Smyčka Kotlářka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Kotlářka


Místo, kde je dnes zřízena smyčka Kotlářka, začalo slýchat cinkot tramvají od roku 1937, když byla v ose zřizované Plzeňské třídy prodloužena tramvajová trať od dosavadní konečné Zámečnice k vozovně Motol. Nejprve jen manipulačně od 7. července pro vlaky převážející stavební materiál a zaměstnance, následně od 1. prosince i pro cestující. Jak tehdy bývalo zvykem, trať byla slavnostně Pražanům předána o pár dní dříve - 27. listopadu, za účasti čelních představitelů města.

Na archivním snímku původní podoby smyčky Kotlářka pořízeném z jeřábu během výstavby družstevních domů, je také vidět třetí kolej na Plzeňské ulici, která dříve sloužila pro odstavování vlečných vozů linky 15 mimo dopravní špičky. Nějakou dobu sloužila tato kolej pro odstavení starých dvounápravových tramvají před jejich sešrotováním. Přímo ve smyčce byla též od počátku vybudována na jedné koleji montážní jáma. | 60. léta
Setkání souprav vozů T3 vypravených na linky 9, 7 a 4 na všech kolejích smyčky Kotlářka. | 15.4.1988
Vůz T6A5 ev.č.8670 vypravený na linku 23 manipuluje ve výstupní zastávce vnější koleje smyčky Kotlářka. | 21.5.2002
Souprava vozů T6A5 ev.č.8645+8645 vypravená na linku 23 stanicuje ve výstupní zastávce vnější koleje. | 2.5.2002
Vůz KT8D5 ev.č.9012 na lince 4 ve výstupní zastávce vnitřní koleje smyčky Kotlářka. | květen 1999
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7291+7216 vypravená na odkloněnou linku 19 odbavuje cestující ve výstupní zastávce vnější koleje smyčky Kotlářka. | 11.8.2006
Setkání sólo vozu T3 ev.č.6568 vypraveného na linku 16 s vozem T3M2-DVC ev.č.8083 vypraveným na linku 4 ve výstupních zastávkách smyčky Kotlářka. | 18.7.2004
Souprava vozů T3M ev.č.8096+8011 vypravená na linku 4 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Kotlářka. | 19.7.2004
Souprava vozů T6A5 ev.č.8635+8636 vypravená na linku 4 přejíždí, s pomocí kolejové spojky, za výstupní zastávkou z vnější koleje na kolej střední. | 18.4.2013
Souprava vozů T3 ev.č.6611+6610 vypravená na linku 4 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Kotlářka. | 23.2.2001
Souprava vozů T3 ev.č.6635+6509 vypravená na linku 7 manipuluje na vnější koleji smyčky Kotlářka. Do soupravy zde byly spojeny vozy patřící k rozdílným reklamám. Čelní vůz, s již odstraněnou reklamou, propagoval cigarety, zatímco zadní kosmetiku Palmolive. | jaro 1993
Vůz T3 ev.č.6967 vypravený na linku 7 manipuluje na vnější koleji smyčky Kotlářka. Sněhové nánosy před podvozkem nasvědčují, že cesta zimní Prahou byla náročná. | březen 1999
Pracovní vůz T3 ev.č.5521 ve smyčce Kotlářka. | 24.8.2003
Vůz RT6N1 ev.č.9103 vypravený na linku 7 manipuluje na vnější koleji smyčky Kotlářka. | 11.5.1999
Vůz T3R ev.č.8205 vypravený na linku 7 na vnější koleji smyčky Kotlářka. | 1999
Souprava vozů T3 ev.č.6241+6257 vypravená na linku 16 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Kotlářka. S čelním vozem soupravy ev.č.6241 se stále ještě můžeme setkávat v liberecké kolejové síti jako s vozem ev.č.83. | 24.6.1995
Tři typy vozů na jedné lince, aneb třikrát čtyřka. Na vnější koleji smyčky Kotlářka manipuluje vůz Škoda 15T ev.č.9260, na koleji střední vůz Škoda 14T ev.č.9151 a konečně na koleji vnitřní souprava vozů T6A5 ev.č.8635+8636. Důvod tohoto rozložení se skrývá pod pojmem bezpečnostní přestávka řidiče, kdy se vlaky v jednom období na této lince vzájemně podjížděly a předjížděly, aby byla zaručena přestávka řidiče. | 18.4.2013
Souprava vozů T3M ev.č.8086+8031 na lince 7 manipuluje na vnější koleji smyčky Kotlářka. | 12.3.2004
Vůz T3SUCS ev.č.7108 na lince 33 v nástupní zastávce vnější koleje smyčky Kotlářka. | 2.5.2004
