajová trať klesá v otevřeném svršku od zastávky Poštovka ve středu Plzeňské ulice, v dálce již vidíme blížící se pravý oblouk
  V otevřeném svršku se tramvajová trať stáčí táhlým pravým obloukem V otevřeném svršku se tramvajová trať stáčí táhlým pravým obloukem V otevřeném svršku se tramvajová trať stáčí táhlým pravým obloukem V otevřeném svršku se tramvajová trať stáčí táhlým pravým obloukem Tramvajová trať v otevřeném svršku ve středu Plzeňské ulice tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi se napřimuje
  V přímém úseku tramvajové tratě zbývá posledních několik metrů konstrukci bezžlábkových kolejnic Tramvajová trať přešla do konstrukce žlábkových kolejnic a míří k zastávce Kotlářka Úrovňový přejezd v prostoru světelně řízené křižovatky pro automobily před zastávkou Kotlářka Závěrečný úsek tratě, v němž se připojuje výjezdová kolej ze smyčky Kotlářka, kryje žulová dlažba Ve sjezdové výhybce se výjezdová kolej smyčky Kotlářka slučuje s traťovou kolejí do centra a trať pokračuje do prostoru zastávek Kotlářka

  Když se ve třicátých letech minulého století začaly konečně měnit plány motolské tramvajové vozovny, nahrazující kapacitně nedostačující vozovny na Smíchově a Klamovce, v realitu, chybělo v blízkosti Motola to nejdůležitější - tramvajová trať. Stávající síť ve svém západním segmentu totiž tehdy končila smyčkou na Zámečnici, což je pojmenování pro oblast nacházející se mezi dnešními zastávkami Kavalírka a Kotlářka.

