Tramvajová linka 15

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka 15


Linka 15 byla po mnoho let linkou typickou spojující oblast Libně s oblastí Smíchova. Zatímco již dávno existující linka 5 tyto oblasti spojovala přes Můstek, Národní divadlo a Újezd, linka 15 měla svoji trasu v centru Prahy vytýčenou přes Jindřišskou, Vodičkovou, Palackého náměstí a Palackého most.
Podobně jako u linky 5, se i zde začaly nasazovat kapacitnější typy vlaků. S ohledem na její vedení do průmyslové oblasti Libně a Vysočan začaly jezdit poměrně brzy na lince 15 čtyřnápravové tramvaje typu T1, ponejprv sólo, později ve dvojicích. Tato trasa zanikla s otevřením trasy IB metra v roce 1985.
V letech 1985 – 1986 sloužila linka 15 jako napaječová, spojující oblast Žižkova (Vápenka, Spojovací) s Olšanskými hřbitovy, v letech 1986 – 1990 má opět charakter napaječové linky, jezdící v trase Lehovec – Florenc.
Znovu se objevuje číslo 15 v síti pražských tramvají až v roce 2003 a s roční přestávkou kvůli výlukové činnosti jezdí do roku 2012. Má jediný hlavní úkol. Zajišťovat pravidelný provoz po kolejovém oblouku na Strossmayerově náměstí, umožňujícím jízdu od Veletržního paláce na Letnou. Pak je linka 15 v rámci komplexních změn zrušena. Pro slabé využití je linka 15 po celé toto období obsazována vozy sólo.
Návrat na scénu linka zažívá v roce 2016 a velmi rychle si nachází své cestující. Nejprve se sólo vozy, ale právě díky vzrůstajícímu zájmu cestujících od března 2017 se soupravami 2xT.

Setkání dvou vlaků na lince 15 v prostoru křižovatky Myslíkova. Je krátce po zavedení pravostranného provozu. Tramvaje sice jezdí vpravo, ale střešní orientace s číslem linky ještě nejsou přesunuty na druhou stranu. | červenec 1939
Vlak linky 15 zachycený v Myslíkově ulici. Je krátce po zavedení pravostranného provozu. Tramvaje sice jezdí vpravo, ale střešní orientace s číslem linky ještě nejsou přesunuty na druhou stranu. | červenec 1939
Provoz nové linky 15, jezdící v trase Harfa – Palmovka – Invalidovna – Křižíkova ulice – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Myslíkova – Palackého náměstí – Smíchov, Koulka byl zahájen 29. července 1923. Nasazovány sem byly soupravy ve složení motorový vůz + vlečný vůz, prameny udávají také motorové vozy sólo. Od 16. června 1927 je prodloužena do Radlic. K tomuto datu je linka 15 obsazena osmnácti soupravami ve složení motorový vůz + vlečný vůz. Ve špičce je udáván interval 5 – 6 minut, v sedle pak 8 minut. K 18. září 1927 je v souvislosti se zrušením trati v Křižíkově ulici linka 15 převedena přes Karlínské náměstí a ulicí Na Poříčí. Od roku 1928 se na linku 15 v období zvýšených přepravních nároků nasazují také soupravy ve složení motorový vůz + 2 vlečné vozy.

