Slavnostní zahájení provozu tratě Laurová - Radlická 3. října 2008

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Slavnostní zahájení provozu tratě
Laurová - Radlická 3. října 2008


Detail nápisu na pásce určené k rozstříhání u příležitosti zahájení provozu. | 3.10.2008
Sličné hostesky držely napnutou pásku určenou k přestřižení oficiálními hosty slavnostního zahájení. | 3.10.2008 Sličné hostesky držely napnutou pásku určenou k přestřižení oficiálními hosty slavnostního zahájení. | 3.10.2008 Sličné hostesky držely napnutou pásku určenou k přestřižení oficiálními hosty slavnostního zahájení. | 3.10.2008 Sličné hostesky držely napnutou pásku určenou k přestřižení oficiálními hosty slavnostního zahájení. | 3.10.2008 Sličné hostesky držely napnutou pásku určenou k přestřižení oficiálními hosty slavnostního zahájení. | 3.10.2008
Tiskový mluvčí Dopravního podniku Praha spolu s generálním ředitelem Martinem Dvořákem. | 3.10.2008 Generální ředitel Dopravního podniku hl.m.Prahy Martin Dvořák poskytuje rozhovor České televizi. | 3.10.2008 Zástupce jednotky Dopravní cesta Tramvaje ing.Penc kontroluje kvalitu zádlažby kolejiště ve smyčce Radlická. | 3.10.2008 Slavnostní zahájení provozu nové tramvajové tratě. | 3.10.2008 Generální ředitel Dopravního podniku Praha Martin Dvořák, dlouholetý šéfredaktor podnikového periodika DP-Kontakt Petr Malík, tiskový mluvčí Ondřej Pečený a pražský primátor Pavel Bém. | 3.10.2008
Sličné hostesky držely napnutou pásku určenou k přestřižení oficiálními hosty slavnostního zahájení. | 3.10.2008
V pátek 3. října 2008 došlo ke slavnostnímu otevření prodloužení tramvajové trati vedoucí z místa bývalého obratiště Laurová ke stanici metra Radlická.

Pozvané hosty a novináře přivítalo po výstupu z vestibulu metra příjemné překvapení. Nečekaně se změnilo aranžmá a místo nejmodernějšího vozu Škoda 14T, uvítalo nové obratiště své hosty v nostalgickém hávu - na vnější koleji smyčky totiž stály dvě historické soupravy oddělující prostor obratiště od okolních ploch. Přesně se jednalo o soupravy složené vždy z motorového a vlečného vozu ev.č.240 + 628 tzv. malý vamberák a 351 + 855 tzv. plecháč.

Druhá zmíněná souprava byla označena orientací linky 7 s konečnou zastávkou Radlice, kterou využívaly dvounápravové vozy vypravované do Radlic počínaje 7. listopadem 1967. Linka 7, jezdící tehdy z Vápenky přes dnešní Seifertovu ulici, Hlavní nádraží, Muzeum, Můstek, Národní divadlo a Újezd využívala jednokolejnou trať v Radlické ulici až k parčíku mezi ulicemi Radlická a Pechlátova, nacházejícího se u dnešní zastávky Škola Radlice, kde byla na původní trati ukončena smyčkou. K 5. červenci 1971 začala jedna z mnoha výluk této trošku donedávna nechtěné tratě a při této příležitosti byla sedmička odkloněna ke Smíchovskému nádraží. Po Řepské anabázi se do Radlic vrací až s obnovením a prodloužením tramvajové tratě počínaje sobotou 4. října 2008.

Nesmíme opomenout sličné hostesky, které u vstupu kontrolovaly příchozím pozvánky a dvě hostesky stojící za výstupní zastávkou, které v mírně nepříznivém podzimním počasí nehnutě držely cca hodinu slavnostní pásku určenou k symbolickému předání nové trati do užívání.

Po krátkém uvítání všech přítomných moderátorka akce Yveta Blanarovičová seznámila zúčastněné novináře s několika základními údaji o nové trati a pozvala na podium postupně primátora hl.m.Prahy Pavla Béma, radního pro oblast dopravy Radovana Šteinera, ředitele dopravního podniku Martina Dvořáka, starostu městské části Praha 5 Petra Jančíka a senátora Miroslava Škalouda, aby mohli přednést své projevy. V nich všichni řečníci chválili přínos nové trati pro dopravní obsluhu území, nejen pro zaměstnance bankovního ústavu, ale hlavně pro občany Prahy 5. Pouze starosta městské části si povzdychl nad liknavostí k výstavbě Radlické radiály, která by odvedla veškerou povrchovou dopravu proudící Radlickou ulicí tunelem k městskému okruhu.

