V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

V roce 1974 dojezdily v Praze
dvounápravové tramvaje


Ve vozovně Střešovice se chystající soupravy historických vozů 2272+1522, 2210+1201+1200 a 2172+1562 k výjezdu na linky 23, 3 a 18. | 9.5.2014

Dne 9. května 2014 si Pražané mohli připomenout, jak před 40 lety zahájilo provoz pražské metro, jehož první provozní úsek spojoval stanice Sokolovská (Florenc) a Kačerov. Druhou událostí téhož dne bylo ukončení provozu dvounápravových tramvají a zrušení funkce průvodčích. Poslední den provozu starých tramvají byl 8. květen 1974 s tím, že úplně poslední starý vlak, který byl vypraven na linku 18, zatáhl v 1 hodinu a 12 minut po půlnoci, do vozovny Vokovice.

Souprava dvounápravových vozů ev.č.2172+1562 na symbolické lince 18 u Karlova náměstí. | 9.5.2014
Souprava dvounápravových vozů ev.č.2172+1562 na symbolické lince 18 v zastávce Hradčanská. | 9.5.2014
Na paměť této události uspořádali vokovičtí kolegové v sobotu 10. května 1974 zvláštní jízdu historickou soupravou motorového vozu ev.č.2172 a vlečného vozu Krasin, ev.č.1562. Byl to tedy stejný typ vlaku, jaký na lince 18 v roce 1974 dojezdil. Souprava byla i ustrojena jako linka 18 a snažila se jet ve stopě tehdejší linky 18. Zcela to však možné nebylo, nejen z důvodu výlukové činnosti v úseku Jindřišská – Lazarská, ale také s ohledem na zrušení tramvajových tratí v ulici Na Florenci (1983) a v Budějovické ulici (1974). Souprava tedy jela z Podbaby ve své původní trase až na Těšnov. Pak musela jet „odklonem“ přes náměstí Republiky, Čechův most, Staroměstskou, Národní třídu a na Karlově náměstí se pak opět napojila na svoji původní trasu s tím, že z Pražského povstání již bohužel nemohla pokračovat na Budějovické náměstí, a tak její trasa byla ukončena u vozovny Pankrác.

O den dříve podobnou akci uspořádal i Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., který vyslal tři soupravy historických vozů na linky 3, 18 a 23 snažící se jezdit v dobových trasách.

Souprava dvounápravových vozů ev.č.2172+1562 na symbolické lince 18 u oblouku do ulice Na Veselí. | 9.5.2014
Souprava dvounápravových vozů ev.č.2172+1562 na symbolické lince 18 v zastávce Těšnov. | 9.5.2014
My se ještě můžeme ve stručnosti „podívat“ na některé události, které vyřazení starých tramvají předcházely... První vyřazování nejstarších vozů začalo již v letech 1952 – 1956, kdy bylo do Prahy dodáno 133 vozů typu Tatra T1. Krátce po nich pak následovaly 2 vozy Tatra T2. Po první větší dodávce vozů T3 byly v roce 1963 vyřazeny všechny motorové a vlečné vozy, které spatřily světlo světa před rokem 1920.

V roce 1964 je vozový park ještě poměrně pestrý: Nejstaršími obousměrnými motorovými vozy jsou tzv. Devítiokeňáky z roku 1920, kterých je ve stavu ještě 94.
Z let 1927 – 1930 jsou pak motorové vozy řady 2000, těch je ve stavu 262.
Dále je tu pak 63 jednosměrných dvounápravových vozů „Ponorka“ z let 1936 – 1942, a pak 28 jednosměrných motorových vozů z roku 1948 přezdívaných „Mevro“.
Vlečné vozy jsou již jen dvojího typu. Malé vlečné vozy Plecháč z let 1925 - 1927, kterých je 360 vozů a delší vlečné vozy se středním vstupem „Krasin“ z let 1930 - 1946, v počtu 247 vozů.
Vozů T1 bylo 130, vůz T2 byl v té době jediný, a v roce 1965 byl předán do Olomouce, a konečně zde bylo 302 vozů T3.

