Palackého most

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Palackého most


Novoměstské předmostí Palackého mostu s kiosky výběrčích mostného a dokonce koňkou na mostě, uhánějící ke Smíchovu | 1897
Palackého most s kioskem výběrčího mostného na smíchovské straně mostu na dobové pohlednici | okolo 1905
Palackého most na dobové pohlednici zachycený na svém smíchovském konci | okolo 1903
Palackého most s rušným tramvajovým provozem | 30. léta 20. století
Palackého most po bombardování | únor 1945
Mohutný pilíř ční jako memento ve smíchovské opěře Palackého mostu, v místě kde na jeho vrcholu stával kiosek výběrčího mostného, pilíř krášlí znak Hradčan | 23.1.2006
V létě roku 2006 probíhala rekonstrukce umělecké výzdoby mostu, znak Hradčan byl během ní snesen, podobě jako před tím znak Malé Strany | 28.7.2006
Dokonale zrekonstruovaný znak Malé Strany na pilíři kiosku výběrčího mostného proti vodě | 28.7.2006
Pilíř proti vodě, jehož součástí byl kiosek výběrčího mostného na smíchovské straně Palackého mostu | 28.7.2006
Schodiště z Palackého mostu na Hořejší nábřeží u pylonu s někdejším kioskem výběrčích mostného | 28.7.2006
Schodiště z Palackého mostu na Hořejší nábřeží | 23.1.2006
Schodiště z Palackého mostu na Hořejší nábřeží | 23.1.2006
Schodiště z Palackého mostu na Hořejší nábřeží | 23.1.2006
Novoměstské předmostí Palackého mostu s kiosky výběrčích mostného | okolo 1903
Palackého most na smíchovské straně s projíždějící tramvají na dobové pohlednici | okolo 1908
Kiosek výběrčího mostného se sousoším Lumír a Píseň na novoměstské straně mostu | okolo 1910
Palackého most po bombardování | únor 1945
Palackého most během rozšiřování železobetonovými konzolami | 1951
Detailní pohled na znak Hradčan umístěný na podstavci jednoho z pilířů, nesoucích původně kiosky výběrčích mostného na smíchovské opěře Palackého mostu | 23.1.2006
Druhý ze zachovalých znaků na smíchovské straně mostu v pilíři, na němž stál kiosek výběrčího mostného, patří Malé Straně | 28.7.2006
Kamenická výzdoba v místě, kde stával jeden z kiosků výběrčích mostného | 23.1.2006
Schodiště z Palackého mostu na Hořejší nábřeží | 28.7.2006
Schodiště z Palackého mostu na Hořejší nábřeží | 11.8.2006
Prostor po někdejším kiosku pro výběrčího mostného | 23.1.2006
Schodiště z Palackého mostu na Hořejší nábřeží | 23.1.2006
Pod schodištěm z Palackého mostu na Hořejší nábřeží jsou místnosti sloužící neznámým účelům | 23.1.2006
V pořadí třetí nejstarší pražský most přes Vltavu vznikl v sedmdesátých let devatenáctého století jako důsledek nutného spojení rozvíjejícího se průmyslového Smíchova s ještě tehdy hustě obydleným centrem Prahy. Vše začalo jako obvykle založením družstva pro výstavbu mostu v roce 1871, v jehož čele stála tehdy ještě samostatná obec Smíchov. Později, když byl Smíchov postižen důsledky hospodářského krachu, se iniciativy v roce 1873 musela ujmout sama obec pražská.

Stavbu připravovala a řídila zvláštní komise a městský stavební úřad hlavního města Prahy. Původně se uvažovalo o stavbě levnějšího železného mostu, ale přednost nakonec dostal pro svou trvanlivost most kamenný. Díky tomu došlo k časovému posunu harmonogramu, kdy stavba nového mostu byla zahájena až 13.května 1876 položením základního kamene. O týden později převzala staveniště německá firma Bratři Kleinové, Schmolla a Gärtner, která stavbu provedla dle projektu mostu, který vypracoval ing. Jiří Reiter spolu s Bedřichem Münzbergerem.