Následně se mohlo přistoupit k slavnostnímu přestřižení pásky. Všech 5 přítomných řečníků svorně v 11:54 přestřihlo pásku a sklenkou šampaňského připilo na novou trať, která tak byla symbolicky předána do provozu. Po rozhovorech pro média a krátkém rautu se všichni přítomní mohli projet po nové trati v historických soupravách. První souprava řízená primátorem se vydala na svou cestu ve 12 hodin a 15 minut, druhá ji v krátkém sledu následovala. Obě vykonaly jízdu k Andělu a zpět.

O tom, jak celý slavnostní ceremoniál probíhal se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích. Popřejme společně nové trati dlouhověkost, nějaké to prodloužení, málo nehod, stálé linkové vedení a hlavně spokojené cestující!

Sličné hostesky držely napnutou pásku určenou k přestřižení oficiálními hosty slavnostního zahájení. | 3.10.2008
Zástupci jednotek Dopravní cesta Tramvaje a Provoz Tramvaje při zdvořilostním pozdravu s radním pro dopravu Radovanem Šteinerem a primátorem Pavlem Bémem. | 3.10.2008 Pražský primátor Pavel Bém, radní pro dopravu Radovan Šteiner a zástupci jednotky Dopravní cesta Tramvaje. | 3.10.2008
Slavnostním zahájením provázela muzikálová hvězda Yveta Blanarovičová. | 3.10.2008 Slavnostním zahájením provázela muzikálová hvězda Yveta Blanarovičová. | 3.10.2008
Generální ředitel Dopravního podniku Praha Martin Dvořák a zástupci jednotky Dopravní cesta Tramvaje v čele s Janem Šurovským a Miroslavem Pencem. | 3.10.2008 Zástupci jednotek Dopravní cesta Tramvaje a Provoz Tramvaje. | 3.10.2008
Pražský primátor Pavel Bém během projevu ke slavnostnímu zahájení provozu. | 3.10.2008 Já už budu hodný dědečku, vzkázal starosta Prahy 5 primátoru Bémovi po kritice města za liknavost ve výstavbě Radlické radiály, čímž pobavil přítomné novináře. | 3.10.2008
Radní pro dopravu Radovan Šteiner během slavnostního projevu. | 3.10.2008 U vstupu do obratiště sličná hosteska kontrolovala pozvánku, aby se na akci nedostal nikdo nepovolaný. | 3.10.2008
Nůžky určené k přestřižení pásky během slavnostního zahájení provozu. | 3.10.2008 Mirku, myslíš si, že dostaneme také šampaňské? | 3.10.2008
Sličná hosteska, napnutá páska, potisk a dlažba :-). | 3.10.2008 Jen hrstka novinářů naslouchá projevům před slavnostním zahájením provozu, sličné hostesky stále za nepříznivého počasí drží napnutou pásku. | 3.10.2008
Úředníci v sídle ČSOB sledovali celou akci zpoza skleněných oken. | 3.10.2008 Novináři a účastníci slavnostní zahájení provozu vyčkávají na okamžik, kdy bude páska přestřižena. | 3.10.2008
Generální ředitel pražského Dopravního podniku Martin Dvořák, senátor Miroslav Škaloud, pražský primátor Pavel Bém, radní pro dopravu Radovan Šteiner a starosta Prahy 5 Milan Jančík postupně berou do svých rukou nůžky určené k přestřižení pásky zahajující provoz na nové tramvajové trati. | 3.10.2008 Nůžky v rukou Generálního ředitele pražského Dopravního podniku Martina Dvořáka, senátora Miroslava Škalouda, pražského primátora Pavla Bém, radního pro dopravu Radovana Šteinera a starosty Prahy 5 Milana Jančíka se zakusují do pásky zahajující provoz na nové tramvajové trati. | 3.10.2008
