Rekonstrukce Karmelitské ulice

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rekonstrukce Karmelitské ulice


Známá tramvajová trať vedená malostranskými ulicemi Újezd, Karmelitská, Letenská a přes Malostranské náměstí prošla od 15. srpna do 14. prosince 2001 rozsáhlou rekonstrukcí nejen tramvajové tratě.

Počátek letošní části rekonstrukce, během níž zmizí i panely BKV
I tudy před pár týdny jezdily tramvaje...
První část rozsáhlé rekonstrukce proběhla již v roce 1995, tehdy však došlo pouze k úpravě a změně směrového vedení tratě v úseku Malostranské náměstí - Malostranské v Letenské ulici a na Malostranském náměstí. Další úsek se této očekávané rekonstrukce dočkal až po šesti letech. Nutno podotknout, že ani po letošní rozsáhlé uzavírce nedošlo k žádoucí rekonstrukci celé tramvajové tratě, jejíž některé úseky jsou již za hranicí své životnosti (vždyť část tratě v Karmelitské ulici je dokonce uložena naboso - tedy bez příčných pražců a kolejnice leží pouze na tenké vrstvě podbitého stěrku, pod nímž spočívá léty zdusaná hlína), ale pouze k rekonstrukci mezi křižovatkou Újezd (včetně křižovatky samotné) a zastávkou Hellichova směrem k Malostranskému náměstí. Zbývající část tratě se rekonstrukce dočká až v příštím roce.

Rekonstrukce se dotkne i křižovatky Újezd
Dosavadní technický stav tramvajové tratě a ulice samotné, kde chodníky opisovaly svým tvarem domovní čáru, uprostřed bylo umístěno tramvajové těleso a zbytek zabírala tu širší, tu užší část jízdního pruhu, to vše vedlo k rozhodnutí o komplexní rekonstrukci ulice ode zdi ke zdi, včetně chodníků a inženýrských sítí. Díky rekonstrukci křižovatky Újezd dojde k odstranění zákazů potkávání pro vozy KT8D5, a část ulice Újezd a Karmelitské zcela změní svou podobu. Dojde k rozšíření osové vzdálenosti kolejí, a až k nim budou od domů rozšířeny chodníky. Celé prostředí zkrášlí stromy, které budou na chodnících vysázeny.

Vlastní tramvajová trať bude uložena na příčných pražcích a bude opatřena antivibrační a protihlukovou ochranou v celé délce rekonstruované trati (330 metrů v letošním roce, celkem pak 700 metrů). Rekonstruovány byly pochopitelně i inženýrské sítě, například vodovod, telefonní kabely. V praxi to znamená, že ač výluka tramvajové tratě byla zahájena již 15. srpna, k rekonstrukci tratě samotné došlo od října 2001.

Fotografie: © Pražské tramvaje

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022