Trať Santoška - Ženské domovy

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Santoška - Ženské domovy


Němý svědek tramvajového či trolejbusového provozu?
Na začátku 19. století byla oblast kolem Anděla a Smíchova doslova tramvajovým rájem, neboť celá oblast zaznamenala mohutnou výstavbu tramvajových tratí a byla jimi doopravdy protkána. Součástí této kolejové pavučiny se stala i tramvajová trať vedoucí na Santošku.

Politická pochůzka (jakési tehdejší místní šetření) v místech budoucích trati se konala dne 23. října 1912. Pozitivní výsledek tohoto šetření se projevil již o půl roku! později, kdy byl 23. března 1913 zahájen provoz hlavní tramvajové tratě do Radlic, jejíž součástí se stala také tramvajová trať na Santošku. Odbočovala z hlavní větve v Radlické ulici odbočkou z křižovatky ulic Ostrovského a Radlické a pokračovala za stálého stoupání ulicemi Ostrovského a U Santošky. Poslední cca třicetimetrový úsek před konečnou stanicí měl jedno z největších stoupání v pražské tramvajové sítí - 79,2 ‰. Odbočná trať měřila pouhých 473 m a kromě 21 m dlouhé jednokolejné koncové části, umístěné příčně k ulici Na Václavce, byla v celém úseku dvojkolejná.

Na fotografii konečné zastávky v ulici U Santošky stojí jeden z pěti rekonstruovaných motorových vozů původně provozovaných Matějem Hlaváčkem na trati Anděl - Klamovka. | před dubnem 1913
Čilý tramvajový ruch na konečné zastávce v ulici U Santošky zachycený na dobové pohlednici. | nedatováno
Pohled na ulici U Santošky od kostela Československé církve husitské, kde byla konečná zastávka tramvaje. | 2.5.2003
Na kostele Československé církve husitské zůstaly zachovány růžice trolejového vedení. | 19.11.2005
Na kostele Československé církve husitské zůstala zachována růžice trolejového vedení. | 2.5.2003
Na kostele Československé církve husitské zůstala zachována růžice trolejového vedení. | 19.11.2005
Pohled na přístřešek a označník autobusové zastávky Santoška v ulici U Santošky. | 19.11.2005
Konečná zastávka v ulici U Santošky s motorovým vozem zřejmě ev.č.151 na lince 13. | duben 1915
Pohled na ulici U Santošky ke kostele Československé církve husitské, kde byla konečná zastávka tramvaje. | 2.5.2003
Pohled na ulici U Santošky ke kostele Československé církve husitské, kde byla konečná zastávka tramvaje. | 19.11.2005
Na kostele Československé církve husitské zůstaly zachovány růžice trolejového vedení. | 19.11.2005
Na kostele Československé církve husitské zůstala zachována růžice trolejového vedení. | 19.11.2005
Na kostele Československé církve husitské zůstala zachována růžice trolejového vedení. | 19.11.2005
Tramvaje i trolejbusy nahradily na Santošce autobusy, zastávka Santoška s autobusem Karosa ev.č.5889 na lince 137. | 2.5.2003
Ač byl provoz na trati zahájen již zmíněného 23. března 1913, kolaudace tratě proběhla až 10. dubna 1913, s využitím soupravy vozů č.232+688. Po celou dobu své pětadvacetileté existence neprošla žádnými úpravami, takže svou existenci dokončila v podobě, v níž byla uvedena do provozu.

