Jak jely Téjedničky do Plzně

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Jak jely Téjedničky do Plzně


Osmdesátá léta jsou mnohými vnímána jako období, ve kterém se v Praze střídaly generace tramvajových vozů. Po vyřazení starých dvounápravových vozů k 5. květnu 1974 přicházely ze smíchovské "fabriky na tramvaje" další nové vozy T3, které pomalu nahrazovaly tehdy dvacetileté vozy T1.

Vůz T1 ev.č.5039 vypravený na linku 7 manipuluje v prostoru smyčky Výstaviště zvané v době pořízení fotografie Park kultury. | 23.9.1977
Vůz T1 ev.č.5089 vypravený na linku 14 manipuluje v zasněžené smyčce Park kultury a oddechu Julia Fučíka. | 23.1.1977
V Parku kultury a oddechu Julia Fučíka zřejmě skončila pouť a vůz T1 ev.č.5111 vypravený na linku 14 ani nepobral cestující, když opouštěl nástupní zastávku smyčky Výstaviště zvané v době pořízení fotografie Park kultury. | 12.3.1977
Vůz T1 ev.č.5098 vypravený na linku 4 ve společnosti nákladní tramvaje ev.č.4003 v prostoru zcela původní smyčky Hlubočepy. | nedatováno
Vůz T1 ev.č.5105 na lince 31 v Badeniho ulici, nesoucí tehdy jméno Mičurinova. | 20.5.1978
Vůz T1 ev.č.5121 vypravený na linku 31 sjíždí oblouky k zastávce Baterie. | 6.11.1977

Když započala první modernizace současných vozů T3 na typ T3M, rozhodoval se Dopravní podnik, jak se staršími vozy T1 naloží. Úplně nejstarší série byla již dříve rekonstruována s použitím nové vozové skříně na typ T1/T3 (obdoba dnešních rekonstrukcí T3R.PV), zbývající vozy ale stále zůstávaly na obtíž.
V roce 1980 se tak Dopravní podnik Praha rozhodl k odprodeji vozů T1 ev.č.5039, 5056, 5071, 5098, 5105 a 5132 do Dopravního podniku Plzeň. Zde obdržely ev.č.11, 16 a 12-15 v uvedeném pořadí, přičemž vůz ev.č. 5056 byl pod plzeňským ev.č.16 veden jen administrativně a byl rozebrán na náhradní díly.
Předávání vozů T1 Dopravnímu podniku Plzeň pokračovalo i v roce 1981, kdy došlo k předání vozů ev.č.5011, 5034, 5059, 5065, 5089, 5093, 5111, 5112, 5121 a 5130. V Plzni obdržely ev.č. 17, 19-27 v uvedeném pořadí.
Ještě před převozem byly vozy deponovány ve vozovně Motol, kde jim byl odstraněn pantograf a informační systém náležející pražskému Dopravnímu podniku, poté byly odvlečeny a odsunuty vozy typu T3 na manipulační trať v ulici Za Ženskými domovy. Vozy předávané roce 1980 využily ještě spojovací kolej na vlečku ČKD Tatra Smíchov, vozy předané v roce 1981, již musely manipulovat s využitím spojovacího oblouku mezi tramvajovou tratí a nádražím Praha-Smíchov. Následně byly ve smíchovském areálu ČKD naloženy na železniční vozy a odeslány do Plzně. Při sunutí těchto odstrojených vozů došlo k nejedné nehodě, kdy vozy do sebe narazily. Nejhorší postižení si odnesl vůz ev.č.5056, a tak můžeme jen spekulovat, zda právě tato nehoda nestála za jeho využitím v Plzni pouze jako zdroje náhradních dílů pro ostatní vozy T1.
Vzhledem k nepříliš dobrému technickému stavu většiny vozů si jich v Plzni dlouho neužili, jelikož již postupně dosloužily ve velmi krátkém časovém období od předání do Plzně. V roce 1982 byl vyřazen vůz ev.č.16 (ex Praha ev.č.5056), který však ani nebyl nasazen do provozu a sloužil jako zdroj náhradních dílů. V roce 1983 byly vyřazeny vozy 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24 a 25 (ex Praha ev.č.5039, 5071, 5135, 5011, 5034, 5065, 5111 a 5112), v roce 1984 je následovaly vozy 13, 22, 23, 26 a 27 (ex Praha ev.č.5098, 5089, 5093, 5121 a 5130), v roce 1985 vůz ev.č.15 (ex Praha ev.č.5132) a v roce 1986 poslední - ev.č.20 (ex Praha ev.č.5059).

