Návěst 49E1 (S49)

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Návěst 49E1 (S49)


Pro zajištění bezpečného provozování kolejových vozidel na tramvajových tratích osazených bezžlábkovými kolejnicemi tvaru S49 došlo ke stanovení podmínek a zároveň k vytvoření jednotného označování tramvajových vozidel způsobilých k pojíždění traťových úseků tvořených kolejnicemi S 49 (nově 49E1).

Traťové úseky s kolejnicemi S49 jsou na troleji před poslední výhybkou na takový traťový úsek opatřeny vyvěšenou návěstí čtvercového tvaru o straně minimálně 500 mm v zelené podkladové barvě s vloženým průřezem tvarem kolejnice v bílé barvě.

Označení traťových úseků s bezžlábkovými kolejnicemi a tramvajových vozů piktogramem způsobilosti pojíždění bezžlábkovými kolejnicemi se liší pouze rozměry
Návěst Konec kolejnice 49E1 označuje konec úseku, ve kterém jsou položeny kolejnice 49E1
Na traťových úsecích s kolejnicemi tvaru S49 mohou být provozována pouze tramvajová vozidla s minimální výškou okolku 16 mm u kol se schváleným křivkovým profilem. Označení způsobilosti tramvajových vozidel k pojíždění na kolejnicích S49 je provedeno piktogramem čtvercového tvaru o straně 90 mm v zelené podkladové barvě s vloženým průřezem tvarem kolejnice v bílé barvě. Označení se umístí ve spodní části pravé strany čelního skla vozu ve směru jízdy.

Nabytí a pozbytí způsobilosti tramvajového vozidla k pojíždění traťových úseků s kolejnicemi S49 se periodicky ověřuje při revizních prohlídkách ve vozovně pomocí měřidla a výsledek se zaznamená do Technického pasportu vozidla. Pokud výše uvedenou způsobilost vozidlo opotřebením okolku kola pozbude, označení (piktogram na čelním skle) se neodkladně odstraní. S takovým vozidlem je možné běžně provozně nakládat a vypravovat jej nadále na linky (limitní opotřebení okolku je pro vozy Škoda 14 mm, ostatní až 12 mm), avšak nevedené po úsecích s kolejnicemi S49.

Řidič je povinen před výjezdem a po střídání zkontrolovat označení tramvajových vozidel piktogramem způsobilosti k pojíždění na kolejnicích S49, v případě, že vozidlo není piktogramem opatřeno, nesmí do úseků s kolejnicemi S49 vjet.

Seznam traťových úseků s kolejnicemi 49E1:
 • Starý Hloubětín - Lehovec
 • Kotlářka - Sídliště Řepy (mimo vjezd a výjezd do areálu vozovny Motol, odbočení do Makovského ulice,
                                                    úseky Skuteckého ulice - Bazovského ulice a Galandova ulice - obratiště Sídliště Řepy)

 • www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024