Zatímco kolejových změn si trať na Santošku neužívala, linkových změn prodělala tolik, že by jí ostatní - značně frekventovanější - tratě mohly jen závidět. Od zahájení provozu vedla na Santošku linka 14, jejíž přepravní kapacita představovala pro zdejší trať zbytečný luxus. Od 14. července 1913 proto "čtrnáctku" nahrazuje linka 12, která si s ní prohazuje smíchovské konečné. Ani linka 12 zde nevydrží dlouho, pouhý rok a den. Již 15. července 1914 se linka 12 vydává směrem k dnešnímu Smíchovskému nádraží a pro obsluhu Santošky je zřízena nová linka. I když pojem linka je v této souvislosti značně nadsazený. Je sice označena jako linka 13, ale její trasa z Plzeňské ulice (kde byla ukončena na kolejovém přejezdu) po Radlické ulici na Santošku neměří ani 900 metrů. Jenže ani tato linka se zde dlouho neudrží. Za pouhých 12 dní - 27. července 1914 je totiž "třináctka" z důvodu mobilizace a začínající války zrušena a trať na Santošku tak zůstává bez provozu tramvají. Již 18. září 1914 je provoz linky 13 na Santošku opět obnoven. Na pouhé tři dny, neboť 21. září 1914 je linka 13 znovu zrušena a na Santošce od tohoto data končí proložené spoje linky 9, jejichž jiná část jezdí Radlickou ulicí k usedlosti Koulka.

Jenže ani tento stav nemá setrvalého trvání a již 12. listopadu 1914 je opět obnoven provoz linky 13 v původní trase z Plzeňské ulice na Santošku a všechny spoje linky 9 jezdí na Koulku. Aby těch změn nebylo málo, tak 5. listopadu 1915 je "třináctka" znovu zrušena a Santoška je opět bez dopravní obsluhy. Od 24. února 1916 se na Santošku opět vrací tramvajový provoz a jak jinak, než obnovenou linkou 13, nyní však prodlouženou ze Santošky přes Anděl až k žižkovské tramvajové vozovně. Od 15. listopadu 1917 je však linka 13 zkrácena na přejezd v Radlické ulici, tentokráte však z opačné strany (od Anděla), tudíž nezajíždí na Santošku, která opět zůstává bez tramvajové dopravy.

Trochu nejasné je období do 14. září 1924, kdy je na Santošku zavedena linka 16, k níž se v polonočním provozu přidává linka 6, která na zdejší trati v polonočním provozu vydrží až do 1. června 1926. Tehdy je odkloněna na Koulku. Linka 16 zůstává Santošce věrná i v roce 1928, kdy se k ní od 1. srpna v polonočním provozu přidává linka 9. Linky 9 a 16 opouští společně Santošku až 2. března 1930, kdy je ke stejnému datu nahrazuje linka 14. Ta jí opustí 3. ledna 1932, kdy se na Santošku vrátí linka 6, která zde vydrží až do konce tramvajové tratě - do 1. prosince 1938. K tomuto datu je provoz tramvají nahrazen dočasnou autobusovou linkou 26, vedenou od Ženských domovů na Santošku. Koleje ještě pár měsíců zůstaly v zemi a sneseny byly mezi 31. červencem a 28. srpnem 1939.

Autobusová linka 26 svůj provoz ukončila 1. října 1939, kdy byla nahrazena trolejbusovou linkou W. Ta je od 14. prosince 1947 přeznačena na linku 52. Od 24. ledna 1967 se na Santošce objevuje druhá trolejbusová linka nesoucí číslo 60. Elektrické trakci na Santošce odzvonilo v roce 1969, když byla 31. března zrušena též trolejbusová trať přes Santošku a s ní i trolejbusové linky 52 a 60. Další dopravu již zajišťují pouze autobusy.

Po tramvajové trati na Santošku dnes již nenajdeme ani stopy. Tedy: Možná ani stopy... Ulice, jimiž trať vedla, prošly opravami povrchu a po kolejích ani vidu, ani slechu. Domy v ulicích Ostrovského a U Santošky také nenesou stopy po růžicích sloužících k zavěšení trolejí. Pouze na jednom domě v ulici U Santošky je v omítce zřetelně ke spatření místo, z nějž byla růžice odstraněna. Jediným viditelným svědkem historie elektrické trakce, jsou na fasádě kostela Československé církve husitské, dvě zanechané růžice sloužící k upevnění trolejí. Jsou-li to však růžice sloužící tramvajové konečné, nebo růžice trolejbusového vedení, se zřejmě již dopátrat nedá. Tak se utěšujme, že možná...


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023