»TREŽ« 2011 TRenčianská Elektrická Železnice Trenčianská Teplá-Trenčianské Teplice

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

»TREŽ« 2011
TRenčianská Elektrická Železnice
Trenčianská Teplá-Trenčianské Teplice


Fotografům nastavují odlesky svých karoserií v kolejišti depa Trenčianská Teplá motorové vozy 411 901-2 a 411 902-0. {24.4.2011}
Motorový vůz 411 901-2 vjíždí do areálu depa v Trenčianské Teplé. {24.4.2011} Motorový vůz 411 901-2 v areálu depa v Trenčianské Teplé. {24.4.2011} Za asistence fotografů opouští halu depa TREŽ motorový vůz 411 901-2 a tak využijme možnosti a pojďme dovnitř... {24.4.2011} ...ale pozor, i v hale depa TREŽ nalezneme prohlížecí kanál. {24.4.2011} Motorové vozy 411 902-0 a 411 903-8 odstavené v hale depa Trenčianská Elektrická Železnice. {24.4.2011}
Motorové vozy 411 902-0 a 411 903-8 odstavené v hale depa Trenčianská Elektrická Železnice. {24.4.2011}
Od první expedice Slovensko 2007 postupně sledujeme provoz na ojedinělé úzkorozchodné elektrifikované železnici Trenčianské Teplice – Trenčianská Teplá. V době naší první návštěvy tomu byl rok, od dalších hlasitých úvah o ukončení provozu tratě, které v průběhu let vyplouvaly a zase odplouvaly s vodami říčky Tepličky.

Železnička nikdy neměla v náruči slovenských železnic na růžích ustláno a spíše skomírala. Příkladem za všechno budiž nový nátěr motorového vozu 411 901-2 , který ke stoletému výročí tratě uhradil nejmenovaný fanoušek z České republiky. Jak se snižoval počet spojů, klesal logicky také počet cestujících a tak v posledních letech provozu stačilo vypravovat samostatný motorový vůz.
V roce 2008 byl proto zapůjčen nepotřebný řídící vůz 911 901-7 Oravskému muzeu P.O.Hviezdoslava pro jeho muzejní Oravskou lesní železnici, o rok později jej na úzkorozchodnou železnici v Čiernem Balogu následoval druhý řídící vůz 911 902-5.

Na počátku roku 2011 opět zazněly hlasité projevy představitelů ZSSK o nutnosti ukončení provozu TREŽky pro její neekonomičnost. Původně plánované jarní ukončení provozu bylo nakonec odloženo, ač výměnou na snižování počtu spojů, případně poprázdninové zastavení víkendového provozu.

Leč i toto překlenovací období nakonec dosáhlo své cílové mety... Posledním dnem pravidelného provozu dráhy pod hlavičkou Železniční společnosti Slovensko se tak stal 9. prosinec 2011. Strojvedoucí životem své dráhy žili a tak se poslední cesta nesla ve znamení smutku a dlouhého troubení vlaků na přejezdech pro připomenutí, že pravidelný provoz dráhy se stává po 102 letech minulostí. Po příjezdu posledního Os 3417 bylo možné vyfotografovat všechny tři elektrické vozy vedle sebe. Pak za nimi zapadla vrata depa a na stránkách ZSSK se objevil následující suchý text:
„Zmeny a novinky v grafikone vlakovej dopravy (GVD) 2011-2012 (...) zastavenie dopravy na TREŽ (Trenčianskej elektrickej železnici), ktorú preberá záujmové združenie vytvorené obcou Trenčianská Teplá, mestom Trenčianske Teplice a občianskym združením prevádzkujúcim Čiernohronskú lesnú železnicu“...

Uvidíme tedy, zda dráha ožije a přežije bezprovozní období bez rozkradení..