  Tramvajová trať Zámečnice - Vozovna Motol těsně po zahájení provozu, tramvaje uhání v levostranném provozu, po vozovkách ani vidu ani slechu, trať je tvořena bezžlábkovými kolejnicemi NP-5, od nichž se časem zcela nesmyslně upustilo. | 1937
  Typická sestava linky 9 do roku 1974, dvounápravový motorový vůz #2200 s vlečným vozem míří pod tehdejším motelem Stop k vozovně Motol, bohužel s diapozitivem si krutě pohrál čas a barvy se přes snahu nepodařilo uvést do normálních odstínů.... | 17.7.1970
  Poslední stará devítka v sestavě motorového vozu #2244 a vlečného vozu #1487 před vozovnou Motol na Plzeňské ulici. | 13.1.1974
  Důležitým přestupním bodem mezi tramvajemi a autobusy jedoucími na sídliště Řepy bývala Kotlářka. Ve zdejší zastávce odbavuje cestující Karosa B 731.00 #3201 na lince 225. | 1988
  Pohled ze silničního mostu převádějícího Kukulovu ulici nad Plzeňskou směrem k vozovně Motol po položení prvních desítek velkoplošných panelů BKV během obnovování úseku k někdejší konečné zastávce v Motole v rámci výstavby prodloužení do sídliště Řepy. | 25.3.1988
  Situace u výjezdu z vozovny Motol během rekonstrukce úseku Kotlářka - Vozovna Motol, je dokončený výjezdový trojúhelník, k provozu se ale využívá obousměrně pouze traťová kolej do centra, proto nad ní visí zdvojená trolej, aby nepřekážela nad sousední kolejí kde se pracuje. Vlak, který zatahuje do vozovny přijíždí po protisměrné koleji, přejíždí výjezdovou výhybku z vozovny do centra, s využitím kolejového přejezdu (který je dočasně umístěn přímo u výjezdu z vozovny) se dostává na správnou kolej a zpětným pohybem zajíždí do areálu vozovny. Jo a křoví tomu dělá Strojní zatlačovačka SZ02. | říjen 1987
  Rekonstrukce tramvajové tratě metodou velkoplošných panelů BKV v pohledu k zastávce Hotel Golf, v provozuje pouze traťová kolej do centra, která se využívá obousměrně, proto nad ní visí dočasně obě troleje. | říjen 1987
  Kolejový přejezd Vozovna Motol umístěný do definitivní polohy. | 25.3.1988
  Zřizování nové, radiově ovládané výhybky s pružnými jazyky na vjezdu do vozovny Motol od Sídliště Řepy. | 24.7.2003
  Souprava vozů T3R.P #8482+8483 vypravená na linku 30 míjí vjezd do vozovny Motol. | 8.8.2006
  Vůz Škoda 14T #9140 vypravený na linku 10 u vozovny Motol. | 12.4.2008
  Velké nehody tramvají se nevyhnuly ani řepské trati, na protisměrné koleji u vozovny Motol odstavená souprava vozů T6A5 v čele s těžce poškozeným vozem #8749 po najetí do předešlé tramvaje. | 19.10.1999
  Přes kolejový přejezd u vozovny Motol přejíždí vůz KT8D5.RN2P #9071 v rámci výuky nového řidiče, kdy je třeba aby si dotyčný ověřil také změnu stanoviště na trati. | 26.10.2008
  Vůz KT8D5 #9029 vypravený na linku 9 přijíždí do zastávky Vozovna Motol. | 20.6.2004
  Souprava vozů T3 #6609+6608 vypravená na linku 9 opouští zastávku Vozovna Motol. | 24.8.1992
  Souprava vozů T3SUCS #7237+7217 vypravená na linku 9 stanicuje v zastávce Vozovna Motol. | 3.1.2004
  Souprava vozů T3 #6382+6383 vypravená na linku 10 míjí výjezdový trojúhelník vozovny Motol. | 11.9.1999
  Souprava vozů T6A5 #8653+8654 vypravená na linku 39 míjí výjezd z vozovny Motol a občasnou nástupní zastávku stejného jména. | 8.8.2006
  Vůz T3R.PV #8156 se po vypravení na linku 6 vrací do tehdejší domovské vozovny Motol. | 22.7.2004
  Vůz KT8D5 #9041 vypravený na linku 4 míří k zastávce Hotel Golf. | 17.8.2004
  Souprava vozů T6A5 #8631+8632 vypravená na linku 39 uhání k zastávce Hotel Golf od vozovny Motol. | 9.8.2006
  Souprava vozů T3SUCS #7220+7221 vypravená na linku 9 opustila zastávku Hotel Golf. | 12.3.2004
  Souprava vozů T3 vypravená na linku 4 najíždí z vozovny Motol na svou trasu během rekonstrukce Plzeňské ulice v pouze jednokolejném provozu v úseku Kotlářka - Vozovna Motol. | říjen 1987
  Souprava vozů T3 #6905+6951 vypravená na linku náhradní dopravy 30 stanicuje v zastávce Hotel Golf. | 9.8.2005
  Vůz Škoda 14T #9123 vypravený na linku 10 stanicuje v zastávce Hotel Golf. | 1.1.2008
  Souprava vozů T3SUCS #7259+7273 vypravená na linku 9 opustila zastávku Hotel Golf. | 2.3.2007
  Souprava vozů KT8D5 #9036+9010 přepravovaná z vozovny Hloubětín do vozovny Motol pro provoz na lince 10 zachycená u zastávky Hotel Golf. | 9.9.2007
  Souprava vozů T3 #6919+6932 vypravená na linku náhradní dopravy 30 stoupá Plzeňskou ulicí k zastávce Hotel Golf. | 9.8.2006
  Vůz T6A5 #8696 hned při ranním výjezdu na záložní vlak vozovny Motol dostal za úkol hradit spoj linky 10, na snímku před zastávkou Poštovka. | 23.10.2000
  Vůz KT8D5 #9031 vypravený na linku 4 míří po Plzeňské ulici k zastávce Hotel Golf. | 17.8.2004
  Souprava vozů T3M #8052+8101 vypravená na odkloněnou linku 23 míří k zastávce Poštovka. | 12.3.2004
  Souprava vozů T3 #6814+6880 vypravená na linku 10 před zastávkou Poštovka. | 10.6.2005
  Souprava vozů T6A5 #8647+8648 vypravená na linku 39 překonala v Plzeňské ulici propustek s Motolským potokem a přijíždí k zastávce Poštovka. | 9.8.2006
  Souprava vozů T6A5 #8749+8748 vypravená na linku 9 stanicuje v zastávce Poštovka. | 10.6.2005
  Vůz Škoda 14T #9133 vypravený na linku 10 stanicuje v Poštovka. | 6.1.2008
  Souprava vozů T3 #6710+T3SU #7011 vypravená na linku 7 vjíždí do zastávky Poštovka. | 9.8.2006
  Souprava vozů KT8D5 #9042+9014 přepravovaná z vozovny Hloubětín do vozovny Motol pro provoz na lince 10 zachycená u zastávky Poštovka. | 9.9.2007
  Souprava vozů T6A5 #8725+8726 vypravená na linku 4 klesá k zastávce Kotlářka. | 17.8.2004
  Vůz Škoda 14T #9152 opatřený celovozovou reklamou vypravený na linku 20 najíždí z vozovny Motol otevřeným svrškem tramvajové tratě přes Poštovku na svou trasu. | 3.4.2011
  Souprava vozů T3SUCS #7210+7211 vypravená na linku 9 stoupá k zastávce Poštovka. | 12.3.2004