Dne 9. ledna 1967 ukončily provoz motorové vozy „Mevro“ a po roce, 2. ledna 1968 byly vyřazeny také vozy „Ponorka“. Jedny z důvodů pro vyřazení těchto ještě relativně mladých vozů byla jejich vysoká poruchovost a nedostatek náhradních dílů. Někdy v roce 1967 se v jedné studii o pražské dopravě objevil návrh, který předpokládal vyřazení všech dvounápravových tramvají do konce roku 1968. Počítalo se totiž s masívními dodávkami vozů T3. Jediná změna, týkající se této problematiky, nastala 24. prosince 1968. Všechny noční služby, s výjimkou linky X-14 (pendl Budějovické náměstí – Kačerov, obsluhovaný jediným dvounápravovým vozem do 19. října 1970), byly obsazeny vozy T3.

Souprava dvounápravových vozů ev.č.2210+1201+1200 na symbolické lince 3 vjíždí do smyčky Výstaviště Holešovice. | 9.5.2014
Souprava dvounápravových vozů ev.č.2210+1201+1200 na symbolické lince 3 u Letenského tunelu. | 9.5.2014
Nyní můžeme nahlédnout do vypravení z roku 1969: Staré vlaky obsluhují linky 3 (Kačerov – Vozovna Kobylisy), 7 (Vápenka – Radlice), 9 (Hrdlořezy – Motol), 14 (Kačerov – Kobylisy, Střelničná), 16 (Vápenka – Nádraží Smíchov), 18 (Radlice – Podbaba), 23 (Záběhlice – Podbaba), 26 (Nádraží Strašnice – Pelc, Tyrolka), 28 (Výstaviště – Olšanské hřbitovy – Výstaviště) a 31 (Spořilov – Podbaba).
Dle tabulek vypravení pro všední den zjistíme, že:
Na lince 3 jezdily vlaky ve složení motorový vůz + 2 vleky Plecháč. Ve špičce jezdilo 29 souprav, v sedle 13 souprav.
Třívozové vlaky stejného typu byly i na lince 14: ve špičce 23 vlaků, v sedle 14 vlaků.
Na ostatních linkách byly nasazovány dvouvozové vlaky ve složení motorový vůz + vlek Krasin:
Linka 7 – 11 vlaků ve špičce, 7 vlaků v sedle.
Linka 9 – 34 vlaků ve špičce, 17 vlaků v sedle.
Linka 16 – 22 vlaků ve špičce, 14 vlaků v sedle.
Linka 18 – 16 vlaků ve špičce, 11 vlaků v sedle.
Linka 23 – celodenně 9 vlaků.
Linka 26 – 19 vlaků ve špičce, 10 vlaků v sedle.
Linka 28 - 7 vlaků; jezdila jen ve špičce všedního dne.
Linka 31 - 9 vlaků; jezdila jen ve špičce všedního dne.
Ve špičce se vypravovalo 179 motorových a 231 vlečných vozů, v sedle pak 95 motorových a 122 vlečných vozů. O sobotách a nedělích se staré vlaky vypravovaly, krom linek 28 a 31, které nejezdily, na tytéž linky, jako v pracovní den. Staré tramvaje byly v té době vypravovány ze všech vozoven krom Hloubětína a Střešovic.

Dne 12. ledna 1970 je provedena výměna vozového parku na lince 28, staré vlaky jsou nahrazeny sólovozy T1. Dne 31. března 1970 jsou staré vlaky na lince 16 nahrazeny soupravami 2xT3. Přibližně ve stejné době mizí z pražských ulic motorové vozy „Devítiokeňáky“. Zůstává již jen jediný typ dvounápravových motorových vozů – a sice motorové vozy řady 2000.

Souprava dvounápravových vozů ev.č.2272+1522 na symbolické lince 23 v Badeniho ulici. | 9.5.2014
Souprava dvounápravových vozů ev.č.2272+1522 na symbolické lince 18 u Karlova náměstí. | 9.5.2014
Následně je 1. července 1971 zrušena linka 31. Její vozy jsou však přesunuty na linku 23, která je od téhož dne prodloužena na Spořilov. K 30. srpnu 1971 dochází ke změnám tras u některých linek; znovu se objevují v pražských ulicích linky 2 a 6 (obě byly zrušeny v roce 1966) a zavedena je i nová linka 32. Zatímco linka 2 je obsazována výlučně vozy T3 a lince 32 zase vévodí vozy T1, linka 6 je obsazena starými vlaky v sestavě motorový vůz + vlek Krasin. Vozy pro linku 6 (Hrdlořezy – Hlubočepy) byly získány oslabením linky 9. Takže počet vypravovaných starých vlaků s porovnáním k 31. březnu 1970 se v podstatě nezměnil.

