Scanjournal č.034

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Scanjournal č.034

Fotografické okénko do nedávné historie


34. Malý Absolutí šotovýlet 27.10.1997
Ve 34. vydání Scanjournalu si budeme hrát na sousední Fotožurnál. Dne 27. října 1997 jsem se vydal na výlet do Brna a Olomouce. Dopoledne bylo v plánu projet se v Brně poslední místní provozní soupravou tramvají typu T2 ev.č.1470+1462. Odpoledne v Olomouci jsem chtěl navštívit po rekonstrukci křižovatku na Náměstí hrdinů a zachytit v provozu několik posledních tramvají v původním červenokrémovém laku. V obou zmíněných městech se podařilo během dne stanovené cíle splnit a tak se již můžeme vydat na cestu zpátky do října 1997.
Tramvaj typu K2 nás vítá v Brně. Na snímku je vůz ev.č.1072 na lince 6 v zastávce Česká i s koloritem typických cestujících | 27.10.1997 Ještě jedna tramvaj typu K2, tentokrát vůz ev.č.1105 s poměrně hezkým reklamním nátěrem u zastávky Nové sady | 27.10.1997 Cíl výletu právě přijel. Souprava vozů typu T2 ev.č.1470+1462 na lince 13 zastavila v zastávce Česká | 27.10.1997 Pohled zezadu na soupravu T2 ev.č.1462+1470 při odjezdu ze zastávky Česká | 27.10.1997 Souprava vozů T2 ev.č.1470+1462 stanicuje v zastávce Hlavní nádraží, kde již na ni čeká spousta cestujících, kterým je úplně jedno, že nastupují do poslední brněnské tédvojky | 27.10.1997
1072 - 6
27.10.1997
1105 - 12
27.10.1997
1470+1462 - 13
27.10.1997
1462+1470 - 13
27.10.1997
1470+1462 - 13
27.10.1997
Poslední provozní T2 ev.č.1470+1462 v nástupní zastávce smyčky Královo pole, Střelnice. Tramvaj na snímku již v Brně cestující nevozí a ani tato smyčka již neexistuje. Dnes je trať v Králově poli prodloužena do nové smyčky Technologický park a nejblíže k místu pořízení snímku se nachází zastávka Technické muzeum | 27.10.1997 Pokud zrovna nejede auto, dají se v Brně hezky fotit tramvaje v Husově ulici ve směru k zastávce Nové sady. Měl jsem štěstí, fotka soupravy 1470+1462 se podařila | 27.10.1997 O chvilku později to již bylo horší, z jízdního pruhu ve směru do kopce jsem byl vytrouben. Přesto byla alespoň takto vyfotografována tramvaj typu RT6N1 ev.č.1804 na lince 4, tehdy v Brně naprosto běžná záležitost. Po vyfocení vozu ev.č.1804 následuje rychlý úprk na vlak do Olomouce | 27.10.1997 V Olomouci začneme hezky postupně, u hlavního nádraží. Na novou trať najíždí vůz ev.č.179 na lince 7 | 27.10.1997 V opačném směru na lince 7 míří k nádraží vůz T3 ev.č.117. Tahle tramvaj, respektive její vozová skříň, dnes jezdí v Praze pod číslem 8029/II. Za povšimnutí stojí staré kulaté směrovky, včetně původního umístění bočního blinkru o něco výše, než na vozech pozdějších sérií | 27.10.1997
1470+1462 - 13
27.10.1997
1470+1462 - 13
27.10.1997
1804 - 4
27.10.1997
179 - 7
27.10.1997
117 - 7
27.10.1997
Od nádraží se přesuneme na smyčku v Neředíně. Smyčka byla v roce 1997 ještě jednokolejná, s jednou kusou odstavnou kolejí. Od zastávky Hřbitovy vedla do Neředína rovněž jednokolejná trať. Směr provozu ve smyčce byl opačný, než je tomu dnes. Na snímku je souprava vozů 162+163 na lince 2, vpravo je vidět krátká kusá kolej, na které byla zastávka autobusu. Pro orientaci s novým stavem napomůže novostavba v pozadí | 27.10.1997 Nástupní zastávka smyčky v Neředíně s vozem T3 ev.č.135 na lince 7. Dnes je v tomto místě vozovka pro auta ve směru do centra a vpravo na místě dlážděné vozovky je nová výstupní zastávka tramvaje. Uprostřed smyčky se nacházel stánek s malým obchodem | 27.10.1997 Vůz T3 ev.č.119 na lince 7 vyjíždí z jednokolejné trati od zastávky Hřbitovy směrem do smyčky Neředín. Jednokolejná tramvajová trať mezi Neředínem a Hřbitovy byla vedena podél komunikace, u Hřbitovů krátký úsek v komunikaci. Provoz na trati byl řízen světelnými signály, návěstidlo vidíme na snímku | 27.10.1997 Souprava vozů T3 ev.č.144+145 na lince 2 se blíží od Neředína k zastávce Hřbitovy. Před chvílí opustila trať v poloze podél komunikace a nyní jede po krátkém úseku jednokolejné trati ve středu komunikace, vpravo již začíná odpojená část druhé koleje. Přejezd tratě mimo komunikaci je zřejmý v pozadí, před nákladním automobilem Avia | 27.10.1997 Na snímku s vozem T3 ev.č122 na lince 7 se podíváme o několik metrů dále, ale opačným směrem. Vůz T3 ev.č.122 vyložil své cestující v zastávce Hřbitovy (v pozadí) a najíždí na jednokolejný úsek. Vlevo vpředu je odpojená část koleje, která zřejmě byla v provozu v době používání obousměrných vozů. Na voze T3 ev.č.122 rovněž vidíme původní polohu bočních směrovek | 27.10.1997
162+163 - 2
27.10.1997
135 - 7
27.10.1997
119 - 7
27.10.1997
144+145 - 2
27.10.1997
122 - 7
27.10.1997
Vozem T3 ev.č.122 na lince 7 se svezeme na náměstí Hrdinů, největší tramvajovou křižovatku v Olomouci. Na křižovatce probíhají právě dokončovací práce po rekonstrukci a není zde ještě plný provoz nekolejové dopravy | 27.10.1997 Na zastávce na náměstí Hrdinů ve směru od Okresního soudu byly při rekonstrukci provedeny v dlažbě dva nápisy. V blízkosti křižovatky na začátku zastávkového ostrůvku nápis 1997 symbolizuje rok provedení rekonstrukce. Na pozadí projíždí souprava vozů T3 ev.č.132+133 na lince 4 s celovozovou reklamou podniku Vitana | 27.10.1997 Na konci zastávkového ostrůvku na náměstí Hrdinů byl v dlažbě proveden nápis s letopočtem 1963, zřejmě odpovídající době vzniku dřívějšího stavebního stavu křižovatky. Tento letopočet hezky koresponduje s přijíždějící soupravou vozů T3 ev.č.130+131 na lince č. 4, jednou z posledních souprav v červenokrémovém nátěru | 27.10.1997 Další snímek soupravy T3 ev.č.130+131 na lince 4, tentokrát s nastupujícími cestujícími v zastávce Prior. Sem jezdil malý Absolut ještě tramvajemi typu T1 a T2 s babičkou na nákupy | 27.10.1997 Souprava vozů T3 ev.č.130+131 na lince 4 byla toho dne jedinou provozovanou soupravou červenokrémových tramvají v Olomouci. Na snímku je vyfotografována v zastávce Náměstí Republiky, která byla změněna nedávnou rekonstrukcí tratě v centru | 27.10.1997
122 - 7
27.10.1997
132+133 - 4
27.10.1997
130+131 - 4
27.10.1997
130+131 - 4
27.10.1997
130+131 - 4
27.10.1997
Poslední snímek soupravy vozů T3 ev.č.130+131 na lince 4 byl pořízen u zastávky Hlavní nádraží | 27.10.1997 Dalším červenokrémovým vozem v provozu byla tramvaj č. 171, řazená jako zadní v soupravě vozů T3 ev.č.161+171 na lince 1. Na snímku je souprava v zastávce Okresní úřad na nové trati | 27.10.1997 Výstavba nové spojovací trati mezi Hlavním nádražím a Fibichovou způsobila zrušení smyčky v zastávce Tržnice. Rád bych někdy viděl hezké fotky z této smyčky, kam jsem dojížděl tramvají v první třídě základní školy. Sám však mohu přinést jen snímek o více než 10 let novější, na kterém je vůz T3 ev.č.135 na lince 7 | 27.10.1997 Alespoň jedním snímkem se podívejme i na trať na Novou ulici. Vůz T3 ev.č.123 na lince 1 opustil smyčku a míří ve směru do centra města. Za povšimnutí stojí původní dveře vozu v provedení z 60. let | 27.10.1997 Poslední snímek věnuji zastávce U Bystřičky ve směru do centra se soupravou vozů T3 ev.č.156+157 na lince 2. V jednom z domů na pozadí bydlel malý Absolut a v roce 1985 ho zde při koukání z okna a z balkonu postihla láska k tramvajím | 27.10.1997
132+133 - 4
27.10.1997
161+171 - 1
27.10.1997
135 - 7
27.10.1997
123 - 1
27.10.1997
156+157 - 2
27.10.1997

