Trať Sídliště Řepy - Motol původní podoba

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Sídliště Řepy - Motol
původní podoba


Do zásadní rekonstrukce celého traťového úseku v létě roku 2010 byla, s výjimkou kolejových konstrukcí vjezdu vozovny Motol které byly klasické konstrukce a jejichž kryt tvořila žulová dlažba, celá tramvajová trať Sídliště Řepy - Motol zřízena metodou velkoplošných panelů BKV.

Naši cestu po tramvajové trati zahájíme v Makovského ulici, u sjezdové výhybky ze smyčky Sídliště Řepy, umístěné u železničního nádraží Praha - Zličín. Trať zde vede ve velkoplošných panelech BKV středem vozovky na zvýšeném tělese, v prostoru křižovatky s Galandovou ulicí se stáčí pravým obloukem a ve středu Makovského ulice pokračuje k prostoru zastávky Blatiny. V zastávce do centra je umístěno, s ohledem na následující výrazné klesání k zastávce Slánská, bezpečnostní zastavovací místo. Za zastávkou pokračuje trať středem ulice až ke křižovatce s Bazovského ulicí, zde se stočí pravotočivým obloukem a souběžně s výše umístěnou Socháňovou ulicí značně klesá v přímém úseku až ke křižovatce s ulicí Drahoňovského, v níž se stáčí v levotočivém oblouku a po napřímení míří do prostoru zastávek Slánská, které jsou zřízeny ve výrazném sklonu, čehož důkazem je schodovitá stavebnice zastávkového přístřešku. V přímém úseku trať klesá ve středu Makovského ulice pod mostem, který mimoúrovňově převádí Slánskou ulici. Po pravé straně můžeme zahlédnout objekt tramvajové měnírny Řepy, okolo níž se trať stáčí v pravém oblouku a zmírňujícím se klesání až za křižovatku s ulicí Skuteckého, kde se napřímí a v mírnějším klesání nás přivede až ke světelně řízené křižovatce s Plzeňskou ulicí, do jejíhož středu se na zvýšené těleso dostává levým obloukem. V táhlém mírném levém oblouku míří do zastávky Hlušičkova v jejímž prostoru se napřimuje a po jejím opuštění se v táhlém pravém oblouku vydává na klesání k motolskému krematoriu. Zhruba na úrovni ulice 5. máje se opět napřimuje, ale ne na dlouho, neboť již brzy se proplétá levým obloukem. Po napřímení následují zastávky Krematorium Motol, za nimiž trať pokračuje v krkolomných obloukových výkonech klesání v pravém a následně levém oblouku. U Hotelu Starý pivovar se napřímí, aby na úrovni ulice Za opravnou se v táhlém pravém oblouku napojila na místo, kde do roku 1974 obracely dvounápravové tramvaje na kolejovém přejezdu. V následujícím přímém úseku na zvýšeném tělese ve středu Plzeňské ulice překoná světelně řízené křižovatky s nájezdovými rampami Kukulovy ulice, která trať překonává mostním nadjezdem a vjíždí do prostoru zastávek Motol. Za nimi, u světelně řízeného vjezdu do vozovny Motol, naši cestu po této části tratě, chcete-li pokračovat v původní podobě tratě, jen, prosím, račte zde...

