Vozovna Motol vjezd a výjezd

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vozovna Motol
vjezd a výjezd


Původní dvoukolejný trojúhelník na výjezdu z vozovny Motol umožňoval vjezd i výjezd tramvají, snímek pochází z doby, kdy se trojúhelník používal již jen k výjezdu | léto 1987
Vjezdový trojúhelník do vozovny Motol se již léta využívá jen ve směru z centra, na tělese tratě k Motolu je parkoviště... | léto 1987
Rekonstrukce vjezdového trojúhelníku do vozovny Motol v souvislosti se stavbou prodloužení tramvajové tratě do sídliště Řepy | březen 1988
Souprava vozů T6A5 ev.č.8673+8674 vypravená na linku 35 obrací přes vozovnu Motol před dalším kolečkem na konečnou zastávku Sídliště Řepy | 20.7.1996
Novotou vonící vůz T3R.PV ev.č.8154 vyčkává ve výjezdových vratech vozovny Motol před nájezdem na linku 8 | 1.6.2004
Vjezdový trojúhelník do vozovny Motol se již léta využívá jen ve směru z centra, na tělese tratě k Motolu je parkoviště... | léto 1987
Vjezdový trojúhelník do vozovny Motol se již léta využívá jen ve směru z centra, na tělese tratě k Motolu je parkoviště... | léto 1987
Souprava vozů T3 zatahuje z linky 12 do vozovny Motol rozestavěným vjezdovým trojúhelníkem | 15.4.1988
Vůz T6A5 ev.č.8674 vypravený na linku 6 zatahuje do vozovny Motol z centra, tedy od Anděla | 21.7.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9003 vypravený na lince 35 vyjíždí z vozovny Motol na zadní sběrač ve směru jízdy | 23.7.1997
Vlaky do areálu vozovny Motol zatahují z obou traťových směrů západním vjezdem (ve směru z centra vzdálenějším) na objízdnou kolej. Odbočení je možné prostřednictvím radiově ovládaných výhybek s pružnými jazyky od Sídliště Řepy s ev.č.568 a od Anděla s ev.č.569. Pokud svítí na vjezdovém informačním panelu, umístěném vlevo u vjezdu, červený nápis ÚSEK OBSAZEN, je obsazený vjezdový prostor objízdné koleje a proto je zakázáno najíždět s vlakem do vozovny. Vlak musí v tomto případě zůstat stát před rozjezdovou výhybkou na trati, aby byl umožněn jeho případný odklon mimo vozovnu.

Po objízdné koleji řidič dojede před vjezdovou bránu do areálu a rozjezdovou výhybku, větvící jí vlevo do haly denního ošetření a přímo na objízdnou kolej.

Brána se při příjezdu vlaku automaticky otevírá. Směr další jízdy vlaku je určen světelnou signalizací a postavením výhybky, u které je též osazeno návěstidlo elektricky ovládané výhybky. Tato výhybka je dálkově ovládána ze stanoviště denního ošetření a nesmí se ručně přestavovat. Přestavení výhybky je nutné domluvit telefonicky se stanovištěm haly denního ošetření.

Dále řidič pokračuje do haly denního ošetření průjezdem vjezdovými vraty, která se před příjezdem vlaku automaticky otevírají, pokud není prostor haly obsazen jiným vlakem. Po vjezdu do haly zastaví řidič tramvaje u rozjezdové výhybky. Zde pracovníci denního ošetření provedou přejímku vozu, potvrdí vozovou knihu, doplní písek a v případě, že je souprava vlaku určena na mytí, vystřídá řidiče tramvaje pracovník depa. Po průjezdu halou denního ošetření vyčká řidič u výjezdových vrat na jejich automatické otevření a na signál volno na světelné signalizaci, umožňující výjezd do prostoru kolejové harfy.

Pokračuje až na levou kolej před výjezdovou vrátnici tak, aby konec vlaku byl za sjezdovou výhybkou umožňující přejezd vlaku z pravé na levou kolej před vrátnicí. Odtud pokračuje zpětným pohybem po kolejové harfě až do prostoru haly depa.

V případě výjezdu vlaku na trať zjistí řidič ve výpravně čísla vozů, určených na dané pořadí linky, včetně čísla koleje na níž jsou odstaveny.

Vůz Škoda 14T ev.č.9123 opouští vozovnu Motol ve směru na Sídliště Řepy, aby poprvé přepravil cestující na čtrnáctém pořadí linky 9 | 21.11.2007
Pracovní dvounápravový vůz ev.č.4217 opouští vozovnu Motol s vlečným vozem koňky ev.č.90 v závěsu | 27.8.2005
Po standardní kontrole před výjezdem vyjíždí přes kolejovou harfu k výjezdové vrátnici s výjezdovou bránou z areálu a rozjezdovou výhybku, větvící jí vlevo směrem na Sídliště Řepy a vpravo směrem k Andělu. Brána se při příjezdu vlaku automaticky otevírá. Směr další jízdy vlaku musí řidič zvolit ručním přestavením výhybky. Příjezd k výjezdové vrátnici je opět po levé koleji, pouze ve výjimečných případech (např. oprava této části koleje) mohou vlaky z objízdné koleje, haly denního ošetření a kolejí 1-12 vyjíždět po koleji pravé.


Vjezd do vozovny Motol
Odbočení do vozovny Motol v rozjezdové výhybce od Sídliště Řepy Pravý oblouk umožňuje vjezd tramvajím do vozovny Motol od Sídliště Řepy Pravý oblouk umožňuje vjezd tramvajím do vozovny Motol od Sídliště Řepy Pravý oblouk umožňuje vjezd tramvajím do vozovny Motol od Sídliště Řepy Sjezdová výhybka vjezdu do vozovny Motol od Anděla a Sídliště Řepy
Odbočení do vozovny Motol v rozjezdové výhybce od Anděla Levý oblouk umožňuje vjezd tramvajím do vozovny Motol od Anděla Levý oblouk umožňuje vjezd tramvajím do vozovny Motol od Anděla Levý oblouk umožňuje vjezd tramvajím do vozovny Motol od Anděla Sjezdová výhybka vjezdu do vozovny Motol od Anděla a Sídliště Řepy
Výjezd z vozovny Motol
Sjezdová výhybka výjezdového oblouku z vozovny Motol k Andělu Sjezdová výhybka výjezdového oblouku z vozovny Motol k Andělu Neprodyšně uzavřená vrata u výjezdu z vozovny Motol, kolej vlevo umožňuje výjezd z vozovny k Andělu, kolej vpravo pak na Sídliště Řepy Sjezdová výhybka výjezdového oblouku z vozovny Motol k Sídlišti Řepy Sjezdová výhybka výjezdového oblouku z vozovny Motol k Sídlišti Řepy


Související články:
 Vozovna Motol povrchová kolej
 Vozovna Motol

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024