Vozovna Klamovka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vozovna Klamovka


Již v lednu roku 1892 se informoval košířský starosta Matěj Hlaváček u pražské městské rady, zda i do jeho obce bude zajištěno spojení koněspřežnou tramvají. Poté, co dostal zápornou odpověď, rozhodl se, že vybuduje vlastní elektrickou dráhu vedoucí hlavní košířskou třídou od Zámečnice přes Klamovku na Smíchov k Andělu. Součástí tratě musela být, samozřejmě, vozovna.

Souprava motorového vozu ev.č.4 a vlečného vozu ev.č.6 hlaváčkovy dráhy při zkušební jízdě. | červen 1897
Defilé motorových vozů ev.č.2, 3, 5, 4 a 1 soukromé elektrické dráhy Smíchov - Košíře. | 1897
Košířský starosta Matěj Hlaváček se tedy spojil s dalším košířským podnikatelem, stavitelem Josefem Linhartem a 30. prosince 1892 požádali o povolení předběžných prací. Během následujícího roku byla projektová dokumentace dokončena a v prosinci 1893 se uskutečnila pochůzka a 3. června 1894 získali oba podnikatelé stavební povolení. Matěj Hlaváček, kterému záleželo nejen zvelebení jeho obce, ale také na zvýšení počtu návštěvníků svého výletního areálu na Klamovce se rozhodl, že bude celou stavbu financovat sám. Dne 24. října 1896 obdržel koncesi ke stavbě s nelehkou povinností - do 6 měsíců uvést do provozu celou trať. Začátek prací se pozdržel a Hlaváček se dostával do časové tísně, kdy již bylo jisté že trať nemůže ve stanovené lhůtě dokončit celou. Navíc vozovna s potřebným technickým zázemím i elektrárna, která měla dráze dodávat proud byly navrženy až na konci tratě, na Zámečnici. Aby Hlaváček mohl vůbec zahájit provoz, musel - se souhlasem příslušných orgánů - připravit náhradní opatření. Místo časově nerealizovatelné vozovny na Zámečnici postavil provizorní vozovnu na Klamovce. Stejně jako trať samotná zahájila provoz 13. června 1897. Měla jen dvě koleje pro 10 vozů. Tedy celý Hlaváčkův vozový park, který čítal 5 motorových a 5 vlečných vozů. Dlužno poznamenat, že vlečné vozy se v provozu s cestujícími nikdy neobjevily, protože komise nedovolila jejich provoz z obavy, že motorové vozy, které byly opatřeny jen jedním motorem, je v případě plného obsazení neutáhnou.

Známá fotografie motorového vozu ev.č.4 hlaváčkovy dráhy v Plzeňské ulici u radnice. | 1897
Míjení motorových vozů ev.č.4 a 3 soukromé elektrické dráhy Smíchov - Košíře ve výhybně U hřbitova zřízené v Plzeňské ulici u Malostranského hřbitova. | 1897
V nedaleké cihelně zřídil Hlaváček malou elektrickou stanici pro dodávku proudu. Když 6. října 1897 spáchal Matěj Hlaváček sebevraždu, jeho dědicové okamžitě usilovali o odprodej dráhy Elektrickým podnikům. Jednání se vlekla až do roku 1900, kdy se dědicové s Elektrickými podniky dohodly a ty za 150 000 zlatých odkoupily samotnou trať, vozidla, provizorní vozovnu i pozemek na tzv. Malé Klamovce pro novou vozovnu. Smlouvu podepsaly 21. července 1900 a již v říjnu 1902 ukončily provoz v původní Hlaváčkově vozovně souvislosti se zahájením provozu v nedaleké vozovně Košíře, vybudované na zakoupeném pozemku.

Hlaváčkova vozovna byla zbořena v průběhu roku 1903.

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024