Trať Motol - Kotlářka původní podoba

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Motol - Kotlářka
původní podoba


Do zásadní rekonstrukce celého traťového úseku v létě roku 2010 byla, s výjimkou kolejových konstrukcí vjezdu vozovny Motol které byly klasické konstrukce a jejichž kryt tvořila žulová dlažba, celá tramvajová trať Motol - Kotlářka zřízena metodou velkoplošných panelů BKV.

Naši cestu po původní podobě tramvajové trati začneme ve středu Plzeňské ulice v místech, kde jsme zakončili první etapu, tedy bezprostředně za světelnou křižovatkou s nájezdovou rampou mimoúrovňové křižovatky s Kukulovou ulicí, za prostorem zastávek Motol a vjezdovým trojúhelníkem do areálu vozovny Motol. Odbočení je možné prostřednictvím radiově ovládaných výhybek s pružnými jazyky od Sídliště Řepy s ev.č.568 a od Anděla s ev.č.569. Tramvajová trať po překonání kolejových konstrukcí pokračuje středem Plzeňské ulice ve velkoplošných panelech BKV, překonáme kolejovou spojku u vozovny Motol, vybavenou čepovými výhybkami, sloužící před lety k obracení postavení vozů KT8D5 deponovaných v motolské vozovně, využívala se také při přepravě nesprávně otočených vozů T6A5 z výrobního závodu ČKD na Zličíně. Tramvajová trať se mírně vychyluje, aby vznik prostor pro zřízení ostrůvků zastávky Vozovna Motol. Jsou celkem tři, dva nácestné, třetí určený pouze jako nástupní se skrývá až za sjezdovou výhybkou výjezdového trojúhelníku z areálu vozovny Motol. Tramvajová trať se pozvolna ve velkoplošných panelech BKV vrací o něco více vpravo a přímým úsekem míří k zastávkám Hotel Golf, jejichž ostrůvky jsou umístěny vstřícně proti sobě. Již od zastávek tramvajová trať klesá v přímém úseku až ke křižovatce s odbočku Zahradníčkovy ulice, za níž klesání ustává a trať se stáčí táhlým levým obloukem a překonává Motolský potok, který se pod Plzeňskou ulicí skrývá v propustku tvořeném betonovými trubkami. V levém oblouku pokračuje tramvajová trať až k vyústění ulice Nad Hliníkem, za níž se opět napřimuje a následuje prostor zastávek Poštovka. Za nimi tramvajová trať začne opět klesat v přímém úseku, míjí měnírnu Košíře, následně klesání pokračuje v táhlém pravém oblouku až ke světelné křižovatce s ulicí Pod Kotlářkou. Před ní se napřimuje a za ní se připojuje výjezdová kolej smyčky Kotlářka, kde naši cestu po tramvajové trati zakončíme. Kdo však má zájem, může po původní podobě tratě pokračovat dále...

Zastávky umístěné na popisované trati:
Vozovna Motol - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Vozovna Motol; Hotel Golf na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 30 metrů před výjezdem z vozovny Motol, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Vozovna Motol - občasná nástupní zastávka pro vlaky vyjíždějící z vozovny Motol ve směru k zastávce Hotel Golf na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 70 metrů za výjezdem z vozovny Motol, nástupiště pro jeden vlak 2xT
Vozovna Motol - nácestná zastávka a občasná nástupní zastávka pro vlaky vyjíždějící z vozovny Motol, respektive výstupní pro vlaky zatahující, ve směru k zastávce Motol na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 94 metrů za výjezdem z vozovny Motol, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Hotel Golf - nácestná zastávka ve směru k zastávce Poštovka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, v úrovni vyústění ulice V přelomu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Hotel Golf - nácestná zastávka ve směru k zastávce Vozovna Motol na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, v úrovni vyústění ulice V přelomu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Poštovka - nácestná zastávka ve směru k zastávce Kotlářka na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 70 metrů za křižovatkou s ulicí Nad Hliníkem, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Poštovka - nácestná zastávka ve směru k zastávce Hotel Golf na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 6 metrů před křižovatkou s ulicí Nad Hliníkem, nástupiště pro dva vlaky 2xT

