Smyčka Sídliště Řepy kolejové propojení Zličín

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Sídliště Řepy
kolejové propojení Zličín


V návaznosti na zrušení závodu ČKD Tatra v Praze 5 u Plzeňské ulice a převedení výroby tramvají do nově vybudovaného závodu kolejových vozidel ve Zličíně, vznikl problém, jak vyřešit dopravy tramvajových vozů z výrobního závodu na koleje Dopravního podniku Praha.

Dvojice plošinových vozů pro přepravu vozu RT6N1 s lokomotivou 740.921-2 na zličínském železničním nádraží. | 10.6.1999
Samostatný plošinový vůz pro přepravu vozu T6A5 s lokomotivou 740.921-2 na zličínském železničním nádraží. | 28.5.1999
Trojice plošinových vozů pro převoz tramvají Škoda 14T na zličínském železničním nádraží, v pozadí s odstavenými lokomotivami 704.542-0 a 740.534-3. | 23.5.2007
Vůz RT6N1 ev.č.9101 bude nasunut na plošinové vozy, aby mohl být transportován do závodu ČKD Dopravní systémy. | 10.6.1999
Vůz RT6N1 ev.č.9101 připravený k transportu na železničních plošinových vozech tažených lokomotivou 740.921-2. | 22.12.1999
Vůz T6A5 ev.č.8689 ložený na plošinovém voze na nádraží ČD Praha-Zličín. | září/říjen 1996
Vůz T6A5 ev.č.8733 ložený na plošinovém voze tažený lokomotivou 740.921-2 odjíždí z areálu zličínského ČKD k předávací koleji na nádraží Praha-Zličín. | 10.11.1997
Souprava vozů T6A5 ev.č.8734+8733 přijela z areálu zličínského ČKD k předávací koleji na nádraží Praha-Zličín, jako všechny ostatní vozy, protisměrně otočená. Až k přejezdu u vozovny Motol musela tedy odjet zpětným pohybem. Na snímku je zachycená na vnější koleji smyčky Sídliště Řepy vedle soupravy vozů T6A5 ev.č.8727+8728 vypravené na linku 4 ve správném postavení na střední koleji. | 10.11.1997
Občas některé vozy po předávací koleji pražské koleje také opouštěly. Jako v případě vozů T3 ev.č.6497 a 5647. | 2.4.1996
Občas některé vozy po předávací koleji pražské koleje také opouštěly. Jako v případě vozů T3 ev.č.5647 a 6497. | 2.4.1996
Vůz T6A5 ev.č.8735 přijel otočený proti směru jízdy a ze smyčky musel couvat až na kolejový přejezd u vozovny Motol. | 5.12.1997
Vozy T6A5 ev.č.8735, 8737 a 8739 přijely z výrobního závodu otočené proti směru jízdy a ze smyčky Sídliště Řepy musely couvat až na kolejový přejezd u vozovny Motol. | 5.12.1997
Vůz T6A5 ev.č.8739 přijel otočený proti směru jízdy a ze smyčky musel couvat až na kolejový přejezd u vozovny Motol. | 5.12.1997
Vůz T6A5 ev.č.8609 byl po opravě přivezen na předávací kolej. | 28.5.1999
Vůz T6A5 ev.č.8609 opouští předávací kolej při jízdě do smyčky Sídliště Řepy. | 28.5.1999
Přesun posledního prototypu vozu ČKD z pražských tramvajových kolejí, typu T7B5 ev.č.0024, do areálu na Zličíně. | 17.10.2001
Součásti oslav 100. výročí zahájení provozu na tramvajové trati Smíchov-Košíře bylo i vystavení vozu RT6N1 ev.č.9102 na předávací koleji Zličín. | 13.6.1997
Součásti oslav 100. výročí zahájení provozu na tramvajové trati Smíchov-Košíře bylo i vystavení prototypu vozu RT8D5M ev.č.0029 na předávací koleji Zličín. | 13.6.1997

Jako nejvýhodnější místo pro umístění nového kolejového propojení byla vybrána tramvajová smyčka Sídliště Řepy a blízké kolejiště železniční stanice Praha-Zličín. Se stavbou bylo započato v srpnu 1990, aby byla v roce 1991 pro nedostatek financí a nevyjasněnost výroby a koncepce nových tramvajových vozů přerušena. Opodstatněnost této stavby se ukázala až v roce 1994, kdy bylo objednáno 150 vozů T6A5. Po nezbytné přípravě a novém stavebním povolení Drážního úřadu byla stavba opět zahájena 3. května 1995.

Propojení odbočuje z dopravní koleje železniční stanice č.4 novou vlečkovou kolejí. Na rozdíl od smíchovského propojení ve Stroupežnického ulici do areálu nádraží Praha-Smíchov, se nejedná o přímé napojení kolejí, ale v případě Zličína je železniční vlečka o délce 98,7 m ukončena u rampy pro přesun tramvaje z železničního vagónu na kolejovou síť Dopravního podniku Praha. Za rampou navazuje samotná předávací kolej, vybudovaná z velkoplošných panelů BKV o délce 136,4 m, která je napojena na vnější kolej smyčky Sídliště Řepy uzamykatelnou zajišťovací výhybkou s pomocným světelným návěstidlem s pružnými jazyky. Výhybka na předávací kolej je trvale zaklínována pro jízdu po vnější koleji smyčky. Trakční vedení předávací koleje je trvale vypnuto a při každé manipulaci s tramvajovými vlaky je nutno oznámit jeho zapnutí výpravčímu železniční stanice Praha - Zličín.

