Smyčka Sídliště Řepy

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Sídliště Řepy


Po rozšíření hlavního města v roce 1974 na tzv. velkou Prahu dochází vnikají na přelomu 70. a 80. let v okrajových částech velké sídelní celky propojujících nově připojené obce blíže ku Praze. Jeden takový celek vzniká i v první polovině 80. let v Řepích. Od počátku je rozhodnuto zajistit mu kapacitní dopravní spojení s centrem města tramvajovou dopravou.

Zatím pouhé staveniště, v němž jen uválcovaná část zeminy dává tušit, kdeže budou ležet koleje vznikající smyčky Sídliště Řepy. | 15.4.1988
Ve vznikající smyčce Sídliště Řepy již leží na svém místě části kolejové konstrukce. | 21.9.1988
Vůz KT8D5 ev.č.9013 vypravený na linku manipuluje u nástupiště vnitřní koleje smyčky Sídliště Řepy, v popředí můžeme spatřit původní podobu zásobníku písku a také neblaze proslulou otevřenou zahrádku ve smyčce vzniklé restaurace. Zahrádka byla po letech obestavěna a stal se z ní vyhlášený „pajzl“. | 1995
Souprava vozů T3 ev.č.6510+6513 vypravená na linku 9 manipuluje na vnější koleji smyčky Sídliště Řepy. | 20.9.1992
Setkání dvou tramvajových generací - T3SUCS ev.č.7217+T3 ev.č.6619 na lince 9 u nástupiště vnější koleje a RT6N1 ev.č.9103 na lince 7 u nástupiště koleje vnitřní. | 7.5.1999
Souprava vozů T6A5 ev.č.8619+8620 na lince 9 na vnější koleji, souprava T3 ev.č.6712+6713 na lince 10 na střední koleji a souprava vozů T3M ev.č.8028+8011 na lince 23 na vnitřní koleji smyčky Sídliště Řepy. | 30.4.2002
Vůz KT8D5 ev.č.9046 vypravený na linku 35 manipuluje na střední koleji smyčky Sídliště Řepy. | 22.8.2000
Vůz RT6N1 ev.č.9102 vypravený na linku 4 manipuluje v zadní části nástupní zastávky vnitřní koleje smyčky Sídliště Řepy. | 5.12.1997
Souprava vozů T3M ev.č.8019+8020 vypravená na linku 9 na vnější koleji smyčky Sídliště Řepy. | 26.2.2005
Vůz Škoda 15T ev.č.9201 zavítal během zkušebních jízd také do smyčky Sídliště Řepy. | 18.9.2010
Setkání vozů Škoda 14T ev.č.9142 a 9116 vypravených na linky 10 a 9 ve smyčce Sídliště Řepy. | 18.9.2010
Vůz Škoda 14T ev.č.9134 vypravený na linku 9 vyčkává před nástupní zastávkou vnitřní koleje smyčky Sídliště Řepy na čas odjezdu. | 16.4.2011
Ve vznikající smyčce Sídliště Řepy již leží na svém místě části kolejové konstrukce. | 21.9.1988
Ve vznikající smyčce Sídliště Řepy již leží na svém místě části kolejové konstrukce. | 21.9.1988
Souprava vozů T3 ev.č.6321+6381 vypravená na linku 4 opatřená celovozovou reklamou na Coca-Colu manipuluje u nástupiště vnitřní koleje smyčky Sídliště Řepy. | 1994
Souprava vozů T3 ev.č.6524+6523 vypravená na linku 7 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Sídliště Řepy. | prosinec 1994
Setkání tří vozů KT8D5 ev.č.9008, 9046 a 9044 vypravených na linku 35 ve smyčce Sídliště Řepy. | 22.8.2000
Netradiční barevná kombinace nátěru vozů soupravy T6A5 ev.č.8681+8678 na lince 9 na vnější koleji smyčky Sídliště Řepy. | 3.10.2002
Vozy T6A5 ev.č.8630 a ev.č.8610 vypravené na linku 35 manipulují u kolejové spojky střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. | 14.7.1999
Vůz KT8D5 ev.č.9031 vypravený na linku 4 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Sídliště Řepy. | 23.8.2004
Sněhový pluh ev.č.5404 bojuje se sněhovou nadílkou na střední koleji smyčky Sídliště Řepy. | 10.3.2004
Zatímco souprava vozů T3R.P ev.č.8546+8547 vypravená na linku 10 najíždí z vnější koleje smyčky Sídliště Řepy do nástupní zastávky, vůz Škoda 14T ev.č.9122 vypravený na linku 9 v klidu vyčkává před zásobníky písku na koleji vnitřní. | 18.9.2010
Na vnější koleji smyčky Sídliště Řepy manipuluje vůz Škoda 14T ev.č.9146 vypravený na linku 10. | 17.4.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9244 během zkušební jízdy manipuluje na střední koleji smyčky Sídliště Řepy. | 8.1.2012
Prakticky od prvopočátků se trasování tramvajové tratě ve vlastním sídlišti připravovalo v koordinaci s celým urbanistickým záměrem oblasti a počítalo se propojením Motola a Bílé Hory přes vznikající sídliště. V prvních návrzích se vyskytovala smyčka v oblasti křižovatky Bílý Beránek, později byla mezi prověřovanými směry i trasa po vnějším okraji sídliště. Nakonec byl vybrán projekt počítající s realizací výstavby středem projektovaného sídliště a ukončením v prostranství před nádražím Praha-Zličín.

