Trať Vítězné náměstí - Podbaba výstavba prodloužení a rekonstrukce 22.5.2011

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Vítězné náměstí - Podbaba
výstavba prodloužení a rekonstrukce 22.5.2011


Jak se staví prodloužení a rekonstruuje v Podbabě .:::. 22. května 2011
Na místo již dorazil známý štěrkovací vagónek DP Mostu a Litvínova, zatím jen vyčkávající na zásah v prostoru křižovatky Vítězné náměstí. | 22.5.2011 Štěrk využívaný pro zřízení nového spodku tramvajové tratě odložený u Vítězného náměstí v prostoru snesených velkoplošných panelů BKV.  | 22.5.2011 V horní části rekonstruované tramvajové tratě je posledním místem, kde ještě zůstaly koleje přejezd tratě na úrovni autobusového obratiště. | 22.5.2011 Nově zřizovaný spodek tramvajové tratě mezi Vítězným náměstím a Lotyšskou. | 22.5.2011 Nově zřizovaný spodek tramvajové tratě mezi Vítězným náměstím a Lotyšskou. | 22.5.2011
Nově zřizovaný spodek tramvajové tratě mezi Vítězným náměstím a Lotyšskou. | 22.5.2011 Další zachovalé koleje původní tratě se nachází na úrovni Rooseveltovy ulice. | 22.5.2011 Nově zřizovaný spodek tramvajové tratě mezi Vítězným náměstím a Lotyšskou. | 22.5.2011 V prostoru zastávky Lotyšská z centra se usilovně pracuje na zřízení nového spodku tramvajové tratě. | 22.5.2011 V prostoru zastávky Lotyšská z centra se usilovně pracuje na zřízení nového spodku tramvajové tratě. | 22.5.2011
V prostoru zastávky Lotyšská z centra se usilovně pracuje na zřízení nového spodku tramvajové tratě... | 22.5.2011 ...zatímco o pár metrů níže bagr svižně odtěžuje spodek původního tělesa. | 22.5.2011 Odtěžování původního spodku tramvajové tratě u zastávky Lotyšská z centra. | 22.5.2011 Zachovalá část tratě v prostoru zastávky Lotyšská do centra. | 22.5.2011 Zachovalá část tratě v prostoru zastávky Lotyšská do centra. | 22.5.2011
Stavební rojení pod Lotyšskou. | 22.5.2011 Zachovalá část tratě v prostoru zastávky Lotyšská do centra. | 22.5.2011 Stavební rojení pod Lotyšskou. | 22.5.2011 Likvidace původního tramvajového tělesa u dočasných zastávek Zelená. | 22.5.2011 Odvážená kolejová pole do mezideponie. | 22.5.2011
V křižovatce se Zelenou ulicí zůstává zachována tramvajová trať. | 22.5.2011 V křižovatce se Zelenou ulicí zůstává zachována tramvajová trať. | 22.5.2011 V prostoru předjízdné koleje je mezideponie pro vytěžená kolejová pole... | 22.5.2011 ...která jsou následně zde rozebírána na kolejnice a pražce. | 22.5.2011 Opuštěné kolejnice. | 22.5.2011
V prostoru předjízdné koleje zatím dochází k likvidace koleje do centra... | 22.5.2011 ...po níž v zemi zůstávají železobetonové pražce. | 22.5.2011 Opuštěná sjezdová výhybka předjízdné koleje Podbaba. | 22.5.2011 Ze smyčky Podbaba již zbyly jen obě výhybky... | 22.5.2011 Sjezdová... | 22.5.2011
...a rozjezdová výhybka smyčky Podbaba. | 22.5.2011 Likvidované kolejové konstrukce smyčky Podbaba. | 22.5.2011 Likvidované kolejové konstrukce smyčky Podbaba. | 22.5.2011 Likvidované kolejové konstrukce smyčky Podbaba. | 22.5.2011 Některé železobetonové pražce svou exhumaci nepřežily... | 22.5.2011
Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 22.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 22.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 22.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 22.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 22.5.2011
Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 22.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 22.5.2011 Kolejové odvodňovače již vodu neodvádí a vysloužilé čekají na odvoz do sběrných surovin. | 22.5.2011 Celkový pohled na likvidovanou předjízdnou kolej Podbaba. | 22.5.2011 Fotka jako jediná nebyla pořízena 22. května, ale o den později. Dokazuje, že na rekonstrukci traťového úseku jsou navážena již i předmontovaná kolejová pole s kolejnicemi S49... | 23.5.2011