Související články:
 Scanjournal č.076
 Scanjournal č.075
 Scanjournal č.074
 Scanjournal č.073
 Scanjournal č.072
 Scanjournal č.071
 Scanjournal č.070
 Scanjournal č.069
 Scanjournal č.068
 Scanjournal č.067
 Scanjournal č.066
 Scanjournal č.065
 Scanjournal č.064
 Scanjournal č.063
 Scanjournal č.062
 Scanjournal č.061
 Scanjournal č.060
 Scanjournal č.059
 Scanjournal č.058
 Scanjournal č.057
 Scanjournal č.056
 Scanjournal č.055
 Scanjournal č.054
 Scanjournal č.053
 Scanjournal č.052
 Scanjournal č.051
 Scanjournal č.050
 Scanjournal č.049
 Scanjournal č.048
 Scanjournal č.047
 Scanjournal č.046
 Scanjournal č.045
 Scanjournal č.044
 Scanjournal č.043
 Scanjournal č.042
 Scanjournal č.041
 Scanjournal č.040
 Scanjournal č.039
 Scanjournal č.038
 Scanjournal č.037
 Scanjournal č.036
 Scanjournal č.035
 Scanjournal č.033
 Scanjournal č.032
 Scanjournal č.031
 Scanjournal č.030
 Scanjournal č.029
 Scanjournal č.028
 Scanjournal č.027
 Scanjournal č.026
 Scanjournal č.025
 Scanjournal č.024
 Scanjournal č.023
 Scanjournal č.022
 Scanjournal č.021
 Scanjournal č.020
 Scanjournal č.019
 Scanjournal č.018
 Scanjournal č.017
 Scanjournal č.016
 Scanjournal č.015
 Scanjournal č.014
 Scanjournal č.013
 Scanjournal č.012
 Scanjournal č.011
 Scanjournal č.010
 Scanjournal č.009
 Scanjournal č.008
 Scanjournal č.007
 Scanjournal č.006
 Scanjournal č.005
 Scanjournal č.004
 Scanjournal č.003
 Scanjournal č.002
 Scanjournal č.001

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024