Kusé ukončení tramvajové tratě v Motole

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Kusé ukončení tramvajové tratě v Motole


Výstavba první poloviny nové tramvajové vozovny Motol se v závěru roku 1937 chýlila ke konci a do provozu byl uváděna i prodloužená tramvajová trať po Plzeňské ulici. Cestující se po Plzeňské ulici k motolské vozovně rozjely poprvé 1. prosince 1937 a o dva dny později zahájila vozovna Motol při večerním zatahování vlaků svůj provoz. Tramvajová trať tehdy končila u vozovny.

Kusé zakončení v Motole na výstřižku z novin, pár let po ukončení provozu tramvají. | nedatováno
Prodloužení o jednu zastávku dále bylo vybudováno až v roce 1946 a do provozu bylo uvedeno téhož roku 15. prosince. Třebaže se nejednalo o délkou radikální prodloužení, přece jen mělo pro dopravu zásadní význam. Kuse zakončená dvoukolejná tramvajová trať byla vybavena dvěma pravými kolejovými přejezdy, které usnadňovaly manipulaci při spřahování souprav pro jízdu v opačném směru.

Manipulace na konečné v Motole probíhala zhruba následujícím způsobem. Souprava přejela přímo přes výhybku přejezdu po své koleji do prostoru výstupní zastávky. Zde byl vlečný vůz zabržděn, vůz motorový odpojen. Motorový vůz pak pokračoval samostatně přes výhybku přejezdu na kusé ukončení tratě. Zde změnil směr jízdy a přes přejezd přejel na druhou kolej, po níž minul odstavený vlečný vůz v prostoru výstupní zastávky. Najel do prostoru nástupní zastávky, opět změnil směr jízdy a přes přejezd nacouval pro odstavený vlečný vůz. Po jeho připojení buď přímo - po další změně směru jízdy - souprava odjížděla přes přejezd buď přímo do nástupní zastávky, nebo odcouvala na kusé ukončení, kde teprve změnila směr jízdy a přes druhý přejezd najela také do nástupní zastávky.

Rok 1974 se stal posledním pro pravidelný provoz dvounápravových tramvají v pražských ulicích. V Motole byla poslední konečná nevybavená smyčkou, nebo vratným trojúhelníkem a starých tramvají stále ubývalo. Do Motola proto zajížděla jen každá druhá souprava, s jejíž změnou směru jízdy pomáhal tzv. "kuplíř", pracovník pomáhající se spřahováním souprav. Když 13. ledna 1974 do pražských ulic vyjela poslední dvounápravová devítka, vypravená z motolské vozovny, obsadily jí vozy ev.č.2244+1487. O den později byla trať od vozovny Motol po tehdejší konečnou Motol zrušena. V roce 1977 byla její část využita pro výstavbu kolejového provizoria spojujícího motolskou vozovnu Kukulovou ulicí s Vypichem a v roce 1988 se celá někdejší trať stala součástí prodloužení na smyčku Sídliště Řepy.

Jak šel čas v Motole....
Souprava motorového vozu ev.č.2192 a vlečného vozu ev.č.1423 míří od vozovny Motol k Motolu. | 13.1.1974 Souprava vlečného a motorového vozu ev.č.1376+2039 přijela do výstupní zastávky v Motole. | 27.10.1967 Souprava vlečného a motorového vozu ev.č.1407+2208 přijela do výstupní zastávky v Motole. | 28.6.1972 Vlečný vůz ev.č.1467 bude ve výstupní zastávce odpojen od motorového vozu ev.č.2215. | 27.10.1967 Do výstupní zastávky přijela souprava vedená motorovým vozem ev.č.2227. | 11.3.1973
Souprava vedená motorovým vozem ev.č.2230 ve výstupní zastávce v Motole, na snímku je patrný druhý z kolejových přejezdů. | 11.3.1973 Motorový vůz ev.č.2221 a vlečný vůz ev.č.1466 ve výstupní zastávce Motol. | 8.10.1972 Ve výstupní zastávce byl vlečného vozu ev.č.1405 byl právě odpojen motorový vůz ev.č.2204. | 11.3.1973 Odpojený vlečný vůz ev.č.1487 ve výstupní zastávce Motol. | 11.3.1973 Na konci tratě v Motole manipuluje motorový vůz ev.č.2204. | 11.3.1973
Na konci tratě v Motole manipuluje motorový vůz ev.č.2227. | 11.3.1973 Motorový vůz ev.č.2039 na úplném konci tramvajové tratě v Motole. | 8.10.1972 Motorový vůz ev.č.2196 stojí na úplném konci tratě, za druhým z přejezdů, zatímco vlečný vůz ev.č.1423 čeká na připojení ve výstupní zastávce. | 13.1.1974 Motorový vůz ev.č.2196 se přes kolejový přejezd vrací pro vlečný vůz ev.č.1423 odstavený ve výstupní zastávce. | 13.1.1974 Motorový vůz ev.č.2242 se vrací pro odpojený vlečný vůz v prostoru výstupní zastávky. | 13.1.1974
Přes kolejový přejezd se vrací motorový vůz ev.č.2230 pro vlečný vůz ev.č.1481. | 11.3.1973 Motorový vůz se přes přejezdy vrátil do nástupní zastávky pro vlečný vůz ev.č.1443. | 8.10.1972 Motorový vůz sune vlečný vůz ev.č.1443 na samý konec tratě. | 8.10.1972 Od kusého ukončení tratě přijel na konec nástupní zastávky motorový vůz ev.č.2208, právě mění směr jízdy a přes kolejový přejezd si dojede pro vlečný vůz odstavený ve výstupní zastávce. | 28.6.1972 Motorový vůz ev.č.2215 v Motole jede pro vlečný vůz. | 27.10.1967
K motorovému vozu ev.č.2215 byl právě připojen vlečný vůz ev.č.1467. | 27.10.1967 Motorový vůz ev.č.2236 míjí motorový vůz ev.č.2196 v prostoru nástupní a výstupní zastávky. | 13.1.1974 Motorový vůz ev.č.2236 míjí motorový vůz ev.č.2196 v prostoru nástupní a výstupní zastávky. | 13.1.1974 Souprava vedená motorový vozem ev.č.2204 najíždí do nástupní zastávky Motol. | 24.7.1973 Motorový vůz ev.č.2039 a vlečný vůz ev.č.1376 v nástupní zastávce Motol. | 27.10.1967
Vlečný vůz ev.č.1376 v nástupní zastávce Motol. | 27.10.1967 Souprava vedená motorovým vozem ev.č.2235 v nástupní zastávce Motol. | 11.3.1973 Nástupní zastávku v Motole opustila souprava vedená motorovým vozem ev.č.2236. | 13.1.1974 Nástupní zastávku v Motole opustila souprava motorového vozu ev.č.2244 a vlečného vozu ev.č.1487, poslední pořadí linky 9 obsazené dvounápravovými vozy. | 13.1.1974 Souprava motorového vozu ev.č.2192 a vlečného vozu stanicuje v nástupní zastávce Motol. | 13.1.1974


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024