Souprava vozů T6A5 ev.č.8623+8624 vypravená na odkloněnou linku 26 opouští smyčku Kotlářka a najíždí na hlavní trať na Plzeňské ulici. | 17.8.2004
Až do roku 2013 zůstával v prostoru smyčky Kotlářka zachován sloup se světelnou signalizací, jenž původně „vypouštěla“ vlaky na trať... | 5.7.2006
Vůz T3 ev.č.6813 vypravený na linku 13, provozovanou z výlukových důvodů v trase Smíchovské nádraží - Kotlářka vjíždí do smyčky Kotlářka. | 30.5.2009
Původní podoba vjezdové části smyčky Kotlářka s velmi nepříznivou kombinací protisměrných oblouků při vjezdu na vnitřní kolej. | 2.5.2004
Souprava vozů T6A5 ev.č.8611+8613 vypravená na linku 4 stanicuje ve výstupní zastávce vnitřní koleje. | 12.9.2001
Ve výstupní zastávce smyčky Kotlářka se potkávají soupravy vozů T3 ev.č.6953+6954 vypravená na linku 23 a T6A5 ev.č.8711+8712 vypravená na linku 4. | 3.5.2002
Souprava vozů T6A5 ev.č.8659+8660 vypravená na linku 16 ve výstupní zastávce vnitřní koleje smyčky Kotlářka. | 18.2.2014
Ve výstupních zastávkách smyčky Kotlářka odbavují cestující soupravy vozů T6A5 ev.č.8647+8648 vypravená na linku 16 a ev.č.8647+8648 vypravená na linku 4. | 19.7.2004
Souprava nejstaršího a nemladšího vozu T3M ev.č.8106+8005 vypravená na linku 16 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Kotlářka. | 28.5.2012
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7260+7261 vypravená na linku 16 přejíždí, s využitím kolejové spojky, z vnitřní koleje na kolej střední. | 25.10.2010
Vůz T6A5 ev.č.8672 vypravený na linku 7 přejíždí z vnější koleje na kolej střední. | 17.3.2002
Sólo vůz T3R.P ev.č.8373 vypravený na linku 4 na vnitřní koleji smyčky Kotlářka. | 7.6.2003
Souprava vozů T3 ev.č.6538+6554 vypravená na linku 7 manipuluje na vnější koleji smyčky Kotlářka. | prosinec 1993
Sněhový pluh T3 ev.č.5404 odklízí sníh na vnitřní koleji smyčky Kotlářka. | 10.3.2004
Ve smyčce Kotlářka se setkaly vlaky linek 4 a 9, obsazené vozy T1 a T3. | 1979
Všechny koleje na Kotlářce jsou plné, vnější kolej patří soupravě vozů T3 ev.č.6682+6640 na lince 7, střední vozům T3 ev.č.6672+6677 na lince 4 a vnitřní vozům T3SUCS ev.č.7270+7271 na lince 9. | 19.2.1998
Vůz T3 ev.č.6813 vypravený na linku 13, provozovanou z výlukových důvodů v trase Smíchovské nádraží - Kotlářka manipuluje na vnitřní koleji smyčky Kotlářka. | 30.5.2009
Souprava vozů T3 vedená vozem ev.č.6566 vypravená na posilovou linku 34 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Kotlářka. | 24.9.1995
Vůz T6A5 ev.č.8702 na lince 6 na střední koleji a souprava vozů T3R.P ev.č.8356+8357 na lince 4 na koleji vnitřní ve smyčce Kotlářka. | 18.9.2003
Vůz T6A5 ev.č.8718 vypravený na linku 6 v nástupní zastávce vnitřní koleje smyčky Kotlářka. | 19.9.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8661+8662 vypravená na linku 16 odbavuje cestující v nástupní zastávce vnitřní koleje. | 1.8.2013
Ve výstupní zastávce vnitřní koleje smyčky Kotlářka dožívala jedna z posledních světelných skříněk na jízdní řády starého typu. Byla, oproti nyní využívaným, hlubší a osvětlení bylo integrováno dovnitř. Kvůli nárůstu vandalismu byla během osmdesátých let vyvinuta mělčí skříňka bez osvětlení, kterou je složitější „prorazit“. V případě světelného označníku se žárovkové osvětlení připevňuje přímo na konstrukci označníku nad skříňku s jízdními řády. | 5.7.2006
Nad „čočkami“ bylo světelně zobrazované číslo linky a tak do dnešních dnů víme, že na Kotlářce končily linky 4, 9 a 15... | 5.7.2006
Na již zmíněné Zámečnici, tedy zhruba v místech dnešního parku přiléhajícího k Plzeňské ulici pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie, byla 14. února 1930 zřízena smyčka s jednou předjízdnou kolejí. Při zprovoznění prodloužení tratě k vozovně Motol byla smyčka Zámečnice přebudována na jednokolejnou, pojížděnou proti směru hodinových ručiček.

