Výstavba tratě Hlubočepy - Sídliště Barrandov červen-červenec 2003

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Výstavba tratě Hlubočepy - Sídliště Barrandov
červen-červenec 2003


Od poslední zveřejněné návštěvy serveru Pražské tramvaje na stavbě tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov uplynula opět nějaká ta doba a protože se na této ostře sledované dopravní stavbě mění situace každým dnem, není od věci znovu se na trať podívat.

Takřka dokončená je smyčka Sídliště Barrandov, zřízená v podobě jednokolejné smyčky se dvěma předjízdnými kolejemi. Kolejový svršek je položen v úsecích Sídliště Barrandov - Poliklinika Barrandov, K Barrandovu - Geologická, probíhá pokládka kolejí na mostních estakádách. Pokládka kolejového svršku na dalších úsecích (v podjezdech a v prostoru opěrných zdí) se váže na pokládku kabelů. V takřka celém úseku budoucí tramvajové tratě jsou osazené trolejové brány.

Všechny zastávky nové tramvajové tratě jsou po hrubé stavební stránce takřka dokončené. Ve všech začala pokládka zhutněné podkladní vrstvy, do níž jsou ukládány chráničky pro elektrické kabely rozvádějících proud k reklamním tabulím, skříním informačního systému atd. Práce probíhají také na zřizování základových patek pro instalaci označníků zastávek a dalších zařízení, které se budou v prostoru budoucích zastávek nacházet. Na opěrných zdech a portálech tramvajových podjezdů, se chystá pokládka finálního oplechování.

Na mostních estakádách byla dokončena izolace mostovky a instalace betonových prefabrikátů zabraňujících zřícení tramvajové soupravy při případném vykolejení. Došlo k instalaci elegantního červeného zábradlí v prostoru pochozí lávky, na obě estakády byl navezen štěrk. V úterý 15. července 2003 po 20:00 hodině začaly na tramvajový most přes Prokopské údolí začaly najíždět plně naložené nákladní automobily Tatra, aby provedly zátěžové zkoušky mostu. Zatížení mostu bylo při zkouškách zhruba 400 tun a most zkoušky přestál se ctí. Nic tak již nebránilo tomu, aby došlo k pokládání kolejí i na samotný most aby mohlo dojít k napojení nové tratě se stávající kolejovou sítí pražských tramvají. I na estakádě jsou instalovány trolejové brány. Celá estakáda se dočkala elegantního nátěru, pilíře byly navíc opatřeny červeným pruhem, zvýrazňujícím jejich ladný tvar, zapadající do okolní krajiny.

