Návěsti upravující rychlost tramvaje

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Návěsti upravující rychlost tramvaje


Návěst Rychlostník. Návěst Rychlostník označuje začátek traťového úseku, ve kterém je dovolena rychlost vyšší, než stanovuje příslušné ustanovení provozního předpisu D 1/2. Nejvyšší možná dovolená rychlost je na návěstidle uvedena bílým číslem.
Návěst Konec rychlostníku. Návěst Konec rychlostníku označuje konec traťového úseku, ve kterém je dovolena rychlost vyšší, než stanovuje příslušné ustanovení provozního předpisu D 1/2.
Návěst Předvěstní štít bez čísla. Návěst Předvěstní štít bez čísla se umisťuje na zábrzdnou vzdálenost před návěsti Pomalu nebo Místo s omezenou rychlostí pokud bude nejvyšší dovolená rychlost snižována o 30 km/h a více. Návěst Předvěstní štít bez čísla se umisťuje na zábrzdnou vzdálenost před návěstí Pomalu nebo Místo s omezenou rychlostí pokud bude nejvyšší dovolená rychlost snižována o 30 km/h a více. Návěst bez čísla znamená, že rychlost na následující návěsti bude do 10 km/h. | 10.6.2016
Návěst Omezení rychlosti bez čísla. Návěst Omezení rychlosti bez čísla značí Návěst Pomalu”, t.j. rychlost do 10 km/h. Touto návěstí se označují úseky, kde je nutné, aby jimi řidič projížděl se zvýšenou opatrností a pozorností. Rychlost vlaku nesmí přesáhnout předepsanou hodnotu nejpozději v okamžiku, kdy čelo vlaku míjí návěst. Návěst Pomalu znamená, že vlak může pokračovat za touto návěstí nejvýše rychlostí do 10 km/h se zvýšenou opatrností. V případě umístění nad kolejovým rozvětvením může být doplněna směrovou šipkou, aby bylo jasné, pro který směr platí. | 24.7.2006
Návěst Předvěstní štít s číslem. Návěst Předvěstní štít s číslem se umisťuje na zábrzdnou vzdálenost před návěsti Omezení rychlosti nebo Místo s omezenou rychlostí pokud bude nejvyšší dovolená rychlost snižována o 30 km/h a více. Černé číslo na návěstidle označuje v desítkách km/h hodnotu omezené rychlosti, která bude na návěsti Omezení rychlosti. Např. 3 pro 30 km/h. Návěst Předvěstní štít s číslem se umisťuje na zábrzdnou vzdálenost před návěstí Omezení rychlosti nebo Místo s omezenou rychlostí pokud bude nejvyšší dovolená rychlost snižována o 30 km/h a více. Černé číslo na návěstidle označuje 
v desítkách km/h hodnotu omezené rychlosti, která bude na následující návěsti. Např. 2 pro 20 km/h. | 31.7.2016
Návěst Omezení rychlosti s číslem. Návěst Omezení rychlosti s číslem znamená, že vlak může pokračovat za touto návěstí nejvýše rychlostí uvedenou černým číslem na návěstidle. Rychlost vlaku nesmí přesáhnout předepsanou hodnotu nejpozději v okamžiku, kdy čelo vlaku míjí návěst. Návěst Omezení rychlosti s číslem znamená, že vlak může pokračovat za touto návěstí nejvýše rychlostí uvedenou černým číslem na návěstidle. V případě umístění nad kolejovým rozvětvením může být doplněna směrovou šipkou, aby bylo jasné, pro který směr platí. | 3.8.2006
Návěst Omezení rychlosti s číslem. Návěst Ukončení omezené rychlosti označuje konec úseku s omezenou rychlostí. Řidič smí zvyšovat rychlost vlaku teprve tehdy, až celý vlak mine návěst. Návěst Ukončení omezené rychlosti. | 2.9.2016
Návěst Místo s omezenou rychlostí. Návěst Místo s omezenou rychlostí označuje místo, přes které musí čelo vlaku projet nejvýše rychlostí uvedenou černým číslem na návěstidle. Řidič smí zvyšovat rychlost vlaku teprve tehdy, až čelem vlaku mine tuto návěst. Návěst Místo s omezenou rychlostí do 30 km/h označuje místo, přes které musí čelo vlaku projet nejvýše rychlostí uvedenou černým číslem na návěstidle. | 2.9.2016