Motorové vozy 411 902-0 a 411 903-8 odstavené v hale depa Trenčianská Elektrická Železnice. {24.4.2011}
Opravovaný sběrač z vozu 411 903-8. {24.4.2011} Hala depa TREŽ s odstavenými vozy. {24.4.2011}
Hala depa TREŽ s odstavenými vozy. {24.4.2011} Celkový pohled na halu depu TREŽ v Trenčianských Teplicích s motorovými vozy. {24.4.2011}
Odstavený vůz 411 903-8 v hale depa TREŽ vedle trolejové věžky na motorovém vozíku MUV. {24.4.2011} Motorové vozy 411 903-8 a 411 901-2 v hale depa TREŽ. {24.4.2011}
Motorový vůz 411 901-2 v hale depa TREŽ. {24.4.2011} Zřejmě nejzajímavější neprovozované vozidlo TREŽky. V roce 1999 sem byla dlouhodobě zapůjčena z Čierného Balogu za účelem opravy a příležitostného provozování parní lokomotiva ČKD typu C760/90-d č. 1 z roku 1948. K tomu zatím díky finanční náročnosti nedošlo... {24.4.2011}
Halu depa TREŽ v Trenčianské Teplé opouští motorový vůz 411 902-0 a tak se i my vydáme na cestu po této unikátní železnici. {24.4.2011} Generační setkání v Trenčianských Teplicích... {24.4.2011}
Kolejištěm depa TREŽ projíždí motorový vůz 411 902-0. {24.4.2011} Kolejištěm depa TREŽ projíždí motorový vůz 411 902-0. {24.4.2011}
Kolejištěm depa TREŽ projíždí motorový vůz 411 902-0, pojďme se podívat do jeho interiéru a na stanoviště řidiče. {24.4.2011} Stanoviště řidiče motorového vozu 411 902-0. {10.7.2011} Stanoviště řidiče motorového vozu 411 902-0. {10.7.2011} Interiér motorového vozu 411 902-0 jasně prokazuje svůj původ v tramvajových vozech řady T. {10.7.2011} Interiér motorového vozu 411 902-0 jasně prokazuje svůj původ v tramvajových vozech řady T. {10.7.2011}
Interiér motorového vozu 411 902-0 jasně prokazuje svůj původ v tramvajových vozech řady T. {10.7.2011} Interiér motorového vozu 411 902-0 jasně prokazuje svůj původ v tramvajových vozech řady T. {10.7.2011} V zastávce Trenčianská Teplá zastavil motorový vůz 411 902-0. {10.7.2011} Stažený sběrač motorového vozu 411 902-0 v nástupní zastávce Trenčianská Teplá naznačuje, že vůz i řidič si vybírají přestávku. {10.7.2011} Takřka dobovou idylku s motorovým vozem 411 902-0 kazí snad jen dispečerské vozidlo KGX Cihlička. {10.7.2011}
Celkový pohled na přestupní terminál mezi velkou a malou železnicí a autobusy v Trenčianské Teplé. {24.4.2011}
Motorový vůz 411 901-2 v Trenčianské Teplé. {5.3.2011} Motorový vůz 411 901-2 v Trenčianské Teplé. {24.4.2011} Motorový vůz 411 901-2 v Trenčianské Teplé. {24.4.2011} Motorový vůz 411 902-0 vjíždí do stanice Trenčianská Teplá. {10.7.2011} Motorový vůz 411 902-0 projíždí obcí Trenčianská Teplá. {10.7.2011}
Motorový vůz 411 901-2 projíždí Trenčianskou Teplou podél říčky Tepličky. {24.4.2011} Motorový vůz 411 902-0 projíždí obcí Trenčianská Teplá. {10.7.2011} Motorový vůz 411 901-2 v zastávce Trenčianská Teplá, obec. {5.3.2011} Na nábřeží podél říčky Teplé projíždí motorový vůz 411 902-0. {24.4.2011} Motorový vůz 411 901-2 opatřený celovozovou reklamou projíždí Trenčianskou Teplou. {24.4.2011}
