Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku


Vůz RT6N1 ev.č.9102 na lince 11 ve smyčce Ústřední dílny DP
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7118+7119 na lince 22 ve smyčce Ústřední dílny DP
Souprava vozů T3M ev.č.8033+8034 na lince 3 ve smyčce Ústřední dílny DP
Vůz T3R.PV ev.č.8151 na lince 59 ve smyčce Ústřední dílny DP
Vůz T3SU ev.č.7020 na lince 37 ve smyčce Ústřední dílny DP
Vůz T3R.P ev.č.8316 na lince 37 ve smyčce Ústřední dílny DP
Souprava vozů T6A5 ev.č.8663+8664 na lince 7 ve smyčce Ústřední dílny DP
Vůz T6A5 ev.č.8728 na lince 57 ve smyčce Ústřední dílny DP
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7096+7097 na lince 26 ve smyčce Ústřední dílny DP
Vůz KT8D5 ev.č.9033 na lince 24 ve smyčce Ústřední dílny DP
Již před vypuknutím II. světové války se Elektrické podniky zabývaly výstavbou nových ústředních dílen pro opravy tramvají a na sklonku 20. let zakoupily pro tento účel dokonce vhodný pozemek na rozhraní Malešic a Hostivaře. Jenže v té době samozřejmě ještě neexistovala tramvajová trať, která by k dílnám vedla, a nejbližší tramvajová trať končila v Nových Strašnicích. I po skončení války se stále s výstavbou dílen počítalo a na sklonku 50. let byl dokončen jejich projekt, který se začal realizovat až v srpnu 1962, kdy zároveň začala výstavba prodloužení tramvajové tratě od smyčky Černokostelecká. Hned následující rok byla stavba tramvajové tratě přerušena pro nedostatek kolejnic a po jejím obnovení byl provoz zahájen až 2. května 1967. Smyčka u Ústředních dílen je nejmladší dvoukolejnou obousměrnou smyčkou v Praze v níž jezdí vlaky protisměrně. Další smyčky tohoto typu již nebyly realizovány. Kompletní rekonstrukcí prošla smyčka v roce 1997 v rámci opravy přemostění Černokostelecké ulice. Deponovací kapacita obratiště (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 14 vozů typu T.

Vjezd na vnitřní kolej obratiště umožňuje elektromagnetická výhybka s pružnými jazyky ev.č. 311. Kolej odbočí vpravo do prostoru smyčky, a na místě, kde se pravý oblouk mění v levý je umístěna občasná výstupní zastávka. Před sloučením se s tramvajovou tratí ve sjezdové výhybce s pružnými jazyky je v levém oblouku umístěna občasná nástupní zastávka. Vnitřní kolej, která je jediná v pravidelném provozu pojížděná, pokračuje za zmíněnou rozjezdovou výhybkou dalších cca 30 metrů přímým úsekem a za elektromagnetickou výhybkou s pružnými jazyky ev.č.312 z tratě odbočuje pravým obloukem. Trať v přímém směru dále pokračuje do areálu Opravny tramvají Ústředních dílen DP. Ihned za rozjezdovou výhybkou je v pravém oblouku umístěna výstupní zastávka. Kolej pokračuje pravým obloukem k prostoru zastávky nástupní, v níž pravý oblouk vystřídá oblouk levý a kolej se slučuje ve sjezdové výhybce s pružnými jazyky s tramvajovou tratí z areálu Ústředních dílen DP.

Celé obratiště, včetně pokračující tratě do areálu Ústředních dílen DP je zřízeno klasickou konstrukcí kolejnic na příčných pražcích s krytem tvořeným asfaltovým kobercem.

Zastávky umístěné na popisované smyčce:
Ústřední dílny Dopravního podniku - 1 stálá + 1 občasná výstupní a 1 stálá + 1 občasná nástupní zastávka.

Provozované linky na popisované smyčce:
Vnější kolej smyčky slouží v denním provozu lince 7, v nočním pak lince 55. Kolej vnitřní je určena pro manipulační potřeby, zejména pro zatahující vlaky vozovny Strašnice.

Plánek popisované smyčky ve formátu .pdf:
smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku
legenda k plánku

Fotocesta po smyčce Ústřední dílny Dopravního podniku
Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku
Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku
Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku Smyčka Ústřední dílny Dopravního podniku


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024