  Souprava vozů T3M #8065+8010 vypravená na linku 9 klesá Plzeňskou ulicí k zastávce Kotlářka. | 12.3.2004
  Výluka úseku Motolská nemocnice - Motol z důvodu rekonstrukce trojúhelníku před vozovnou Motol pro provoz vozů T2 a T3 probíhala od 7:30 do 20:30, linka 9 končila na Kotlářce a motolské vlaky nepravidelné služby linky 4 zatahovaly na odstavnou kolej Nádraží Smíchov, kde byla provedena údržba, ostatní vlaky zatahovali do úseku Kotlářka - Motolská nemocnice, kde byla provedena údržba a příprava na odpolední výjezd. Večer zatahující vlaky vyčkaly do ukončení prací. | 26.8.1960
  Typická sestava linky 9 do roku 1974, dvounápravový motorový vůz #2227 s vlečným vozem míří k vozovně Motol. | 17.7.1970
  Důležitým přestupním bodem mezi tramvajemi a autobusy jedoucími na sídliště Řepy bývala Kotlářka, ve zdejším autobusovém terminálu vyčkává Karosa B 732.20 #5202 na lince 219 v sousedství pojízdné jídelny zřízené z Ikarusu 280.08. | 1988
  Důležitým přestupním bodem mezi tramvajemi a autobusy jedoucími na sídliště Řepy bývala Kotlářka. Cestující právě odbavila Karosa B 731.00 #3374 na lince 219. | 19.10.1988
  Kolejový přejezd Vozovna Motol provizorně umístěný k výjezdu k vozovny Motol sloužil pro zatahování vlaků během rekonstrukce Plzeňské ulice a jednokolejném provozu v úseku Vozovna Motol - Kotlářka. | říjen 1987
  Rekonstrukce tramvajové tratě metodou velkoplošných panelů BKV v pohledu k zastávce Poštovka, v provozuje pouze traťová kolej do centra, která se využívá obousměrně, proto nad ní visí dočasně obě troleje. | říjen 1987
  Provizorní výhybka na Kotlářce umožňovala obousměrný provoz během rekonstrukce Plzeňské ulice po traťové koleji do centra. | říjen 1987
  Typická ukázka opravy tramvajové tratě z velkoplošných panelů BKV z let minulých, pod odstraněné panely se položila nová vrstva živice a panely putovaly pěkně zpátky, stejně jako v prostoru zastávky Vozovna Motol. | 24.7.2003
  Standardním jevem bývají po zprovoznění řepské tratě autobusy náhradní dopravy za tramvaje, podobně jako tato Karosa B 731.04 #3938 stanicující v úrovni zastávky Motol při výpadku napájení 600V. | 11.3.1994
  Vůz KT8D5 #9035 vypravený na linku 9 při jízdě od zastávky Motol přejíždí vjezdový trojúhelník do vozovny Motol. | 29.8.2004
  Souprava vozů T3R.P #8385+8384 vypravená motolskou vozovnou na linku 20 vyčkává za zastávkou Vozovna Motol na signál volno pro odbočení do vozovny. | 21.1.2004
  Velké nehody tramvají se nevyhnuly ani řepské trati, na protisměrné koleji u vozovny Motol odstavená souprava vozů T6A5 v čele s těžce poškozeným vozem #8749 po najetí do předešlé tramvaje. | 19.10.1999
  Souprava vozů T3SUCS #7166+7167 vypravená na odkloněnou linku 23 přijíždí do zastávky Vozovna Motol. | 22.3.2004
  Souprava vozů T3 #6390+6391 vypravená na linku 4 opouští zastávku Vozovna Motol. | 24.8.1992
  Souprava vozů T3R.PV #8157+8158 vypravená na linku náhradní dopravy 30 stanicuje v zastávce Vozovna Motol. | 20.5.2005
  Vůz KT8D5 #9048 vypravený na linku 9 stanicuje v zastávce Vozovna Motol. | 20.6.2004
  Jediný pražský zástupce vozů T3R #8205 projíždí na cvičné jízdě okolo výjezdu vozovny Motol. | 13.1.1999
  Souprava vozů T6A5 #8729+8730 vypravená na linku 10 opustila zastávku Vozovna Motol a míjí výjezd z vozovny. | 27.8.2005
  Vůz KT8D5 #9015 vypravený na linku 9 opustil zastávku Vozovna Motol a přes výjezdovou kolejovou konstrukci vozovny míří k zastávce Hotel Golf. | 1.6.2004
  Vůz Škoda 14T #9112 vyjíždí na jednu z mnoha zkušebních jízd z motolské vozovny, ještě před osudnou nehodou. | 9.8.2006
  Vůz KT8D5 #9037 vypravený na linku 9 sviští co mu trakční motory dovolí k vozovně Motol. | 1.6.2004
  Souprava vozů T3SUCS #7033+7055 vypravená na linku 7 míří od vozovny Motol k Hotelu Golf. | 9.8.2006
  Vůz Škoda 14T #9146 vypravený na linku 7 míří Plzeňskou ulicí k zastávce Vozovna Motol. | 27.8.2008
  Souprava vozů T3SUS #7271+7270 vypravená na linku 9 stanicuje v zastávce Hotel Golf. | 25.10.2008
  Souprava vozů T3R.P #8462+8463 vypravená na linku 30 před zastávkou Hotel Golf. | 9.8.2006
  Vůz Škoda 15T #9222 vypravený na cvičnou jízdu klesá otevřeným svrškem od Hotelu Golf k Poštovce. | 3.4.2011
  Souprava vozů T3R.P #8394+8395 vpravená na náhradní linku 39 stoupá Plzeňskou ulicí k zastávce Hotel Golf. | 9.8.2006
  Souprava vozů T3SUCS #7049+7048 vypravená na linku 7 klesá od zastávky Hotel Golf k Poštovce. | 9.8.2006
  Souprava vozů T3M #8081+8013 vypravená na linku 9 stoupá Plzeňskou ulicí k zastávce Hotel Golf. | 17.8.2004
  Souprava vozů T3 #6880+6814 vypravená na linku 10 míří Plzeňskou ulicí k Poštovce. | 10.6.2005
  Vůz T3 neznámého # uhání jako služební vůz vozovny Motol zrekonstruovanou tratí v okolí zastávky Poštovka. | listopad 1987
  Souprava cvičných vozů T3R.P #5523+5516 u zastávky Poštovka. | 25.9.2008
  Souprava vozů T6A5 #8701+8702 vypravená na linku 4 přijíždí k zastávce Poštovka. | 17.8.2004
  Souprava vozů T3 #6964+6965 vypravená na linku 39 stanicuje v zastávce Poštovka. | 18.7.2001
  Vůz T3R.PV #8152 vypravený na linku 5 stanicuje na nájezdové trasy s vozovny Motol v zastávce Poštovka. | 7.7.2005
  Souprava vozů T6A5 #8711+8712 vypravená na linku 10 přijíždí do zastávky Poštovka. | 17.8.2004
  Vůz KT8D5 #9033 vypravený na linku 9 míří k zastávce Poštovka. | 17.8.2004
  Souprava vozů T3R.P #8420+8421 vypravená na linku 39 stoupá Plzeňskou ulicí k Poštovce. | 9.8.2006
  Souprava vozů T3 #6720+6721 vypravená na linku 10 stoupá Plzeňskou ulicí od Kotlářky k Poštovce. | 17.8.2004
  Vůz KT8D5 #9001 na lince 4 u Kotlářky
  Vůz T3 #6710 vypravený na linku 7 projíždí světelně řízenou křižovatkou u výjezdu ze smyčky Kotlářka do stejnojmenné zastávky. | 2.5.2004