Návěst Rychlost přes výhybku. Návěst Rychlost přes výhybku označuje výhybku umístěnou mimo areály vozoven a dílen, kde rychlost jízdy proti hrotu výhybky do odbočné kolejové větve nesmí být vyšší než 10 km/h. Návěst Rychlost přes výhybku označuje výhybku umístěnou mimo areály vozoven a dílen, kde rychlost jízdy proti hrotu výhybky do odbočné kolejové větve nesmí být vyšší než 10 km/h. |
Návěst Maximální rychlost přes výhybku do přímého směru. Návěst Maximální rychlost přes výhybku doplňující plný směrový symbol světelného výhybkového návěstidla rychlostní výhybky určuje, že ve směru postavené vlakové cesty lze přes výhybku pokračovat rychlostí až do výše hodnoty zobrazeného čísla (tedy až do 50 km/h).
Pokud není zobrazeno žádné číslo, je další jízda možná maximální rychlostí jako přes běžnou výhybku (tedy do 15 km/h v přímém směru a do 10 km/h v odbočném směru).
Vyšší rychlostí oproti standardním výhybkám, se rychlostní výhybkou smí projet pouze při splnění třech podmínek:
 • Návěst postavení vlakové cesty signalizuje plným směrovým symbolem uzamčení jazyků výhybky
 • Návěst bliká a signalizuje zablokování výhybky proti nežádoucímu přestavení
 • Návěstidlo zobrazuje číslice s vyšší povolenou rychlostí
 • Návěst Maximální rychlost přes výhybku při variantě jízdy přímo. | 18.7.2016
  Návěst Maximální rychlost přes výhybku do odbočky. Návěst Maximální rychlost přes výhybku při variantě jízdy do odbočky. | 18.7.2016
  Návěst Oblouk o malém poloměru. Návěst Oblouk o malém poloměru informuje řidiče, že vjíždí do traťového oblouku o poloměru menším než 25 metrů, kde rychlost jízdy nesmí překročit 15 km/h. Šipka připojená k návěsti ukazuje před křižovatkou, kde se trať větví do dvou oblouků, na platnost pro příslušný oblouk. Touto značkou se neoznačují oblouky, kde omezení rychlosti jízdy nařizují již jiná ustanovení předpisu D 1/2 (výhybky, křížení, obratiště apod.). Návěst Oblouk o malém poloměru na křižovatce Moráň informuje řidiče, že vjíždí do traťového oblouku o poloměru menším než 25 metrů, kde rychlost jízdy nesmí překročit 15 km/h. | 10.1.2004
  Umístění:
 • Vnitřní oblouk křižovatky VINOHRADSKÁ x ŠKRÉTOVA
 • Vnitřní oblouk NA MORÁNI (od Karlova náměstí)
 • Vnitřní oblouk křižovatky SVOBODOVA x NA SLUPI (od Výtoně k Ostrčilovu náměstí)
 • Vnitřní oblouk křižovatky NA SLUPI x SVOBODOVA (od Botanické zahrady k Výtoni)
 • Vnitřní a vnější oblouk křižovatky ORTENOVO NÁMĚSTÍ x KOMUNARDŮ
 • Vnitřní a vnější oblouk křižovatky ulic NÁRODNÍ - SPÁLENÁ
 • Vnitřní oblouk MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ (u Besedy)
 • Vnitřní oblouk MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ (od Karmelitské ulice u ulice Mostecké)
 • Vnitřní a vnější oblouk LETENSKÁ - KOLEJOVÁ SPLÍTKA (vjezd a výjezd Klárov)
 • Vnitřní a vnější oblouk ulice CHOTKOVA (u Jeleního příkopu)
 • Vnitřní a vnější oblouk křižovatky 17. LISTOPADU x PAŘÍŽSKÁ
 • Vnitřní oblouk ulice HAVLÍČKOVA (před Hybernskou ulicí)
 • Vnitřní oblouk křižovatky NA VESELÍ x SOUDNÍ
 • Vnitřní a vnější oblouk křižovatky NA PANKRÁCI x NA VESELÍ
 • Vnitřní a vnější oblouk ulice MYSLÍKOVA (u Mánesa)
 • Vnitřní a vnější oblouk křižovatky BLANICKÁ - KORUNNÍ
 • Vnitřní oblouk NÁMĚSTÍ MÍRU (pod zastávkou Náměstí Míru d. c.)