Stavba tratě včetně koncové smyčky se konečně rozběhla v roce 1985 více než vlažným tempem. V dubnu 1988 podniky zúčastněné na stavbě dokonce podepisovaly sdružený socialistický závazek, že stavba bude dokončena včas... Během léta 1988 se uprostřed rodícího se sídliště konečně pokládaly velkoplošné panely BKV, vznikla koncová smyčka se dvěma předjízdnými kolejemi a stavba díky tomu viditelně pokračovala.

První jízda po novém traťovém úseku na Sídliště Řepy se uskutečnila 21. října 1988 a tři dny poté, 24. října, proběhla kolaudace za účasti úředníků. Pravidelný provoz na prodloužené trati byl zahájen slavnostním přestřižením pásky tajemníkem městského výboru KSČ o další pouhé dva dny později - 26. října 1988, přesto k jejímu úplnému dokončení ještě zbývalo položit povrchy zastávek, vozovek, chodníků...

Smyčka, která konečně pomohla prolomit určitou bariéru, před níž se v Praze tramvajové tratě pouze rušily... Od 26. června 1995 byla na vnější kolej smyčky připojena kusá kolej k železniční stanici Praha-Zličín sloužící k předávání tramvají z (do) výrobního závodu ČKD.

V létě roku 2010 proběhla rekonstrukce celé tramvajové tratě, včetně smyčky samotné. Došlo ke změně kolejového uspořádání, zrušení dvou kolejových spojek ze střední na vnitřní kolej a zřízení plnohodnotného výstupiště vnitřní koleje. Deponovací kapacita smyčky (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky a bez využití kusé předávací koleje) činí 30 vozů typu T.

Smyčka Sídliště Řepy začíná rozjezdovou radiově ovádanou výhybkou ev.č.682, za níž se v pravých obloucích rozděluje traťová kolej na vnitřní a vnější kolej smyčky. Na obou kolejích následují výstupiště, na vnitřní koleji určené pro jednu soupravu 2xT, na koleji vnější pak pro dvě soupravy 2xT. Vnitřní kolej za výstupištěm pokračuje levým obloukem a stáčí se do protisměru, napřimuje se a míří k nástupišti pro jednu soupravu 2xT. To kolej vnější se ta prostorem výstupní zastávky prostřednictvím radiově ovládané výhybky ev.č.683 větví ještě na střední kolej, která odbočuje levým obloukem do prostoru mezi vnitřní a vnější kolej smyčky. V levém oblouku se tedy stáčí tři koleje smyčky, zhruba v polovině oblouku vnější koleje je umístěna uzamykatelná zajišťovací výhybka s pomocným světelným návěstidlem umožňující rozvětvení vnější koleje a odbočení na předávací kolej k nádraží Praha - Zličín. Ještě před ukončením levého oblouku se střední kolej sloučí s kolejí vnější a po napřímení následuje nástupní zastávka vnější koleje pro dvě soupravy 2xT. Za ní se vnější kolej stočí v levém oblouku a sloučí se ve sjezdové výhybce s kolejí vnitřní. Všechny výhybky ve smyčce jsou s pružnými jazyky.