Motorový vůz 411 902-0 projíždí obcí Trenčianská Teplá. {10.7.2011} Původní dřevěné sloupy trolejového vedení v nesou na svých bedrech v polích u zastávky Kaňová průjezd vozu 411 902-0. {24.4.2011} Původní dřevěné sloupy trolejového vedení v nesou na svých bedrech v polích u zastávky Kaňová průjezd vozu 411 902-0. {24.4.2011} Původní dřevěné sloupy trolejového vedení v nesou na svých bedrech v polích u zastávky Kaňová průjezd vozu 411 902-0. {24.4.2011} Přejezd u zastávky Kaňová překonává motorový vůz 411 901-2. {24.4.2011}
Motorový vůz 411 901-2 opatřený celovozovou reklamou překonává úrovňový přejezd u zastávky Trenčianské Teplice, sídlisko. {24.4.2011}
Prostorem zrušené výhybny Kaňová projíždí motorový vůz 411 902-0. {24.4.2011} Motorový vůz 411 901-2 opatřený celovozovou reklamou míjí zrušenou výhybnu Kaňová. {24.4.2011} Od zastávky Kaňová motorový vůz 411 901-2 uhání do Trenčianských Teplic. {24.4.2011} Od zastávky Kaňová motorový vůz 411 901-2 uhání do Trenčianských Teplic. {24.4.2011} Motorový vůz 411 901-2 poblíž zastávky Kaňová. {24.4.2011}
Motorový vůz 411 902-0 mezi Kaňovou a Trenčianskými Teplicemi. {24.4.2011} Po přeložce z osmdesátých let u zastávky Trenčianské Teplice, sídlisko projíždí motorový vůz 411 902-0. {10.7.2011} Po přeložce z osmdesátých let u zastávky Trenčianské Teplice, sídlisko projíždí motorový vůz 411 902-0. {10.7.2011} Motorový vůz 411 902-0 vjíždí do stanice Trenčianské Teplice, sídlisko. {10.7.2011} Motorový vůz 411 902-0 vjíždí do stanice Trenčianské Teplice, sídlisko. {10.7.2011}
Motorový vůz 411 901-2 v prostoru zastávky Trenčianské Teplice, sídlisko. {24.4.2011} Motorový vůz 411 901-2 v prostoru zastávky Trenčianské Teplice, sídlisko. {24.4.2011} Po přeložce tratě v Trenčianských Teplicích projíždí motorový vůz 411 902-0. {24.4.2011} Po přeložce tratě v Trenčianských Teplicích projíždí motorový vůz 411 902-0. {24.4.2011} Motorový vůz 411 902-0 překonává silniční přejezd u zastávky Trenčianské Teplice. {24.4.2011}
Úrovňový přejezd u zastávky Trenčianské Teplice, zastávka překonává motorový vůz 411 902-0. {24.4.2011} V zastávce Trenčianské Teplice, zastávka stanicuje motorový vůz 411 902-0. {24.4.2011} Zastávku Trenčianské Teplice opustil motorový vůz 411 902-0 mířící do cíle své cesty. {24.4.2011} Pro průjezd krizový můstek v Trenčianských Teplicích. {24.4.2011} Přes zhlaví zastávky Trenčianské Teplice odjíždí motorový vůz 411 902-0. {24.4.2011}
Motorový vůz 411 902-0 vjíždí do cílové stanice v Trenčianských Teplicích. {10.7.2011} V prostoru monumentální zastávky Trenčianské Teplice vyčkává motorový vůz 411 902-0 na své cestující. {24.4.2011} Zájem cestujících o jízdu motorovým vozem v Trenčianských Teplicích býval proměnlivý, na video se jistě podíváte ale všichni :-)... {5.3.2011} Sta let se železnička dožila v roce 2009, o dva roky později byl ukončen pravidelný provoz... {24.4.2011}
...konkurencí železnici byly vždycky autobusy. Jezdily častěji a rychleji, což je v dnešní uspěchané době hlavní hledisko. Snad nakonec nebudou jezdit jen ony.... {10.7.2011}


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021