  Výstavba první poloviny nové tramvajové vozovny Motol probíhala v roce 1937 na plné obrátky a Plzeňská ulice ještě nebyla přestavěná. Silniční doprava byla v té době ještě v plenkách a zcela obvykle se stavební materiál na staveniště přepravoval pracovními tramvajemi. Proto Elektrické podniky požádaly Ministerstvo železnic o povolení k prozatímnímu provozu pracovních tramvají po vznikající trati na přestavované Plzeňské ulici. Povolení bylo schváleno 28. června 1937, přičemž kromě materiálu bylo povoleno přepravovat ráno na stavbu a odpoledne ze stavby i zaměstnance. Elektrické podniky tohoto svolení využily od 7. července 1937.

  Zřizovaná trať, počínající ve smyčce Zámečnice, byla umístěna na zvýšené těleso široké 6 metrů, situované do budoucí osy přeložené Plzeňské ulice. U tehdejší konečné zastávky Vozovna Motol byl vložen dvoukolejný trojúhelník, kterým se na trať napojila vozovna Motol. Za trojúhelníkem ještě koleje pokračovaly dvoukolejně dalších 207 metrů. Jen koncových 18 metrů levé koleje bylo jednokolejných. Před koncovou výhybkou byl pro manipulaci s vozy vložen levý přejezd.

  Předběžnou technickou revizi provedl zástupce ministerstva železnic 18. listopadu 1937, o den později se uskutečnila tehdejší technicko-bezpečnostní zkouška se soupravou motorového a vlečného vozu #419+#979. V sobotu 27. listopadu 1937 byla trať za účasti čelných představitelů Prahy slavnostně předána Pražanům do užívání, pravidelný provoz byl však zahájen až 1. prosince 1937. Na trati byly zřízeny zastávky Kotlářka, Podhájí, Pod Homolkou a Vozovna Motol.

  Bez zajímavosti jistě není to, že při výstavbě prodloužení tratě k vozovně Motol se spotřebovalo 3100m3 štětového kamene, 880 m3 štěrku a 8334 metrů kolejnic. Pokud by Vás zajímaly počty pražců, je dlužno poznamenat, že trať byla uložena tzv. na boso - tedy pouze položené kolejnice na zpevněnou podkladní vrstvu s rozchodnicemi pro udržení normálního rozchodu. Na samostatném tělese byly použity bezžlábkové kolejnice NP5 a pro zavěšení trolejí bylo nově vztyčeno 152 sloupů.

  První úpravy na prodloužené trati vyvolalo zavedení jízdy vpravo od 26. března 1939, kdy byl levý přejezd na konečné nahrazen pravým. Současně je možné že v této době byl prodloužen koncový jednokolejný úsek o cca 50 metrů.

  Jedna z prvních poválečných změn v pražské kolejové síti byla výstavba pět set metrů dlouhého prodloužení tratě v Plzeňské ulici od vozovny Motol na novou konečnou, pojmenovanou Motol. Dvoukolejná trať končila na zvýšeném tělese v místech styku staré a nové Plzeňské třídy. Na konečné byly dva pravé přejezdy, levá kolej byla o 9 metrů delší než pravá. Přejezd u vozovny Motol i původní koncová výhybka byly odstraněny a 15. prosince 1946 byl na prodloužené trati zahájen provoz linky 9.

  Zkušební provoz vozů T2 přidělených motolské vozovně a následná příprava na masový nástup vozů T3 stály za rekonstrukcí trolejového vedení pro smíšený provoz tyčových a pantografových sběračů, během níž došlo ke zvětšení osové vzdálenosti oblouků ve vjezdovém trojúhelníku vozovny Motol. Výhybky zde byly uloženy na dřevěné pražce a mezi křížení na pražce betonové.