Zastávky umístěné na popisované trati:
Blatiny - nácestná zastávka ve směru k zastávce Slánská na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Makovského, 200 metrů za křižovatkou s ulicí Galandova, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Blatiny - nácestná zastávka ve směru k zastávce Sídliště Řepy na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Makovského, 140 metrů před křižovatkou s ulicí Galandova, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Slánská - nácestná zastávka ve směru k zastávce Hlušičkova na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Makovského, 96 metrů za křižovatkou s ulicí Drahoňovského, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Slánská - nácestná zastávka ve směru k zastávce Blatiny na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Makovského, 32 metrů před křižovatkou s ulicí Drahoňovského, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Hlušičkova - nácestná zastávka ve směru k zastávce Krematorium Motol na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 104 metrů za křižovatkou s ulicí Hlušičkova, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Hlušičkova - nácestná zastávka ve směru k zastávce Slánská na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 40 metrů před křižovatkou s ulicí Hlušičkova, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Krematorium Motol - nácestná zastávka ve směru k zastávce Motol na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 104 metrů za vjezdem do krematoria, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Krematorium Motol - nácestná zastávka ve směru k zastávce Hlušičkova na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 40 metrů před vjezdem do krematoria, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Motol - nácestná a výstupní zastávka pro vlaky jedoucí do vozovny Motol ve směru k zastávce Vozovna Motol na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 72 metrů za křižovatkou se sjezdovou rampou z ulice Bucharova, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Motol - nácestná zastávka ve směru k zastávce Krematorium Motol na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Plzeňská, 8 metrů před křižovatkou s nájezdovou rampou na Kukulovu ulici, nástupiště pro dva vlaky 2xT

Fotocesta po trati Sídliště Řepy - Motol
Tramvajová trať z velkoplošných panelů BKV začíná v přímém úseku za smyčkou Sídliště Řepy na zvýšeném tělese, v jehož počátku je přejezd pro otáčení automobilů a autobusů Tramvajová trať pokračuje v přímém úseku z panelů BKV na zvýšeném tělese ve středu Makovského ulice Tramvajová trať míří ve středu Makovského ulice ke křižovatce s Galandovu ulicí Tramvajová trať z velkoplošných panelů BKV se v křižovatce s Galandovou ulicí stáčí pravým obloukem Tramvajová trať z velkoplošných panelů BKV se v křižovatce s Galandovou ulicí stáčí pravým obloukem
Tramvajová trať z velkoplošných panelů BKV se v křižovatce s Galandovou ulicí stáčí pravým obloukem Za křižovatkou s Galandovou ulicí se tramvajová trať pomalu napřimuje Středem Makovského ulice spěje tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV v přímém úseku k zastávce Blatiny Středem Makovského ulice spěje tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV v přímém úseku k zastávce Blatiny Středem Makovského ulice spěje tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV v přímém úseku k zastávce Blatiny
Středem Makovského ulice spěje tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV v přímém úseku k zastávce Blatiny Prostor zastávek Blatiny v Makovského ulici Prostor zastávek Blatiny v Makovského ulici Prostor zastávek Blatiny v Makovského ulici Prostor zastávek Blatiny v Makovského ulici s bezpečnostním zastavovacím místem
Za tramvajovými zastávkami Blatiny trať pokračuje přímým úsekem ke křižovatce s Bazovského ulicí Za tramvajovými zastávkami Blatiny trať pokračuje přímým úsekem ke křižovatce s Bazovského ulicí Za tramvajovými zastávkami Blatiny trať pokračuje přímým úsekem ke křižovatce s Bazovského ulicí Za tramvajovými zastávkami Blatiny trať pokračuje přímým úsekem ke křižovatce s Bazovského ulicí V křižovatce s Bazovského ulicí se trať stáčí v pravém oblouku
V křižovatce s Bazovského ulicí se trať stáčí v pravém oblouku V křižovatce s Bazovského ulicí se trať stáčí v pravém oblouku Po překonání křižovatky s Bazovského ulicí se tramvajová trať v mohutném klesání napřimuje Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá v přímém úseku k zastávce Slánská Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá v přímém úseku k zastávce Slánská
Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá v přímém úseku k zastávce Slánská Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá v přímém úseku k zastávce Slánská Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá v přímém úseku k zastávce Slánská Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá v přímém úseku k zastávce Slánská Před zastávkami Slánská se tramvajová trať stáčí v levém oblouku
Před zastávkami Slánská se tramvajová trať stáčí v levém oblouku Před zastávkami Slánská se tramvajová trať stáčí v levém oblouku Do prostoru zastávek Slánská se tramvajová trať napřimuje Prostor zastávek Slánská Prostor zastávek Slánská
Prostor zastávek Slánská Za zastávkami Slánská se tramvajová trať stáčí pravým obloukem a mimoúrovňově podkračuje Slánskou ulici Tramvajová trať mimoúrovňově křižuje Slánskou ulici V pravém oblouku tramvajová trať míjí řepskou měnírnu a pokračuje ke křižovatce se Skuteckého ulicí V pravém oblouku tramvajová trať překračuje křižovatku se Skuteckého ulicí
V pravém oblouku tramvajová trať překračuje křižovatku se Skuteckého ulicí V pravém oblouku tramvajová trať překračuje křižovatku se Skuteckého ulicí Tramvajová trať se za křižovatkou se Skuteckého ulicí napřimuje Přímý úsek tramvajové tratě klesá ke křižovatce s Plzeňskou ulicí Přímý úsek tramvajové tratě klesá ke křižovatce s Plzeňskou ulicí
Přímý úsek tramvajové tratě klesá ke křižovatce s Plzeňskou ulicí Přímý úsek tramvajové tratě klesá ke křižovatce s Plzeňskou ulicí Přímý úsek tramvajové tratě klesá ke křižovatce s Plzeňskou ulicí Přímý úsek tramvajové tratě klesá ke křižovatce s Plzeňskou ulicí Přímý úsek tramvajové tratě klesá ke křižovatce s Plzeňskou ulicí, do jejíhož středu se dostane levým obloukem, na této křižovatce je od září 2009 konečně v provozu světelná signalizace s preferencí tramvají
Levým obloukem se tramvajová trať dostává z Makovského ulice do středu Plzeňské ulice na zvýšené těleso Levým obloukem se tramvajová trať dostává z Makovského ulice do středu Plzeňské ulice na zvýšené těleso Levým obloukem se tramvajová trať dostává z Makovského ulice do středu Plzeňské ulice na zvýšené těleso Levým obloukem se tramvajová trať dostává z Makovského ulice do středu Plzeňské ulice na zvýšené těleso Levým obloukem se tramvajová trať dostává z Makovského ulice do středu Plzeňské ulice na zvýšené těleso
Levým obloukem se tramvajová trať dostává z Makovského ulice do středu Plzeňské ulice na zvýšené těleso Po vniknutí tramvajové tratě z Makovského do Plzeňské ulice pokračují koleje chvíli na zvýšeném tělese přímým úsekem Po vniknutí tramvajové tratě z Makovského do Plzeňské ulice pokračují koleje chvíli na zvýšeném tělese přímým úsekem Po vniknutí tramvajové tratě z Makovského do Plzeňské ulice pokračují koleje chvíli na zvýšeném tělese přímým úsekem Před zastávkou Hlušičkova se tramvajová trať z velkoplošných panelů BKV ve středu Plzeňské ulice na zvýšeném tělese stáčí v táhlém levém oblouku
Před zastávkou Hlušičkova se tramvajová trať z velkoplošných panelů BKV ve středu Plzeňské ulice na zvýšeném tělese stáčí v táhlém levém oblouku Následně se koleje před zastávkami Hlušičkova napřimují Přímý úsek tramvajové tratě před zastávkami Hlušičkova Prostor zastávek Hlušičkova Prostor zastávek Hlušičkova
Prostor zastávek Hlušičkova Za zastávkami Hlušičkova trať pár metrů pokračuje v přímém úseku Ve středu Plzeňské ulice pokračuje tramvajová trať na zvýšeném tělese táhlým pravým obloukem Ve středu Plzeňské ulice pokračuje tramvajová trať na zvýšeném tělese táhlým pravým obloukem Ve středu Plzeňské ulice pokračuje tramvajová trať na zvýšeném tělese táhlým pravým obloukem
Ve středu Plzeňské ulice pokračuje tramvajová trať na zvýšeném tělese táhlým pravým obloukem Ve středu Plzeňské ulice pokračuje tramvajová trať na zvýšeném tělese táhlým pravým obloukem Ve středu Plzeňské ulice pokračuje tramvajová trať na zvýšeném tělese táhlým pravým obloukem Ve středu Plzeňské ulice pokračuje tramvajová trať na zvýšeném tělese táhlým pravým obloukem Ve středu Plzeňské ulice pokračuje tramvajová trať na zvýšeném tělese táhlým pravým obloukem
Ve středu Plzeňské ulice pokračuje tramvajová trať na zvýšeném tělese táhlým pravým obloukem Ve středu Plzeňské ulice pokračuje tramvajová trať na zvýšeném tělese táhlým pravým obloukem Ve středu Plzeňské ulice pokračuje tramvajová trať na zvýšeném tělese táhlým pravým obloukem Ve středu Plzeňské ulice pokračuje tramvajová trať na zvýšeném tělese táhlým pravým obloukem Ve středu Plzeňské ulice pokračuje tramvajová trať na zvýšeném tělese táhlým pravým obloukem