Smyčka Sídliště Barrandov Pravý oblouk z výstupní zastávky do prostoru smyčky Sídliště Barrandov. | 14.6.2003 Rozjezdové výhybky na vnitřní a střední kolej smyčky Sídliště Barrandov. | 14.6.2003 Levý oblouk vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Barrandov. | 14.6.2003 Pohled zpět k prostoru výstupní zastávky Sídliště Barrandov. | 14.6.2003
Levé oblouky tří kolejí smyčky Sídliště Barrandov přechází do přímého úseku. | 14.6.2003 Přímé odstavné koleje smyčky Sídliště Barrandov. | 14.6.2003 Instalace sjezdové výhybky střední a vnější koleje smyčky Sídliště Barrandov. | 14.6.2003 Úsek Sídliště Barrandov-Poliklinika Barrandov V červnu 2003 jsou nad kolejemi v úseku Sídliště Barrandov - Poliklinika Barrandov umístěné i trolejové brány. | 14.6.2003
Zastávka Poliklinika Barrandov Zastávka Poliklinika Barrandov. | 14.6.2003 Zastávka Poliklinika Barrandov. | 14.6.2003 Úsek Poliklinika Barrandov-Chaplinovo náměstí Pohled do podjezdu mezi zastávkami Chaplinovo náměstí - Poliklinika Barrandov. | 14.6.2003
Pohled z podjezdu mezi zastávkami Poliklinika Barrandov - Chaplinovo náměstí k zastávce Chaplinovo náměstí. | 14.6.2003 Zastávka Chaplinovo náměstí Zastávka Chaplinovo náměstí. | 14.6.2003 Úsek Chaplinovo náměstí-K Barrandovu Pohled na portál podjezdu mezi zastávkami Chaplinovo náměstí -  K Barrandovu od zastávky Chaplinovo náměstí. | 14.6.2003
Pohled z podjezdu mezi zastávkami Chaplinovo náměstí - K Barrandovu do prostoru zastávky K Barrandovu. | 14.6.2003 Pohled na portál podjezdu mezi zastávkami K Barrandovu - Chaplinovo náměstí od zastávky K Barrandovu. | 14.6.2003 Zastávka K Barrandovu Zastávka K Barrandovu se svou dominantou, přechodou lávkou. | 14.6.2003 Zastávka K Barrandovu se svou dominantou, přechodou lávkou. | 14.6.2003
Úsek K Barrandovu - Geologická Mezi vznikajícími zastávkami K Barrandovu a Geologická jsou již instalovány trolejové brány. | 14.6.2003 Mezi vznikajícími zastávkami K Barrandovu a Geologická jsou již instalovány trolejové brány. | 14.6.2003 Mezi vznikajícími zastávkami K Barrandovu a Geologická jsou již instalovány trolejové brány. | 14.6.2003 Mezi vznikajícími zastávkami K Barrandovu a Geologická jsou již instalovány trolejové brány. | 14.6.2003
Zastávka Geologická Zastávka Geologická. | 14.6.2003 Zastávka Geologická. | 14.6.2003 Úsek Geologická - Hlubočepy Část úseku mezi mostní estakádou a zastávkou Geologická byla ze všech nejméně stavebně dokončená. | 14.6.2003
Část úseku mezi mostní estakádou a zastávkou Geologická byla ze všech nejméně stavebně dokončená. | 14.6.2003 Počátek mostní estakády přes Růžičkovu rokli na barrandovské straně. | 14.6.2003 Kolejiště na mostní estakádě přes Růžičkovu rokli odděluje od pochozích lávek mohutný betonový obrubník. | 14.6.2003 Kolejiště na mostní estakádě přes Růžičkovu rokli odděluje od pochozích lávek mohutný betonový obrubník. | 14.6.2003 Kolejiště na mostní estakádě přes Růžičkovu rokli odděluje od pochozích lávek mohutný betonový obrubník. | 14.6.2003
Kolejiště na mostní estakádě přes Růžičkovu rokli odděluje od pochozích lávek mohutný betonový obrubník. | 14.6.2003 Kolejiště na mostní estakádě přes Růžičkovu rokli odděluje od pochozích lávek mohutný betonový obrubník. | 14.6.2003 Počátek mostní estakády přes Růžičkovu rokli na hlubočepské straně. | 14.6.2003 Estakády přes Růžičkovu rokli a Prokopské údolí jsou v prostoru u Barrandovské výstupní komunikace přerušeny prostorem pro nakolejování vozidel údržby. | 14.6.2003 Počátek mostní estakády přes Růžičkovu rokli na hlubočepské straně. | 14.6.2003
Celkový pohled na mostní estakádu přes Růžickovu rokli. | 14.6.2003 Počátek mostní estakády přes Prokopské údolí na barrandovské straně. | 14.6.2003 Mostní estakáda přes Prokopské údolí v úseku Geologická - Hlubočepy skvěle zapadá do okolní krajiny. | 14.6.2003 Mostní estakáda přes Prokopské údolí ještě bez štěrku pro pokládání kolejí. | 14.6.2003 Na části mostní estakády přes Prokopské údolí probíhalo přibetonovávání betonových prefabrikátů zabraňujících zřícení tramvaje z mostu při případném vykolejení. | 14.6.2003
Mostní estakáda přes Prokopské údolí v úseku Geologická - Hlubočepy skvěle zapadá do okolní krajiny. | 14.6.2003 I pilíře mostní estakády jsou opatřeny elegatním červeným pruhem. | 14.6.2003 Na části mostní estakády přes Prokopské údolí probíhalo přibetonovávání betonových prefabrikátů zabraňujících zřícení tramvaje z mostu při případném vykolejení. | 14.6.2003 Mostní estakáda přes Prokopské údolí ještě bez štěrku pro pokládání kolejí. | 14.6.2003 Pohled na mostní estakádu přes Prokopské údolí v úseku Hlubočepy - Geologická z Hlubočepské ulice. | 14.6.2003
Pohled na mostní estakádu přes Prokopské údolí v úseku Hlubočepy - Geologická z Hlubočepské ulice. | 14.6.2003 Pochozí lávky mostních estakád odděluje od kolejiště mohutný betonový prefabrikát, zabraňující zřícení tramvaje z mostu při případném vykolejení. | 14.6.2003 Pochozí lávky mostních estakád odděluje od kolejiště mohutný betonový prefabrikát, zabraňující zřícení tramvaje z mostu při případném vykolejení. | 14.6.2003 Mostní estakáda přes Prokopské údolí ještě bez štěrku pro pokládání kolejí. | 14.6.2003 Na hlubočepském předmostí estakády přes Růžičkovu rokli bude umístěna zastávka Hlubočepy. | 14.6.2003
Na náspu před estakádou přes Prokopské údolí bude umístěna zsatávky Hlubočepy, jejíž přístupové trasy jsou na fotografii z Hlubočepské ulice patrné. | 14.6.2003 Počátek mostní estakády přes Prokopské údolí na hlubočepské straně. | 14.6.2003 Úsek smyčka Hlubočepy - Hlubočepy V prostoru mezi smyčkou Hlubočepy a mostní estakádou přes Prokopské údolí bude zřízena zastávka Hlubočepy. | 14.6.2003 Sjezdová výhybka ze smyčky Hlubočepy do prostoru budoucí zastávky Hlubočepy. | 14.6.2003
Zátěžové zkoušky mostní estakády Na mostní estakádu přes Prokopské údolí najíždí 15. července 2003 po 20:00 hodině první automobily naplněné štěrkem pro vykonání zátěžové zkoušky. | 15.7.2003 Jedna z Tatrovek při zátěžových zkouškách na chvíli uvízla v již navezeném štěrkovém loži. | 15.7.2003 Desítka štěrkem plně naložených automobilů při zátěžové zkoušce mostu přes Prokopské údolí. | 15.7.2003 Desítka štěrkem plně naložených automobilů při zátěžové zkoušce mostu přes Prokopské údolí. | 15.7.2003
Interiér měnírny Hlubočepy Interiér měnírny Hlubočepy na barrandovském konci estakády přes Růžičkovu rokli. | 14.6.2003 ...pokračování příště...www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022