Způsob přepravy je řešen naložením kompletně vyzbrojené tramvaje u výrobce pomocí zvedáků na speciální, zrekonstruovaný železniční vagón, který po vlečkové koleji přiveze tramvaj k čelní rampě předávací koleje. Během vlastního vykládání tramvaje se v ní nesmí zdržovat žádná osoba a proudové sběrače musí být zajištěny v dolní poloze. Tramvajový vlak určený ke stažení přivezené tramvaje ze železničního vagónu musí být minimálně v sestavě 2xT6A5 nebo 1xKT8D5 s tím, že v provozní poloze musí být vždy druhý proudový sběrač ve směru jízdy tramvajového vlaku k železničnímu vagónu. Ke stažení přivezené tramvaje postačí též vlak v sestavě 1xT6A5 v případě, že je zádí k rampě a jeho proudový sběrač v provozní poloze se tak nachází pod trolejovým vedením.

Železniční vagón se přivěsí k čelní rampě a šroubovkou se upraví vzdálenost na usazení překlenovací koleje. Překlenovací kolej se odjistí na vagónu, usadí se do kolejového zámku na rampě a dotáhne stavěcími šrouby. Po celkové prohlídce přemostění a zabrzdění železniční soupravy se povolí a sundají všechny řetězy s napínáky z ok na rámu tramvaje a sundají se všechny zajišťovací klíny na kolech tramvaje kromě dvou zadních klínů. Poté na železniční vagón najede připravený tramvajový vlak určený ke stažení a připojí se spřáhlem k transportované tramvaji. Po následném odbrzdění přivezené tramvaje celá souprava odjede do bezpečné vzdálenosti na předávací kolej, kde se tramvaj připraví na převoz vlastní silou na určené místo. Překlenovací kolej na železničním vagóně se poté odpojí a zajistí, uloží se řetězy s napínáky a klíny tak, aby nemohlo při jízdě dojít k jejich vypadnutí. Po odvěšení od čelní rampy je železniční vagón připraven ke zpáteční jízdě.

Kolejové propojení bylo stavebně dokončeno k 26. červnu 1995, první tramvaj byla takto přepravena v srpnu téhož roku. Celkové náklady na vybudování kolejového propojení a úpravu 2 speciálních železničních vagónů činily takřka 16 miliónů korun.

Z nového závodu ČKD Tatra ve Zličíně byly takto přepravovány na pražskou kolejovou síť vozy T6A5 a RT6N1. Kolejové propojení bylo také využíváno k nakolejování tramvají Škoda 14T dodávaných z plzeňské Škody Transportation. V současnosti (2012) je propojení opět nevyužíváno.

Fotocesta po kolejovém propojení Zličín
Předávací kolej začíná rozjezdovou výhybkou na vnější koleji smyčky Sídliště Řepy. Za výhybkou kolej pokračuje přímým úsekem a přechází do panelů BKV. Vozovku již kolej překračuje v táhlém levém oblouku. Vozovku již kolej překračuje v táhlém levém oblouku. Kolej se v táhlém levém oblouku dostává na plochu před nádražní budovu železniční stanice Praha-Zličín.
Kolej se na ploše před nádražní budovou železniční stanice Praha-Zličín napřimuje. Před nádražní budovou železniční stanice Praha-Zličín kolej pokračuje přímým úsekem. Před nádražní budovou železniční stanice Praha-Zličín kolej pokračuje přímým úsekem. Před nádražní budovou železniční stanice Praha-Zličín kolej pokračuje přímým úsekem. Před nádražní budovou železniční stanice Praha-Zličín kolej pokračuje přímým úsekem, následuje pravý oblouk.
Kolej se v pravém oblouku stáčí k čelu rampy. Kolej se v pravém oblouku stáčí k čelu rampy. Před čelem rampy se kolej napřimuje a opouští konstrukci svršku v panelech BKV. Závěrečný úsek tramvajové koleje v klasické konstrukci kolejového svršku před čelní rampou předávací koleje. Konec tramvajové koleje a začátek železniční koleje - nebo je to naopak?.
Detailní pohled na ukončení tramvajové koleje a začátek koleje železniční. Detailní pohled na ukončení tramvajové koleje, železniční nárazníky a hák k uchycení šroubovnice železničního vozu na čele rampy předávací koleje. Výhybka ze staniční koleje nádraží ČD Praha-Zličín na kusou kolej k rampě předávací koleje. Kusá železniční kolej nádraží ČD Praha-Zličín mířící k rampě předávací koleje. Kusá železniční kolej nádraží ČD Praha-Zličín mířící k rampě předávací koleje.
Kusá železniční kolej nádraží ČD Praha-Zličín mířící k rampě předávací koleje. Kusá železniční kolej nádraží ČD Praha-Zličín mířící k rampě předávací koleje. Kusá železniční kolej nádraží ČD Praha-Zličín mířící k rampě předávací koleje. Kusá železniční kolej nádraží ČD Praha-Zličín mířící k rampě předávací koleje. Kusá železniční kolej nádraží ČD Praha-Zličín mířící k rampě předávací koleje.
Kusá železniční kolej nádraží ČD Praha-Zličín mířící k rampě předávací koleje. Kusá železniční kolej nádraží ČD Praha-Zličín mířící k rampě předávací koleje. Celkový pohled na ukončení železniční koleje v čele rampy. Ukončení železniční koleje v čele rampy. Detailní pohled na oba nárazníky a hák k uchycení šroubovnice železničního vozu na čele rampy předávací koleje.
Pohyblivá část spojení kolejnice na čele rampy s kolejnicí na železničním voze. Pevná část spojení kolejnice na čele rampy s kolejnicí na železničním voze. Hák u ukotvení šroubovnice železničního vozu na čelo rampy předávací koleje. Levé kovové schůdky z železniční koleje ke koleji tramvajové. Pravé kovové schůdky z železniční koleje ke koleji tramvajové.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024