Další přesuny ve vozovém parku následují 17. ledna 1972. Linka 12 (do té doby s provozem pouze 1xT1) je obsazena novými šestnácti vozy T3. Uvolněné vozy T1 z „dvanáctky“ se stěhují na linku 14, což umožňuje konec starých vozů na této lince. Linka 14 zároveň dostává novou trasu Zlíchov, Lihovar – PKOJF (Výstaviště Holešovice). Do oblasti Pankráce je místo ní přesměrována linka 18. Současně jsou od stejného data na linku 7 vypravovány soupravy ve složení motorový vůz + 1 vlek Plecháč.

O prázdninách roku 1972, 24. července, je zahájena výluka v úseku Flora – Olšanské náměstí – Bulhar. Linka 7 je zkrácena do trasy Hrdlořezy – Olšanské náměstí. Tam je zřízen kolejový přejezd, na kterém je linka 7 ukončena. Její provoz zajišťují dvounápravové motorové vozy sólo. Soupravy motorový vůz + 1 vlek Plecháč jsou nyní nasazovány na linku 6. Od listopadu 1972 do června roku 1973 je zřízena ve Starostrašnické ulici náhradní tramvajová doprava – linka X-27 (Nádraží Strašnice – Vozovna Strašnice).

Souprava dvounápravových vozů ev.č.2272+1522 na symbolické lince 23 u zastávky Zelená. | 9.5.2014
Souprava dvounápravových vozů ev.č.2272+1522 na symbolické lince 23 u Mánesova mostu. | 9.5.2014
K 4. prosinci 1972 tak jezdí staré vlaky na linkách 3 (19 vlaků ve špičce), 6 (11 vlaků ve špičce), 7 (6 sólovozů ve špičce), 9 (21 vlaků ve špičce), 18 (23 vlaků ve špičce), 23 (20 vlaků ve špičce), 26 (16 vlaků ve špičce) a X-27 (5 vlaků ve špičce). V případě linky 3 se jednalo o vlaky třívozové – tedy motorový vůz + 2 vlečné vozy Plecháč, na lince 6 jezdily soupravy ve složení motorový vůz + vlek Plecháč, na lince 7 jezdily motorové vozy sólo a na linkách 9, 18, 23, 26 a X-27 jezdily „klasické“ sestavy – motorový vůz + vlek Krasin.

V první polovině roku 1973 jsou z důvodu nedostatku vozů T vypravovány dvounápravové vozy sólo také na linku 16 (do října 1973) a 32 (do cca února 1974). K 1. říjnu 1973 je provedena výměna vozového parku na lince 26 a vyřazeny jsou všechny vlečné vozy Plecháč. Starými vlaky ( linka 7 v sólo vozech, ostatní linky v sestavě motorový vůz + vlek Krasin) jsou obsluhovány nadále linky 3 (Budějovické náměstí – Výstaviště), 6 (Vápenka – Radlice), 7 (Hrdlořezy – Olšanské náměstí), 9 (Hrdlořezy – Motol), 18 (Budějovické náměstí – Podbaba) a 23 (Spořilov – Podbaba).