Fotocesta po trati Motol - Kotlářka
V rozjezdové výhybce odbočuje pravým obloukem vjezdová kolej do vozovny Motol, přímo pokračuje tramvajová trať k zastávce Vozovna Motol Tramvajová trať překračuje vjezdovou kolej do vozovny Motol od Kotlářky Tramvajová trať klasické konstrukce, krytá žulovou dlažbou pokračuje středem Plzeňské ulice ke kolejovému přejezdu Tramvajová trať klasické konstrukce, krytá žulovou dlažbou pokračuje středem Plzeňské ulice ke kolejovému přejezdu Tramvajová trať klasické konstrukce, krytá žulovou dlažbou pokračuje středem Plzeňské ulice ke kolejovému přejezdu
Kolejový přejezd Vozovna Motol v pohledu od zastávky Motol Rozjezdová výhybka kolejového přejezdu Vozovna Motol v pohledu od zastávky Motol Celkový pohled na kolejový přejezd Vozovna Motol od zastávky Motol V pohledu od zastávky Motol sjezdová výhybka kolejového přejezdu Vozovna Motol Za kolejovým přejezdem Vozovna Motol pokračuje tramvajová trať ke stejnojmenné zastávce již ve velkoplošných panelech BKV
Tramvajová trať ve velkoplošných panelech BKV pokračuje k zastávce Vozovna Motol Tramvajová trať ve velkoplošných panelech BKV pokračuje k zastávce Vozovna Motol Prostor tramvajových zastávek Vozovna Motol Sjezdová výhybka výjezdového oblouku z vozovny Motol k Sídlišti Řepy Tramvajová trať v prostoru výjezdového trojúhelníku z vozovny Motol, před občasnou nástupní zastávkou Vozovna Motol
Tramvajová trať v prostoru výjezdového trojúhelníku z vozovny Motol, před občasnou nástupní zastávkou Vozovna Motol Tramvajová trať v prostoru výjezdového trojúhelníku z vozovny Motol, před občasnou nástupní zastávkou Vozovna Motol Sjezdová výhybka výjezdového oblouku z vozovny Motol k Andělu Tramvajová trať pokračuje do prostoru občasné nástupní zastávky Vozovna Motol Prostor občasné nástupní zastávky Vozovna Motol pro vlaky vyjíždějící z vozovny a jedoucí k Andělu
Prostor občasné nástupní zastávky Vozovna Motol pro vlaky vyjíždějící z vozovny a jedoucí k Andělu Tramvajová trať pokračuje ve středu Plzeňské ulice od vozovny Motol k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať pokračuje ve středu Plzeňské ulice od vozovny Motol k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať pokračuje ve středu Plzeňské ulice od vozovny Motol k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať pokračuje ve středu Plzeňské ulice od vozovny Motol k zastávce Hotel Golf
Tramvajová trať pokračuje ve středu Plzeňské ulice od vozovny Motol k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať pokračuje ve středu Plzeňské ulice od vozovny Motol k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať pokračuje ve středu Plzeňské ulice od vozovny Motol k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať pokračuje ve středu Plzeňské ulice od vozovny Motol k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať pokračuje ve středu Plzeňské ulice od vozovny Motol k zastávce Hotel Golf
Tramvajová trať se ve středu Plzeňské ulice přibližuje k zastávce Hotel Golf Tramvajová trať se ve středu Plzeňské ulice přibližuje k zastávce Hotel Golf Prostor zastávky Hotel Golf do centra Prostor zastávky Hotel Golf do centra Prostor zastávky Hotel Golf do centra, zastávka z centra je na dohled