Páska se postupně dělí na šest různě dlouhých částí. | 3.10.2008 Přestřiženo, ZAHÁJENO! | 3.10.2008 Čelní městští představitelé pózují novinářům s rozstříhanou páskou zahajující provoz na nové tramvajové trati v rukách. | 3.10.2008 Čelní městští představitelé pózují novinářům s rozstříhanou páskou zahajující provoz na nové tramvajové trati v rukách. | 3.10.2008 Průvodkyně zahájení provozu, Yveta Blanarovičová, zpovídá pražského primátora Pavla Béma. | 3.10.2008
Přípitek po přestřižení pásky. | 3.10.2008 Generální ředitel Dopravního podniku Martin Dvořák zodpovídá zvídavé otázky redaktorce televize Prima, své někdejší podřízené :-). | 3.10.2008 Primátor hlavního města Prahy Pavel Bém v obležení novinářů. | 3.10.2008 Čelní představitelé jednotek Dopravní cesta Tramvaje a Provoz tramvaje v družné debatě. | 3.10.2008 Je libo kus slavnostní pásky do sbírky? | 3.10.2008
Generální ředitel Dopravního podniku Praha v obležení novinářů. | 3.10.2008 Šéfové dvou jednotek - Dopravní cesta Tramvaje Jan Šurovský a Provoz Tramvaje Petr Hloch v družné debatě. | 3.10.2008 Na budově sociálního zařízení obratště Radlické je připevněna tabulka vypovídající o tom, které instituce na stavbu přispěly. | 3.10.2008 Souprava motorového vozu ev.č.240 a vlečného vozu ev.č.628 ve smyčce Radlická. | 3.10.2008 Souprava motorového vozu ev.č.240 a vlečného vozu ev.č.628 manipuluje na vnější koleji smyčky Radlická před soupravou motorového vozu ev.č.351 a vlečného vozu ev.č.855. | 3.10.2008
Souprava motorového vozu ev.č.240 a vlečného vozu ev.č.628 na vnější koleji smyčky Radlická. | 3.10.2008 Souprava motorového vozu ev.č.351 a vlečného vozu ev.č.855 na vnější koleji smyčky Radlická. | 3.10.2008 Souprava motorového vozu ev.č.351 a vlečného vozu ev.č.855 na vnější koleji smyčky Radlická. | 3.10.2008 Vlečný vůz ev.č.855 vedený motorovým vozem ev.č.351 manipuluje na vnější koleji smyčky Radlice. | 3.10.2008 Souprava motorového vozu ev.č.240 a vlečného vozu ev.č.628 stanicuje v zastávce Škola Radlice. | 3.10.2008
Souprava motorového vozu ev.č.240 a vlečného vozu ev.č.628 opustila zastávku Škola Radlice. | 3.10.2008 Vlečný vůz ev.č.628 vedený motorovým vozem ev.č.240 stoupá Radlickou ulicí do smyčky Radlice. | 3.10.2008 Souprava motorového vozu ev.č.240 a vlečného vozu ev.č.628 klesá Radlickou ulicí k zastávce Laurová. | 3.10.2008 Souprava motorového vozu ev.č.351 a vlečného vozu ev.č.855 stoupá Radlickou ulicí k zastávce Laurová odsunuté do nové polohy. | 3.10.2008 Souprava motorového vozu ev.č.351 a vlečného vozu ev.č.855 stanicuje v zastávce Laurová. | 3.10.2008
Souprava motorového vozu ev.č.240 a vlečného vozu ev.č.628 se při klesání Radlickou ulicí k zastávce Laurová míjí s vlečným vozem ev.č.855 vedeným do stoupání motorovým vozem ev.č.351. | 3.10.2008 Souprava motorového vozu ev.č.351 a vlečného vozu ev.č.855 klesá Radlickou ulicí k zastávce Škola Radlice. | 3.10.2008 Vlečný vůz ev.č.628 vedený motorovým vozem ev.č.240 stanicuje v zastávce Škola Radlice. | 3.10.2008 Souprava motorového vozu ev.č.351 a vlečného vozu ev.č.855 klesá Radlickou ulicí k zastávce Laurová odsunuté do nové polohy. | 3.10.2008 Souprava motorového vozu ev.č.351 a vlečného vozu ev.č.855 stanicuje v zastávce Laurová odsunuté do nové polohy. | 3.10.2008
Radlickou ulicí stoupající souprava motorového vozu ev.č.240 a vlečného vozu ev.č.628 by mohla vystihovat upravený reklamní slogan TRAMVAJE JEDOU, AUTOMOBILY STOJÍ! | 3.10.2008


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024