Jak se stavěla trať do Řep

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Jak se stavěla trať do Řep


Pohled na opuštěný úsek zvýšeného tělesa obnovované části tramvajové tratě mezi zastávkami Krematorium Motol - Motol | 8.11.1987 Rodící se část tramvajové tratě v Makovského ulici v pohledu od smyčky Sídliště Řepy | 15.4.1988 Oblouk mezi zastávkami Blatiny a Slánská s chybějícími panely BKV | 15.4.1988 Klesání před zastávkou Slánská s již položenými panely BKV a uskladněnými kolejnicemi B1 | 15.4.1988 Klesání před zastávkou Slánská s chybějícími panely BKV v oblouku před zastávkou | 15.4.1988
Vznikající tramvajová trať v Makovského ulic v pohledu z nadjezdu Slánské ulice, v oblouku opět chybí velkoplošné panely BKV | 15.4.1988

Jak šel čas...

IV. Čtvrtletí 1985
Započala stavba, proběhla demolice starých domků na Plzeňské proti Krematoriu.
12. března 1987
V 11,30 byla otevřena východní polovina mostu převádějící Slánskou ulici přes Plzeňskou, most však byl provozuschopný již minimálně 30 dní
2. května 1988
Po dokončení rekonstrukce tratě na Plzeňské ulici mezi Kotlářkou a Vozovnou Motol se na tuto trať vrací pravidelný provoz linky 4. Připraveno je také kolejové napojení za vozovnou na novou trať do Řep.
19. června 1988
Započalo pokládání kolejnic v oblouku Plzeňská x Makovského z důvodu zřízení silničního přejezdu v důsledku budování severní vozovky Plzeňské ulice
21. června 1988
Na trati se objevilo první kolejové vozidlo, stroj SZ1 na stlačování gumových profilů. Prvním realizovaným místem tak byl oblouk Plzeňská x Makovského.
13.července 1988 (+-2dny)
Zahájen provoz na nové severní vozovce Plzeňské ulice v úseku Slánská - Motol.
Od 29. srpna 1988
Zahájena montáž technologií (transformátorů) do nové měnírny.
19. září 1988
U Vozovny Motol se objevil druhý Zatlačovací stroj
20. září 1988
U Krematoria Motol bylo dokončeno cementové podloží tramvajového tělesa pro pokládku velkoplošných panelů BKV, jde o poslední chybějící úsek.
22. září 1988
Dnes dokončena pokládka živičného podkladu pod velkoplošné panely BKV na vjezdu a výjezdu do smyčky Sídliště Řepy v délce cca 50 metrů, včetně přímých úseků ve vlastní smyčce
23. září 1988
Započalo zatlačování gumových profilů oběma zatlačovačkami od vozovny Motol
28. září 1988
Od vozovny Motol k někdejší konečné Motol zahájena natahování troleje
29. září 1988
Dokončena pokládka panelů BKV u Krematoria
30. září 1988
Dnes dokončena pokládka všech panelů na celé trati
5. října 1988
Trolej natažena až k zastávce Háje, dnešní Hlušičkova
7. října 1988
Troje natažena až k zastávce Blatiny
12. října 1988
Dokončeno sváření kolejnic a natahování troleje. Označníky zastávek osazeny od Motola do zastávky Háje (dnešní Hlušičkova). Gumové profily zatlačeny ve směru Motol - Řepy strojem SZ1
13. října 1988
Zastávky ve smyčce Sídliště Řepy vybavena označníky zastávek
15. října 1988
Ukončena pokládka kolejnic a zatlačení gumových profilů. Zbylo 30 kusů velkoplošných panelů BKV: 2 dlouhé, 10 polovičních a 18 krátkých. Dále pět kusů celých kolejnic a několik delších kusů zbylých po svaření.
17. října 1988
Připojeno napájení troleje, dokončeny zastávky Háje (Hlušičkova) a Motol z centra, probíhá měření VVN.
18. října 1988
Pokračuje měření VVN, zastávky Motol, Krematorium Motol, Háje (Hlušičkova) a Slánská osazeny názvy a čísly linek.