K výstavbě mostu se vztahuje jedna zajímavost - poprvé v Praze byly použity kesony pro založení pilířů, které dodala Ringhofferova strojírna. Jelikož je tlak vzduchu v kesonu stejný jako ve vodě, je možné se v něm pohybovat bez speciálního skafandru, tudíž práce mohou postupovat rychleji. Zvon vlastní vahou klesá do vykopané stavební jámy, následně je pak po zapuštění do dostatečné hloubky či dosažení skalního podloží vyplněn betonem a slouží jako nosná část pilíře.

Kamenný most o sedmi klenbových polích nad Vltavou a jedním nad Hořejším nábřežím na smíchovské straně mostu měří 228,8 m a byl uveden do provozu 22.12.1878. Největší klenbové rozpětí má most ve svém středním poli - plných 32 metrů. Směrem ke břehům se rozsah polí symetricky zmenšuje na 30,4 metrů, 28,8 metrů a 27,2 metrů. Most byl vystavěn z kvádrů v barvách trikolory - modrá žula byla použita na zhlaví pilířů a klenbové kvádry, červený pískovec na poprsní zdi a bílý kararský mramor na kuželky zábradlí. Bohužel vlivem exhalací tyto prvky brzy zanikly. Vozovka ze žulových kostek byla široká 7,74 m, postranní chodníky každý po 1,53 metru byly ze žulových ploten, pod nimiž bylo uložen vodovod a plynovod, celková šíře mostu tedy byla 10,8 metru.

Již od počátku byla šířka mostu zcela nedostatečná. Byly zvažovány různé možnosti jak most rozšířit, zřejmě nejradikálněji se k rozšíření postavil projekt z roku 1912, který počítal s jednostrannou přístavbou klenbového pásu proti proudu řeky. Upomínkou je dodnes pomník Františka Palackého, postavený v ose zamýšleného rozšířeného mostu, stojící dnes vůči ose mostu značně excentricky. Všechny plány na rozšíření vzaly za své s příchodem války. Těsně před koncem 2. světové války byl 14. února 1945 most po bombardování těžce poškozen.

Až teprve v letech 1950 a 1951 se společně s opravou škod po bombardování uskutečnilo i tolik potřebné rozšíření mostu. Při rozšiřování byly původní kamenné římsové konzoly nahrazeny obdobnými železobetonovými, vyloženými 1,76 metru na obě strany. Tím bylo možné chodníky rozšířit o 30 cm na 1,8 m a vozovku na 10,3 metru. Volný průjezd aut podél obou stran tramvajových kolejí byl díky tomu zaručen nikoliv pouze v jednom směru, jak dosud umožňovalo uložení kolejí při jedné straně mostu. Kamenné zábradlí se ponechalo v původních rozměrech čímž zůstalo i po rozšíření mostu jeho architektonické řešení zcela neporušené. Opravený a rozšířený most byl odevzdán do provozu 1. září 1951.

Vrcholy všech kleneb zdobí celkem 14 kamenných erbů měst ležících na Labi a Vltavě. Jde o český znak a znak Prahy, dále na jižní straně Rožmberk, Český Krumlov, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Zbraslav a Vyšehrad. Na severní straně pak Smíchov, Mělník, Roudnice nad Labem, Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín. Všechny tyto erby byly zachovány i po rozšíření mostu. Z dalších čtyř větších znaků na zdivu obou krajních opěr se podařilo zachránit jen ty na smíchovské straně, obdobné na novoměstské straně byly zmíněným leteckým náletem zcela zničeny.

