Křižovatka Špejchar

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Špejchar


Vůz T3 ev.č.6974 na lince 31 v dnes již zrušené zastávce Špejchar
Vůz T3M ev.č.8062 na lince 5 v prostoru křižovatky Špejchar
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7184+7185 na lince 38 v křižovatce Špejchar
Vůz T3 ev.č.6854 na lince 5 v křižovatce Špejchar
Vůz T1 neznámého ev.č. na lince 23 v křižovatce Špejchar
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7056+T3 ev.č.6696 na lince 26 projíždí křižovatkou Špejchar
Souprava vozů T3M ev.č.8072+8073 na lince 42 v prostoru křižovatky Špejchar
Vůz T3SUCS ev.č.7039 na lince 25 v křižovatce Špejchar
Až do roku 1978 byla mezi dnešní Badeniho ulicí a ulicí U Vorlíků na Letné pouze přímo vedená tramvajová trať se zastávkou. V souvislosti s výstavbou smyčky Špejchar, a tím vzniklou potřebou jejího připojení k tramvajové trati, byla v tomto prostoru vybudována klasická křižovatka, jejíž uspořádání svádí k dojmu, že na jejím třetím vrcholu pokračuje tramvajová trať. Zprovoznění se křižovatka dočkala 13. srpna 1978.
V roce 1982 se vlivem nepřiměřené rychlosti vozidla přejíždějícího rozjezdovou výhybku postavenou mimořádně do odbočné větve stala tragická nehoda, kdy se v levém oblouku vedoucím od zastávky Sparta do stejnojmenné smyčky převrátil na pravý bok vůz T1 a usmrtil svojí vahou 7 z něho vypadnuvších cestujících.
Velkou rekonstrukci křižovatka prodělala v roce 1996, kdy byla vyměněna celá kolejová konstrukce včetně výhybek.

Křižovatka je vybavena pouze elektricky ovládanými výhybkami s pružnými jazyky. Výhybka na výjezdu ze smyčky je označena ev.č. 202, levostranná výhybka od Letné je označena ev.č. 210, pravostranná výhybka od Hradčanské je označena ev.č. 212. Kryt křižovatky tvoří pouze žulové dlažební kostky.

V pravidelném provozu je pojížděn pouze přímý směr tramvajové tratě ve směru Hradčanská - Sparta. V obou obloucích je možno spatřit tramvajový vlak již jen zcela mimořádně při výlukové činnosti.

Plánek popisované křižovatky ve formátu .pdf:
křižovatka Špejchar
legenda k plánku

Fotocesta po křižovatce Špejchar
Křižovatka Špejchar Křižovatka Špejchar Křižovatka Špejchar


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021