  V šedesátých letech se chystala velká rekonstrukce tratě mezi Kotlářkou a vozovnou Motol, která měla značně zasáhnout do vypravování vlaků motolské vozovny. Bylo jasné, že její kapacitu nebude možné dlouhodobě nahradit, a proto rekonstrukce zahájená 23. října 1967 zachovávala manipulační provoz vlaků a musela být rozvržena do několika etap s využitím množství provizorií.

  V první etapě jezdily tramvaje manipulačně po obou kolejích stávající tratě, úsek vozovna Motol - Motol byl bez provozu vyjma krátké části navazující na vjezdový trojúhelník vozovny, potřebné k manipulaci vlaků. Druhá etapa, od 20. listopadu 1967, si vyžádala zastavení provozu na jižní traťové koleji a začalo se jezdit obousměrně pouze po severní traťové koleji. S ohledem na průjezd staveništěm byla stanovena maximální rychlost do 5 km. Třetí etapa od čtvrtka 21. prosince 1967 přinesla zahájení provozu na provizorní jednokolejné trati položené na severní vozovce Plzeňské ulice v blízkosti zvýšeného tělesa. Kolej byla uložena na železobetonových pražcích a byla v délce 1,388 km zhotovena z nového materiálu, protože se od počátku počítalo s jejím následným přeložením do definitivní polohy na zvýšeném tělese.

  Další etapa rekonstrukce začala 15. února 1968, kdy se začalo jezdit obousměrně po definitivní jižní koleji na zvýšeném tělese a začalo překládání dosavadního provizoria do definitivní polohy severní koleje. Hlavní část prací skončila 29. února 1968, kdy byl obnoven pravidelný dvoukolejný provoz. Koleje byly nyní uloženy na železobetonových pražcích, v některých místech došlo k mírné úpravě osy tratě změnou poloměrů oblouků. Práce završila rekonstrukce dvoukolejného vjezdového trojúhelníku do vozovny Motol.

  Snaha o oddělení vjezdu a výjezdu vlaků vozovny Motol vyústila ve výstavbu objízdné koleje v areálu vozovny a zřízení nového západního vjezdu do vozovny dále od centra v podobě jednokolejného trojúhelníku mezi 16. a 28. srpnem 1971. Náročná stavba objízdné koleje však probíhala až do ledna 1972 a teprve od pondělí 7. února 1972 bylo zatahujícím vlakům umožněno využívat nový vjezd do vozovny. Původní dvoukolejný trojúhelník se pak již ke vjezdu využíval pouze sporadicky.

  Od 14. ledna 1974 skončilo vypravování dvounápravových tramvají na linku 9 ukončenou na přejezdu v Motole a jejich nahrazení soupravami vozů T3. Protože původně plánovaná smyčka v Motole nebyla nakonec vystavěna, musela být linka 9 ukončena na Kotlářce a v úseku Kotlářka - Vozovna Motol se od té doby s cestujícími jezdilo jen v noci. Koncový úsek do Motola pak zůstával na mnoho let zcela bez provozu, ač zde zůstávaly zachovány koleje i troleje.

  V druhé polovině sedmdesátých let proběhla další komplexní rekonstrukce Plzeňské ulice mezi Andělem a Kotlářkou,vynucující si mimo jiné přeložení tramvajové tratě k jedné straně vozovky a zjednosměrnění komunikace pro automobily. Stavba neumožňovala zřízení tehdy obvyklé jednokolejné přeložky tramvajové tratě a vozovna Motol se měla opět ocitnout odříznutá od světa. Extrémní délka rekonstrukce, plánovaná na dva roky, však variantu vypravování motolských vlaků z jiné vozovny postavila do kategorie sci-fi. Nakonec došlo k výstavbě provizorní jednokolejné tratě na okraji Kukulovy ulice, spojující vozovnu s Bělohorskou ulicí u smyčky Vypich. Na Plzeňskou ulici se provizorium napojovalo dvoukolejným obloukem u západního vjezdu do vozovny a využívalo částečně od roku 1974 nepoužívaný úsek Vozovna Motol - Motol, který byl v této souvislosti odpojen.

  Jednokolejné provizorium v Kukulově ulici bylo uvedeno do provozu 5. září 1977 a rekonstrukce Plzeňské mohla započít. Cestující se po nové trati svezli od 12. listopadu 1979. Ke stejnému dni zanikl význam jednokolejné provizorní manipulační tratě do vozovny, avšak kolejiště stále zůstávalo zachováváno. Celodenní provoz tramvají v úseku Kotlářka - Vozovna Motol byl obnoven 15. října 1980, stálicí mezi zdejšími linkami - devítkou, která obracela průjezdem přes vozovnu. Ke snesení napojení provizoria v Plzeňské ulici a zároveň opětovnému kolejovému propojení s někdejší úvraťovou konečnou v Motole došlo teprve v červenci 1981. Přestože v té době ani v Praze neexistoval typ tramvaje, umožňující obracení bez koncové smyčky. Obnovená část tratě navíc nebyla vybavena trolejovým vedením, které paradoxně však stále zůstávalo zachováno na koncovém úseku.

