Smyčka Březiněveská

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Březiněveská


Soupravy vozů T6A5 na lince 12 - ev.č.8653+8654 a 8677+8678 ve smyčce Březiněveská
Vůz T6A5 ev.č.8609 a T3 ev.č.6725 na lince 14 ve smyčce Březiněveská
Aby se odlehčilo přetíženému prostoru vozovny Kobylisy, kde v té době obracely všechny tramvajové linky v kobyliské oblasti (do zahájení provozu smyčky Vozovna Kobylisy zbývala ještě léta), hledal se prostor pro zřízení tramvajové smyčky. Ideální místo pro blokovou smyčku se našlo na Střelničné a proto byly do ulic Střelničná, Zdibská a Střelničná položeny tramvajové koleje blokové smyčky, která byla uvedena do provozu 1. prosince 1947. Od tohoto data až do 3. ledna 1971, kdy byla uvedena do provozu tramvajová trať do Ďáblic byly vjezdové koleje smyčky jediné, které ležely ve Střelničné ulici, po níž smyčka nesla své jméno - Střelničná. Smyčka svou funkci plní i po zprovoznění dalšího úseku trasy C metra, pouze se v jejím "srdci" místo nevzhledného areálu stavebnin objevila odstavná plocha pro autobusy, které sváží cestující ke stanici metra Kobylisy. Škoda, že se nenašly peníze na projektované tramvajové tratě... V souvislosti se zprovozněním nového úseku metra došlo k přejmenování zastávek Střelničná v Klapkově ulici na Březiněveskou a smyčka po nich získala nové jméno. Deponovací kapacita smyčky (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 10 vozů typu T.

Vůz KT8D5 ev.č.9027 vypravený na línku 17 ve smyčce Březiněveská
Souprava vozů T3R.P ev.č.8356+8357 na lince 24 ve smyčce Březiněveská
Smyčka začíná elektromagnetickou čepovou výhybkou ev.č. 141, která levým obloukem odbočuje z středního zvýšeného pásu Střelničné ulice do Zdibské ulice. Po překonání dvou silničních jízdních pruhů následuje elektromagnetická čepová výhybka ev.č. 134, která vjezdovou kolej větví na vnější a vnitřní kolej smyčky. Koleje zde zabírají celou šířku Zdibské ulice. Levými oblouky pak obě koleje odbočí do Březiněveské ulice, kde se ve sjezdové čepové výhybce sloučí v jednu výjezdovou kolej, která u pravého chodníku míří ke Klapkově ulici. Do ní se dostává prostřednictvím levého oblouku (aby jej bylo možné do tohoto omezeného prostotu položit je výjezdová kolej přimknuta k již zmíněnému pravému chodníku) a ve sjezdové čepové výhybce končí.

Smyčka je zřízená klasickou konstrukcí na pražcích. Vjezdová výhybka ve Střelničné ulici a vjezdový oblouk společně s výjezdovým levým obloukem a sjezdovou výhybkou v Klapkově ulici jsou zadlážděny žulovými kostkami, zbylá část smyčky je kryta asfaltem.

Provozované linky na popisované smyčce:
Smyčka delší dobu patřila lince 25, od změny linkového vedení v roce 1998 byla na vnitřní koleji smyčky ukončena linka 14, další změna v linkovém vedení od 30.8.2003 přinesla smyčce tramvajovou linku o číslici vyšší - 15. V nočním provozu není smyčka využívána.

Plánek popisované smyčky ve formátu .pdf:
smyčka Březiněveská
legenda k plánku

Fotocesta po smyčce Březiněveská
Smyčka Březiněveská Smyčka Březiněveská Smyčka Březiněveská Smyčka Březiněveská
Smyčka Březiněveská Smyčka Březiněveská Smyčka Březiněveská Smyčka Březiněveská
Smyčka Březiněveská Smyčka Březiněveská Smyčka Březiněveská Smyčka Březiněveská
Smyčka Březiněveská Smyčka Březiněveská Smyčka Březiněveská Smyčka Březiněveská


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022