Manipulační trať Motol - Vypich

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Manipulační trať Motol - Vypich


Když se v sedmdesátých letech připravovala náročná kompletní rekonstrukce zejména spodní části Plzeňské třídy, vyvolávající přerušení tramvajového provozu k vozovně Motol, bylo nutné vyřešit její napojení na kolejovou síť. Dlouhodobá náhrada motolské vozovny vypravováním z jiných, beztak již kapacitně přetížených, vozoven nepřipadala v úvahu.

Vůz T1 ev.č.5114 u rozjezdové výhybky z jednokolejného úseku zpět na dvoukolejnou trať v Plzeňské ulici. | 5.7.1979
Vůz T1 ev.č.5114 stoupá oblouky z Plzeňské třídy ke Kukulově ulici. | 5.7.1979
Vůz T1 ev.č.5114 stoupá oblouky z Plzeňské třídy ke Kukulově ulici. | 5.7.1979
Vůz T1 ev.č.5129 najíždí na linku 2 protioblouky tramvajové tratě mezi motolskými rybníky. | 3.9.1979
Vůz T1 ev.č.5114 stoupá oblouky z Plzeňské třídy ke Kukulově ulici. | 5.7.1979
První den provozu manipulační tratě stoupá na Vypich souprava vozů T3 ev.č.6591+6590 najíždějící na linku 18. | 5.9.1977
Souprava vozů T3 ev.č.6521+6520 najíždí na trasu linky 12 oblouky tratě u motolských rybníků. | 3.9.1979
Souprava vozů T3 ev.č.6516+6517 překonává úrovňově přejezd přes Kukulovu ulici a koleje se z tělesa zřízeného v „divočině“ mezi rybníky dostávají na okraj vozovky Kukulovy ulice. | 3.9.1979
Vůz T1 ev.č.5121 najíždí na linku 2 oblouky mezi motolskými rybníky. | 7.11.1979
Vůz T1 ev.č.5114 stoupá oblouky z Plzeňské třídy ke Kukulově ulici. | 5.7.1979
První den provozu manipulační tratě stoupá na Vypich souprava vozů T3 ev.č.6591+6590 najíždějící na linku 18. | 5.9.1977
Vůz T1 ev.č.5129 najíždí na linku 2 protioblouky tramvajové tratě mezi motolskými rybníky. | 3.9.1979
Vůz T1 ev.č.5114 stoupá oblouky z Plzeňské třídy ke Kukulově ulici. | 5.7.1979
Souprava vozů T3 ev.č.6521+6520 najíždí na trasu linky 12 oblouky tratě u motolských rybníků. | 3.9.1979
Netradiční pohled přes areál motolské nemocnice na soupravu vozů T3 ev.č.6516+6517 stoupající ke Kukulově ulici. | 3.9.1979
Vůz T1 ev.č.5114 překračuje Kukulovu ulici. | 5.7.1979

Nakonec bylo rozhodnuto propojit vozovnu Motol s ostatní kolejovou sítí na pražské poměry zcela unikátní novostavbou jednokolejné manipulační tratě spojující Plzeňskou třídu s Bělohorskou ulicí na Vypichu podél Kukulovy ulice.

Sklonově velmi náročná trať odbočovala dvoukolejně z Plzeňské ulice pravým obloukem mimo komunikace. Následně se stočila již jednokolejným levým obloukem zhruba do prostoru dnešních autobusových zastávek Motol, protisměrnými oblouky se příčně přiblížila ke Kukulově ulici a pravým obloukem ji překročila.

Vlevo souběžně s Kukulovou ulicí pokračovala na částečně zvýšeném tělese, odděleným od vozovky prefabrikovanými zábranami, které zároveň udržovaly na místě štěrk náspu až na Vypich. Zde se od komunikace odpojila a 164 metrů dlouhým dvoukolejným úsekem se přiblížila k dvoukolejnému trojúhelníku, jímž se napojovala do obou směrů tramvajové tratě na Bělohorské ulici, cca 150 metrů za křižovatkou Bělohorské a Kukulovy ulice ve směru z centra.

Trať dosáhla délky 2,245 kilometru a její sklon dosahoval místy až 77,4‰. Ve směru do Motola byla rychlost jízdy omezena na 30 km/h, ale podle vyprávění pamětníků nebylo problémem (zejména s vozy T1) pří jízdě z kopce dosáhnout rychlosti okolo 80 km/h... V opačném směru rychlost omezena nebyla.

Trať byla uvedena do provozu 5. září 1977, provoz byl ukončen 12. listopadu 1979. Po celou dobu své existence byla využívána jen jako manipulační a provoz s cestujícími zde nikdy zaveden nebyl.

Provoz byl řízen dispečersky, přesto byly zároveň stanoveny hodiny, kdy se trať směla pojíždět jen daným směrem. Z vozovny Motol na Vypich se jezdilo ve všední dny v době 4:15 - 6:45 a 12:30 - 15:45, v sobotu 5:15 - 6:45 a 11:00 - 15:45, v neděli 4:15 - 6:45 a 12:30 - 15:45.

Opačným směrem z Vypichu do vozovny Motol se jezdilo ve všední dny v době 7:15 - 9:30, 17:45 - 1:15, o sobotách a nedělích 17:45 - 1:15. Mimo určené hodiny byla jízda možná jen se souhlasem dispečinku. Na Vypichu i v Motole byla zřízena stanoviště dispečerů, z nichž se ovládala světelná signalizace zajišťující provoz v jednokolejném úseku.