  V první polovině roku 1982 byl odpojen celý koncový úsek tratě do Motola, včetně části vjezdového trojúhelníku do vozovny (výhybka od Motola a přímé koleje) a části obnoveného úseku z roku 1981. Na někdejším tramvajovém tělese byla zřízena provizorní vozovka pro směr z centra a o rok později i v opačném směru, neboť se stavěla mimoúrovňová křižovatka s Kukulovou ulicí. Tramvajové vlaky stále obracely průjezdem přes vozovnu Motol. Během následujících let se zde často střídaly denní linky. Devítku nahradila od 10. ledna 1984 linka 15, a tu od 2. listopadu 1985 linka 7. Zároveň došlo roce 1985 k přejmenování zastávky Pod Homolkou na Motel Stop.

  Po téměř dvaceti letech od prováděné rekonstrukce tratě mezi Kotlářkou a vozovnou Motol začala 1. července 1987 další etapa. Při ní byl původní dvoukolejný vjezd do vozovny Motol, využívaný léta již jen na výjezd, přestavěný na jednokolejný a vozovna byla ve výluce, kterou umožnilo nižší prázdninové vypravení tramvají. Aby bylo umožněno poprázdninové zapojení vozovny Motol do vypravování, došlo k vložení provizorní levé výhybky na Kotlářce do zrekonstruované jižní traťové koleje a od 31. srpna 1987 byl zahájen manipulační jednokolejný provoz krytý světelnou signalizací. Do vozovny se couvalo původním vjezdem přes nový jednokolejný trojúhelník (nový vjezdový trojúhelník ještě nebyl zcela dokončen), což si vyžádalo provizorní vložení pravého kolejového přejezdu v prostoru současné zastávky Vozovna Motol a cca 40 metrů navazující koleje z centra za trojúhelníkem. Jednokolejný provoz trval až do 11. listopadu 1987, kdy byly provedeny úpravy kolejiště před vozovnou, během nichž se kolejový přejezd z provizorního umístění u bývalého východního vjezdu přesunul do své konečné polohy k západnímu vjezdu a zároveň došlo k demontáži provizorní výhybky na Kotlářce.

  Současnou tvář získala oblast kolem zastávek Motol koncem 80. let, kdy se zrealizovalo dlouho odkládané prodloužení tramvajové tratě do nově vzniklého Sídliště Řepy. Zcela dokončen byl vjezdový trojúhelník do vozovny, a tak od 17. listopadu 1987 mohl být obnoven provoz služebních vlaků do vozovny, a teprve po dokončení zastávek od 2. května 1988 i provoz pravidelných linek, reprezentovaný nyní v denním provozu linkou 4 a v nočním linkou 58. Další změna linkového vedení přišla až 26. října 1988, kdy byla zprovozněna nová trať vedoucí na Sídliště Řepy, která obnovila provoz i přes již jen nácestné zastávky Motol, přeložené nově blíže k vozovně Motol, před křižovatku s Kukulovou ulicí. Celý rekonstruovaný úsek byl v osmdesátých letech zřízen metodou velkoplošných panelů BKV, stejně tak jako celá navazující trať do Řep.

  V létě roku 2010 proběhla po dvaceti letech provozu další komplexní rekonstrukce tramvajové tratě. Směrově i výškově deformované velkoplošné panely BKV nahradil otevřený svršek klasické kolejové konstrukce tvořené v podstatné části úseku kolejnicemi S49. Během rekonstrukce byly k zastávkám Hotel Golf a Poštovka zřízeny světelně signalizované přechody pro chodce. Zároveň došlo ke snesení kolejové spojky u vozovny Motol a zrušení občasné nástupní zastávky Vozovna Motol pro vlaky jedoucí z vozovny do centra.

  S výjimkou kolejových konstrukcí vjezdu a výjezdu vozovny Motol, které jsou klasické konstrukce žlábkových kolejnic je celá tramvajová trať zřízena metodou bezžlábkových kolejnic S49 na příčných pražících v otevřeném svršku.

