Tramvajová linka 26

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka 26


Již skoro půlstoletí brázdí pražské ulice pravidelná tramvajová linka 26. Toto číslo se však vyskytlo již dříve - při konání Spartakiád v letech 1955 a 1960. Jako pravidelná linka se šestadvacítka objevila roku 1961 při prvních rozsáhlých změnách v tramvajové dopravě. Z hlediska vývoje vozového parku byla jednou z posledních linek, kde se vypravovaly staré předválečné vozy a také jednou z posledních linek, kde dosloužily vozy T1.

Tramvajová linka číslo 26 se vyskytla, jak bylo již úvodem řečeno, při konání Spartakiád v letech 1955 a 1960. V té době vozila cestující v relaci Libeň, Vychovatelna (kde byla do roku 1977 smyčka) - Královka. Jednalo se tedy o zvláštní účelovou linku a byly na ní vypravovány třívozové soupravy ve složení obousměrný motorový vůz + 2 malé vlečné vozy.

Píše se 13. březen 1961. Po dlouhých letech relativní stability linkového vedení (v letech 1929 - 1959 jezdilo 23 linek a v roce 1959 přibyly linky 24 a 25), Nastává první větší komplexní změna ve směrování linek. Trasu k tomuto dni mění linky 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 20, 22 a 23.

Zavedeny jsou nové linky 26 a 27, na lince 25 dochází ke změně vozového parku. Změny zaznamenává i noční provoz; přesměrovaná je linka 1, nově se zavádí noční provoz na lince 2. My si nejprve povšimneme toho, že jednou z nejnápadnějších změn je, že linka 2 ztrácí svůj charakter obousměrné okružní linky, která byla vedena v trase Flora - Olšanské náměstí - Bulhar - Náměstí Republiky - Dlouhá třída - Strossmayerovo náměstí - Špejchar - Chotkovy Sady - Klárov - Újezd - Národní divadlo, Spálenou ulicí na Karlovo náměstí - Náměstí Míru - Orionka - Flora. Z této trasy zůstal "nové" lince 2 zachovaný jen úsek mezi Chotkovými Sady a Florou (přes náměstí Míru), s tím, že od Flory jela linka 2 na Olšanské hřbitovy a od Chotkových Sadů přes Královský letohrádek na Bílou Horu. Rovněž se pozměnil úsek mezi Karlovým náměstím a Klárovem, když byla linka 2 v tomto úseku převedena do Resslovy ulice a na Smetanovo nábřeží.

Nově zřízená linka nesoucí číslo 26, začínala svoji jízdu ve smyčce Strašnice, nádraží (Radošovická), pokračovala k vozovně Strašnice, na Floru a dále přes Olšanské náměstí, křižovatku Bulhar na náměstí Republiky, přes Dlouhou třídu na nábřeží Kapitána Jaroše. Pak pokračovala kolem dnešní Pražské tržnice (Jatky) na Dělnickou, dnešní Ortenovo náměstí a Argentinskou ulicí na Pelc-Tyrolku. Provoz této linky byl celotýdenní - polonoční. Šestadvacítka vytvořila nové přepravní vztahy mezi oblastmi Strašnic a Žižkova, dále nahradila změněnou linku 2 mezi Florou a nábřežím Kapitána Jaroše a mezi nábřežím Kapitána Jaroše a Pelc-Tyrolkou nahradila dosavadní linku 12, která byla převedena na Vychovatelnu. Linku vypravovaly vozovny Strašnice a Kobylisy s tím, že zde jezdily dvouvozové soupravy ve složení obousměrný motorový vůz + vlečný vůz Krasin. Z vozovny Strašnice mohla vyjet i souprava vedena jednosměrným vozem Ponorka nebo zjednosměrněným motorákem dvoutisícovákem.

Souprava vypravená na linku 26 obsazená motorovým vozem neznámého ev.č. projíždí křižovatkou u Letenského tunelu | nedatováno
Souprava vypravená na linku 26 obsazená motorovým vozem neznámého ev.č. klesá dnešní Seifertovou ulicí k Bulharu | nedatováno
Linka 26 však nebyla vytížená rovnoměrně. Zatímco v oblasti Holešovic nabízená kapacita postačovala, v relaci Žižkov - centrum byla, zejména v ranní špičce, nedostatečná. Situace se řešila tak, že v ranní špičce byly na linku 26 vypravovány vložené vlaky (motorový + vlečný vůz), které jezdily v relaci Flora - Bulhar - Můstek - Muzeum - Náměstí Míru - Flora. Tyto vlaky, tzv. malá kola, jezdily rovněž s linkovým označením 26, ale pro lepší orientaci cestujících bylo na ceduli písmo červené. Toto řešení, zavedené již v den zřízení linky 26, se však ukázalo jako provozně nevyhovující navíc mezi cestujícími spíše vyvolávající zmatek (jakáto podoba s dnešní tzv.malou sedmnáctkou), a proto bylo k 15. lednu 1962 provozování malých kol na lince 26 zrušeno a nahrazeno zavedením špičkové linky 28.