Na mostě také byly umístěny kiosky výběrčích mostného, které po zrušení mostného nahradila čtyři sousoší J.V.Myslbeka stojící na mohutných kamenných podstavcích. Šlo o sousoší Lumír a Píseň z let 1887-8, Přemysl a Libuše (1889-92), Záboj a Slavoj (1892-5) a Ctirad a Šárka z roku 1897. Tato sousoší stála na svém místě až do zmíněného bombardování na sklonku II. světové války, kdy obě na novoměstském předmostí byla poškozena a sousoší Přemysl a Libuše bylo takřka zničeno. Nutno ovšem poznamenat, že tento barbarský čin zjednodušil dopravním odborníkům problém, jak se sousošími naložit při potřebném rozšíření mostu. Nakonec byla tři zachovalá sousoší přenesena na Vyšehrad, kde je po čase doplnila i kopie zničeného sousoší Přemysl a Libuše.

Jak již je u Čechů zvykem, most měl několik jmen, nejprve ho nazývali Kamenný most na Smíchov nebo také Podskalský, brzy ale dostal jméno po významném národním buditeli Františku Palackém. Toto jméno mu zůstalo dodnes s výjimkou II. světové války, kdy nesl jméno po W.A.Mozartovi.

Od 28. března 1883 byla na mostě zprovozněna trať koňské dráhy, kterou od 18. prosince 1900, doplnily troleje elektrické tramvaje.