Prodloužení tratě od vozovny Motol o jednu zastávku dále, zprovozněné v roce 1946, bylo s ohledem na omezené prostorové podmínky zakončeno pouze kolejovým přejezdem, což nebyl problém pro ukončení obousměrných dvounápravových vozů, ale po nástupu prvních kapacitních jednosměrných vozů T1 do provozu, vyvstal problém s jejich obracením na motolské traťové větvi. Přejezd v Motole obracení neumožňoval, ve vozovně samotné se obracení mohlo tehdy uskutečnit jen na vjezdovém kolejovém trojúhelníku. No, a aby té smůly nebylo málo, tak smyčka Zámečnice jednosměrným kapacitním vozům typu T nejen z prostorových důvodů nevyhovovala. Začal se tedy urychleně hledat pozemek v blízkosti Plzeňské ulici, na kterém by bylo možné zřídit smyčku novou.

V roce 1951 byl vypracován projekt nové smyčky na Kotlářce, která měla nahradit dosavadní jednokolejnou smyčku Zámečnice. V hlavní trati na Plzeňské třídě byla navíc navržena třetí kolej pro manipulaci s vlečnými vozy, napojená na trať vidlicovitě z obou stran, přičemž provozní byly obě krajní koleje. Tato úprava byla zprovozněna stejně jako přilehlá nová jednokolejná smyčka s předjízdnou kolejí, pojížděná oproti dnešnímu stavu protisměrně, k 15. prosinci 1952. Smyčka Zámečnice zůstala ještě zachována a teprve 2. prosince 1953 byly z tratě vyjmuty výhybky napojující smyčku na trať.

V této souvislosti možná stojí zato poznamenat, že ve druhé polovině čtyřicátých let se Elektrické podniky dostaly do prostorové nouze, kdy nedostatek odstavných prostor v tramvajových vozovnách vedl k nouzovým opatřením. V od 24. dubna 1939 odpojené košířské vozovně byly po druhé světové válce odstaveny poškozené vozy, dopravené sem s pomocí povrchových kolejí. V roce 1948 bylo proto s pomocí dvou výhybek znovu napojeno 7 kolejí vozovny Košíře, což zde umožnilo deponovat 21 vozů. Část vozovny byla použita Tatrou Smíchov jako lakovna nových vozů. Dopravní podnik zde plánoval také odstavovat sněhové pluhy a kropící tramvaje. Jak dlouho provizorní napojení vozovny existovalo, není známo, ale 2. prosince 1953 byla zároveň se smyčkou Zámečnice zrušena i třetí kolej před košířskou vozovnou.

Léta bez údržby tratě se na jejím stavu podepsala natolik, že od 14. ledna 1965, byl z havarijních důvodů zastaven provoz na traťové koleji z centra v tříkolejném úseku u smyčky Kotlářka. Vlaky tak využívaly k jízdě z centra střední kolej.

Když se v polovině sedmdesátých let dvacátého století dostávala tramvajová trať v Plzeňské ulici na hranici své životnosti, přišla před plánovanou rekonstrukcí na přetřes také podoba smyčky Kotlářka. Poměrně ostrý pravý oblouk na vjezdu s ještě menším poloměrem, než je dnešní oblouk výjezdový, nebyl pro provoz tím nejideálnějším. Původní smyčka Kotlářka byla zrušena 5. září 1977 v souvislosti se zahájením dvouleté rekonstrukce Plzeňské ulice v úseku Anděl - Vozovna Motol.