19. října 1988
Výstupní zastávka Sídliště Řepy osazena čísly linek, zastávky Blatiny osazeny označníky, dokončena je též zastávka Vozovna Motol do centra včetně čísel linek a zastávka Motol oběma směry.
20. října 1988
Dnes ve 13:00 pracovní vůz 5571 brousí kolejnice v úseku mezi stanice Vozovna Motol - Motol, dokončena byla montáž trolejových kontaktů pro ovládání elektrických výhybek ve smyčce Sídliště Řepy, čímž byla ukončena montáž troleje v celé délce trati.
21. října 1988
ZKUŠEBNÍ JÍZDY
Od rána probíhá broušení kolejnic, v 8:05 vůz 5571 na křižovatce Makovského x Bazovského, pravděpodobně je to první průjezd tramvajového vozu trati, v 9:40 vozy KT8D5 ev.č.9001 a 9004 na Kotlářce najíždí k vozovně Motol. Jako první souprava vyjíždí na trať v 9:55 souprava vozů T3 ev.č.6491+6490, částečně oblečená na linku 12. Přibližně v 10:00 hodin na trať najíždí vůz KT8D5 ev.č.9001, který je v 10:05 na smyčce Sídliště Řepy. Zde probíhají zkoušky průjezdnosti smyčkou. V rámci zkoušek průjezdnosti došlo k nějakým dohadům a následně velmi opatrnému najíždění vozu KT8D5 ev.č.9001 pravým obloukem k výstupní zastávce vnější koleje smyčky Sídliště Řepy, vůz sice projel, ale zřejmě bylo nutné upravit obrubníky ostrůvku výstupní zastávky. V 11:00 vůz odjíždí zpět do Motola. Zhruba v 11:50 pak oba vozy KT8D5 ev.č.9001 a 9004 jedou od Motola souběžně vedle sebe po obou kolejích ke smyčce Sídliště Řepy, v cca 12:00 pokračuje souběžná jízda opačným směrem k Motolu. Jde o zkoušky průjezdnosti a vzájemného potkávání svozů KT8D5 po celé trati.
26. října 1988
V 9:00 hodin se v prostoru někdejší konečné zastávky Motol před servisem Renault odehrál slavnostní ceremoniál zahájení provozu na nové trati. Po slavnostním projevu došlo k přestřižení pásky a následnému nástupu přítomných funkcionářů do přistavených souprav vozů T3. Jako první vyjíždí na trať souprava slavnostně vyzdobených vozů T3 ev.č.6558+6559 opatřená čelní orientací cílové zastávky s textem "Zahájení provozu Motol - Řepy" a místo čísla linky znak hlavního města Prahy. Za ní se vydává na trať ještě souprava vozů T3 ev.č.6592+6593, již bez slavnostní dekorace.
Po jejich návrat zpět do Motola vyjíždí na trať první pravidelná souprava s cestujícími T3SU ev.č.7002+7003 vypravená na 13. pořadí linky 4, aby se do cílové zastávky dostala v 9:50. Následuje jí souprava 13. pořadí linky 9 v sestavě vozů T3 ev.č.6525+6576. ze smyčky Sídliště Řepy odjíždí jako první souprava vozů T3SU ev.č.7002+7003 na lince 4, která tak jako první pravidelná souprava projíždí s cestujícími celou tratí.
24. listopadu 1988
Krátce po zahájení provozu nastala první výluka. Mezi 8:00 - 11:00 hodinou došlo k přerušení provozu tramvají na linkách 4 a 9 z důvodu odstranění závady na napájecím kabelu.