Po ukončení provozu na manipulační trati byly ještě další jízdy možné se souhlasem dispečinku, zda se tak stalo však není známo. Fyzicky zrušená trať existovala ještě více než rok. Likvidace proběhla v březnu 1981, mezi 18. a 23. květnem 1981 byl snesen trojúhelník na Vypichu a v červenci téhož roku bylo zrušeno i napojení na Plzeňskou ulici, zároveň došlo k opětovnému napojení koncového úseku v Motole, ač se s provozem tramvají na tuto úvraťovou konečnou nepočítalo.

Pro rozšíření Kukulovy ulice v roce 1982 bylo částečně využito také opuštěné těleso zrušené tratě, takže pozůstatky po manipulačním provozu tramvají okolo nemocnice Motol jsou zcela nulové.

Vůz T1 ev.č.5114 po překročení Kukulovy ulice. | 5.7.1979 Souprava vozů T3 ev.č.6516+6517 na okraji vozovky Kukulovy ulice stoupá na zvýšeně těleso. | 3.9.1979 Souprava vozů T3 ev.č.6576+6577 vypravená na linku 8 stoupá první den provozu manipulační tratě podél Kukulovy ulice na Vypich. Na vozovce je zcela jasně vidět, že tramvajová trať zmenšila šíři jízdního pruhu k Motolu, což dokazuje umístění původní středové přerušované čáry na vozovce. | 5.9.1977 Souprava vozů T3 ev.č.6538+6539 najíždí na trasu linky 9 stoupáním podél Kukulovy ulice. | 3.9.1979 Vůz T1 ev.č.5132 klesá podél Kukulovy ulice k Motolu. Na vozovce je zcela jasně vidět, že tramvajová trať zmenšila šíři jízdního pruhu k Motolu, což dokazuje umístění původní středové přerušované čáry na vozovce. | 5.9.1977
Vůz T1 ev.č.5114 stoupá podél Kukulovy ulice k Vypichu. | 5.7.1979 Vůz T1 ev.č.5114 stoupá podél Kukulovy ulice k Vypichu. | 5.7.1979 Vůz T1 ev.č.5006 najíždí na linku 2 stoupáním jednokolejným úsekem manipulační tratě podél vozovky Kukulovy ulice na Vypich. | 3.9.1979 Souprava vozů T3 ev.č.6507+6506 stoupá Kukulovou ulicí v úrovni dnešní autobusové zastávky Šafránecká na Vypich, aby se napojila na trasu linky 8. | 3.9.1979 Souprava vozů T3 ev.č.6598+6599 najíždí obloukem manipulační tratě v Kukulově ulici na trasu linky 5. V pozadí za tělesem tramvaje je vidět díky tělesu odslepená komunikace k usedlosti Šafránka. | 3.9.1979
Vůz T3 ev.č.6216 najíždí obloukem manipulační tratě v Kukulově ulici na trasu linky 2. Prefabrikáty držící štěrk na svém místě toho moc nevydržely... | 3.9.1979 Vůz T1 ev.č.5114 zastavil na Vypichu u jedné z kapliček Křížové cesty. | 5.7.1979 Vůz T1 ev.č.5114 zastavil na Vypichu u jedné z kapliček Křížové cesty. | 5.7.1979 Vůz T1 ev.č.5114 zastavil na Vypichu u jedné z kapliček Křížové cesty. | 5.7.1979 Vůz T1 ev.č.5114 na Vypichu opustil jednokolejný úsek tratě, v pozadí stojí stanoviště dispečera, který ovládal světelnou signalizaci na jednokolejném úseku. | 5.7.1979
Fotocesta po snášené trati ..::1981::..
Kolejový trojúhelník na Bělohorské ulici, jímž se napojovala manipulační trať v Kukulově ulici v pohledu od Bílé Hory již po zastavení provozu. | jaro 1981 Kolejový trojúhelník na Bělohorské ulici, jímž se napojovala manipulační trať v Kukulově ulici v pohledu od Bílé Hory již po zastavení provozu. | jaro 1981 Dvoukolejný oblouk manipulační tratě v Kukulově ulici na Vypichu již po zastavení provozu. | jaro 1981 Pohled na kolejový trojúhelník, jímž se manipulační trať na Vypichu napojovala na trať v Bělohorské ulici již po zastavení provozu. | jaro 1981}
Dvoukolejná část manipulační tratě v Kukulově ulici na Vypichu již po zastavení provozu. | jaro 1981 I po zastavení provozu zůstávala v zemi výhybka, která slučovala dvě koleje manipulační tramvajové tratě na Vypichu do jednokolejné části, případně rozdělovala jednokolejný úsek na dvoukolejný. Tedy podle úhlu pohledu... | jaro 1981 Prostor autobusových zastávek Šafránecká v Kukulově ulici po snesení manipulační tramvajové tratě. Ze snímku je patrné, že trať využívala část vozovky. | jaro 1981 Pozůstatky snášené manipulační tratě v Kukulově ulici v místě odbočení z Plzeňské ulice. Na snímku je patrné sloučení obou kolejí za pravým obloukem do jedné a „poházená“ kolejová pole úseku na samostatném tělese, včetně levého oblouku, který následoval ihned za opuštěním vozovky. | jaro 1981


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024