Trať Kotlářka - Anděl původní podoba

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Kotlářka - Anděl
původní podoba


Do zásadní rekonstrukce celého traťového úseku v létě roku 2010 byla, s výjimkou části podél smyčky Kotlářka a části tratě v Plzeňské ulici mezi křižovatkami s Radlickou a Stroupežnického ulicí, které byly klasické konstrukce na příčných pražcích, trať zřízena metodou velkoplošných panelů BKV.

Naši cestu po původní podobě tramvajové trati zahájíme u křižovatky Plzeňské ulice s ulicí Pod Kotlářkou v místě, kde jsme zakončili přechozí etapu. Bezprostředně za ní se výjezdovou kolejí připojuje smyčka Kotlářka na traťovou kolej do centra a následují zastávky Kotlářka. Tramvajová trať je v této části zřízena klasickou metodou kolejnic uložených na betonových pražcích s asfaltovým zákrytem na zvýšeném tělese ve středu Plzeňské ulice. V táhlém levém oblouku pokračuje k vjezdové koleji do smyčky Kotlářka, která odbočuje z protisměrné koleje oproti směru naší cesty. Bezprostředně před rozjezdovou výhybkou mění tramvajová trať svršek a po několik následujících kilometrů nás budou doprovázet velkoplošné panely BKV. Trať začíná na zvýšeném tělese klesat ke světelně řízené křižovatce s Musílkovou ulicí, s ohledem na stav kolejiště je v tomto úseku dlouhodobě obousměrně omezená rychlost tramvají, v tomto úseku se navíc vyskytují jedny z nejstarších pražských velkoplošných panelů BKV, pocházející z roku 1979 z dovozu z Maďarska. Při klesání tramvajové tratě míjíme po pravé straně nezastavěnou plochu v níž byla v letech 1930 - 1953 zřízena smyčka Zámečnice. Po překonání světelně řízené křižovatky následují zastávky Kavalírka, jejichž nástupní ostrůvky jsou zřízeny asymetricky vůči sobě a mezi jejich čely je vybudován podchod pro chodce, který umožňuje bariérový přístup na zastávku. Po minutí protisměrné zastávky trať pokračuje stále ve středu Plzeňské ulice přímým úsekem na zvýšeném tělese a míjí místo, kde byla v roce 1997 poprvé v pražských podmínkách využita povrchová kolejová spojka Californien. Trať se následně stáčí v levém oblouku do jednosměrné části Plzeňské ulice. Míjí světelně řízený přechod pro chodce a v táhlém pravém oblouku na zvýšeném tělese pokračuje při pravém chodníku, od nějž je z bezpečnostních důvodů oddělena zábradlím. Po pravé straně se v prostoru před světelně řízenou křižovatkou s Jinonickou ulicí ukrývá areál dávno zrušené tramvajové vozovny Košíře. V prostoru již zmíněné křižovatky s Jinonickou ulicí se trať stáčí v levém oblouku a následně se napřimuje. Poněkud stranou uliční úrovně Plzeňské ulice stojí několik domů, pamatujících původní situování Plzeňské ulice. Tramvajová trať opustila zvýšené těleso, ale pokračuje ve vedení podél pravého chodníku. Před světelně řízenou křižovatkou s Prachnerovou ulicí jsou umístěny zastávky Klamovka, zastávka do centra na přilehlém chodníku, zastávka z centra na nástupním ostrůvku. Po překonání křižovatky tramvajová trať v přímém úseku stoupá až k vyústění Holečkovy ulice, u níž kopíruje dvojicí protioblouků ve složení pravý - levý tvar ulice a zahajuje klesání. U vyústění Mahenovy ulice jsou asymetricky zřízeny zastávky U Zvonu, mezi čely jich nástupišť je umístěn světelně řízený přechod pro chodce. Podobně jako v případě zastávky Klamovka je zastávka z centra vybavena nástupní ostrůvkem, zatímco zastávka do centra na přilehlém chodníku. V přímém úseku tramvajová trať klesá ke světelně řízené křižovatce s Erbenovou ulicí, přiblíží