Ve středu Plzeňské ulice pokračuje tramvajová trať na zvýšeném tělese táhlým pravým obloukem U křižovatky s ulicí 5. máje se tramvajová trať v Plzeňské ulici napřímí, aby velmi brzy pokračovala levým obloukem Přímý úsek tramvajové tratě u křižovatky s ulicí 5. máje Přímý úsek tramvajové tratě u křižovatky s ulicí 5. máje Přímý úsek tramvajové tratě u křižovatky s ulicí 5. máje
Přímý úsek tramvajové tratě u křižovatky s ulicí 5. máje Přímý úsek tramvajové tratě u křižovatky s ulicí 5. máje Následuje další táhlý levý oblouk tramvajové tratě Levý oblouk tramvajové tratě před zastávkami Krematorium Motol Levý oblouk tramvajové tratě před zastávkami Krematorium Motol
Levý oblouk tramvajové tratě před zastávkami Krematorium Motol Levý oblouk tramvajové tratě před zastávkami Krematorium Motol Levý oblouk tramvajové tratě před zastávkami Krematorium Motol Levý oblouk tramvajové tratě před zastávkami Krematorium Motol Levý oblouk tramvajové tratě před zastávkami Krematorium Motol
Levý oblouk tramvajové tratě před zastávkami Krematorium Motol Levý oblouk tramvajové tratě před zastávkami Krematorium Motol Následuje nějakých 120 metrů přímé tratě tak akorát pro umístění zastávek Krematorium Motol Prostor zastávek Krematorium Motol Prostor zastávek Krematorium Motol
Prostor zastávek Krematorium Motol Krátký přímý úsek tramvajové tratě za zastávkami Krematorium Motol Tramvajová trať pokračuje pravým obloukem ve středu Plzeňské ulice Tramvajová trať pokračuje pravým obloukem ve středu Plzeňské ulice Tramvajová trať pokračuje pravým obloukem ve středu Plzeňské ulice
Tramvajová trať pokračuje pravým obloukem ve středu Plzeňské ulice Tramvajová trať pokračuje pravým obloukem ve středu Plzeňské ulice Tramvajová trať pokračuje pravým obloukem ve středu Plzeňské ulice Tramvajová trať pokračuje levým obloukem ve středu Plzeňské ulice Tramvajová trať pokračuje levým obloukem ve středu Plzeňské ulice
Tramvajová trať pokračuje levým obloukem ve středu Plzeňské ulice Přímý úsek tramvajové tratě Přímý úsek tramvajové tratě V pravém oblouku se tramvajová trať dostane k místu, kde do roku 1974 tramvaje končily na šturcu... V pravém oblouku se tramvajová trať dostane k místu, kde do roku 1974 tramvaje končily na šturcu...
V pravém oblouku se tramvajová trať dostane k místu, kde do roku 1974 tramvaje končily na šturcu... V pravém oblouku se tramvajová trať dostane k místu, kde do roku 1974 tramvaje končily na šturcu... V pravém oblouku se tramvajová trať dostane k místu, kde do roku 1974 tramvaje končily na šturcu... V pravém oblouku se tramvajová trať dostane k místu, kde do roku 1974 tramvaje končily na šturcu... Pohled na prosté přímé koleje evokuje vzpomínky desítky let staré a před očima běží němý film s kuplujícími devítkami...
Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Plzeňské ulice před zastávkami Motol Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Plzeňské ulice před zastávkami Motol Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Plzeňské ulice před zastávkami Motol překračuje první světelnou křižovatku s nájezdovými rampami mimoúrovňové křižovatky s Kukulovou ulicí Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Plzeňské ulice před zastávkami Motol mezi oběma světelně řízenými křižovatkami Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Plzeňské ulice před zastávkami Motol mezi oběma světelně řízenými křižovatkami
Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Plzeňské ulice před zastávkami Motol mezi oběma světelně řízenými křižovatkami podchází Kukulovu ulici vedenou na mostním nadjezdu Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Plzeňské ulice před zastávkami Motol mezi oběma světelně řízenými křižovatkami Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Plzeňské ulice před zastávkami Motol překračuje druhou světelně řízenou křižovatku s nájezdovou rampou mimoúrovňové křižovatky s Kukulovou ulicí Prostor zastávek Motol Prostor zastávek Motol
Za zastávkami Motol pokračuje trať v přímém úseku k vjezdu do areálu vozovny Motol Za zastávkami Motol pokračuje trať v přímém úseku k vjezdu do areálu vozovny Motol Za zastávkami Motol pokračuje trať v přímém úseku k vjezdu do areálu vozovny Motol Za zastávkami Motol pokračuje trať v přímém úseku k vjezdu do areálu vozovny Motol Za zastávkami Motol pokračuje trať v přímém úseku k vjezdu do areálu vozovny Motol


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022