Spojovací kolej Za Ženskými domovy

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Spojovací kolej Za Ženskými domovy


První místem, kde Ringhoffer předával Elektrickým podnikům nové tramvaje, byla Plzeňská ulice v oblasti Anděla, kde se křižovala železniční vlečka s tramvajovou tratí. Zpočátku bylo stěhování vozů na tramvajové koleje velmi náročné, protože zde neexistovalo žádné kolejové propojení. Tramvaje se doslova šoupaly pomocí různých dřevěných fošen a plechů, aby nepoškodily dlažbu a v neposlední řadě své podvozky.

Vůz T1 ev.č.5105 určený k odprodeji plzeňskému dopravnímu podniku je sunut soupravou vozů T3 z ulice Za Ženskými domovy původním spojovacím levým obloukem na vlečku ČKD za účelem nakládky na železniční vozy. | 22.8.1980
Původní zaústění vlečky ČKD Tatra Smíchov je již odpojené, na místě zůstává pouze křížení v tramvajové trati a do areálu železničního nádraží je již zapojená nová spojovací kolej mezi tramvajovou a železniční tratí. | 7.2.1981
V místě, kde byla donedávna levá výhybka spojující obloukem přímo tramvajovou trať s železniční vlečkou ČKD Tatra Smíchov je již vložena pravá výhybka, spojující tramvajovou trať s areálem nákladového nádraží Praha-Smíchov pravým obloukem. | 7.2.1981
V místě, kde byla donedávna levá výhybka spojující obloukem přímo tramvajovou trať s železniční vlečkou ČKD Tatra Smíchov je již vložena pravá výhybka, spojující tramvajovou trať s areálem nákladového nádraží Praha-Smíchov pravým obloukem, v pravé koleji jsou stopy po odstraněném křížení původního levého oblouku. | 7.2.1981
Vůz T1 ev.č.5112 přetažený na spojovací kolej tramvajové tratě s železnicí v ulici Za Ženskými domovy před naložením na železniční vůz a odjezd do Plzně. | 11.2.1981
Vyřazené vozy T3 ev.č.6018, ev.č.6019 a ev.č.6023 vzniklé přestavbou z vozů T1 stojí odstavené na spojovací koleji mezi tramvajovou a železniční tratí. | 13.7.1989
Vyřazený vůz T3 ev.č.6346 odstavený na spojovací koleji mezi tramvajovou tratí a nádražím Praha-Smíchov ve společnosti novostaveb středních článků vozů KT8D5, v popředí snímku je ke spatření ještě provozované křížení s tramvajovou tratí již v nové poloze, za vraty následovala výhybka. | 5.8.1989
Vyřazený vůz T3 ev.č.6455 před výhybkou z vlečky ČKD Tatra-Smíchov v areálu nákladového nádraží Praha-Smíchov na spojovací koleji mezi tramvajovou tratí a železnicí. | 27.4.1991
Olomoucký vůz T3 ev.č.135 na spojovací koleji mezi tramvajovou tratí a nádražím Praha-Smíchov. | 29.1.1988
Čelní článek „A“ vozu KT8D5 ev.č.9048 čeká na spojovací koleji v areálu Smíchovského nádraží na „vytažení“ na koleje v síti tramvají. | 9.6.1990
Vůz T3M ev.č.8053 dojel až na úplný konec troleje nad předávací kolejí aby „vytáhl“ spojovacím obloukem z vlečky ČKD na tramvajovou trať v ulici Za Ženskými domovy článek „A“ KT8D5 ev.č.9048. | 9.6.1990
Vůz T3M ev.č.8053 „vytahuje“ spojovacím obloukem z vlečky ČKD na tramvajovou trať v ulici Za Ženskými domovy střední článek vozu KT8D5 ev.č.9047. | 9.6.1990
Vůz T3M ev.č.8053 „vytahuje“ spojovacím obloukem z vlečky ČKD na tramvajovou trať v ulici Za Ženskými domovy čelní článek „A“ vozu KT8D5 ev.č.9048. | 9.6.1990
Pracovní vůz T3 ev.č.5522 určený ke kontrole trolejového vedení na spojovací koleji mezi tramvajovou tratí a areálem nákladového nádraží Praha-Smíchov. | 22.10.1995
Souprava vozů T6A5 ev.č.8601+8602 odstavená v zatrolejované části spojovací koleje mezi tramvajovou a železniční tratí, vůz ev.č.8601 je však již mimo troleje. | 5.5.1996
Na konci tramvajových žlábkových kolejnic byl k vignolové železniční kolejnici navařen postupně se zužující žlábek, odpovídající na konci profilu tramvajového žlábku. | 6.5.2006
Teprve v roce 1909 zde byl na Andělu zřízen spojovací oblouk, který přepravu tramvají značně usnadnil. Toto předávací místo existovalo až do roku 1948. Protože však předávání nových tramvají v tomto místě začalo omezovat nejen stále narůstající pouliční provoz, ale i přesuny rozpracovaných dílů kolejových vozidel mezi jednotlivými částmi továrny, byl 7. dubna 1948 zřízen nový oblouk spojující železniční vlečku s manipulační tramvajovou tratí v ulici Za Ženskými domovy. Zde byl pro předávání vozidel podstatně větší klid.