Prostor zastávky Hotel Golf z centra Prostor zastávky Hotel Golf z centra Prostor zastávky Hotel Golf z centra Prostor zastávky Hotel Golf z centra Tramvajová trať za zastávkami Hotel Golf klesá ve středu Plzeňské ulice v přímém úseku
Tramvajová trať za zastávkami Hotel Golf klesá ve středu Plzeňské ulice v přímém úseku Tramvajová trať za zastávkami Hotel Golf klesá ve středu Plzeňské ulice v přímém úseku Tramvajová trať za zastávkami Hotel Golf klesá ve středu Plzeňské ulice v přímém úseku Tramvajová trať za zastávkami Hotel Golf klesá ve středu Plzeňské ulice v přímém úseku Tramvajová trať za zastávkami Hotel Golf klesá ve středu Plzeňské ulice v přímém úseku ke křižovatce s odbočkou ze Zahradníčkovy ulice
Tramvajová trať překračuje křižovatkou s odbočkou ze Zahradníčkovy ulice Tramvajová trať pokračuje v přímém úseku k zastávce Poštovka Tramvajová trať pokračuje v přímém úseku z velkoplošných panelů BKV Tramvajová trať pokračuje v přímém úseku z velkoplošných panelů BKV Tramvajová trať pokračuje v přímém úseku z velkoplošných panelů BKV, na dohled je levý oblouk před zastávkou Poštovka, červené zábradlí na okrajích označuje okraj propustku s Motolským potokem
Levý oblouk tramvajové tratě před zastávkou Poštovka Levý oblouk tramvajové tratě před zastávkou Poštovka Levý oblouk tramvajové tratě před zastávkou Poštovka Levý oblouk tramvajové tratě před zastávkou Poštovka Za levým obloukem přivádějícím tramvajovou trať k zastávce Poštovka je vidět její napřímení
Za levým obloukem přivádějícím tramvajovou trať k zastávce Poštovka je vidět její napřímení Tramvajová trať z velkoplošných panelů BKV se přibližuje k zastávce Poštovka Prostor zastávek Poštovka Prostor zastávek Poštovka Za zastávkami Poštovka tramvajová trať začíná opět klesat ke Kotlářce
Klesání tramvajové tratě ve středu Plzeňské ulice ke Kotlářce za zastávkami Poštovka Klesání tramvajové tratě ve středu Plzeňské ulice ke Kotlářce za zastávkami Poštovka Tramvajová trať usilovně klesá na Kotlářku, v levé části snímku vykukuje objekt měnírny Košíře Tramvajová trať klesá ke Kotlářce v přímém úseku Tramvajová trať klesá ke Kotlářce v přímém úseku
Tramvajová trať klesá ke Kotlářce v přímém úseku Tramvajová trať klesá ke Kotlářce v přímém úseku Tramvajová trať klesá ke Kotlářce v přímém úseku, v popředí se však objevuje táhlý pravý oblouk Tramvajová trať pokračuje v klesání ke Kotlářce v táhlém pravém oblouku Tramvajová trať pokračuje v klesání ke Kotlářce v táhlém pravém oblouku
Tramvajová trať pokračuje v klesání ke Kotlářce v táhlém pravém oblouku Tramvajová trať pokračuje v klesání ke Kotlářce v táhlém pravém oblouku Tramvajová trať pokračuje v klesání ke Kotlářce v táhlém pravém oblouku Tramvajová trať pokračuje v klesání ke Kotlářce v táhlém pravém oblouku Tramvajová trať se napřimuje a pokračuje ke Kotlářce
Tramvajová trať pokračuje v přímém úseku ke světelně řízené křižovatce s ulicí Pod Kotlářkou Tramvajová trať pokračuje v přímém úseku ke světelně řízené křižovatce s ulicí Pod Kotlářkou Tramvajová trať pokračuje v přímém úseku ke světelně řízené křižovatce s ulicí Pod Kotlářkou Tramvajová trať překračuje světelně řízenou křižovatku s ulicí Pod Kotlářkou, za níž se připojuje výjezdová kolej ze smyčky Kotlářka a následují stejnojmenné zastávky Ve sjezdové výhybce se výjezdová kolej smyčky Kotlářka slučuje s traťovou kolejí do centra


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022