 • Vnitřní oblouk křižovatky NÁM. MÍRU x JUGOSLÁVSKÁ (u OÚ Praha 2)
 • Vnitřní a vnější oblouk ulice RADLICKÁ (u ulice Křížová)
 • Vnitřní oblouk křižovatky NA ŽERTVÁCH x U BALABENKY
 • Vnitřní a vnější oblouk ulice ČERNOKOSTELECKÁ (před mostem k ÚDDP)
 • Vnitřní a vnější oblouk za nástupními zastávkami smyčky KOTLÁŘKA
 • Návěst Zóna s omezením rychlosti do 40 km/h. Návěst Zóna s omezením rychlosti znamená, že vlak může pokračovat za touto návěstí nejvýše rychlostí uvedenou černým číslem na žlutém podkladě v dolní části návěstidla. V horní části návěstidla je uvedeno časové období, ve kterém zónové omezení rychlosti jízdy platí. Číselný údaj vždy znamená určenou hodinu s nulovou minutovou hodnotou, např. 22 znamená 22:00 hodin). V zóně s omezenou rychlostí platí ostatní ustanovení předpisu D 1/2, kterými jsou stanoveny nižší omezené rychlosti (např. při jízdě přes výhybky, křížení a v úsecích s nižší povolenou rychlostí). Černé číslo na žlutém podkladu v dolní části určuje výši omezení rychlosti. Návěst Zóna s omezením rychlosti omezuje rychlost tramvaje v nočních hodinách z důvodu snížení hlukové zátěže. | 2.9.2016
  Návěst Zóna s omezením rychlosti omezuje rychlost tramvaje v nočních hodinách z důvodu snížení hlukové zátěže. | 3.8.2006
  Umístění ZÓNA 30:
 • Poliklinika Barrandov, za zastávkou ZC

 • Umístění ZÓNA 40:
 • 17. listopadu, před křižovatkou s ulicí Pařížskou DC
 • 17. listopadu, před křižovatkou s ulicí Široká ZC
 • Antonínská ulice, za křižovatkou s ulicí Farského (od Vltavské)
 • Bělehradská ulice, před křižovatkou s ulicí Jugoslávskou od Bruselské
 • Bělehradská ulice, před křižovatkou Otakarova od Nuselských schodů
 • Bělohorská ulice, za křižovatkou s ulicí Myslbekovou
 • Bělohorská ulice, před křižovatkou s ulicí Pod Královkou
 • Bělohorská ulice, za zastávkou TRAM Malý Břevnov ZC
 • Dukelských hrdinů, před křižovatkou Strossmayerovo náměstí
 • Francouzská ulice, před křižovatkou s ulicí Blanickou DC
 • Jana Želivského, na výjezdu ze samostatného tělesa od Krejcárku
 • Jana Želivského, před zastávkou TRAM Nákladové nádraží Žižkov ZC
 • Jičínská ulice, před křiž. s ulicí Vinohradskou od Olšanského náměstí
 • Karmelitská ulice, před křižovatkou s ulicí Mostecká DC
 • Keplerova ulice, před křižovatkou s ulicí Hládkov ZC
 • Klapkova ulice, před křižovatkou s ulicí Veltěžskou DC
 • Klapkova ulice, za křižovatkou s ulicí Ke Stírce
 • Kolbenova ulice, před vjezdem do obratiště TRAM Vysočanská DC
 • Komunardů, za křižovatkou s ulicí Dělnická DC
 • Komunardů, za křižovatkou s ulicí Jateční ZC
 • Lazarská ulice, za křižovatkou s ulicí Spálenou směr Václavské náměstí
 • Libeňský most, před křižovatkou s ulicí Zenklovou ZC