Celá smyčka je zřízena klasickou konstrukcí se zákrytem z velké žulové dlažby.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:
 • Sídliště Řepy
  - výstupní zastávka, vnější kolej smyčky Sídliště Řepy, 200 metrů za křižovatkou ulic Makovského a Galandova, výstupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Sídliště Řepy
  - výstupní zastávka, vnitřní kolej smyčky Sídliště Řepy, 200 metrů za křižovatkou ulic Makovského a Galandova, výstupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Sídliště Řepy
  - nástupní zastávka, vnější kolej smyčky Sídliště Řepy, 138 metrů před křižovatkou ulic Makovského a Galandova, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
 • Sídliště Řepy
  - nástupní zastávka, vnitřní kolej smyčky Sídliště Řepy, 138 metrů před křižovatkou ulic Makovského a Galandova, nástupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Provozované linky v popisované smyčce:
  Od zahájení provozu smyčky byla na vnější koleji ukončena linka 9, střední kolej patřila lince 4, které od 3. května 1990 ve špičkách pracovních dnů doplňovala linka 7 ukončená na vnitřní koleji. Od 9. listopadu 1998 linku 4 nahradila na střední koleji nově zřízená linka 10. Noční linku 58 na střední koleji od 1. července 2004 doplnila linka 59 ukončená na koleji vnitřní. Po zprovoznění prodloužené tratě do Radlic od 4. října 2008 nahradila na vnitřní koleji linku 7 navrátivší se linka 4, tentokráte již jen v ranní přepravní špičce. Ani ta zde dlouho nevydržela. Stálé změny v linkovém vedení linku 4 odvedly od 30. listopadu 2009 na Barrandov a v Řepích se objevila v ranní špičce pro změnu linka 16. Po rekonstrukci smyčky došlo ke změnám ukončení místních linek. Vnitřní kolej patří v denním provozu lince 9, v nočním lince 59. Střední kolej v denním provozu využívá linka 16, která od 1. září 2011 jezdí linka do Řep i v odpolední špičce, v nočním provozu kolej využívá linka 58. Vnější kolej v denním provozu využívá linka 10.

  Fotocesta po smyčce Sídliště Řepy
  Rozjezdová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky Sídliště Řepy. Za rozjezdovou výhybkou se obě koleje stáčí v pravých obloucích. Prostor výstupních zastávek smyčky Sídliště Řepy. Prostor výstupních zastávek smyčky Sídliště Řepy. Prostor výstupních zastávek smyčky Sídliště Řepy.
  Prostor výstupních zastávek smyčky Sídliště Řepy. Za výstupní zastávkou vnitřní koleje se kolej začíná stáčet v levém oblouku. Přechod pro chodce z vnitřního výstupiště přes vnější kolej před rozjezdovou výhybkou z vnější na střední kolej. Rozjezdová výhybka na střední a vnější kolej smyčky Sídliště Řepy. Levý oblouk vnitřní koleje a rozvětvení vnější koleje na střední za výstupními zastávkami smyčky Sídliště Řepy.
  Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy, na vnější koleji je již patrná rozjezdová výhybka na kusou předávací kolej před nádražím Praha-Zličín.
  Rozjezdová výhybka z vnější koleje smyčky Sídliště Řepy na kusou předávací kolej před nádražím Praha-Zličín. Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy s patrnou kusou kolejí. Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy. Levý oblouk vnitřní koleje a sbližující se střední a vnější kolej smyčky Sídliště Řepy před jejich sloučením. Levý oblouk vnitřní koleje a sbližující se střední a vnější kolej smyčky Sídliště Řepy před jejich sloučením.
  Sjezdová výhybka střední a vnější koleje smyčky Sídliště řepy před nástupní zastávkou vnější koleje. Vnitřní kolej smyčky před nástupní zastávkou. Vnější kolej smyčky před nástupní zastávkou. Vnitřní a vnější kolej smyčky Sídliště Řepy před prostorem nástupních zastávek. Prostor nástupních zastávek smyčky Sídliště Řepy.
  Prostor nástupních zastávek smyčky Sídliště Řepy. Vnější kolej smyčky se za nástupní zastávkou stáčí do sjezdové výhybky levým obloukem. Vnější kolej se ke sjezdové výhybce stáčí v levém oblouku. Vnitřní kolej smyčky se za nástupní zastávkou stáčí do sjezdové výhybky levým obloukem. Sjezdová výhybka vnitřní a vnější koleje smyčky Sídliště Řepy.  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024