se k Malostranskému hřbitovu (ano, je opravdu na Smíchově, kdysi bývalo obvyklé mít hřbitovy "za městem", jehož pozemky dlouhou překážely potřebnému rozšíření Plzeňské ulice. Podél hřbitovního areálu se trať stáčí táhlým pravým obloukem až do prostoru zastávek Bertramka. Potřetí zopakujeme, že zastávka do centra je zřízena na přilehlém chodníku, zatímco ta z centra na nástupním ostrůvku. Za světelně řízeným přechodem pro chodce se tramvajová trať stáčí dvojicí protioblouků ve složení levý - pravý a v táhlém pravém oblouku překračuje světelně řízenou křižovatku s Tomáškovou ulicí. Míří ke křižovatce Pod vyústěním Strahovského tunelu. Zde se stáčí pravým obloukem, dostává se do středu vozovky na zvýšené těleso a v levém oblouku podkračuje mosty spojující Strahovský tunel s tunelem Mrázovka. Na zvýšeném tělese se následně napřimuje a pokračuje ke křižovatce Plzeňské a Radlické ulice. Ještě v jejím průběhu se stáčí pravým obloukem, napřimuje se a v podobě klasické konstrukce tramvajové tratě na betonových pražcích s asfaltovým krytem spěje do levého oblouku. Po napřímení pokračuje ve velkoplošných panelech BKV, překročí křižovatku se Stroupežnickou ulicí, kde tramvajové koleje křižovaly do roku 1998 již dlouhou dobu nevyužívané koleje železniční vlečky. Trať se dostává do prostoru zastávek Anděl a na stejnojmenné křižovatce ulic Plzeňská, Štefánikova, Nádražní a Lidická končí.

Zastávky umístěné na popisované trati:
Kotlářka - nácestná zastávka ve směru k zastávce Kavalírka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 90 metrů za křižovatkou s ulicí Pod Kotlářkou¨, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Kotlářka - nácestná zastávka ve směru k zastávce Poštovka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 25 metrů před křižovatkou s ulicí Pod Kotlářkou, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Kavalírka - nácestná zastávka ve směru k zastávce Klamovka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 74 metrů za křižovatkou s ulicí Musílkova, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Kavalírka - nácestná zastávka ve směru k zastávce Kotlářka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 100 metrů před křižovatkou s ulicí Musílkova, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Klamovka - nácestná zastávka ve směru k zastávce U Zvonu na jižní straně ulice Plzeňská, 7 metrů před křižovatkou s ulicí Prachnerova, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
Klamovka - nácestná zastávka ve směru k zastávce Kavalírka na jižní straně ulice Plzeňská, 72 metrů za křižovatkou s ulicí Podbělohorská, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
U Zvonu - nácestná zastávka ve směru k zastávce Bertramka na jižní straně ulice Plzeňská, v úrovni křižovatky s ulicí Mahenova, 1 metr za přístupovými schody z ulice Starokošířská, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
U Zvonu - nácestná zastávka ve směru k zastávce Klamovka na jižní straně ulice Plzeňská, 6 metrů před křižovatkou s ulicí Mahenova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
Bertramka - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Anděl; Ženské domovy na jižní straně ulice Plzeňská, 8 metrů před křižovatkou s ulicí Na Čečeličce, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
Bertramka - nácestná zastávka ve směru k zastávce U Zvonu na jižní straně ulice Plzeňská, 73 metrů za křižovatkou s ulicí Na Čečeličce, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