Po obnovení provozu 7. listopadu 1979 byla zprovozněná smyčka Kotlářka přestavená pro opačný směr pojíždění a vybavena dvěma předjízdnými kolejemi s vidlicovitým uspořádáním kolejových spojek.

Zatímco okolní trať doznala významných změn při opravách a rekonstrukcích, smyčce samotné se veškeré práce vesměs vyhýbaly a omezily se jen na běžnou údržbu. Při zatím poslední rekonstrukci Plzeňské ulice v létě 2012 však došlo i na vjezdovou část smyčky. Při té bylo odstraněno provozně nevyhovující esíčko při vjezdu na vnitřní (levou) výstupní zastávku a celá vjezdová část smyčky byla nahrazena konstrukcí s mírnějšími poloměry.

Se smyčkou bylo od sedmdesátých let do 8. srpna 2013 spjato, v posledních desetiletích nefungující a chátrající, návěstidlo signalizující pro řidiče přípravu k pravidelnému odjezdu na linku. Pokyny k rozsvěcení jednotlivých ampulí totiž vydával dispečer sedící v nedalekém dozorčím stanovišti. Řidič čekal, dokud se nerozsvítilo světlo s číslem jeho linky, a čočky umístěné pod ním nesignalizovaly volno. Stejné signalizace byly umístěny i v tramvajových obratištích Špejchar, Sídliště Ďáblice, Nádraží Braník a využívaly ji autobusy např. v obratištích Nádraží Braník, Kačerov nebo Dejvická. Deponovací kapacita obratiště (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 25 vozů typu T.

Vjezd do obratiště umožňuje pouze ve směru od Anděla rozjezdová radiově ovladatelná elektromagnetická výhybka ev.č.567 s pružnými jazyky. Vjezdová kolej do smyčky šikmo překříží dva pruhy automobilové části Plzeňské ulice a po jejím překonání je umístěna druhá z radiově ovladatelných elektromagnetických výhybek ev.č.678 s pružnými jazyky, která vjezdovou kolej větví levými oblouky na vnitřní a vnější kolej s výstupními zastávkami. Za prostorem výstupních zastávek následují rozjezdové ručně přestavovatelné výhybky s čepovými jazyky z obou kolejí, mířící do prostoru mezi vnější a vnitřní kolej smyčky a za sjezdovou výhybkou s čepovými jazyky jejich přičiněním vzniká střední - manipulační - kolej smyčky. Zatímco vnitřní kolej pokračuje od prostoru výstupní zastávky až do prostoru zastávky nástupní přímým úsekem, kolej vnější se za rozjezdovou výhybkou esíčkem vychýlí vpravo a před výhybkou sjezdovou esíčkem vrátí zpět vlevo. Vytváří tak potřebný prostor pro kolej střední. Cca 35 následujících metrů pokračují 3 koleje přímých úsekem. Na střední koleji následuje rozjezdová, ručně přestavovatelná výhybka s čepovými jazyky, umožňující přejezd ze střední koleje na vnitřní i vnější nástupiště. Před prostorem nástupních zastávek na vnitřní a vnější koleji je umístěna dvojice sjezdových čepových výhybek ze střední koleje. Následují ostrůvky nástupních zastávek. A za nimi se obě koleje stáčí v ostrých levých obloucích do sjezdové výhybky s pružnými jazyky, která je umístěna ještě v prostoru chodníku pro pěší na okraji Plzeňské ulice. Za ní překračuje již jediná výjezdová kolej levým obloukem dva pruhy silniční komunikace a s tratí na Plzeňské třídě se slučuje ve sjezdové výhybce s pružnými jazyky.