Po několik dalších desetiletí se ve Stroupežnického ulici vlastně měnily jen typy přepravovaných tramvají a posunovacích lokomotiv. V souvislosti s výstavbou metra prošla celá oblast přestavbou, tramvajová trať v ulici Za Ženskými domovy byla zdvoukolejněna a znovu zprovozněna 15. května 1980. Na vlečku v původní poloze byla trať napojena levým obloukem od Ženských domovů, ale již v průběhu prosince téhož roku bylo toto propojení zrušeno.

Železniční vlečka v prostoru mezi Klicperovou ulicí a smíchovským nádražím byla v té době přeložena o několik metrů východněji, blíže k dnešním výstupům z metra a zrušeno bylo i přímé propojení vlečky s tramvajovou sítí. Jedny z posledních tramvají, které spojovací oblouk využily byly vozy T1 mířící však opačným směrem než obvykle, z pražských tramvajových kolejí do Plzně.

Aby bylo možné i nadále předávat nové tramvaje z výrobního závodu ČKD Tatra Smíchov, byla náhradou zřízena nová kolejová spojka odbočující pravou výhybkou z místa, kde byla donedávna výhybka levá, z ulice Za Ženskými domovy do areálu smíchovského nádraží, kde byla propojena se železničními kolejemi. Provoz na nové koleji začal 11. února 1981 a přepravovaly se po něm nejen nové pražské tramvaje, ale v posledních letech existence i vozy T3 určené k odprodeji, nebo šrotaci. Mezi poslední přepravené tramvaje patří vozy typu T6A5, ev.č.8601 a 8602.

V zatím blíže neurčeném období roku 2003 došlo ke snesení trolejového vedení nad spojovacím obloukem do areálu nádraží. V létě roku 2004 byla zavařena křížení a srdcovky výhybky spojovacího oblouku, takže "výhybku" již bylo možné využít v hlavním traťovém, tedy přímém směru. V průběhu druhého pololetí roku 2006 byla navíc zlikvidována také část spojovacího oblouku z tramvajových žlábkových kolejnic v areálu Smíchovského odstavného nádraží.

V roce 2008 následovalo také snesení výhybky. Zcela nepoužitelný oblouk tak nyní končí na úrovni konce vozovky pod vjezdovými vraty do areálu nádraží. Jeho snesení nyní bude jen pouhou formalitou. I tak končí jedni z mála němých svědků bohaté historie tramvajové dopravy v této oblasti.

Kolejový oblouk byl vybudován klasickou stavbou kolejového svršku ze žlábkových kolejnic upevněných pomocí podkladnic na příčných pražcích. Kryt koleje tvoří v prostoru vozovky žulová dlažba, po vstupu do areálu nádraží pokračovala žlábková kolej ve formě otevřeného svršku asi ještě cca 20 metrů, následně byl v přímé přechodový mezikus na klasické železniční bezžlábkové kolejnice.


Jistě kuriózní dopravní značkou se mohlo toto propojení chlubit, nápis STŮJ PRO VOZY ČSD byl doplněn zákazem vjezdu. | 27.12.2003 Ač sloupy trolejového vedení ještě v areálu nádraží Praha-Smíchov ční k nebi, troleje již chybí. | 10.1.2004 Srdcovka výhybky spojující obloukem tramvajovou trať s železničním  nádražím je již zavařena a umožňuje průjezd tramvajím pouze v přímém směru. Přesto zde zůstane ještě dva roky. | 7.5.2006 Konec spojovací koleje... Kolej byla z většiny snesena a zbývá jen úsek ve vozovce ulice Za Ženskými domovy. | 16.12.2006 Konec spojovací koleje... Kolej byla z většiny snesena. | 16.12.2006
Odstraněná výhybka s torzem spojovací kolej v ulici Za Ženskými domovy. | 14.2.2009 Odstraněná výhybka s torzem spojovací kolej v ulici Za Ženskými domovy. | 14.2.2009 Odstraněná výhybka s torzem spojovací kolej v ulici Za Ženskými domovy. | 14.2.2009 Odstraněná výhybka s torzem spojovací kolej v ulici Za Ženskými domovy. | 14.2.2009 Odstraněná výhybka s torzem spojovací kolej v ulici Za Ženskými domovy. | 14.2.2009
Fotocesta po spojovací koleji .:::. 7. května 2006
Rozjezdová výhybka na spojovací kolej na nádraží Praha-Smíchov. Oblouk za rozjezdovou výhybkou odbočoval z vozovky ulice Za Ženskými domovy do areálu nádraží Praha-Smíchov. Oblouk ze žlábkových kolejnic tramvajové tratě v areálu nádraží Praha-Smíchov. Oblouk ze žlábkových kolejnic tramvajové tratě v areálu nádraží Praha-Smíchov brzy přecházel v přímou kolej z železničních vignolových kolejnic. Zakončení žlábkové části kolejnic spojovací koleje na nádraží Praha-Smíchov.
Pohled na oblouk spojovací koleje z areálu nádraží Praha-Smíchov do ulice Za Ženskými domovy. Pohled na oblouk spojovací koleje z areálu nádraží Praha-Smíchov do ulice Za Ženskými domovy. Pohled na oblouk spojovací koleje z areálu nádraží Praha-Smíchov do ulice Za Ženskými domovy. Oblouk spojovací koleje ve vozovce ulice Za Ženskými domovy. Pohled na rozjezdovou výhybku spojovací koleje v ulici Za Ženskými domovy z opačné strany.

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022