Vozy T1 předané v letech 1980 a 1981 Dopravním podnikem Praha Dopravnímu podniku Plzeň
5011 Odstavený vůz T1 ev.č.5011 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 7.2.1981 Interiér odstaveného vozu T1 ev.č.5011. | 7.2.1981 Stanoviště řidiče odstaveného vozu T1 ev.č.5011. | 7.2.1981 Vůz T1 ev.č.5011 ve společnosti vozu T1 ev.č.5065 vyčkává v prostoru nákladových kolejí nádraží Praha-Smíchov na naložení na železniční vůz před cestou do Plzně. | 11.2.1981
5034 Odstavený vůz T1 ev.č.5034 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 11.2.1981 Odstavený vůz T1 ev.č.5034 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 11.2.1981 Odstavený vůz T1 ev.č.5034 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 11.2.1981 Odstavené vozy T1 ev.č.5034 a ev.č.5121 vyčkávají ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 11.2.1981
Odstavené vozy T1 ev.č.5034 a ev.č.5121 vyčkávají ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 11.2.1981 Odstavené vozy T1 ev.č.5034 a ev.č.5121 vyčkávají ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 11.2.1981 5039 Odstavený vůz T1 ev.č.5039 vyčkává ve vozovně Motol v sousedství vozu T3 ev.č.6020 přestaveného z vozu T1 ev.č.5020 na převoz do Plzně. | 22.8.1980 Pražský vůz T1 ev.č.5039 již s novým ev.č.11 v plzeňské tramvajové vozovně. | 12.10.1980
Pražský vůz T1 ev.č.5039 již s novým ev.č.11 v plzeňské tramvajové vozovně v sousedství vozu T2 ev.č.133. | 12.10.1980 5056 Vozy T1 ev.č.5056 a ev.č.5105 určené k odprodeji plzeňskému dopravnímu podniku byly dosunuty do ulice Za Ženskými domovy za účelem nakládky na železniční vozy v prostoru vlečky ČKD. | 22.8.1980 Autojeřáb přetahuje odstavený vůz T1 ev.č.5056 z kolejí tramvajové tratě v ulici Za Ženskými domovy spojovacím obloukem na vlečku ČKD. | 22.8.1980 Autojeřáb přetahuje odstavený vůz T1 ev.č.5056 z kolejí tramvajové tratě v ulici Za Ženskými domovy spojovacím obloukem na vlečku ČKD. | 22.8.1980
Autojeřáb přetahuje odstavený vůz T1 ev.č.5056 z kolejí tramvajové tratě v ulici Za Ženskými domovy spojovacím obloukem na vlečku ČKD. | 22.8.1980 Autojeřáb přetahuje odstavený vůz T1 ev.č.5056 z kolejí tramvajové tratě v ulici Za Ženskými domovy spojovacím obloukem na vlečku ČKD. | 22.8.1980 Autojeřáb přetahuje odstavený vůz T1 ev.č.5056 z kolejí tramvajové tratě v ulici Za Ženskými domovy spojovacím obloukem na vlečku ČKD. | 22.8.1980 K vozu T1 ev.č.5056 je na vlečce ČKD ve Stroupežnické ulici připojena lokomotiva T 211.0642, která jej odvleče do areálu ČKD za účelem nakládky na železniční vozy. | 22.8.1980 Lokomotiva T 211.0642 odtahuje vůz T1 ev.č.5056 po vlečce ČKD ve Stroupežnické ulici do areálu ČKD, za účelem naložení na železniční vůz. | 22.8.1980
Pražský vůz T1 ev.č.5056 odstavený na kolejích plzeňské tramvajové vozovny sloužil v sousedství vozů T3 ev.č.164 a T2 ev.č.141 jako zdroj náhradních dílů pro ostatní vozy T1. | 12.10.1980 5059 Odstavený vůz T1 ev.č.5059 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 7.2.1981 Interiér odstaveného vozu T1 ev.č.5059. | 7.2.1981 5065
Odstavený vůz T1 ev.č.5065 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 7.2.1981 Vůz T1 ev.č.5065 ve společnosti vozu T1 ev.č.5011 vyčkává v prostoru nákladových kolejí nádraží Praha-Smíchov na naložení na železniční vůz před cestou do Plzně. | 11.2.1981 5071 Odstavené vozy T1 ev.č.5071 a ev.č.5098 vyčkávají ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 22.8.1980 Odstavený vůz T1 ev.č.5071 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 22.8.1980
Pražský vůz T1 ev.č.5071 již s novým ev.č.12 v plzeňské tramvajové vozovně. | 12.10.1980 5089 Odstavený vůz T1 ev.č.5089 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 7.2.1981 Odstavený vůz T1 ev.č.5089 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 7.2.1981 Odstavený vůz T1 ev.č.5089 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně, na stejné koleji stojí víceúčelový dvounápravový vůz se zkrácenou karoserií T3 ev.č.4089. | 7.2.1981