Celé obratiště, včetně vjezdových a výjezdových kolejí a výhybek na Plzeňské ulici je zřízeno klasickou konstrukcí. Kryt čepových výhybek tvoří velké žulové dlažební kostky. O ostatní části smyčky se stará asfaltový koberec.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:

 • Kotlářka
  - výstupní zastávka, vnější kolej smyčky Kotlářka, 65 metrů za vjezdem do smyčky Kotlářka z ulice Plzeňská, výstup na chodník pro jeden vlak 2xT
 • Kotlářka
  - výstupní zastávka, vnitřní kolej smyčky Kotlářka, 65 metrů za vjezdem do smyčky Kotlářka z ulice Plzeňská, výstupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Kotlářka
  - nástupní zastávka, vnější kolej smyčky Kotlářka, 54 metrů před výjezdem ze smyčky Kotlářka do ulice Plzeňská, nástup z chodníku pro jeden vlak 2xT
 • Kotlářka
  - nástupní zastávka, vnitřní kolej smyčky Kotlářka, 54 metrů před výjezdem ze smyčky Kotlářka do ulice Plzeňská, nástupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Provozované linky na popisované smyčce:
  Vnitřní kolej smyčky patří lince 16, která je zde ukončena s výjimkou ranní a odpolední špičky pracovního dne po celé provozní období, vnější slouží v ranní a odpolední špičce pracovního dne pro linku 4. Střední manipulační kolej není v pravidelném provozu využívána, stejně jako smyčka celá v nočním provozu.

  Fotocesta po smyčce Kotlářka
  Vjezdová kolej smyčky Kotlářka z Plzeňské ulice odbočuje pravým obloukem z elektromagnetické výhybky. Vjezdová kolej překračuje v pravém oblouku dva jízdní pruhy Plzeňské ulice. Pravý oblouk vjezdové koleje se ještě před překročením Plzeňské ulice napřimuje. Již v prostoru chodníku následuje rozjezdová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky, vnitřní koleje odbočuje ve výhybce z koleje vjezdové levým obloukem a kolej vnější pokračuje přímo. Rozjezdová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky, vnitřní kolej odbočuje z koleje vjezdové levým obloukem ve výhybce a kolej vnější pokračuje přímo a oblouk následuje později.
  Celkový pohled na prostor výstupních zastávek vnitřní a vnější koleje smyčky Kotlářka. Celkový pohled na prostor výstupních zastávek vnitřní a vnější koleje smyčky Kotlářka. Za rozjezdovou výhybkou ještě pokračuje vnější kolej smyčky v krátkém přímém úseku, následně také přechází do levého oblouku. Prostor výstupní zastávky vnější koleje smyčky Kotlářka. Prostor výstupní zastávky vnitřní koleje smyčky Kotlářka.
  Prostor výstupní zastávky vnitřní koleje smyčky Kotlářka. Rozjezdová výhybka za výstupními zastávkami z vnitřní na střední kolej smyčky Kotlářka. Rozjezdová výhybka za výstupními zastávkami z vnější na střední kolej smyčky Kotlářka. Sjezdová výhybka z vnitřní a vnější koleje na střední kolej smyčky Kotlářka. Tři manipulační koleje smyčky Kotlářka, vnitřní, střední a vnější v prostoru mezi výstupními a nástupními zastávkami.
  Tři manipulační koleje smyčky Kotlářka, vnitřní, střední a vnější v prostoru mezi výstupními a nástupními zastávkami. Tři manipulační koleje smyčky Kotlářka, vnitřní, střední a vnější v prostoru mezi výstupními a nástupními zastávkami. Střední kolej smyčky Kotlářka míří k rozjezdové výhybce, jenž ji ukončuje. Rozjezdová výhybka ze střední na vnitřní a vnější kolej smyčky Kotlářka ukončuje střední kolej před nástupními zastávkami. Sjezdová výhybka ze střední koleje na vnitřní kolej smyčky Kotlářka před nástupními zastávkami.
  Sjezdová výhybka ze střední koleje na vnější kolej smyčky Kotlářka před nástupními zastávkami. Prostor nástupní zastávky vnitřní koleje smyčky Kotlářka. Prostor nástupní zastávky vnější koleje smyčky Kotlářka. Za prostorem nástupních zastávek vnitřní a vnější kolej smyčky Kotlářka pokračují v levém oblouku. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Kotlářka se postupně sbližují.
  Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Kotlářka se stále více sbližují ke sjezdové výhybce. Sjezdová výhybka vnitřní a vnější koleje smyčky Kotlářka. Výjezdová kolej smyčky Kotlářka překračuje vozovku Plzeňské ulice v levém oblouku. Výjezdová kolej smyčky Kotlářka po překročení vozovky Plzeňské ulice křížením překonává traťovou kolej z centra města. Ve sjezdové výhybce se výjezdová kolej smyčky Kotlářka slučuje s traťovou kolejí do centra.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023