Třívozový vlak linky 15 vedený vozem #2313 během Spartakiády 1965. | 1965
Vlak linky 15 vedený vozem T3 #6232 míří Plzeňskou ulicí k Andělu. | 2.9.1977
Počínaje 2. březnem 1930 je linka vedena v trase Harfa – Palmovka – Karlínské náměstí – Na Poříčí – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Myslíkova – Palackého náměstí – Anděl – Košíře a od 23. května 1931 je prodloužena do Hloubětína (dnešní Starý Hloubětín). Když je k 1. září 1931 zrušena trať v ulici Myslíkově, je linka 15 mezi Vodičkovou a Palackého náměstím vedena přes Karlovo náměstí, ulicí Resslovou na Jiráskovo a poté na Palackého náměstí. Od 3. ledna 1932 se mění ukončení linky 15 na východním okraji Prahy. Od Palmovky je vedena ke Kolbence. V košířské oblasti je ukončena na Zámečnici. V roce 1933 je ve špičce na linku nasazováno 21 motorových a 26 vlečných vozů, tedy smíšený provoz dvou a třívozových souprav v intervalu 5 – 6 minut. Mimo špičku pak jezdí 16 motorových a 16 vlečných vozů každých 7 minut. O prázdninách pak jezdí jen vlaky dvouvozové (17 vlaků ve špičce, 15 vlaků mimo špičku).

Vlaky linky 15 vedené vozy T3 #6196 a #6198 ve smyčce Nádraží Smíchov. | 6.12.1975
Souprava vozů T3 #6150+6151 vypravená na linku 15 projíždí někdejší jednokolejnou částí tramvajové tratě v ulici Za Ženskými domovy. | 15.9.1979
Když je 30. července 1939 obnoven provoz tramvajové trati v Myslíkově ulici a linka 15 se v oblasti centra vrací do podoby, jakou měla před rokem 1931. V roce 1945 je linka 15 ve špičce obsazena pouze třívozovými vlaky (26 motorových a 52 vlečných vozů) v intervalu 4 minuty. Mimo špičku jezdí 18 souprav ve složení motorový + jeden vlečný vůz v intervalu 6 minut. Po skončení špičky některé vlaky zatáhly a u ostatních byly odpojeny druhé vlečné vozy. V roce 1946 začaly jezdit třívozové vlaky na lince 15 po celý den. Od 27. října 1948 je linka prodloužena do Nového Hloubětína a od 15. prosince 1952 je ukončena v nové smyčce na Kotlářce.

Souprava vozů T3M #8104+8009 na lince 15 obrací na objízdné koleji vozovny Motol. | 5.7.1985
Na lince 15 začínal provoz vozů KT8D5, což dokumentuje vůz #9004 zachycený v prostoru smyčky Těšnov. | 1.5.1987
Od 2. ledna 1963 začínají jezdit na lince 15 v souběhu ještě se starými vozy také sólo vozy T1. Od 28. ledna 1963 je pak linka 15 sólo vozy T1 obsazena plně. Nové vozy vypravovaly na tuto linku vozovny Hloubětín a Motol. Protože však sólo vozy nebyly schopny zvládat velké množství cestujících, zejména do průmyslových Vysočan, došlo 2. listopadu 1964 k zavedení provozu souprav 2xT1. Tyto jezdily ve všední dny; o nedělích jezdily jen vozy T1 sólo. Ve špičce je v tomto období vypravováno 20 souprav, v sedle pak 16 souprav (interval 5, respektive 7 minut. O nedělích se pak na linku vypravuje 22 sólo vozů T1. Provoz spřažených T1 se neosvědčil a tak jsou 8. února 1965 vlaky 2xT1 rozpojeny. V pracovní dny jsou vlaky 2xT1 nahrazeny soupravami 2xT3. O nedělích je pak na lince 15 smíšený provoz 1xT1 a 1xT3 (motolské 1xT1, hloubětínské jen 1xT3, neboť Hloubětín od 8. února 1965 vozy T1 již neměl).