Anděl - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Arbesovo náměstí; Zborovská; Anděl na jižní straně ulice Plzeňská, 5 metrů před křižovatkou s ulicí Nádražní, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
Anděl - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Bertramka; Ženské domovy v ulici Plzeňská (v pěší zóně), v úrovni ulice Stroupežnického, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT

Provozované linky na popisované trati:
Největší stálicí v traťovém úseku je linka 9, která po Plzeňské ulici jezdí s krátkými přestávkami od 12. srpna 1901 dodnes. První tramvajovou linkou, která se zde objevila byla však již v roce 1897 ta, kterou provozoval košířský starosta Matěj Hlaváček. Mezi lety 1913 - 1930 byla na trati provozována linka 14, kterou nahradila linka 15, provozovaná zde až do změny linkového vedení v souvislosti se zprovoznění trasy metry B v roce 1985. Posilová linka 32 do končin Plzeňské ulice zavítala mezi lety 1971 - 1977. Počínaje 8. listopadem 1979 byla po trati vedena také linka 4, různě zkracovaná a prodlužovaná z Kotlářky na Sídliště Řepy. Stálé změny v linkovém vedení jí odvedly od 30. listopadu 2009 na Barrandov. Tři roky (1995 - 1998) linku 4 vedenou tehdy v trase Sídliště Řepy - Kubánské náměstí posilovala v úseku Kotlářka - Kubánské náměstí linka 34, která půlila její interval. Od 3. listopadu 1985 byla po trati vedena linka 7, která si po zprovoznění prodloužené tratě do Radlic prohodila od 4. října 2008 koncový úsek s linkou 6, která se z někdejší konečné Laurová vydala nově na Kotlářku. Počínaje 9. listopadem 1998 se na trati objevila nově zřízená linka 10, jíž od listopadu 2009 posiluje na řepskou trať převedená linka 16. V nočním provozu je na trati hvězdou linka 58, která byla pro značné přetížení od 1. července 2004 doplněna linkou 59.

Fotocesta po trati Kotlářka - Anděl
Tramvajová trať v prostoru mezi výjezdovou kolejí ze smyčky Kotlářka a prostorem zastávek Kotlářka Prostor zastávek Kotlářka Prostor zastávek Kotlářka Prostor zastávek Kotlářka Tramvajová trať v přímém úseku opouští prostor zastávek Kotlářka a tvořená klasickým kolejovým svrškem s asfaltovým zákrytem pokračuje ke Kavalírce
Tramvajová trať tvořená klasickým svrškem pokračuje v přímém úseku Tramvajová trať tvořená klasickým svrškem pokračuje v přímém úseku Tramvajová trať se tvořená klasickým svrškem stáčí mírným levým obloukem Tramvajová trať se tvořená klasickým svrškem stáčí mírným levým obloukem Z protisměrné koleje odbočuje v rozjezdové výhybce vjezdová kolej do smyčky Kotlářka
Za vjezdovou výhybkou do smyčky Kotlářka začíná v roce 1979 zrealizovaná přestavba tratě metodou velkoplošných panelů BKV Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá středem Plzeňské ulice Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá středem Plzeňské ulice ke Kavalírce Tramvajová trať klesá k zastávkám Kavalírka, na náměstíčku po pravé straně bývala smyčka Zámečnice Středem Plzeňské ulice na zvýšeném tělese pokračuje tramvajová trať v klesání
Středem Plzeňské ulice na zvýšeném tělese pokračuje tramvajová trať v klesání Středem Plzeňské ulice na zvýšeném tělese pokračuje tramvajová trať v klesání Středem Plzeňské ulice na zvýšeném tělese pokračuje tramvajová trať v klesání Středem Plzeňské ulice na zvýšeném tělese pokračuje tramvajová trať v klesání Středem Plzeňské ulice na zvýšeném tělese pokračuje tramvajová trať v klesání, přibližuje se ke světelně řízené křižovatce