Při konání Spartakiády v roce 1965 je linka 26 vedena v trase Nádraží Strašnice - Nábřeží Kapitána Jaroše - Strossmayerovo nám. - Letenské náměstí - Prašný Most - Hládkov - Královka. Současně z této linky mizí staré vlaky a je vypravována v sólo vozech T3. Změna vozového parku na lince 26 souvisela s realizací projektu spartakiádního provozu. Ten počítal s tím, že linky na Dlabačov budou pojížděny starými vlaky a linky na Královku pak výlučně vozy T3. Opatření mělo zabránit nežádoucím souběhům starých a nových vozů v oblasti Strahova. Zatímco linka 26 je tedy kvůli Spartakiádě odkloněna na Královku, na Pelc-Tyrolku ji nahrazuje prodloužená linka 28, která má v tyto dny provoz rozšířený na celodenní a celotýdenní.
Po skončení Spartakiády se linka 26 vrací na svoji trasu a současně se sem vrací i původní staré soupravy.

Od září 1965 se na vypravování linky 26 podílejí vozovny Strašnice a nově Střešovice. Linka je od té doby obsazována soupravami složenými z jednosměrného motorového vozu Ponorka (a ze Střešovic také vozu Mevro) a vlečného vozu Krasin. Tento stav trvá do konce prázdninového provozu roku 1967. Pak se na linku 26 opět vrací soupravy ve složení obousměrný motorový vůz + Krasin z vozoven Kobylisy a Strašnice. Jednosměrná tramvaj Ponorka se tu ještě ojediněle objeví do konce roku 1967.

V květnu 1970 je z důvodu špatné statiky budov v Táboritské ulici zakázán vjezd do úseku Nákladové nádraží Žižkov (resp. Flora) - Bulhar. Výluka, plánovaná původně jen na několik týdnů, se nakonec protáhla do listopadu 1971. Linka 26 v tomto období objížděla tento úsek přes Jiřího z Poděbrad, Muzeum a Hlavní nádraží. Následně se 14. listopadu 1971 linka sice vrací na svoji trasu, ale ne na dlouho...

Rok 1972 poznamená vedení linky 26 hned dvěma výlukami: v ulici Starostrašnické (linka je od 9. dubna 1972 zkrácena do obratiště Olšanské hřbitovy) a na Kalininově (dnes Seifertově) třídě. Druhá jmenovaná výluka, jejímž důvodem byla generální oprava tramvajové trati v této ulici začala 24. července 1972. Linka 26 při ní opět úsek objíždí přes Jiřího z Poděbrad. Muzeum a Hlavní nádraží. Vzhledem k tomu, že kvůli výluce Starostrašnické byla linka 10 odkloněna přes Slavii a Ruskou, pozbyla by oblast Vinohradské ulice přímé spojení s hlavním nádražím. Odkloněná linka 26 byla nyní náhradou za chybějící desítku.

O prázdninách 1973 vedou pokračující rozsáhlé výlukové činnosti v Praze ke zrušení linky 26. Dne 1. října 1973 je její provoz obnoven v trase Strašnice, nádraží - Vozovna Strašnice - Flora - Jiřího z Poděbrad - Muzeum - Hlavní nádraží - Opletalova - náměstí Republiky - Nábřeží Kapitána Jaroše - Dělnická - Pelc, Tyrolka. Na lince se již nevyskytují staré vozy, jsou nahrazeny spřaženými vozy T3. Uvedené datum je zajímavé však ještě jinak: vyřazeny byly malé vlečné vozy Plecháč a vozovna Kobylisy přestala tímto dnem vypravovat staré vozy.