Vůz T3 #6457 vypravený na linku 15 překonává kluzkost kolejí při rozjezdu ze zastávky Hládkov velmi razantním způsobem, který doprovází prach ze sypaného písku. Vůz byl jako jediný provozní vůz T3 vybaven systémem vnějšího doplňování písku. | 23.12.2004
Vůz T3M #8029 vypravený na linku 15 překonává Libeňský most. | 6.10.2009
V době konání Spartakiády 1965 se na linku 15 vrací provoz starých vlaků (motorový vůz + 2 vlečné vozy), neboť všechny vozy T3 jsou předisponované na linky jezdící ke stadionu na Královku. Vypravováno je na ní v té době 18 motorových a 36 vlečných vozů. Od 1. července 1968 jezdí na lince 15 vlaky 2xT3 i ve dnech pracovního klidu. Počínaje 29. červencem 1968 je linka 15 mezi Vodičkovou a Palackého náměstím vedena přes Karlovo náměstí a po nové trati ulicí Na Moráni. V roce 1970 je na lince 15 následující vypravení: špička všedního dne – 16 vlaků, interval 7 – 8 minut, sedlo – 10 vlaků v intervalu 11 minut, v sobotu pak 13, respektive 11 vlaků, v neděli 8, respektive 11 vlaků. Večerní interval byl stanoven na 14 minut. Po celý provozní rozsah byla linka 15 obsazena vlaky 2xT3. K 9. květnu 1974 se pak počty vlaků a intervaly změnily takto: špička – 15 vlaků (8 – 9 minut), sedlo 10 vlaků (12 minut), v sobotu 12, respektive 10 vlaků (interval 9, respektive 11 minut), v neděli 8, respektive 11 vlaků (interval 13, respektive 11 minut). Večerní interval byl prodloužen na 17 minut. Sestava vlaků 2xT3 se neměnila, rovněž se jednalo o linku typickou pro vozovny Hloubětín a Motol.

Souprava vozů T6A5 #8712+8711 na lince 15 opouští zastávku Nádraží Vysočany. | 17.8.2009
Sólo vůz T3R.P #8561 vypravený na linku 15 míří k zastávce Nádraží Vysočany. | 2.7.2009
Od 5. září 1977 je linka 15 v souvislosti s dlouhodobou výlukou Plzeňské ulice vedena v trase Nový Hloubětín – Palmovka – Invalidovna – Bílá Labuť – Nádraží Střed (Masarykovo)- Jindřišská – Vodičkova – Karlovo náměstí – Moráň – Anděl - Smíchov, nádraží. Počty vlaků se tímto změnily následovně: ve špičce 15 vlaků (interval 8 minut), v sedle 9 vlaků (interval 12 minut). V sobotu 8, respektive 7 vlaků s intervaly 12, respektive 14 minut, v neděli pak 7, respektive 9 vlaků s intervaly 14, respektive 12 minut. Večerní provoz zůstal v intervalu 17 minut. Na vypravování této linky se podílely vozovny Hloubětín, a v souvislosti s výlukou Plzeňské, vozovna Střešovice. Vozovna Motol na nějakou dobu tuto linku vypravovat přestala. Když je 12. srpna 1978 zahájen provoz trasy metra IA, je linka 15 zkrácena do trasy Nový Hloubětín – Anděl. Linka je ukončena objezdem Ženských domovů. Obsazena je vlaky 2xT3, ve špičce je nasazeno 13 vlaků v intervalu 9 minut, v sedle pak 8 vlaků v intervalu 14 minut. Víkendový provoz se oproti roku 1977 nezměnil. Večerní interval byl prodloužen na 20 minut. Na vypravování této linky se podílejí vozovny Hloubětín, Střešovice a opět i Motol.

Souprava vozů T3R.PLF #8267+T3R.P #8572 vypravená na linku 15 vjíždí do zastávky Nádraží Vysočany. | 18.8.2009
Vůz T3R.PLF #8251 vypravený na linku 15 opustil zastávku Hradčanská a stoupá na Prašný most. | 28.6.2007
Od 2. ledna 1979 je linka 15 v ranní a odpolední špičce všedního dne prodloužena na Černý Most (Lehovec) Na Kotlářku se po zprovoznění Plzeňské ulici vrací od 8. listopadu 1979. Obsazena je čtrnácti soupravami 2xT3 v intervalu 11 minut (špička), respektive devíti soupravami v intervalu 14 minut (sedlo). V sobotu dopoledne a v neděli odpoledne je nasazeno 10 souprav v intervalu 13 minut, v sobotu odpoledne a v neděli ráno pak jezdí 8 vlaků v intervalu 15 minut. Večerní provoz má nadále interval 20 minut. Linku opět, jako před výlukou, vypravují vozovny Motol a Hloubětín. Od 19. prosince 1980 je večerní interval prodloužen na 25 minut.