Vozy T1 ev.č.5089 a ev.č.5130 naložené na železničních vozech v areálu nákladové části nádraží Praha-Smíchov vyčkávají na odvoz do Plzně. | 11.2.1981 5093 Odstavené vozy T1 ev.č.5093 a ev.č.5121 vyčkávají ve vozovně Motol na převoz do Plzně, zatímco souprava vozů T3 ev.č.6545+6546 je připravená na odpolední výjezd na linku 15 z dnes již zrušené 22. motolské koleje. | 7.2.1981 Odstavené vozy T1 ev.č.5093 a ev.č.5121 vyčkávají ve vozovně Motol na převoz do Plzně, zatímco souprava vozů T3 ev.č.6545+6546 je připravená na odpolední výjezd na linku 15 z dnes již zrušené 22. motolské koleje. | 7.2.1981 Odstavený vůz T1 ev.č.5093 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně, zatímco souprava vozů T3 ev.č.6545+6546 je připravená na odpolední výjezd na linku 15 z dnes již zrušené 22. motolské koleje. | 7.2.1981
Odstavený vůz T1 ev.č.5093 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 7.2.1981 Odstavený vůz T1 ev.č.5093 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 7.2.1981 Odstavený vůz T1 ev.č.5093 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 7.2.1981 5098 Odstavené vozy T1 ev.č.5098 a ev.č.5071 vyčkávají ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 22.8.1980
Již vyřazený a rozebíraný vůz T1 plzeňského ev.č.13 (ex Praha ev.č.5098) v koloně dalších vyřazených vozů T1 v areálu plzeňské tramvajové vozovny. | 18.6.1984 5105 Vozy T1 ev.č.5105 a ev.č.5056 sunula na vlečku ve Stroupežnické ulici souprava vozů T3. | 22.8.1980 Vozy T1 ev.č.5105 a ev.č.5056 sunula na vlečku ve Stroupežnické ulici souprava vozů T3. | 22.8.1980 Občas se něco nepovede, takhle dopadlo sunutí vozů T1 ev.č.5105 a ev.č.5056 na vlečku ČKD z ulice Za Ženskými domovy, vůz ev.č.5056 byla nakonec v Plzni využíván jen jako zdroj náhradních dílů, možná právě v souvislosti s tímto poškozením. | 22.8.1980
Vůz T1 ev.č.5105 určený k odprodeji plzeňskému dopravnímu podniku je sunut soupravou vozů T3 z ulice Za Ženskými domovy původním levým obloukem na vlečku ČKD za účelem nakládky na železniční vozy. | 22.8.1980 5111 Odstavený vůz T1 ev.č.5111 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 22.8.1980 Odstavený vůz T1 ev.č.5111 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 22.8.1980 5112
Odstavený vůz T1 ev.č.5112 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 7.2.1981 Odstavený vůz T1 ev.č.5112 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 7.2.1981 Vůz T1 ev.č.5112 přetažený na spojovací kolej tramvajové tratě s železnicí v ulici Za Ženskými domovy před naložením na železniční vůz a odjezd do Plzně. | 11.2.1981 Vůz T1 ev.č.5112 přetažený na spojovací kolej tramvajové tratě s železnicí v ulici Za Ženskými domovy před naložením na železniční vůz a odjezd do Plzně. | 11.2.1981 Vůz T1 ev.č.5112 přetažený na spojovací kolej tramvajové tratě s železnicí v ulici Za Ženskými domovy před naložením na železniční vůz a odjezd do Plzně. | 11.2.1981
5121 Odstavený vůz T1 ev.č.5121 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 7.2.1981 5130 Odstavený vůz T1 ev.č.5130 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 7.2.1981 Odstavený vůz T1 ev.č.5130 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 7.2.1981
Odstavený vůz T1 ev.č.5130 vyčkává ve vozovně Motol na převoz do Plzně. | 7.2.1981 Vozy T1 ev.č.5130 a ev.č.5089 naložené na železniční vozy vyčkávají na nákladových kolejích nádraží Praha-Smíchov na odvoz do Plzně. | 11.2.1981 Již vyřazený a rozebíraný vůz T1 plzeňského ev.č.27 (ex Praha ev.č.5130) v koloně dalších vyřazených vozů T1 v sousedství s provozním vozem T2 ev.č.153 v areálu plzeňské tramvajové vozovny. | 18.6.1984 5132 Pražský vůz T1 ev.č.5132 již s novým ev.č.12 v plzeňské tramvajové vozovně. | 12.10.1980


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024