  Naši cestu po tramvajové trati začneme ve středu Plzeňské ulice v místech, kde jsme zakončili první etapu, tedy bezprostředně za světelnou křižovatkou s nájezdovou rampou mimoúrovňové křižovatky s Kukulovou ulicí, za prostorem zastávek Motol, před vjezdovým trojúhelníkem do areálu vozovny Motol. Tramvajová trať v prostoru kolejových konstrukcí opouští bezžlábkové kolejnice S49 a ve žlábkových kolejnicích pokračuje následujících cca 100 metrů. Odbočení do vozovny je možné prostřednictvím radiově ovládaných výhybek s pružnými jazyky od Sídliště Řepy s #568 a od Anděla s #569. Tramvajová trať po překonání kolejových konstrukcí pokračuje středem Plzeňské ulice v otevřeném svršku s bezžlábkovými kolejnicemi. V těchto místech můžeme již jen zavzpomínat na kolejovou spojku u vozovny Motol, vybavenou čepovými výhybkami, sloužící před lety k obracení postavení vozů KT8D5 deponovaných v motolské vozovně, která se využívala také při přepravě nesprávně otočených vozů T6A5 z výrobního závodu ČKD na Zličíně. Tramvajová trať pokračuje k prostoru zastávek Vozovna Motol, před nimiž je zřízen přechod pro chodce mezi protisměrnými zastávkami. Za zastávkami, v místě přechodu pro chodce přes celou vozovku je umístěn výjezdový trojúhelník z areálu vozovny Motol. Trať zde opět tvoří žlábkové kolejnice. Následně se, již naposledy, trať vrátí do konstrukce bezžlábkových kolejnic S49. Následuje úrovňový přejezd pro automobily a tramvajová trať v přímém úseku míří k zastávkám Hotel Golf, jejichž ostrůvky jsou umístěny vstřícně proti sobě. Mezi nimi je zřízen světelný přechod pro chodce. Již od zastávek tramvajová trať klesá v přímém úseku až ke křižovatce s odbočkou Zahradníčkovy ulice, kde je zřízen přejezd pro automobily a přechod pro chodce. Za křižovatkou klesání ustává a trať se stáčí táhlým levým obloukem a překonává Motolský potok, který se pod Plzeňskou ulicí skrývá v propustku tvořeném betonovými trubkami. V levém oblouku pokračuje tramvajová trať až k vyústění ulice Nad Hliníkem, za níž se opět napřimuje, následuje úrovňový přejezd pro automobily a světelně řízený přechod pro chodce před prostorem zastávek Poštovka. Za nimi tramvajová trať začne opět klesat v přímém úseku, míjí měnírnu Košíře, následně klesání pokračuje v táhlém pravém oblouku až ke světelné křižovatce s ulicí Pod Kotlářkou. Před ní se napřimuje, opouští konstrukci bezžlábkových kolejnic S49 a přechází do kolejnic žlábkových. Za křižovatkou se v prostoru krytém žulovou dlažbou připojuje výjezdová kolej smyčky Kotlářka, kde naši cestu po tramvajové trati zakončíme. Kdo však má zájem, může pokračovat dále...

  Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Vozovna Motol
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Hotel Golf na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 28 metrů před výjezdem z vozovny Motol, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Vozovna Motol
  - nácestná zastávka a občasná nástupní zastávka pro vlaky vyjíždějící z vozovny Motol, respektive výstupní pro vlaky zatahující, ve směru k zastávce Motol na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 101 metrů za výjezdem z vozovny Motol, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Hotel Golf
  - nácestná zastávka a občasná nástupní zastávka pro vlaky vyjíždějící z vozovny Motol ve směru k zastávce Poštovka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, v úrovni vyústění ulice V přelomu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Hotel Golf
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Vozovna Motol na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, v úrovni vyústění ulice V přelomu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Poštovka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Kotlářka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 83 metrů za křižovatkou s ulicí Nad Hliníkem, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Poštovka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Hotel Golf na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, před křižovatkou s ulicí Nad Hliníkem, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  Největší stálicí v tomto traťovém úseku je linka 9, která zdejší provoz zahajovala a s krátkými přestávkami zde jezdí dodnes. Po zprovoznění tratě do Řep se k ní přidala linka 4, kterou od 9. listopadu 1998 nahradila linka 10. V letech 1984 a 1985 zavítala na trať také linka 15, která předala štafetový kolík lince 7, která zde vydržela až do rekonstrukce tratě v roce 1987. Na trať se znovu vrátila 3. května 1990, kdy ve špičkách pracovních doplnila linky 4 a 9. Od 9. listopadu 1998 linku 4 nahradila nově zřízená linka 10. Po zprovoznění prodloužené tratě do Radlic byla na ni od 4. října 2008 přesměrována linka 7 a na trati do Řep ji nahradila navrátivší se linka 4, tentokráte již jen v ranní přepravní špičce. Ani ta zde dlouho nevydržela. Stálé změny v linkovém vedení linku 4 odvedly od 30. listopadu 2009 na Barrandov a v Řepích se objevila v ranní špičce pro změnu linka 16. Noční linku 58 od 1. července 2004 doplnila linka 59.

