Kolejové přejezdy Soudní ulice

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Kolejové přejezdy Soudní ulice


Po zrušení tramvajové tratě v ulici 5. května a jejímu přeložení do ulice Na Pankráci byla k 27. září 1970 zřízena původně manipulační trať v ulicích Na Veselí a Soudní o délce cca 870 metrů, napojená na trať v ulici Na Pankráci dvoukolejným trojúhelníkem. V Soudní ulici byly zřízeny dva křížové přejezdy. První zhruba v místech dnešních rozjezdových výhybek do smyčky, druhý u vyústění ulice V Občanské domově.

Oba přejezdy sloužily manipulačním potřebám pankrácké vozovny, zejména pro vlaky vyjíždějící ze 4. a 5. lodě pankrácké vozovny, tedy z kolejí 15. - 23. díky nevhodnému kolejovému uspořádání po nesprávné koleji. Teprve s pomocí tohoto křížových přejezdů se dostávaly na správnou kolej.

Při napojování sjezdové výhybky vznikající jednokolejné smyčky do Soudní ulice musela být snesena levá rozjezdová výhybka prvního z křížových přejezdů pro směr do centra, takže nadále mohl být využíván jen jako kolejová spojka pro vlaky vyjíždějící i nadále z 15. - 23. koleje vozovny po nesprávné koleji. Druhá, levá, již nevyužitelná výhybka kolejové spojky z centra byla odstraněna až v červenci 1981, nadále však na místě zůstaly zachovány všechny srdcovky a z křížového přejezdu tak byla využitelná jen jedna kolejová spojka.

Křížový přejezd u ulice V Občanském domově byl zrušen během dvou nočních výluk ve dnech 21.-22. a 29.-30. května 1984.

Torzo prvního křížového přejezdu na počátku Soudní ulice bylo sneseno 5. října 1991 a nahrazeno klasickým pravým přejezdem, který byl snesen po zahájení rekonstrukce tratě v ulici Na Veselí a Soudní od 22. srpna 1995.

Kolejové přejezdy v Soudní ulici během času...
Křížový kolejový přejezd v Soudní ulici u ulice V Občanském domově zprovozněný 26. září 1970 a snesený během dvou nočních výluk ve dnech 21.-22. a 29.-30. května 1984. | 28.7.1981 Na snímku již „invalidní“ křížový kolejový přejezd v Soudní ulici u smyčky Vozovna Pankrác, byl v úplné podobě zprovozněn také 26. září 1970, „invaliditu“ mu přivodilo připojení smyčky v průběhu roku 1974. Druhá výhybka nevyužitelné spojky byla odstraněna až v červenci 1981, nadále však na místě zůstávaly zachovány všechny srdcovky. Torzo křížového přejezdu bylo sneseno 5. října 1991 a nahrazeno klasickým pravým přejezdem. | 28.7.1981 Kolejový přejezd na počátku Soudní ulice nahradil od 5. října 1991 původní torzo křížového přejezdu. Spojka byla využívána pro výjezd vozů z 15. - 23. koleje vozovny Pankrác po nesprávné koleji, kdy se s pomocí této spojky dostaly na kolej správnou. | 1.7.1995 Kolejový přejezd na počátku Soudní ulice nahradil od 5. října 1991 původní torzo křížového přejezdu. Spojka byla využívána pro výjezd vozů z 15. - 23. koleje vozovny Pankrác po nesprávné koleji, kdy se s pomocí této spojky dostaly na kolej správnou. | 1.7.1995 Kolejový přejezd na počátku Soudní ulice nahradil od 5. října 1991 původní torzo křížového přejezdu. Spojka byla využívána pro výjezd vozů z 15. - 23. koleje vozovny Pankrác po nesprávné koleji, kdy se s pomocí této spojky dostaly na kolej správnou. | 1.7.1995www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022