Konec položených velkoplošných panelů BKV před křižovatkou ulic Makovského a Plzeňská | 15.4.1988
Chtělo by se napsat: Rodící se křižovatka ulic Plzeňská a Makovského, jenže kromě maringotky a rozorané půdy tady není vůbec nic... | 15.4.1988 Vznikající tramvajová trať v Plzeňské ulici, vozovka ve směru z centra ještě není dokončená, zvýšené těleso tramvajové tratě je spíše sníženým tělesem a po vozovce do centra jezdí autobusové linky, jejichž zastávky ve směru z centra jsou umístěny na násypu ve vznikajícím tělese tratě | 15.4.1988
Vznikající tramvajová trať v Plzeňské ulici mezi dnešními zastávkami Hlušičkova a Krematorium Motol | 15.4.1988 Tady bude tramvajová trať u motolského Krematoria. Nejste jediní, kdo tomu nevěřili... | 15.4.1988
Prostor budoucích zastávek u krematoria Motol | 15.4.1988 U motolského krematoria bylo třeba svést motolský potok do betonových skruží, jejichž kvalita nebyla, podobně jako dalších betonových výrobků Prefy Hýskov, příliš dobrá | 15.4.1988
Pohled na prostor kolejového esíčka pod budoucími zastávek Krematorium Motol, v jehož prostoru bylo třeba přemístit kubíky půdy | 15.4.1988 Stavba tramvajové tratě v blízkosti někdejší úvraťové konečné v Motole | 15.4.1988
Pravidelná autobusová linka projíždí podél rozestavěného traťového úseku v blízkosti někdejší úvraťové konečné v Motole | 15.4.1988 Od pořízení prvního snímku ze série stavařských fotek uplynul půlrok... Najdete deset změn? | 15.4.1988
Nad tramvajovou tratí již visí příčné převěsy trolejového vedení, velkoplošné panely BKV se již přiblížily ke smyčce Sídliště Řepy | 21.9.1988 Pohled na ležérně poházené velkoplošné panely BKV před smyčkou Sídliště Řepy | 21.9.1988
Rozestavěný úsek tramvajové tratě před zastávkou Blatiny | 21.9.1988 Oblouk z panelů BKV s již uloženými blokovými kolejnicemi B1 | 21.9.1988
Dokončený kolejový oblouk před zastávkou Slánská z velkoplošných panelů BKV | 21.9.1988 Dokončený oblouk pod zastávkou Slánská s již instalovanými příčnými převěsy trolejového vedení tramvajové tratě | 21.9.1988
Dokončená pokládka velkoplošných panelů BKV s uloženými blokovými kolejnicemi B1 | 21.9.1988 Těsně po pokládce ještě oblouk z Makovského do Plzeňské ulice oblouk připomínal, po 22 letech intenzivního provozu jde spíše o metrové přímky | 21.9.1988
I v úseku dnešní zastávky Hlušičkova - Krematorium Motol již vypukla pokládka velkoplošných panelů BKV | 21.9.1988 V části traťového úseku dnešní zastávky Hlušičkova - Krematorium Motol se teprve zasypávají betonové skruže | 21.9.1988
Pod Krematoriem Motol jsou do velkoplošných panelů BKV natahovány blokové kolejnice B1 | 21.9.1988 Pod Krematoriem Motol jsou do velkoplošných panelů BKV natahovány blokové kolejnice B1 | 21.9.1988
Nedokončené vozovky, rodící se panelové domy, jen ty panely BKV a prověšené troleje dávají najevo, že se brzy začne opravdu jezdit... | 7.10.1988 Dokončený oblouk z Makovského do Plzeňské ulice | 7.10.1988
Nad tramvajovou tratí pod dnešní zastávkou Hlušičkova jsou již nataženy dráty trolejového vedení, do panelů BKV jsou ukládány blokové kolejnice B1, za 21 dnů bude možné zahájit provoz nové tramvajové tratě | 7.10.1988 O pár desítek metrů níže však makají strojní zatlačovačky a teprve vtlačují pryž k upevnění blokových kolejnic B1 do velkoplošných panelů BKV | 7.10.1988