Tramvajová trať se před zastávkami Kavalírka stáčí pravým obloukem Tramvajová trať v táhlém pravém oblouku překračuje světelně řízenou křižovatku před zastávkami Kavalírka Tramvajová trať v táhlém pravém oblouku překračuje světelně řízenou křižovatku před zastávkami Kavalírka Tramvajová trať je v prostoru zastávky Kavalírka do centra nejprve vedena v mírném pravém oblouku Tramvajová trať je v prostoru zastávky Kavalírka do centra nejprve vedena v mírném pravém oblouku
Tramvajová trať je v prostoru zastávky Kavalírka do centra nejprve vedena v mírném pravém oblouku Protisměrná nástupiště zastávek Kavalírka oddělují výstupu z podchodů pro chodce Prostor zastávky Kavalírka z centra Prostor zastávky Kavalírka z centra Prostor zastávky Kavalírka z centra
Prostor zastávky Kavalírka z centra Prostor zastávky Kavalírka z centra Tramvajová trať se za zastávkami Kavalírka napřimuje Tramvajová trať za zastávkami Kavalírka Tramvajová trať se za zastávkami Kavalírka přibližuje k levému oblouku, jímž elegantně opustí střed vozovky a přiblíží se k pravé straně vozovky
Tramvajová trať se za zastávkami Kavalírka přibližuje k levému oblouku, jímž elegantně opustí střed vozovky a přiblíží se k pravé straně vozovky Levý oblouk jímž trať elegantně opouští střed vozovky Plzeňské ulice a přiblíží se k pravé straně vozovky Levý oblouk jímž trať elegantně opouští střed vozovky Plzeňské ulice a přiblíží se k pravé straně vozovky Za levým obloukem se tramvajová trať v jednosměrné části Plzeňské ulice napřimuje Krátký přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV se světelně řízeným přechodem pro chodce
Krátký přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV Krátký přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV Tramvajová trať se přimknutá k pravé straně komunikace stáčí pravým obloukem Tramvajová trať se přimknutá k pravé straně komunikace stáčí pravým obloukem Tramvajová trať se přimknutá k pravé straně komunikace stáčí pravým obloukem
Tramvajová trať se přimknutá k pravé straně komunikace stáčí pravým obloukem Pravý oblouk tramvajové tratě ztrácí na intenzitě, bílá ohradní zeď po pravé straně skrývá stále stojící areál košířské tramvajové vozovny Před košířskou tramvajovou vozovnou byste před lety spatřili podstatně složitější kolejový uzel, napojující vozovnu na trať, nyní zde již vede jen průběžná dvoukolejná trať... Podél areálu někdejší vozovny Košíře tramvajová trať pokračuje u pravé strany vozovky v přímém úseku Podél areálu někdejší vozovny Košíře tramvajová trať pokračuje u pravé strany vozovky v přímém úseku
Podél areálu někdejší vozovny Košíře tramvajová trať pokračuje u pravé strany vozovky v přímém úseku Podél areálu někdejší vozovny Košíře tramvajová trať pokračuje u pravé strany vozovky v přímém úseku Levý oblouk, jímž tramvajová trať opouští zvýšené těleso a dostává se do úrovně vozovky je v dnešní době již jen slabým odvarem původního vedení tratě a Plzeňské ulice Poněkud čnící několikapodlažní domy jsou novostavbou z padesátých let v nové uliční čáře Plzeňské ulice, naopak tři nízké domky v pravém části snímku kopírují původní niveletu i tvar Plzeňské ulice, jíž se samozřejmě proplétala tramvajová trať Tramvajová trať překročí levým obloukem světelně řízenou křižovatku s Jinonickou ulicí a napřímí se
Tramvajová trať v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV míří k zastávkám Klamovka Tramvajová trať v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV Tramvajová trať v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV Tramvajová trať se přibližuje k prostoru zastávek Klamovka Prostor zastávek Klamovka