  Fotocesta po trati Motol - Kotlářka
  Tramvajová trať opouští bezžlábkové kolejnice S49 a v prostoru vjezdového trojúhelníku do vozovny Motol je tvořený klasickou konstrukcí žlábkové kolejnice NT1V rozjezdové výhybce odbočuje pravým obloukem vjezdová kolej do vozovny Motol, přímo pokračuje tramvajová trať k zastávce Vozovna Motol V rozjezdové výhybce odbočuje pravým obloukem vjezdová kolej do vozovny Motol, přímo pokračuje tramvajová trať k zastávce Vozovna Motol Tramvajová trať překračuje vjezdový oblouk do vozovny Motol z centra a přímo pokračuje k zastávce Vozovna Motol V rozjezdové výhybce odbočuje levým obloukem vjezdová kolej do vozovny Motol, přímo pokračuje tramvajová trať k zastávce Motol Ještě několik metrů za prostorem vjezdového trojúhelníku do vozovny Motol pokračuje tramvajová trať v otevřeném svršku tvořeném žlábkovými kolejnicemi
  Tramvajová trať pokračuje k zastávce Vozovna Motol ve svršku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi S49 Tramvajová trať v otevřeném svršku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi míří v přímém úseku k zastávkám Vozovna Motol Tramvajová trať v otevřeném svršku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi míří v přímém úseku k zastávkám Vozovna Motol Tramvajová trať v otevřeném svršku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi míří v přímém úseku k zastávkám Vozovna Motol Tramvajová trať se přibližuje k zastávkám Vozovna Motol, před nimi je zřízen vydlážděný přechod pro chodce
  Prostor zastávek Vozovna Motol Prostor zastávek Vozovna Motol Prostor zastávek Vozovna Motol Za zastávkami Vozovna Motol tramvajová trať přechází z důvodu výjezdového trojúhelníku vozovny Motol opět do žlábkových kolejnic, zároveň je zde zřízen druhý přechod pro chodce přes tramvajové koleje Ve sjezdové výhybce se slučuje výjezdový oblouk z vozovny Motol s traťovou kolejí z centra
  Tramvajová trať tvořená žlábkovými kolejnice v prostoru výjezdového trojúhelníku vozovny Motol Sjezdová výhybka slučuje výjezdový oblouk z vozovny Motol do centra s traťovou kolejí Za výjezdovým trojúhelníkem z vozovny Motol následuje posledních pár metrů žlábkových kolejnic a dále až ke Kotlářce budou doménou traťového úseku bezžlábkové kolejnice S49 Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi S49 míří od zastávky Vozovna Motol k Hotelu Golf Úrovňový přejezd pro automobily u zastávky Vozovna Motol
  Tramvajová trať opouští úrovňový přejezd pro automobily a míří k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi míří v otevřeném svršku v přímém úseku k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi míří v otevřeném svršku v přímém úseku k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi míří v otevřeném svršku v přímém úseku k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi míří v otevřeném svršku v přímém úseku k zastávce Hotel Golf
  Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi míří v otevřeném svršku v přímém úseku k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať se přibližuje k zastávce Hotel Golf Prostor zastávky Hotel Golf do centra Prostor zastávky Hotel Golf do centra Prostor zastávky Hotel Golf do centra se světelně řízeným přechodem pro chodce mezi protisměrnými zastávkami
  Prostor zastávky Hotel Golf z centra Prostor zastávky Hotel Golf z centra Prostor zastávky Hotel Golf z centra Tramvajová trať klesá v přímém úseku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi až ke křižovatce s odbočkou Zahradníčkovy ulice Tramvajová trať klesá v přímém úseku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi až ke křižovatce s odbočkou Zahradníčkovy ulice
  Tramvajová trať klesá v přímém úseku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi až ke křižovatce s odbočkou Zahradníčkovy ulice Přechod pro chodce a úrovňový přejezd pro automobily u odbočky do Zahradníčkovy ulice Úrovňový přejezd pro automobily u odbočky do Zahradníčkovy ulice Tramvajová trať v otevřeném svršku pokračuje v přímém úseku Tramvajová trať v otevřeném svršku pokračuje v přímém úseku
  Tramvajová trať v otevřeném svršku pokračuje v přímém úseku Tramvajová trať se začíná stáčet levým obloukem a překračuje propustek nad Motolským potokem Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi se stáčí v otevřeném svršku levým obloukem Tramvajová trať tvořená bezžlábkovými kolejnicemi se stáčí v otevřeném svršku levým obloukem Úrovňový přejezd pro automobily spojený se světelně řízeným přechodem pro chodce před zastávkou Poštovka
  Úrovňový přejezd pro automobily spojený se světelně řízeným přechodem pro chodce před zastávkou Poštovka Prostor zastávek Poštovka Prostor zastávek Poštovka Prostor zastávek Poštovka, na jeho konci následuje dlážděný úrovňový přechod pro chodce Tramvajová trať za zastávkami Poštovka začíná klesat v přímém úseku tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi
  Tramvajová trať klesá v otevřeném svršku od zastávky Poštovka ve středu Plzeňské ulice Tramvajová trať klesá v otevřeném svršku od zastávky Poštovka ve středu Plzeňské ulice Tramvajová trať klesá v otevřeném svršku od zastávky Poštovka ve středu Plzeňské ulice Tramvajová trať klesá v otevřeném svršku od zastávky Poštovka ve středu Plzeňské ulice Tramvajová trať klesá v otevřeném svršku od zastávky Poštovka ve středu Plzeňské ulice, v dálce již vidíme blížící se pravý oblouk
  V otevřeném svršku se tramvajová trať stáčí táhlým pravým obloukem V otevřeném svršku se tramvajová trať stáčí táhlým pravým obloukem V otevřeném svršku se tramvajová trať stáčí táhlým pravým obloukem V otevřeném svršku se tramvajová trať stáčí táhlým pravým obloukem Tramvajová trať v otevřeném svršku ve středu Plzeňské ulice tvořeném bezžlábkovými kolejnicemi se napřimuje
  V přímém úseku tramvajové tratě zbývá posledních několik metrů konstrukci bezžlábkových kolejnic Tramvajová trať přešla do konstrukce žlábkových kolejnic a míří k zastávce Kotlářka Úrovňový přejezd v prostoru světelně řízené křižovatky pro automobily před zastávkou Kotlářka Závěrečný úsek tratě, v němž se připojuje výjezdová kolej ze smyčky Kotlářka, kryje žulová dlažba Ve sjezdové výhybce se výjezdová kolej smyčky Kotlářka slučuje s traťovou kolejí do centra a trať pokračuje do prostoru zastávek Kotlářka


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024