Vůz T3 #6752 vypravený na linku 15 klesá Bělohorskou ulicí k zastávce Říčanova. | 30.8.2003
Vůz T3SUCS #7204 vypravený na linku 15 míří ke křižovatce Malovanka následován autobusem Karosa B 941.1934 s evidenčním číslem o tisíc nižším, tedy 6204 na lince 143. | 27.2.2007
V roce 1981 jezdí na lince 15 ve špičce 16 souprav v intervalu 9 minut, v sedle 10 souprav v intervalu 14 minut. O víkendech pak jezdí celodenně 8 souprav po 15 minutách. Večerní provoz má interval 25 minut. Od 10. ledna 1984 je linka 15 prodloužena do Vozovny Motol. Změna je vyvolaná tím, že na lince 9 byl zkrácen interval na 6 minut a vlaky linky 9 by v tomto intervalu mezi Kotlářkou a vozovnou Motol jezdily nevytížené. Takže, linka 9 byla zkrácena na Kotlářku a do vozovny Motol ji v denním provozu nahradila právě patnáctka.

Souprava vozů T6A5 #8745+8714 vypravená na linku 15 odbavuje cestující v zastávce Masarykovo nádraží. | 29.11.2016
Na lince 15 provoz vozů KT8D5 také končil. Během rozlučkového dne s vozy KT8D5 byla dočasně znovu oživena linka 15 v trase z počátku provozu těchto vozů. Vůz #9030 v netradiční kombinaci BUSE transparentů a střešního budníku opouští smyčku Těšnov a vydává se na další kolo na své trase. | 21.5.2013
Od 3. listopadu 1985 se stává linka 15 napaječem metra. Provozována je v trase Hrdlořezy, Spojovací – Olšanské hřbitovy. Všechny vlaky (2xT3) jsou vypravovány vozovnou Žižkov. Již od 7. ledna 1986 je zkrácena do trasy Olšanské hřbitovy – Vápenka. Mezi Vápenkou a Spojovací je opět vedena linka 16 a v úvahu samozřejmě přicházelo zrušení linky 15. Jenže v té době bylo nařízení, že musí zůstat souvislá řada linek 1 – 26 bez mezer. Proto od 22. dubna 1986 dostává linka 15 novou trasu. V provozu je z Černého Mostu (Lehovec) přes Harfu, Palmovku a Invalidovnu na Sokolovskou (Florenc). Od 7. července 1986 se na linku 15 kromě souprav 2xT3 objevují také nové článkové vozy KT8D5. Vypravování linky 15 je plně v režii vozovny Hloubětín. Až do roku 1989 jsou ve stavu pouze 4 vozy KT8D5. Vypravení linky 15 bylo v té době následující: v ranní špičce 9 vlaků v intervalu 8 minut, v odpolední špičce 8 vlaků v intervalu 9 minut. V sedle jezdilo 6 vlaků každých 12 minut. V sobotu dopoledne jezdilo 6 vlaků každých 10 minut a odpoledne pak jen 4 vlaky v intervalu 15 minut. V neděli dopoledne pak 4 vlaky po 15 minutách, odpoledne pak 5 vlaků každých 13 minut. Večerní provoz zajišťovaly 3 vlaky po 20 minutách. Po prodloužení linky metra B na Českomoravskou je linka od 3. listopadu 1990, po prodloužení trasy metra B na Českomoravskou, dochází ke zrušení linky.