Podjezd Hořejšího nábřeží pod posledním obloukem Palackého mostu na smíchovské straně | 23.1.2006 Podjezd Hořejšího nábřeží pod posledním obloukem Palackého mostu na smíchovské straně | 23.1.2006 Podjezd Hořejšího nábřeží pod posledním obloukem Palackého mostu na smíchovské straně | 23.1.2006 Železobetonová rozšiřující konzole předsunutá před kamennou klenbu posledního oblouku Palackého mostu nad Hořejším nábřežím | 23.1.2006 Patrné rozšíření mostovky nad Hořejším nábřežím na smíchovské straně železobetonovými konzolami | 23.1.2006
Podjezd Hořejšího nábřeží pod jediným suchozemským obloukem Palackého mostu | 28.7.2006 Zábradlí na smíchovské straně Palackého mostu na posledním oblouku nad Hořejším nábřežím je litinové | 23.1.2006 Zábradlí na smíchovské straně Palackého mostu na posledním oblouku nad Hořejším nábřežím je litinové | 23.1.2006 Kruhovitý balkonovitý ochoz s místem pro umístění stožáru s veřejným osvětlením ční nad hladinu Vltavy | 23.1.2006 Kruhovitý balkonovitý ochoz s místem pro umístění stožáru s veřejným osvětlením ční nad hladinu Vltavy | 23.1.2006
Kruhovitý balkonovitý ochoz  na umístění stožáru veřejného osvětlení na Palackého mostě | 28.7.2006 Ve vrcholu klenby prvního oblouku nad Vltavou ze smíchovské strany se skvěje znak Rožmberku | 23.1.2006 Ve vrcholu klenby oblouku nad novoměstskou náplavkou se skrývá i znak staroslavného Vyšehradu | 23.1.2006 Ve vrcholu klenby jednoho z oblouků nad Vltavou se skví i znak Zbraslavi | 23.1.2006 Znak Smíchova v klenbě jednoho z mostních oblouků nad hladinou Vltavy | 23.1.2006
Pozůstatek po umělecké výzdobě (městském znaku) v pilíři pod někdejším kioskem výběrčího mostného na Rašínově nábřeží | 28.7.2006 Pozůstatek po umělecké výzdobě (městském znaku) v pilíři pod někdejším kioskem výběrčího mostného na Rašínově nábřeží | 28.7.2006 Mostovka Palackého mostu u Palackého náměstí nálevkovitě rozšířená do prostoru někdejších kiosků výběrčích mostného usnadňuje provoz na výjezdu z mostu, na pilíři je viditelný pozůstatek původní umělecké výzdoby | 23.1.2006 Mostovka Palackého mostu u Palackého náměstí nálevkovitě rozšířená do prostoru někdejších kiosků výběrčích mostného usnadňuje provoz na výjezdu z mostu | 23.1.2006 Mostovka Palackého mostu u Palackého náměstí nálevkovitě rozšířená do prostoru někdejších kiosků výběrčích mostného usnadňuje provoz na výjezdu z mostu | 23.1.2006
Zakončení zábradlí Rašínova nábřeží a počátek zábradlí Palackého mostu | 23.1.2006 Zábradlí Palackého mostu | 23.1.2006 Zábradlí Palackého mostu | 23.1.2006 Mostovka Palackého mostu u Palackého náměstí a její nálevkovité rozšíření nad prostor někdejších kiosků výběrčích mostného do obloukového tvaru usnadňuje automobilům nájezd na most | 23.1.2006 Zábradlí Palackého mostu s výklenky pro sloupy veřejného osvětlení | 23.1.2006
Zábradlí Palackého mostu | 28.7.2006 Zábradlí Palackého mostu s připevněnými reflektory, které osvětlují návěstní značky pro lodní provoz | 23.1.2006 Mostovka Palackého mostu u Palackého náměstí a její nálevkovité rozšíření nad prostor někdejších kiosků výběrčích mostného do obloukového tvaru usnadňuje automobilům nájezd na most | 23.1.2006 Mostovka Palackého mostu u Palackého náměstí a její nálevkovité rozšíření nad prostor někdejších kiosků výběrčích mostného do obloukového tvaru usnadňuje automobilům nájezd na most | 28.7.2006 Mostovka Palackého mostu u Palackého náměstí a její nálevkovité rozšíření nad prostor někdejších kiosků výběrčích mostného do obloukového tvaru usnadňuje automobilům nájezd na most | 28.7.2006
Pilíř Palackého mostu omývaný řekou Vltavou | 23.1.2006 Pilíř Palackého mostu | 28.7.2006 Poslední oblouk na novoměstské straně Palackého mostu | 23.1.2006 Sedm oblouků Palackého mostu nad řekou Vltavou v pohledu ze smíchovské strany | 23.1.2006 Sedm oblouků Palackého mostu nad řekou Vltavou v pohledu ze smíchovské strany | 23.1.2006
Část jednoho a tři celé oblouky Palackého mostu v pohledu ze smíchovského břehu | 23.1.2006 První smíchovský oblouk Palackého mostu nad Vltavou | 23.1.2006 Pohled na Palackého most z náplavky pod Rašínovým nábřežím | 23.1.2006 Pohled na Palackého most z náplavky pod Rašínovým nábřežím | 23.1.2006 Palackého most z náplavky pod Rašínovým nábřežím | 23.1.2006
Palackého most fotografovaný z náplavky pod Rašínovým nábřežím | 23.1.2006 Přes Palackého most fotografovaný z náplavky pod Rašínovým nábřežím projíždí souprava vozů T3 | 23.1.2006 Palackého most fotografovaný z Rašínova nábřeží | 23.1.2006 Palackého most v pohledu z náplavky pod Hořejším nábřežím k Rašínovu nábřeží | 28.7.2006 Šest ze sedmi vltavských oblouků Palackého mostu | 28.7.2006
Šest ze sedmi vltavských oblouků Palackého mostu | 28.7.2006 Palackého most v pohledu od Rašínova nábřeží na smíchovskou stranu | 23.1.2006 Palackého most v pohledu od Rašínova nábřeží na smíchovskou stranu | 23.1.2006 Palackého most v pohledu z Rašínova nábřeží na smíchovský břeh | 28.7.2006 Palackého most v pohledu ze smíchovského břehu | 28.7.2006
Sousoší stávající na Palackého mostě
Sousoší Slavoj a Záboj z Palackého mostu stojí nyní ve vyšehradském parku | 24.1.2006 Sousoší Ctirad a Šárka z Palackého mostu stojí nyní ve vyšehradském parku | 24.1.2006 Sousoší Lumír a Píseň z Palackého mostu stojí nyní ve vyšehradském parku | 24.1.2006 Kopie sousoší Přemysl a Libuše z Palackého mostu zničeného při bombardování v roce 1945 stojí nyní ve vyšehradském parku | 24.1.2006 Sousoší pocházející z Palackého mostu stojí nyní ve vyšehradském parku | 7.2.2006

Zpracování zdroje: Pražské mosty - Dušan Beneš

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024