Prostor zastávek Klamovka Prostor zastávek Klamovka Za zastávkami Klamovka tramvajová trať překročí světelně řízenou křižovatku a až k vyústění Holečkovy ulice stoupá Stoupající tramvajová trať při pravém okraji Plzeňské ulice Stoupající tramvajová trať při pravém okraji Plzeňské ulice
Stoupající tramvajová trať v přímém úseku při pravém okraji Plzeňské ulice Stoupající tramvajová trať v přímém úseku při pravém okraji Plzeňské ulice Stoupající tramvajová trať v přímém úseku při pravém okraji Plzeňské ulice Stoupající tramvajová trať v přímém úseku při pravém okraji Plzeňské ulice Stoupající tramvajová trať v přímém úseku při pravém okraji Plzeňské ulice
Tramvajová trať ve svém stoupání dosahuje horizontu a od vyústění Holečkovy ulice už bude nadále jen klesat Tramvajová trať ve svém stoupání dosahuje horizontu a od vyústění Holečkovy ulice už bude nadále jen klesat Klesání tramvajová trať zahájí protioblouky ve složení pravý a levý Klesání tramvajová trať zahájí protioblouky ve složení pravý a levý Klesání tramvajová trať zahájí protioblouky ve složení pravý a levý
Po překonání protioblouků se tramvajová trať napřímí a klesá k zastávkám U Zvonu Klesání tramvajové tratě při okraji Plzeňské ulice Klesání tramvajové tratě při okraji Plzeňské ulice Klesání tramvajové tratě při okraji Plzeňské ulice v přímém úseku Klesání tramvajové tratě při okraji Plzeňské ulice
Klesání tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV při okraji Plzeňské ulice v přímém úseku Na dohled jsou již asymetricky umístěné protisměrné zastávky U Zvonu Prostor zastávky U Zvonu do centra Prostor zastávky U Zvonu do centra Prostor zastávky U Zvonu do centra
Protisměrné zastávky U Zvonu odděluje světelně řízený přechod pro chodce Prostor zastávky U Zvonu z centra Prostor zastávky U Zvonu z centra Za prostorem zastávek U Zvonu tramvajová trať dále klesá, odsunutá k pravé straně Plzeňské ulice Přímý úsek tramvajové tratě zřízené metodou velkoplošných panelů BKV
Přímý úsek tramvajové tratě zřízené metodou velkoplošných panelů BKV Velmi nebezpečná křižovatka s Erbenovou ulicí, kde si řidiči automobilů dopravní značku STOP s příčnou čárou souvislou vykládali úplně jinak získala na větší bezpečnosti po zřízení světelné signalizace, která ještě není na snímku zachycena V táhlém pravém oblouku tramvajová trať klesá podél areálu Malostranské hřbitova k zastávkám Bertramka V táhlém pravém oblouku tramvajová trať klesá podél areálu Malostranské hřbitova V táhlém pravém oblouku tramvajová trať klesá podél areálu Malostranské hřbitova
V táhlém pravém oblouku tramvajová trať klesá podél areálu Malostranské hřbitova V táhlém pravém oblouku tramvajová trať klesá podél areálu Malostranské hřbitova V táhlém pravém oblouku tramvajová trať klesá podél areálu Malostranské hřbitova k zastávkám Bertramka, které jsou již na dohled Prostor zastávek Bertramka Prostor zastávek Bertramka
Prostor zastávek Bertramka Protioblouky za zastávkami Bertramka Krátký přímý úsek před pravým obloukem tramvajové tratě Za pravým obloukem se tramvajová trať opět na pár metrů napřimuje Krátký přímý úsek tramvajové tratě
Tramvajová trať kopíruje tvar Plzeňské ulice a opět se stáčí pravým obloukem Tramvajová trať kopíruje tvar Plzeňské ulice a opět se stáčí pravým obloukem Chvíli přímá, chvíli oblouk... :-) Ke světelně řízené křižovatce s Tomáškovou ulicí pokračuje trať kupodivu v přímém úseku Ke světelně řízené křižovatce s Tomáškovou ulicí pokračuje trať kupodivu v přímém úseku