Souprava vozů vedená motorovým vozem ev.č.2171 vypravená na linku 26 stanicuje u křižovatky Bulhar | 23.7.1972
Setkání vozu T3 neznámého ev.č. vypraveného na linku 26 u Prašné brány s vlakem linky 7 obsazeným vozem T1 | 1974
Když je 9. května 1974 zahájen provoz na prvním úseku metra trasy C mezi Sokolovskou (Florenc) a Kačerovem, doprovází tuto událost změny v tramvajové dopravě, které se dotknou také linky 26, jíž je změněna trasa i rozsah provozu. V denním provozu je vedena v trase Pelc, Tyrolka - Náměstí Republiky - Bulhar - Tachovské náměstí - Ohrada - Vápenka. V nočním provozu pak Prahu projíždí v trase Pelc, Tyrolka - Náměstí Republiky - Opletalova - Hlavní nádraží - Muzeum - Jiřího z Poděbrad - Flora - Vozovna Strašnice - Zahradní Město. Kromě trasy a rozsahu provozu došlo i ke změně vozového parku: v denním provozu je na linku 26 vypravováno 11 sólo vozů T3 v intervalu 8-9 minut (špička všedního dne) z vozoven Žižkov a Kobylisy. Noční provoz pak zajišťují 4 sólo vozy T3. Nasazení sólo T3 v denním provozu místo dosavadních dvojic mohlo být způsobeno nedostatkem vozů T, který vznikl po vyřazení starých tramvají a také i zavedením špičkové, směrově obdobné linky 7 (Pelc, Tyrolka - Olšanské hřbitovy).

Když je 25. října 1974 obnoven provoz na tehdejší Kalininově třídě (dnešní Seifertova), dostává se linka zpět na svojí pravidelnou trasu. V denním provozu mezi Bulharem a Ohradou jede opět přes Husineckou, Olšanské náměstí a Olšanskou, v nočním provozu mezi Florou a Bulharem přes Olšanské náměstí a Husineckou.

O svátcích 24. a 31. prosince 1974 byly v nočním provozu provozovány v soupravách jen linky 5, 9, 11, 17, 22, zatímco linky 14, 16, 18 a také linka 26 byly vypraveny v sólo vozech T3 jako obvykle.

Po zrušení tramvajové tratě přes Pelc-Tyrolku od 15. ledna 1975 je linka 26 od Dělnické převedena do smyčky Výstaviště (tehdejší Park kultury a oddechu Julia Fučíka).

O nočním provozu 24. a 31. prosince 1975 a 1976 informace chybějí.

Při konání Celostátní Spartakiády v roce 1975 je linka 26 převedena do trasy Vápenka - Strossmayerovo náměstí - Prašný Most - Hládkov - Královka. Další změna na sebe nechá čekat dva roky a od 25. dubna 1977, kdy na lince 4 nově vypravené vlaky 2xT3 uvolňují 21 vozů T1. Pro nedostatek vozů T3, není možné tyto uvolněné téjedničky vyřadit. Jejich působnost je tedy přesunuta na linky 7 (6 vozů), 25 (4 vozy), 31 (3 vozy) a také na linku 26. Dle oběžníku na ní v pracovní dny jezdí 8 vozů T1 (všechny z vozovny Kobylisy) a 3 sólo T3 (vozovna Žižkov). V nočním provozu ke změně nedochází.

Po zrušení další tramvajové tratě, tentokráte v Husitské ulici od 27. června 1977 linka 26 ve směru od Husinecké odbočuje do ulice Bolzanovy (zastávka Bolzanova, později přejmenovaná na Hlavní nádraží) a dále vpravo ulicí Opletalovou se vrací na svoji původní trasu do Hybernské ulice. V nočním provozu je v úseku Olšanské náměstí - Vozovna Strašnice vedena ulicí Olšanskou a přes zastávku Mezi hřbitovy. V souvislosti s kritickým nedostatkem řidičů tramvají dochází od 7. listopadu 1977 ke zrušení linky 3, změněny jsou trasy linek 13 a 26. Na většině linek je prodloužen interval s tím, že se preferuje provoz souprav 2xT3. Sólo vozy T zůstávají jen na linkách 6, 7, 28 a 31. Linka 26 přesměrována do trasy Výstaviště - Olšanské náměstí - Olšanská - Vozovna Strašnice - Strašnice, nádraží. Současně jsou na ní nasazeny vlaky 2xT3 z vozoven Strašnice a Kobylisy.
Jak vypadaly tehdejší intervaly ilustrují provozní parametry, jak byly uvedeny v oběžníku:
Ve špičce všedního dne to bylo 11 souprav v intervalu 10 až 11 minut, v sedle pak 8 vlaků v intervalu 14 minut. V sobotu a v neděli dopoledne bylo nasazeno 8 vlaků v intervalu 14 minut, v neděli odpoledne, po výjezdu devátého vlaku na trať se interval zkrátil na 12 minut. Noční provoz zůstal beze změn.

V nočním provozu 24. prosince 1977 jezdily na lince 26 (a také 16) sólo T3, 31. prosince 1977 byly na všechny noční linky (tedy i 26) vypraveny soupravy 2xT3.