 • Masarykovo nábřeží, před křižovatkou s ulicí Myslíkova DC
 • Milady Horákové, před zastávkou TRAM Sparta DC
 • Myslíkova ulice, před křižovatkou s ulicí Spálená DC
 • Nábřeží E. Beneše, před křižovatkou s ulicí Klárov DC
 • Nádražní ulice, na úrovni konce obratiště BUS Smíchovské nádraží DC
 • Národní ulice, za křižovatkou s Masarykovým nábřežím DC
 • Olšanská ulice, před s křižovatkou s ulicí Jičínskou
 • Otakarova ulice, před křižovatkou s ulicí Na Zámecké DC
 • Partyzánská ulice, za křižovatkou s ulicí Na Zátorách DC
 • Plzeňská ulice, za křižovatkou s ulicí U Trojice DC
 • Radlická ulice, před křižovatkou s ulicí Bieblova DC
 • Rašínovo nábřeží, před křižovatkou s ulicí Vnislavovou DC
 • Senovážné náměstí, před křižovatkou od Václavského náměstí
 • Sokolovská ulice, před křižovatkou s ulicí Na Břehu ZC
 • Sokolovská ulice, za zastávkou TRAM Florenc DC
 • Starostrašnická ulice, před křižovatkou s ulicí Krátkou DC
 • Střelničná ulice, v zastávce Střelničná DC
 • Štefánikova ulice, před křižovatkou Anděl od Újezda
 • Štefánikova ulice, za křižovatkou s ulicí Holečkova DC
 • Štefánikův most, před křižovatkou s ulicí Řásnovka DC
 • Táborská ulice, za křižovatkou s náměstím Generála Kutlvašra ZC
 • Těšnov, za zastávkou TRAM Těšnov DC
 • U Plynárny, za křižovatkou s ulicí U Botiče DC
 • V Olšinách, před křižovatkou s ulicí Průběžná od Starostrašnické
 • Vinohradská ulice, za zastávkou TRAM Želivského u Strojimportu DC
 • Vítězná ulice, za mostem Legií ZC
 • Vozovna Pankrác, výjezd
 • Vozovna Žižkov, výjezd
 • Zenklova ulice, u zastávky Bulovka DC
 • Zenklova ulice, před křižovatkou s ulicí Na Žertvách DC
 • Návěst Konec zóny s omezením rychlosti. Návěst Konec zóny s omezením rychlosti označuje konec zóny s omezením rychlosti. Návěst má shodné provedení jako návěst Zóna s omezením rychlosti s tím rozdílem, že číslo v dolní části návěsti není na žlutém podkladu a návěst je navíc doplněna příčným pruhem černé barvy vedeným z levého spodního rohu do pravého horního rohu. Řidič smí zvyšovat rychlost vlaku teprve tehdy, až čelem vlaku mine tuto návěst. Návěst Konec zóny s omezením rychlosti ukončuje omezení rychlost tramvaje v nočních hodinách z důvodu snížení hlukové zátěže. | 2.9.2016
  Návěst Konec zóny s omezením rychlosti ukončuje omezení rychlost tramvaje v nočních hodinách z důvodu snížení hlukové zátěže. | 3.8.2006
  Umístění ZÓNA 30:
 • Poliklinika Barrandov, před zastávkou DC

 • Umístění ZÓNA 40:
 • 17. listopadu, za křižovatkou s ulicí Pařížskou ZC
 • 17. listopadu, za křižovatkou s ulicí Široká DC
 • Antonínská ulice, před křižovatkou s ulicí Farského (směr Vltavská)
 • Bělehradská ulice, za křižovatkou s ulicí Jugoslávskou od Bruselské
