T2

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

T2


Po nástupu vozů T1 se v roce 1955 v pražských ulicích objevil nový typ tramvají, výrobcem označený jako T2. Příliš stísněný interiér vozů T1 a nemožnost úpravy tohoto typu pro provoz na rozchodu 1000 mm vedly k vývoji typu T2.

Vůz ev.č.6002 po náročné rekonstrukci v areálu vozovny Střešovice
Vůz T2 ev.č.6002 při jedné z jízd po síti elektrických drah v Liberci
Podvozky zůstaly beze změn, i elektrické výzbroje se úpravy v podstatě nedotkly. Úpravy tak poznamenaly zejména vozovou skříň, která byla delší i širší, čímž se sice zvětšila obsaditelnost vozu, ale pro zvětšený obrys vozu se musela zejména na křižovatkách upravovat osová vzdálenost kolejí v obloucích. (Viz též typ KT8D5). Čela vozové skříně byla nově vzhledově upravena včetně charakteristické masky "fousu" u čelního reflektoru architektem Kardausem, zřízením otvíracích bočních oken u řidiče došlo k podstatnému zlepšení jeho pracovních podmínek. První dva vozy byly jako prototypy pod ev. č. 6001 a 6002 předány do provozu v roce 1955. Vůz ev. č. 6001 měl podélná sedadla ještě jako typ T1, ev. č. 6002 již příčná v uspořádání 2+1, čímž se uměle snížila obsaditelnost. Zvětšené rozměry a robustnější řešení vozu T2 znamenalo totiž drastický nárůst hmotnosti oproti vozu T1 o 1,6 tuny! Sériová výroba vozů T2 byla zahájena v roce 1957, do Prahy však již žádný další vůz tohoto typu dodán nebyl. Na přelomu let bylo vozu ev. č. 6001 rekonstruováno přední čelo na provedení se dvěma reflektory a tyčový sběrač byl nahrazen pantografovým. V roce 1965 byl tento vůz předán Dopravnímu podniku Olomouc, kde byl zařazen pod ev. č. 115. Přes veškerou snahu tamních tramvajových nadšenců se však nepodařilo tento PRVNÍ PROTOTYP a tedy jedinečný vůz svého typu zachránit jako muzejní vozidlo. Pro "nedostatek prostoru" na odstavných plochách Dopravního podniku Olomouc. Počátkem roku 1986 byl tento vůz společně s T2 ev. č. 113 odvezen na odstavnou kolej v Neředíně, kde se staly oba vozy vítaným terčem zábavy. Zde trpělivě vyčkávaly do konce ledna aby pak od vandalů zcela zdevastovány podstoupily potupnou likvidaci autogenem...
Vůz T2 ev.č.6002 po návratu z Bratislavy ve vozovně Motol
Poněkud šťastnější osud postihl vůz ev. č. 6002, který byl v roce 1956 vystaven na mezinárodním veletrhu v Brně a následně zapůjčen Dopravnímu podniku Liberec. Obdržel úzkorozchodné podvozky a tím se stal prvním vozidlem typu T na rozchodu 1000 mm. Dále byl předán do Bratislavy, kde jezdil bez výraznějších poruch. Dopravní podnik Bratislava vyšel v roce 1977 vstříc žádosti Dopravního podniku Praha o navrácení vozu pro muzejní účely. Ve smíchovské Tatře byla vozová skříň posazena na dva zcela nové podvozky normálního rozchodu, které Tatra věnovala. Pak byl vůz zprovozněn ve vozovně Motol a než se dočkal velké opravy v Ústředních dílnách DP, vykonal i několik zkušebních a zvláštních jízd. Devadesátá léta minulého století přinesla zrychlení tempa oprav a v roce 2000 se vůz T2 pražského evidenčního čísla 6002 stal novým exponátem Muzea městské hromadné dopravy ve vozovně Střešovice. O významu tohoto vozu svědčí i fakt, že je zapsán v Seznamu chráněných kulturních památek Ministerstva kultury České republiky pod pořadovým číslem 16.

Fotografie: © Pražské tramvaje, © Miroslav Křehlík a archiv

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022