Další změna na lince 26 přichází s otevřením trasy metra IA (Dejvická - Náměstí Míru) dne 13. srpna 1978. Noční provoz linky 26 je zrušen a pravidelná trasa nyní začíná ve smyčce Nádraží Strašnice a po své původní trase jede až na nábřeží Kapitána Jaroše. Pak pokračuje na Strossmayerovo náměstí, Letenské náměstí, Hradčanskou a do Podbaby. Vypravovány jsou sem nadále vlaky 2xT3 a to z vozoven Strašnice a Vokovice. Ve všední dny jezdilo 8 vlaků celodenních a 5 šejdrových. Špičkový interval vycházel na cca 9 minut, sedlový na cca 14 minut. V sobotu ráno jezdilo 10 vlaků v intervalu 11 minut, odpoledne pak 8 vlaků po 14 minutách. Nedělní provoz zajišťovalo ráno 8 vlaků po 14 minutách, odpoledne pak 11 vlaků s intervalem 10 až 11 minut. Večerní interval byl stanoven na 20 minut.

Další údaj je k dispozici z roku 1979 soupravy 2xT3, vypravované z vozoven Strašnice, Střešovice a Vokovice o špičkové potřebě 14 a sedlové 9 vlaků. Při konání Spartakiády v roce 1980 je linka 26 z Podbaby odkloněna na Výstaviště. Vzhledem k tomu, že soupravy 2xT3 jsou žádoucí na jiných linkách, jezdí na lince 26 sólo vozy T1 v souběhu s vlaky 2xT3.

Vůz T1 ev.č.5097 vypravený na linku 26 klesá Seifertovou ulicí | říjen 1982
Souprava vozů T3 vedená vozem ev.č.6461 stoupá Svatovítskou ulicí ke křižovatce Prašný most | 27.12.1981
Další změnu přináší prodloužení trasy metra A na Želivského ke dni 19. prosince 1980. Na lince je opět zaveden celonoční provoz. Denní trasa zůstává beze změny, v noci pak nejezdí linka 26 do Podbaby, ale jede do Divoké Šárky. V souvislosti s novým linkovým vedením má nyní linka 26 dlouhý souběh s linkou 10 (oblast Strašnic, Žižkova a centra) a rovněž se předpokládá, že cestující z oblasti Žižkova a Vinohrad směrem do Dejvic využije raději metro. To byl důvod, proč se po 3 letech vrací na linku 26 pravidelný provoz sólo vozů T1. Ve špičce pracovního dne bylo vypravováno celkem 23 sólo vozů v intervalu 5-6 minut. O víkendech pak 9 vozů T1 v intervalu 14 minut. Večerní interval byl stanoven na 25 minut, což zajišťovalo pak 5 vozů: 1 polonoční (T1) a 4 noční (sólo T3). Vozy T1 byly na linku 26 vypravovány z vozoven Vokovice, Střešovice a Pankrác. Noční vozy si rozdělily vozovny Strašnice, Střešovice, Vokovice a Pankrác.

O víkendu 20.-21. prosince 1980, jakož i o Vánočních svátcích byly v rámci posílení provozu na linku 26 nasazeny místo sólo T1 vlaky 2xT3 v nezměněném intervalu. Rovněž noční provoz na 24. a 31. prosince byl ve znamení jednotné sestavy vlaků 2xT3.

Poté co 7. února 1981 přestává vypravovat vozovna Vokovice vozy T1 zůstávají denní vozy linky 26 ve Střešovicích a na Pankráci a nově se jeden vůz vypravuje ze Strašnic. Ze 23 nasazených vozů jsou minimálně 2 vozy T3: 2. pořadí ze Strašnic a 9. pořadí vypravovaná vozovnou Pankrác. Zajímavá je polonoční služba střešovické 18. pořadí. Odjíždí z Radošovické a pak jede už s čekačkami noční trasou do Divoké Šárky. Odtud pak zatahuje do Střešovic. Službu končí v 1,07.

Poslední víkend v červnu 1981 je zároveň posledním, ve kterém lze potkat v pravidelném víkendovém provozu vozy T1, které jsou díky sníženému vypravení v tomto období odstaveny a na linku 26 jsou nasazeny vlaky 2xT3. O prázdninách roku 1981 (1.7.-29.8.) je linka 26 odkloněna kvůli výluce na Vypich.