Kolejový brus T3 ev.č.5571 v Makovského ulici u budoucí zastávky Slánská | 21.10.1988 Kolejový brus T3 ev.č.5571 v Makovského ulici u budoucí zastávky Slánská | 21.10.1988
Kolejový brus T3 ev.č.5571 ve společnosti vozů KT8D5 ev.č.9001 a 9004 před vozovnou Motol | 21.10.1988 Souprava vozů T3 ev.č.6491+6490 vyjíždí jako první běžné vozy prověřit novostavbu tramvajové tratě do Řep, zde u zastávky Krematorium Motol | 21.10.1988
Souprava vozů T3 ev.č.6490+6491 vyjíždí jako první běžné vozy prověřit novostavbu tramvajové tratě do Řep | 21.10.1988 Souprava vozů T3 ev.č.6491+6490 při návratu od smyčky Sídliště Řepy na křižovatce Makovského x Skuteckého | 21.10.1988
Souprava vozů T3 ev.č.6490+6491 klesá Makovského ulicí na Plzeňskou, proti se objevuje vůz KT8D5 ev.č.9001 | 21.10.1988 Vůz KT8D5 ev.č.9001 stoupá Makovského ulicí ke křižovatce s ulicí Bazovského | 21.10.1988
Vůz KT8D5 ev.č.9001 v křižovatce ulic Makovského x Bazovského | 21.10.1988 Vůz KT8D5 ev.č.9001 míří k zastávce Blatiny | 21.10.1988
Vůz KT8D5 ev.č.9001 před smyčkou Sídliště Řepy | 21.10.1988 Vůz KT8D5 ev.č.9001 ve smyčce Sídliště Řepy během zkoušek průjezdného profilu | 21.10.1988 Vůz KT8D5 ev.č.9001 v prostoru rozjezdové výhybky smyčky Sídliště Řepy, kromě nedokončenosti celé tratě dokumentuje také původní provedení vozů KT8D5 s hrazdami zpětných zrcátek, převíjecími čelními orientacemi cílových zastávek a zdobným provedením evidenčního čísla, včetně šedého ornamentu mezi prvními dveřmi a prvním oknem | 21.10.1988 Vůz KT8D5 ev.č.9001 ve smyčce Sídliště Řepy během zkoušek průjezdného profilu | 1988 Vůz KT8D5 ev.č.9001 v křižovatce Makovského ulice s ulicí Drahoňovského | 21.10.1988
Vůz KT8D5 ev.č.9001 v Makovského ulici u prostoru budoucí zastávky Slánská | 21.10.1988 Smyčka
Sídliště Řepy
Zatím pouhé staveniště, v němž jen uválcovaná část zeminy dává tušit, kdeže budou ležet koleje vznikající smyčky Sídliště Řepy | 15.4.1988 Zatím pouhé staveniště, v němž jen uválcovaná část zeminy dává tušit, kdeže budou ležet koleje vznikající smyčky Sídliště Řepy, pouze v dálce směrem k zastávce Blatiny můžeme vidět náznak panelů BKV | 15.4.1988
Ve vznikající smyčce Sídliště Řepy již leží na svém místě části kolejové konstrukce a podklad z živice určený pro uložení velkoplošných panelů BKV, jde o snímek fotografovaný z podobného místa jako fotografie vpravo na konci předešlého řádku | 21.9.1988 Ve vznikající smyčce Sídliště Řepy již leží na svém místě části kolejové konstrukce a podklad z živice určený pro uložení velkoplošných panelů BKV | 21.9.1988 Ve vznikající smyčce Sídliště Řepy již leží na svém místě části kolejové konstrukce a podklad z živice určený pro uložení velkoplošných panelů BKV | 21.9.1988 Po kolejové stránce takřka dokončená smyčka Sídliště Řepy, chybí jen kryt kolejiště | 21.9.1988 Po kolejové stránce takřka dokončená smyčka Sídliště Řepy, chybí jen kryt kolejiště | říjen 1988
Slavnostní zahájení provozu 26.10.1988