 • Bělehradská ulice, za křižovatkou Otakarova k Nuselským schodům
 • Bělohorská ulice, před křižovatkou s ulicí Myslbekovou
 • Bělohorská ulice, za křižovatkou s ulicí Pod Královkou
 • Bělohorská ulice, před zastávkou TRAM Malý Břevnov DC
 • Dělnická ulice, za křižovatkou s ulicí Komunardů ZC
 • Dukelských hrdinů, za křižovatkou Strossmayerovo náměstí
 • Francouzská ulice, za křižovatkou s ulicí Blanická ZC
 • Jana Želivského, na vjezdu na samostatné těleso směr Krejcárek
 • Jana Želivského, za zastávkou TRAM Nákladové nádraží Žižkov DC
 • Jičínská ulice, za křižovatkou s ulicí Olšanskou ZC
 • Karmelitská ulice, před křižovatkou s ulicí Mostecká ZC
 • Klapkova ulice, před křižovatkou s ulicí Ke Stírce
 • Klapkova ulice, v křižovatce s ulicí Veltěžskou ZC
 • Kolbenova ulice, za vjezdem do obratiště TRAM Vysočanská ZC
 • Komunardů, za křižovatkou s ulicí Jateční DC
 • Lazarská ulice, před křižovatkou s ulicí Spálenou od Václavského náměstí
 • Libeňský most, za křižovatkou s ulicí Zenklovou DC
 • Masarykovo nábřeží, za křižovatkou s ulicí Myslíkova ZC
 • Milady Horákové, za zastávkou TRAM Sparta ZC
 • Myslíkova ulice, za křižovatkou s ulicí Spálená ZC
 • Nábřeží E. Beneše, za křižovatkou s ulicí Klárov ZC
 • Nádražní ulice, na úrovni konce obratiště BUS Smíchovské nádraží ZC
 • Národní ulice, před křižovatkou se Smetanovým nábřežím ZC
 • Olšanská ulice, za křižovatkou s ulicí Jičínskou ZC
 • Otakarova ulice, za křižovatkou s ulicí Na Zámecké ZC
 • Partyzánská ulice, před křižovatkou s ulicí Na Zátorách ZC
 • Plzeňská ulice, před křižovatkou s ulicí U Trojice ZC
 • Radlická ulice, za křižovatkou s ulicí Bieblova ZC
 • Rašínovo nábřeží, za křižovatkou s ulicí Vnislavovou ZC
 • Senovážné náměstí, za křižovatkou směr Václavské náměstí
 • Sokolovská ulice, před křižovatkou s ulicí Na Břehu ZC
 • Sokolovská ulice, před zastávkou TRAM Florenc ZC
 • Starostrašnická ulice, za křižovatkou s ulicí Krátkou ZC
 • Střelničná ulice, v zastávce TRAM Střelničná ZC
 • Štefánikova ulice, za křižovatkou Anděl k Újezdu
 • Štefánikova ulice, před křižovatkou s ulicí Holečkova ZC
 • Štefánikův most, za křižovatkou s ulicí Řásnovka ZC
 • Táborská ulice, před křižovatkou s ulicí Sezimovou DC
 • Těšnov, před zastávkou TRAM Těšnov ZC
 • U Plynárny, před křižovatkou s ulicí U Botiče ZC
 • V Olšinách, za křižovatkou s ulicí Průběžná ke Starostrašnické
 • Vinohradská ulice, před zastávkou TRAM Želivského u Strojimportu ZC
 • Vítězná ulice, před mostem Legií DC
 • Vozovna Pankrác, vjezd
 • Vozovna Žižkov, vjezd
 • Zenklova ulice, u zastávky Bulovka ZC
 • Zenklova ulice, za křižovatkou s ulicí Na Žertvách ZC

 • www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024