Souprava dvounápravových vozů ev.č.2172+1562 na symbolické lince 18 v nástupní zastávce Vozovna Pankrác. | 9.5.2014
Souprava dvounápravových vozů ev.č.2172+1562 na symbolické lince 18 v zastávce Čechův most. | 9.5.2014
Dle tabulek vypravení tentokráte zjistíme, že:
Linka 3 – ve špičce 19 vlaků, v sedle 9 vlaků, v sobotu 9, resp. 7 vlaků, v neděli 8 , resp. 13 vlaků.
Linka 6 – 11 vlaků, jezdí jen ve špičce pracovního dne.
Linka 7 – ve špičce 4 vozy, v sedle 3 vozy, v sobotu a neděli nejezdí.
Linka 9 – ve špičce 21 vlaků, v sedle 12 vlaků, v sobotu 16, resp. 13 vlaků, v neděli 13, resp. 20 vlaků.
Linka 18 – ve špičce 19 vlaků, v sedle 12 vlaků, v sobotu 11, resp. 9 vlaků, v neděli 9, resp. 11 vlaků.
Linka 23 - ve špičce 18 vlaků, v sedle 9 vlaků, v sobotu a neděli celodenně 8 vlaků.
Ve špičce bylo vypravováno 92 motorových a 88 vlečných vozů, v sedle 45 motorových a 42 vlečných vozů, v sobotu dopoledne 44 dvouvozových souprav, v sobotu odpoledne pak 37 souprav. V neděli ráno vyjíždělo 38 souprav, odpoledne pak bylo 52 souprav.
Staré vozy v té době vypravují všechny vozovny krom Hloubětína, Střešovic a nově také Kobylis.

Někdy v té době se objevuje Projekt organizace MHD, který počítá v brzké době s výměnou vozového parku na linkách 3 a 6. Linky 9, 18 a 23 mají „dostat nové vozy“ k datu otevření metra, které se v té době předpokládalo na 1. července 1974. Linka 7, plnící funkci náhradní tramvajové dopravy v ulici Olšanská, měla zůstat ve starých vozech až do ukončení výluky Flora – Bulhar. Předpoklad ukončení této výluky byl cca 31. prosinec 1974. Do té doby mělo být pro linku 7 udržováno 5 motorových vozů.. Ale plány se plánují a události se dějí...

Souprava dvounápravových vozů ev.č.2172+1562 na symbolické lince 18 u Botanické zahrady. | 9.5.2014
Souprava dvounápravových vozů ev.č.2172+1562 na symbolické lince 18 na Staroměstské potkává soupravu vozů 2210+1201+1200 na symbolické lince 3. | 9.5.2014
A pak již to jde jak na běžícím pásu. Dne 17. prosince 1973 je ukončen provoz starých vlaků na lince 3 a jsou nahrazeny soupravami 2xT3, 14. ledna 1974 je linka 6 obsazena sólovozy T1 a linka 9 vlaky 2xT3. Současně přestává staré vozy vypravovat vozovna Motol. Staré vozy tak zůstávají již jen na lince 7, jezdící již jen v trase Vápenka – Olšanské náměstí (vypravuje vozovna Žižkov), 18 (vypravují vozovny Pankrác, Vokovice, krátkou dobu také Strašnice a od března 1974 také Žižkov) a 23 (vypravují vozovny Pankrác a Vokovice). Počet vozů na lince 7 klesl na 3 vozy ve špičce a 2 vozy v sedle. Vypravení linek 18 a 23 zůstalo beze změn. Ve špičce klesl počet starých vlaků na 40, v sedle na 23, o sobotách a nedělích se vypravovalo 17 – 19 vlaků.

Dne 8. května 1974 byly staré vlaky vypraveny naposled. Provoz linky 7 končil večer již kolem 18. hodiny. Poslední vlaky linky 23 zatahovaly kolem půlnoci... Na lince 18 byl provoz nepřetržitý. Večerní provoz v intervalu 16 minut zajišťovaly 4 noční vozy – sólo T3 a dále ještě cca 5 vlaků denních. Poslední z nich pak kolem půlnoci odjížděl z Budějovického náměstí do Podbaby a pak v 1:12 zatáhl do vozovny Vokovice. Poslední pankrácký vlak linky 18 zatáhl již v 1:10. Pro úplnost uvádím, že poslední žižkovský vlak linky 18 zatáhl již ve 22:36. Na linky 18 a 23 byly od následujícího dne vypravovány sólo vozy T3, na linku 7, zavedenou ve zcela nové trase vyjely 12. května 1974 sólo vozy T1 a T3. Žezlo nejstarších tramvají v Praze ranním výjezdem dne 9. května 1974 převzaly vozy T1...

Souprava dvounápravových vozů ev.č.2210+1201+1200 na symbolické lince 3 na Hradčanské. | 9.5.2014

Text: František Zahnáš a redakce

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024