Byl to tehdy slavný den. Po letech rušení tramvajových tratí se objevila také nějaká nová. Z vozovny Motol přijela nazdobená souprava vozů T3 ev.č.6558+6559, straničtí a městští funkcionáři na místo přijeli obvyklým vozidlem Tatra 613... | 26.10.1988 Slavnostnímu projevu před zahájením provozu tramvajové tratě do Řep dělala křoví souprava vozů T3 ev.č.6558+6559 | 26.10.1988 Byl to tehdy slavný den. Po letech rušení tramvajových tratí se objevila také nějaká nová. Z vozovny Motol přijela nazdobená souprava vozů T3 ev.č.6558+6559 následovaná již méně slavnostně nazdobenou soupravou ev.č.6592+6593, aby pozvané hosty svezly po novém traťovém úseku, zatím vyčkávají na přestřižení pásky v Motole... | 26.10.1988 Po slavnostním přestřižení zahajovací pásky tramvajové tratě Motol - Sídliště Řepy prý následovala bitva o její části... Server Pražské tramvaje, ač bitvy neúčasten, část vlastní ve svém archivu | 26.10.1988 Souprava vozů T3 ev.č.6558+6559 míjí při slavnostním zahájení provozu místo, kde do roku 1974 končila v Plzeňské ulici trať... | 26.10.1988
Souprava vozů T3 ev.č.6558+6559 míjí při slavnostním zahájení provozu místo, kde do roku 1974 končila v Plzeňské ulici trať... | 26.10.1988 Méně slavnostně nazdobená souprava vozů T3 ev.č.6592+6593 následovala zahajovací soupravu vozů T3 ev.č.6558+6559 v blízkém následu | 26.10.1988 Méně slavnostně nazdobená souprava vozů T3 ev.č.6592+6593 následovala zahajovací soupravu vozů T3 ev.č.6558+6559 v blízkém následu | 26.10.1988 Zatímco druhá souprava vozů T3 ev.č.6593+6592 stoupá k motolskému krematoriu, v závěsu klušou fotografové, aby stihli příjezd první pravidelné soupravy do koncové smyčky | 26.10.1988 Slavnostně nazdobená souprava vozů T3 ev.č.6558+6559 v nástupní zastávce vnější koleje smyčky Sídliště Řepy pomyslně odemkla koleje pro běžné cestující | 26.10.1988
Souprava vozů T3 ev.č.6558+6559 klesá během slavnostní jízdy rozestavěnou Plzeňskou ulicí k zastávce Hlušičkova, nesoucí tehdy jméno Háje | 26.10.1988 Souprava vozů T3 ev.č.6558+6559 klesá během slavnostní jízdy rozestavěnou Plzeňskou ulicí k zastávce Hlušičkova, nesoucí tehdy jméno Háje | 26.10.1988 Souprava vozů T3 ev.č.6559+6558 klesá během slavnostní jízdy rozestavěnou Plzeňskou ulicí k zastávce Hlušičkova, nesoucí tehdy jméno Háje | 26.10.1988 Souprava vozů T3 ev.č.6592+6593 odbočuje během slavnostní jízdy z Makovského ulice do rozestavěné Plzeňské ulice k zastávce Hlušičkova, nesoucí tehdy jméno Háje | 26.10.1988 Souprava vozů T3 ev.č.6592+6593 klesá během slavnostní jízdy rozestavěnou Plzeňskou ulicí k zastávce Hlušičkova, nesoucí tehdy jméno Háje | 26.10.1988
Je 9:50 a do výstupní zastávky vnější koleje smyčky Sídliště řepy přijíždí první pravidelný spoj, stává se jím souprava vozů T3SU ev.č.7002+7003 vypravená na 13. pořadí linky 4 | 26.10.1988 Je 9:50 a do výstupní zastávky vnější koleje smyčky Sídliště řepy přijíždí první pravidelný spoj, stává se jím souprava vozů T3SU ev.č.7002+7003 vypravená na 13. pořadí linky 4 | 26.10.1988 Je 9:50 a do výstupní zastávky vnější koleje smyčky Sídliště řepy přijíždí první pravidelný spoj, stává se jím souprava vozů T3SU ev.č.7002+7003 vypravená na 13. pořadí linky 4 | 26.10.1988 Že ve chvíli zahájení provozu nebyla trať stavebně dokončena dokládá snímek druhé soupravy, která do smyčky Sídliště Řepy přivezla cestující, stalo se jí opět třinácté pořadí, tentokrát linky 9 obsazené vozy T3 ev.č.6525+6576 | 26.10.1988 Do nástupní zastávky vnitřní koleje smyčky Sídliště řepy přijíždí první pravidelný spoj, který přepraví cestující do centra, stává se jím souprava vozů T3SU ev.č.7002+7003 vypravená na 13. pořadí linky 4 | 26.10.1988

Redakčně upravený text z poznámek Ing. Aleše Zacha

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024