Smyčka Špejchar

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Špejchar


Vůz T3 ev.č.6566 na lince 42 ve smyčce Špejchar
Souprava vozů T3 ev.č.6772+6762 na lince 42 a T3SUCS ev.č.7206+7207 na lince X ve smyčce Špejchar
Souprava vozů T3 ev.č.6886+6887 na lince 12 ve smyčce Špejchar
Souprava vozů T3 ev.č.6763+6731 na záložním vlaku ve smyčce Špejchar
Vůz KT8D5 ev.č.9018 na lince 9 a vůz T3G ev.č.8200 hradící pravidelný spoj linky 9 ve smyčce Špejchar
Svářečská Praga V35 a odstavené maringotky ve smyčce Špejchar
Vůz T3R.PV ev.č.8163 na lince 5 ve smyčce Špejchar
Vůz KT8D5 ev.č.9015 na lince 38 ve smyčce Špejchar
Vozy KT8D5 ev.č.9017, 9046 a 9015 ve smyčce Špejchar
Souprava vozů T6A5 ev.č.8633+8634 na lince 6 ve smyčce Špejchar
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7080+7081 ve smyčce Špejchar
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7142+7143 na lince 20 v sousedství záložního vozu T3SUCS ev.č.7108
Souprava vozů T3SU ev.č.7001+7002 na lince 26 ve smyčce Špejchar
Vůz T3SUCS ev.č.7079 na záložním vlaku ve smyčce Špejchar
Vůz T3M ev.č.8062 na lince 5 ve smyčce Špejchar
Vůz KT8D5 ev.č.9012 na lince 38 ve smyčce Špejchar
Vůz T3 ev.č.6854 na lince 5 ve smyčce Špejchar
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7106+7097 na lince 8 ve smyčce Špejchar
Historie tramvajové smyčky Špejchar sahá do roku 1972, kdy generální projektant ve schváleném souhrnném projektovém řešení předpokládal, že po zprovoznění I. úseku trasy A pražského metra budou v oblasti dnešní stanice Hradčanská zrušeny tramvajové tratě procházející v jejím těsném sousedství: Malovanka - Brusnice, Brusnice - Pražský hrad - Chotkovy sady, Chotkovy sady - Klárov, Klárov - náměstí Krasnoarmějců (Jana Palacha) a Chotkovy sady - Špejchar. Jelikož se předpokládalo, že se ze stanic metra Hradčanská a Leninova (Dejvická) stanou důležité přestupní body na povrchovou dopravu, bylo zároveň rozhodnuto o vybudování smyčky Špejchar na okraji Letenské pláně. V brzké době zde byla zřízena jednosměrná tříkolejná smyčka, která zahájila provoz 13. srpna 1978.
V prvních letech využívání v ní bývalo skutečně živo. S přibývajícími lety však linky ubývaly až zmizely úplně. V posledních letech se smyčka využívá pro provoz pravidelných tramvajových linek skutečně jen výjimečně. Ostatně naposledy zde v pravidelném provozu (nepočítaje v to odklony tras linek během výluk, nebo linky náhradní tramvajové dopravy) končila linka 23 v roce 1991. Do léta 2005 bylo možné na vnitřní koleji smyčky každý den potkat záložní vůz vozovny Vokovice. Tato vozovna rovněž v posledních letech využívá smyčku Špejchar k odstavování svých vlaků při přerušení provozu v úseku Prašný most - Vítězné náměstí, čímž nahrazuje deponovací kapacitu vozovny při jejím odříznutí vozovny od okolní sítě elektrických drah.
Od 13. září 2004 je s krátkodobými přerušeními vyloučena vnitřní kolej smyčky, z důvodu deponace maringotek vrchní stavby. Deponovací kapacita smyčky (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 35 vozů typu T.

Za sjezdovou výhybkou křižovatky Špejchar, která umožňuje vjezd do smyčky z obou traťových směrů následuje prudký pravý oblouk mířící k přímému úseku ve výstupní zastávce. Za výstupní zastávkou je umístěna ručně přestavovaná čepová výhybka větvící příjezdovou kolej na vnější a vnitřní kolej. Zde již dvoukolejná smyčka nabírá levý oblouk. Na vnitřní koleji následuje další ručně přestavovaná čepová výhybka, větvící vnitřní kolej na vnitřní a střední. Před prostorem nástupních zastávek je umístěn přejezd z vnější na střední kolej, výhybka je ručně přestavovatelná, čepová. Přejezd tvoří atypické esíčko. Nástupními ostrůvky jsou vybaveny pouze střední a vnější kolej. V levém oblouku, který následuje po přímém úseku nástupních zastávek se nejprve sloučí střední kolej s vnitřní a po několika metrech i vnitřní kolej s vnější. Výjezd ze smyčky je s využitím křižovatky Špejchar možný opět do obou traťových směrů. Tři sjezdové výhybky využité v prostoru smyčky jsou klasické konstrukce - čepové.

Celá smyčka je klasické konstrukce s asfaltovým povrchem.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:
Špejchar - výstupní zastávka, 78 metrů za vjezdem do smyčky z ulice Milady Horákové, nástupiště pro jeden vlak 2xT
Špejchar - nástupní zastávka, vnější kolej smyčky Špejchar, 63 metrů před výjezdem ze smyčky do ulice Milady Horákové, nástupiště pro jeden vlak 2xT
Špejchar - nástupní zastávka, střední kolej smyčky Špejchar, 61 metrů před výjezdem ze smyčky do ulice Milady Horákové, nástupiště pro jeden vlak 2xT

Provozované linky na popisované smyčce:
Po ukončení vypravování záložních vozů X z vozoven, patří smyčka pouze vlakům staženým z provozu v případě nehody či poruchy, případně je využita k obracení vlakům při výlukách. Za posledních 10 let se tak zde vyskytly vozy pravidelných linek 5, 6, 9, 12, 14, 18 a 20 a nesčíslně linek náhradní tramvajové dopravy.

Plánek popisované smyčky ve formátu .pdf:
smyčka Špejchar
legenda k plánku

Fotocesta po smyčce Špejchar
Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar
Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar
Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar
Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar
Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar
Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar Smyčka Špejchar


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022