Vůz T1 ev.č.5097 vypravený na linku 26 zavítal do smyčky Černokostelecká | 28.10.1982
Vůz T1 neznámého ev.č. vypravený na linku 26 klesá ulicí Jugoslávských partyzánů ke smyčce Podbaba | 17.9.1982
Po skončení prázdninového provozu se opět na linku 26 vracejí vozy T1, ale jen ve všední dny. Víkendový provoz je zajišťován vlaky 2xT3! Tento stav trvá do prázdnin roku 1982, kdy se situace s nasazováním dvojic opakuje..

Jeden z nejtragičtějších dnů pražské tramvajové dopravy nese datum 17. února 1982. Řidič linky 26 obsazené vozem T1 ev.č.5118 přehlédl na křižovatce Špejchar postavení výhybky a místo jízdy přímo odbočil vlevo do smyčky. Protože jel nepřiměřenou rychlostí, došlo k vykolejení a následnému převrácení vozu. Po tomto datu je snaha vozy T1 s ohledem na takřka hysterické reakce přisuzující tuto závažnou událost jejich technickému stavu vypravovat v nejmenší možné míře.

Na lince 26 končí provoz vozů T1 21. prosince 1982. Nahrazují je sólo vozy T3; vypravování z vozovny Pankrác je přesunuto do Strašnic. Toto provozní opatření bylo realizovatelné díky dodávce prvních vozů T3SU ev.č.7001-7020.

Do prázdnin 1983 pokračuje vypravování dle zavedeného schématu - všední den sólo vozy, víkendy dvojčata. O prázdninách 1983 je opět provoz s vlaky 2xT3. Po skončení prázdnin přebírá 1. září 1983 dochází ke změně v nočním provozu, když noční vlak z Pankráce přebírá Žižkov a současně se na noční lince zavádí provoz 2xT3. Od 30. srpna 1981 byla linka 26 poslední noční linkou v síti, kde, s výjimkou Štědrého dne a Silvestra, jezdily sólo T3.

V období 1. září 1983 - 8. července 1991 jezdily všechny noční vlaky v jednotné sestavě 2xT3. V případě šestadvacítky vzniká paradox, kdy v denním provozu jsou vypravovány sólo vozy a v noci dvojice, provoz dvojčat je samozřejmostí i o prázdninách roku 1984.

Trvalý provoz souprav 2xT3 je na lince 26 zaveden 22. ledna 1985.

Po zrušení tratě vedené Hybernskou ulicí 4. července 1985 je linka mezi náměstím Republiky a Hlavním nádražím převedena přes Senovážné náměstí a ulici Na Poříčí.

Po zprovoznění trasy metra IB 3. listopadu 1985, jezdí linka 26 v trase Strašnice, nádraží - Vozovna Strašnice - Flora - Olšanské náměstí - Dlouhá třída - Letenské náměstí - Hradčanská - Divoká Šárka, obsazená vlaky z vozoven Strašnice a Vokovic. Díky reorganizaci nočního provozu a zavedení speciálně číslovaných linek řady 5x je noční provoz denních linek zrušen.

Vůz Škoda 14T ev.č.9147 vypravený na linku 26 projíždí tramvajovou tratí po Letenské pláni | 21.11.2009
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8254+T3R.PV ev.č.8175 vypravená na linku 26 projíždí tramvajovou tratí v Olšanské ulici | 7.6.2008
Prodloužení linky k Nádraží Hostivař je realizováno 23. listopadu 1990. Od 3. listopadu 1998 je linka 26 vedena mezi Strossmayerovým náměstím a Masarykovým nádražím přes Vltavskou a Těšnov. V rámci povodňového provozu (srpen 2002 - únor 2003) je vedena opět přes Dlouhou třídu. Vlaky 2xT3 zde doplňují i vlaky 2xT6 a KT8D5.

V roce 2007 se na linku 26 vypravují vlaky 2xT a nízkopodlažní vozy 14T. Když jsou tyto vozy na počátku března roku 2008 ze Strašnic předány do Motola, jsou krátkodobě nahrazeny vozy KT8D5.RN2P.

Na linku 26 jsou 29. března 2008 poprvé (a poprvé na linku v Praze vůbec) z vokovické vozovny soupravy ve složení T3R.PLF+T3R.P.

Další změny linky 26 jsou vyvolávány pokračující výstavbou tunelu Blanka; například od 1. července 2008 30. června 2009 je linka ve směru od Nádraží Hostivař ukončena na Spartě na kolejové přejezdu, z tohoto důvodu jsou na ní nasazeny obousměrné vozy KT8D5 a KT8D5.RN2P, linka je zároveň vedena opět přes Dlouhou třídu.

Zatím poslední změna v provozu linky 26 nastala k 1. září 2010, kdy je vedení linky přes Dlouhou třídu prohlášeno za trvalé.

Text: František Zahnáš a redakce

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024