Smyčka Vozovna Pankrác původní podoba

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Vozovna Pankrác
původní podoba


Prostor dvoukolejné tratě v místě manipulační zastávky Vozovna Pankrác. | 28.7.1981 Pohled na prostor kusých kolejí před „soudem“ s úplným kolejovým trojúhelníkem a kolejovou spojkou. | 28.7.1981 Pohled na prostor kusých kolejí před „soudem“ s úplným kolejovým trojúhelníkem, kolejovou spojkou a zatahující soupravou vozů T3 na pravé koleji. | 28.7.1981 Netradičně na levé kusé koleji manipulačního prostoru před vozovnou Pankrác vyčkává souprava vozů T3 ev.č.6489+6488. | 16.10.1994 Přes kolejovou spojku zatahuje do areálu vozovny Pankrác souprava vozů T3 ev.č.6388+6389 vypravená na linku 4. | zima 1994
Souprava vozů T3 ev.č.6460+6461 vypravená na linku 18 zatahuje od kusých kolejí do areálu vozovny Pankrác. | 1993
V souvislosti s výstavbou automobilové Severojižní magistrály byla 27. září 1970 zrušena trať vedoucí ulicí 5. května a následujícího dne byla nahrazena přeložkou vedenou ulicemi Na Pankráci, Na Veselí a Soudní před vozovnu Pankrác. Zde byl zřízen atypický dvoukolejný vratný trojúhelník, v jehož přímé části byl v místě levých výhybek vložen pravý přejezd. Po zrušení tramvajové tratě na Budějovické náměstí bylo nutné ukončit tramvajovou linku na vratném trojúhelníku před vozovnou, což se neukázalo příliš šťastným rozhodnutím.

Pro snazší obracení vlaků bylo nutné vybudovat na náměstí Hrdinů jednokolejnou smyčku s předjízdnou kolejí. Přestože šlo ve své podstatě o vložení dvou výhybek a jednoho křížení do stávající tratě, stavba, zahájená 2. července 1974 byla zcela dokončena až 2. ledna 1975. Provoz ve smyčce však byl zahájen "již" 22. prosince 1974. V pořadí druhá podoba kolejové smyčky, byla využívána až do zahájení přestavby 22. srpna 1995.

Oproti stávající smyčce byla pojížděna proti směru hodinových ručiček se sdruženou zastávkou výstupní a rozdělenými zastávkami nástupními. Součástí smyčky byly také dvě kusé koleje s kolejovým přejezdem a úplný kolejový trojúhelník sloužící zatahujícím vlakům vozovny Pankrác.

Vůz T1 ev.č.5117 vypravený na linku 18 obrací v původní smyčce Vozovna Pankrác. | 27.6.1980
Vůz T1 ev.č.5117 vypravený na linku 18 vjíždí do prostoru manipulační kolejích původní smyčky Vozovna Pankrác. | 27.6.1980 Vozy T3 ev.č.6622 a T3M ev.č.8032 vypravené na linku 6 vyčkávají v manipulačním prostoru smyčky Vozovna Pankrác na nájezd do nástupní zastávky. | 16.10.1994
Zatímco vůz T3 ev.č.6611 vypravený na linku 6 již oddychuje v manipulačním prostoru původní smyčky Vozovna Pankrác, vůz T3 ev.č.6469 jej na stejné lince dojíždí. | 16.10.1994 Na vnitřní koleji původní smyčky Vozovna Pankrác manipuluje souprava vozů vedená vozem T3 ev.č.6886 vypravená na linku 18. | 28.7.1981
Souprava vozů T3 ev.č.6460+6461 vypravená na linku 18 vyčkává na čas odjezdu na vnější koleji původní smyčky Vozovna Pankrác. | květen 1992 Souprava vozů T3SUCS ev.č.7176+7177 vypravená na linku 18 vyčkává na čas odjezdu na vnější koleji původní smyčky Vozovna Pankrác. | 1993
Fotocesta po původní smyčce Vozovna Pankrác a manipulačních kolejích vozovny ..:::.. 1. července 1995
Oproti stávající podobě smyčky Vozovna Pankrác pokračovaly všechny tramvajové vlaky po pravé koleji do prostoru výstupní zastávky. Zleva se připojovala výjezdová kolej smyčky od nástupních zastávek. Smyčka v podobě klasické dvoukolejné tratě procházela výstupní zastávkou a mířila k občasné nástupní zastávce vlaků vyjíždějících z vozovny Pankrác. Součástí smyčky byl také dvoukolejný kolejový trojúhelník. Vpravo odbočily vlaky zatahující do vozovny zpětným pohybem, vlevo vlaky jedoucí do vozovny čelem a zejména vlaky obracející ve smyčce. Pohled do prostoru kusých kolejí před budovou soudu s kolejovou spojkou. Kolejový trojúhelník v pohledu k vozovně Pankrác, po přímé koleji v pravém okraji fotografie přijížděly tramvaje zpětným pohybem z kusých kolejí, levý oblouk v levé části sloužil pro výjezdy vlaků z vozovny, stejně tak i oblouk v pravé části, kde vyjížděly protisměrně až ke kolejové spojce vlaky z 16. - 23. koleje. Zároveň po této koleji vlaky vjížděly do smyčky, případně zatahovaly čelem do vozovny.
Vlaky obracející ve smyčce odbočily na této výhybce vlevo, vlaky jedoucí do vozovny pokračovaly přímo. Kolej odbočující vlevo do smyčky překračuje výjezdovou kolej z vozovny Pankrác. Pohled na úplný kolejový trojúhelník od vozovny Pankrác ke kusým kolejím. Pohled na dvě odstavné koleje smyčky Vozovna Pankrác, pojížděné v opačném směru než dnes. Rozjezdová výhybka na manipulační koleje smyčky v pohledu k vozovně Pankrác.
Manipulační koleje smyčky Vozovna Pankrác se slučovaly ještě před napojením na hlavní trať v jednu výjezdovou kolej. Pohled zpět na prostor manipulačních kolejí smyčky Vozovna Pankrác s nástupní zastávkou. Výjezdová kolej smyčky Vozovna Pankrác se slučuje s traťovou kolejí v Soudní ulici. V pozadí můžeme tušit kolejovou spojku, pozůstatek po křížovém přejezdu, jehož rozjezdovou výhybku bylo nutné z traťové kolej odstranit právě pro nutnost vložení sjezdové výhybky ze smyčky. Kusé koleje byly součástí manipulačního prostoru před vozovnou Pankrác. Ukončení kusých kolejí smyčky Vozovna Pankrác.
Součástí kusých kolejí byl navíc kolejový přejezd integrovaný do křížení trojúhelníku, který umožňoval při zatahování zpětně se pohybujícím vlaků do vozovny přejetí na nesprávnou kolej. Součástí kusých kolejí byl navíc kolejový přejezd integrovaný do křížení trojúhelníku, který umožňoval při zatahování zpětně se pohybujícím vlaků do vozovny přejetí na nesprávnou kolej. Součástí kusých kolejí byl navíc kolejový přejezd integrovaný do křížení trojúhelníku, který umožňoval při zatahování zpětně se pohybujícím vlaků do vozovny přejetí na nesprávnou kolej. Součástí kusých kolejí byl navíc kolejový přejezd umožňující při zatahování zpětně se pohybujícího vlaku do vozovny přejetí na nesprávnou kolej. Výjezdová kolej z vozovny Pankrác překřížila vjezdovou kolej smyčky Vozovna Pankrác.

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023