Ke světelně řízené křižovatce s Tomáškovou ulicí pokračuje trať kupodivu v přímém úseku Světelně řízenou křižovatku s Tomáškovou ulicí překračuje trať v pravém oblouku Přímý úsek tramvajové tratě před světelnou křižovatkou pod Strahovským tunelem Tramvajová trať míří ke gordickému uzlu pod Strahovským tunelem Tramvajová trať míří ke gordickému uzlu pod Strahovským tunelem
Tramvajová trať míří ke gordickému uzlu pod Strahovským tunelem Tramvajová trať míří ke gordickému uzlu pod Strahovským tunelem V pravém oblouku tramvajová trať překračuje křižovatku s Mozartovou ulicí do středu vozovky na zvýšené těleso V pravém oblouku tramvajová trať překračuje křižovatku s Mozartovou ulicí do středu vozovky na zvýšené těleso V přímém úseku na zvýšeném tělese tvořeném velkoplošnými panely BKV se tramvajová trať přibližuje pod mosty spojujícími Strahovský tunel s tunelem Mrázovka
V přímém úseku na zvýšeném tělese tvořeném velkoplošnými panely BKV se tramvajová trať přibližuje pod mosty spojujícími Strahovský tunel s tunelem Mrázovka V levém oblouku tramvajová trať podkračuje mosty spojující Strahovský tunel s tunelem Mrázovka V levém oblouku tramvajová trať podkračuje mosty spojující Strahovský tunel s tunelem Mrázovka Tramvajová trať se ve středu Plzeňské ulice na zvýšeném tělese napřimuje Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Plzeňské ulice na zvýšeném tělese
Levý oblouk přivádí tramvajovou trať ke křižovatce s Radlickou ulicí Levý oblouk přivádí tramvajovou trať ke křižovatce s Radlickou ulicí Levý oblouk přivádí tramvajovou trať ke křižovatce s Radlickou ulicí Za levým obloukem se tramvajová trať napřimuje a pokračuje ke křižovatce s Radlickou ulicí V přímém úseku tramvajová trať míří ke křižovatce s Radlickou ulicí
V přímém úseku tramvajová trať míří ke křižovatce s Radlickou ulicí Bezprostředně před křižovatkou s Radlickou ulicí končí velkoplošné panely BKV a trať pokračuje klasickým svrškem Tramvajová trať před křižovatkou s Radlickou ulicí tvořená klasickým svrškem s asfaltovým zákrytem Rozvětvení tramvajové tratě od Bertramky, přímý směr, záhy se měnící v pravý oblouk pokračuje na Anděl, od počátku pravý oblouk pak míří k Ženským domovům V kolejové křižovatce se slučují traťové směry od Bertramky z našeho pohledu a od Ženských domovů přicházející z pravé části snímku
Za křižovatkou s Radlickou ulicí se tramvajová trať tvořená klasickým svrškem s asfaltovým zákrytem stáčí levým obloukem Za křižovatkou s Radlickou ulicí se tramvajová trať tvořená klasickým svrškem s asfaltovým zákrytem stáčí levým obloukem c a brzy vymění klasický svršek za velkoplošné panely BKV V přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV tramvajová trať spěje ke křižovatce se Stroupežnickou ulicí V přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV tramvajová trať spěje ke křižovatce se Stroupežnickou ulicí
V křižovatce se Stroupežnickou ulicí se tramvajové koleje po desetiletí setkávaly s těmi železničními, po nichž byly ze smíchovské Tatrovky přepravovány k zákazníkům tramvaje i železniční vozy a lokomotivy... Prostor zastávek Anděl na Plzeňské ulici Prostor zastávek Anděl na Plzeňské ulici Prostor zastávek Anděl na Plzeňské ulici Prostor zastávek Anděl na Plzeňské ulici, na dohled je křižovatka Anděl


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022