Dobrý duch výstavby podbabského prodloužení havran Abraxas opustil malou čarodějnici a zalétl na kontrolní den. | 22.5.2011
Zřizované zemní těleso pod smyčkou Podbaba pro pokládku tramvajových kolejí. | 22.5.2011 Pod smyčkou Podbaba se rodí první metry nové tramvajové tratě. | 22.5.2011 Šikmý obrubník umožní lepší nájezd a sjezd autobusům MHD jedoucím po kolejích. | 22.5.2011 Část tratě na betonové desce má již kolejnice upevněné a výškově vyrovnaná s pomocí tzv. hrobečků. | 22.5.2011 Vznikající úrovňový přejezd pro automobily. | 22.5.2011
Přechodový kus S49/NT1. | 22.5.2011 Odlišná niveleta protisměrných kolejí v místě přechodu na betonovou desku.  | 22.5.2011 Odlišná niveleta protisměrných kolejí v místě přechodu na betonovou desku.  | 22.5.2011 Pokládka kolejí se posunula i do dalšího úseku k nové smyčce Podbaba. | 22.5.2011 Pokládka kolejí se posunula i do dalšího úseku k nové smyčce Podbaba. | 22.5.2011
Zřizování nové tramvajové tratě na betonové desce. | 22.5.2011 Kolejnice upevněné na hrobečky na betonové desce. | 22.5.2011 Zřizování nové tramvajové tratě na betonové desce. | 22.5.2011 Zřizování nové tramvajové tratě na betonové desce. | 22.5.2011 Vyvrtávání děr pro upevní kolejnic k betonové desce. | 22.5.2011
Zřizování nové tramvajové tratě na betonové desce. | 22.5.2011 Zřizování nové tramvajové tratě na betonové desce. | 22.5.2011 Vyvrtávání děr pro upevní kolejnic k betonové desce. | 22.5.2011 Vyvrtávání děr pro upevní kolejnic k betonové desce. | 22.5.2011 Před usazením šroubu je třeba vyvrtaný otvor důkladně pročistit. | 22.5.2011
Zřizování nové tramvajové tratě na betonové desce. | 22.5.2011 Kolejnice uložené na tzv.hrobečky na betonové desce. | 22.5.2011 Zřizování nové tramvajové tratě na betonové desce. | 22.5.2011 Zřizování nové tramvajové tratě na betonové desce. | 22.5.2011 Kolej na betonové desce s rozchodem zajištěným s pomocí rozchodnic. | 22.5.2011
Zřizování nové tramvajové tratě na betonové desce. | 22.5.2011 Zřizování nové tramvajové tratě na betonové desce. | 22.5.2011 Nově zřízená část betonové desky. | 22.5.2011 Před lety zrušené autobusové garáže Dejvic přihlíží výstavbě tramvajové tratě ve své blízkosti. | 22.5.2011 Prostor budoucí smyčky Podbaba s usazovaným sloupem trolejového vedení. | 22.5.2011
Prostor budoucí smyčky Podbaba s usazovaným sloupem trolejového vedení. | 22.5.2011 Prostor budoucí smyčky Podbaba s usazovaným sloupem trolejového vedení. | 22.5.2011 Prostor budoucí smyčky Podbaba s usazovaným sloupem trolejového vedení. | 22.5.2011 Složené sloupy trolejového vedení. | 22.5.2011 Stojící sloupy trolejového vedení smyčky Podbaba nad novou opěrnou zdí. | 22.5.2011
Čtyři stojící sloupy trolejového vedení smyčky Podbaba. | 22.5.2011 Stojící sloupy trolejového vedení smyčky Podbaba. | 22.5.2011 Základová patka pro sloup trolejového vedení ve smyčce Podbaba. | 22.5.2011 Prostor vznikající smyčky Podbaba. | 22.5.2011 Prostor vznikající smyčky Podbaba. | 22.5.2011
Betonová deska ponese koleje smyčky Podbaba. | 22.5.2011 Prostor smyčky Podbaba s prvními stojícími sloupy trolejového vedení. | 22.5.2011 Stojící sloupy trolejového vedení smyčky Podbaba nad novou opěrnou zdí. | 22.5.2011 Pozůstatek po opěrném pilíři železniční vlečky. Dvě díry v chodníku... | 22.5.2011 Copak se nepovedlo? Jedna základová patka pro sloup trolejového vedení je již ubourávána... | 22.5.2011


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022