Setkání vozů T3M #8016 a T6A5 #8677 na lince 15 ve smyčce Vypich. | 8.6.2004
Souprava vozů T3M2-DVC #8015+8082 vypravená na linku 15 míří Radlickou ulicí k Ženským domovům. | 15.7.2019
Číslo 15 se do sítě pražských tramvají vrací až po 13 letech. Dne 30. srpna 2003 je zavedena nová linka jezdící v trase Kobylisy, Březiněveská (Střelničná) – Bulovka – Libeňský most – Nádraží Holešovice – Veletržní – Letenské náměstí – Hradčanská – Hládkov – Malovanka – Břevnov, Vypich. Linka využívá nového oblouku na Strossmayerově náměstí, čímž zajišťuje přímé spojení z oblasti Letné do oblasti Veletržní a nádraží Holešovice. Linka je obsazována sólo vozy T3 a T6. Večer její provoz končí již kolem 21. hodiny, o nedělích jezdí jen odpoledne. Vypravování této linky zajišťují vozovny Hloubětín, Kobylisy, Motol a Žižkov. Od 30. června 2007 je zkrácena do trasy Vypich – Palmovka (objezd ulicemi Zenklova – Sokolovská – U Balabenky – Na Žertvách). V souvislosti se stavebními pracemi na Letné (stavba tunelu Blanka) je linka 15 od 13. května 2008 zrušena. Vrací se od 1. července 2009. Tentokrát je vedena v trase Vysočanská – Palmovka (do oblasti Vysočan jezdila v letech 1932 – 1985) – Libeňský most – Nádraží Holešovice – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar. Sólo vozy T3 jsou na tuto linku vypravovány z vozoven Hloubětín a Vokovice. Z důvodu týdenní výluky na Libeňském mostě o prázdninách 2009 je linka 15 mezi Palmovkou a Nádražím Holešovice vedena přes Karlín, Florenc, Těšnov a Vltavskou. Po dobu tohoto opatření byla linka 15 obsazována vlaky 2xT a KT. Od 3. listopadu 2009 je linka 15 prodloužena přes Chotkovy sady, Pražský hrad a Malovanku na Vypich. Ani ne po roce, od 1. července 2010 je opět zkrácena na Špejchar a od 1. září 2010 je prodloužena do Divoké Šárky. Tam však jezdí jen v období ranní přepravní špičky. Od 21. února 2011 je linka opět zkrácena do trasy Vysočanská – Špejchar. V rámci komplexních změn linkového vedení k 1. září 2012 linka 15 opět mizí. Přímé spojení mezi Veletržní a Letnou přebírá přesměrovaná linka 12.

Vůz KT8D5.RN2P #9086 vypravený na linku 15 míří Radlickou ulicí k Ženským domovům. | 15.7.2019
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9433 vypravený na linku 15 odbavuje cestující v zastávce Anděl. | 2.6.2018
Opět, ale ve zcela jiné trase je linka 15 opět zavedena k 27. srpnu 2016. Začíná na Kotlářce (tam jezdila až do roku 1985) a pokračuje přes Anděl, Újezd, Malostranskou, Čechův most, Dlouhou třídu, Masarykovo nádraží (touto zastávkou projížděla mezi roky 1923 až 1985) a pak přes Olšanské náměstí na Floru a do smyčky Olšanské hřbitovy. I zde jde o jakýsi návrat, obracela zde v letech 1985 – 1986. Nasazeny na ní byly sólo vozy T3 a T6A5 a zpočátku byla tato nabízená kapacita postačující. Během krátké doby však začala frekvence cestujících na této lince stoupat. Jako první opatření, které se provedlo, bylo nasazení vlaků 2xT na tuto linku po dobu Adventu. Pravidelně začaly jezdit vlaky 2xT na lince 15 ve všední dny od 27. března 2017. Víkendový provoz byl nadále zajišťován vozy sólo. Od 1. července 2017 jezdí vlaky 2xT na lince 15 celotýdenně.

Text: František Zahnáš a redakce

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024