Scanjournal č.065

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Scanjournal č.065

Fotografické okénko do nedávné historie


65. Liberec 26. srpna 1998
I když minulý Scanjournal byl ze stejného města, jen o pár dní dřív, a tato sada snímků je hodně tmavá a nekvalitní, dnes by se moderně řeklo „dokumentační“, nechci fotky odsoudit k ležení v šuplíku. Už tomu totiž bude už 17 let, kdy vyjely v Liberci naposledy tramvaje na rozchodu 1000 mm do smyčky Horní Hanychov. Linka 3 měla před sebou dlouhé čekání a nejistou budoucnost, vozy T2R čekala prozatím další služba na úzkém rozchodu do Jablonce nad Nisou a některé i na normálním rozchodu po Liberci.
V současnosti už tramvaje do Horního Hanychova jezdí, tak to vzpomínání není ani moc smutné, spíš jen nostalgické. Zvu Vás tedy na sadu obrázků spousty stejných tramvají na lince 3, připomínající téměř MOpův Fotožurnál v dobách jeho největšího rozmachu. Tyhle vozy spojuje jedna věc - jezdily „na úzké“ do Horního Hanychova právě poslední den – 26. srpna 1998.
Naše rozloučení s Hanychovskou tratí začneme na opačném konci linky 3, kde ve smyčce Lidové Sady právě probíhala příprava na nadcházející rozšíření provozu na normálním rozchodu. Do smyčky vjíždí vůz T3M ev.č.56. | 26.8.1998 Ve smyčce Lidové Sady pózuje smutečně ozdobená souprava T2R ev.č.22+23, připravená na oficiální rozlučkovou jízdu do Horního Hanychova. | 26.8.1998 Před soupravou 22+23 jela na běžném pořadí linky č. 3 souprava vozů ev.č.21+20. | 26.8.1998 Vnější kolej smyčky Lidové sady je již upravena na rozchod 1435 mm, před týdnem zde ještě byla kolej o rozchodu 1000 mm. Na vše dohlíží souprava T2R ev.č.21+20. | 26.8.1998 Popojeli jsme k Hanychovské trati, konkrétně na její začátek a budeme se postupně přibližovat k Ještědu. K zastávce Viadukt se po jednokolejném provizoriu blíží ve směru do centra souprava T2R ev.č.26+27, vpravo je již položena nová trať pro rozchod 1435 mm, po koleji zcela vpravo se již za 4 dny bude jezdit. | 26.8.1998
56 - 3
26.8.1998
22+23 - 3
26.8.1998
21+20 - 3
26.8.1998
21+20 - 3
26.8.1998
26+27 - 3
26.8.1998
O několik desítek metrů dále směrem z centra jede směrem k zastávce Krkonošská souprava T2R ev.č.24+25. | 26.8.1998 Provizorní trať těsně u zástavby a umístění dočasné zastávky Krkonošská jsou z dnešního pohledu projednání s úřady již věci jen těžko pochopitelné. Ale tehdy to šlo a v zastávce do centra stojí vůz T3 ev.č.47. | 26.8.1998 V opačném směru, z centra, zastavila na Krkonošské souprava T2R ev.č.21+20. Zcela vlevo je opět vidět kolej normálního rozchodu, jenž bude v provozu od 30. srpna 1998. | 26.8.1998 Do dočasné výhybny U Pekáren vjíždí ve směru z centra vůz T3 ev.č.36. | 26.8.1998 Prostorem bývalých (i budoucích) zastávek Vápenka projíždí do centra po provizorní trati vůz T3 ev.č.37. Vpravo je zřejmá trať rozchodu 1435 mm i s jednou z výhybek, které zde v počátku provozu na normálním rozchodu budou tvořit výhybnu. | 26.8.1998
24+25 - 3
26.8.1998
47 - 3
26.8.1998
21+20 - 3
26.8.1998
36 - 3
26.8.1998
37 - 3
26.8.1998
Souprava vozů T2R ev.č.24+25 klesá od Janova dolu k Vápence po provizoriu, vlevo nová kolej o rozchodu 1435 mm. | 26.8.1998 Snímek pořízený o několik sekund dříve, souprava T2R ev.č.24+25 po odjezdu ze zastávky Janův důl teprve vjíždí pod železniční viadukt. | 26.8.1998 Širší pohled na stejné místo s vozem T3M ev.č.56. Z dnešního pohledu je neuvěřitelné, že se podařilo projednat systém s kontinuálním tramvajovým provozem na provizoriu za cenu obrovských a dlouhodobých omezení místní obsluhy automobilovou dopravou. | 26.8.1998 V zastávce Janův Důl z centra zastavila na provizoriu tramvaj T3 ev.č.37. | 26.8.1998 Vedle tramvaje T3 ev.č.37 zapózovala v zastávce Janův Důl trolejová věž s pracovníky, připravujícími trať o rozchodu 1435 mm na brzké zprovoznění. | 26.8.1998
25+24 - 3
26.8.1998
24+25 - 3
26.8.1998
56 - 3
26.8.1998
37 - 3
26.8.1998
37 - 3
Trolejová věž
26.8.1998
Snímek samotné trolejové věže byl pořízen jen o několik desítek metrů dále nad zastávkou Janův Důl. | 26.8.1998 Se soupravou T2R 24+25 směřující do centra se dostáváme do provizorní výhybny Kubelíkova. V tomto místě končí provizorium i nová trať o rozchodu 1435 mm a dále již pojedeme až do Hanychova po původní trati. | 26.8.1998 Pohled na výhybnu Kubelíkova z opačné strany, křižují zde soupravy T2R ev.č.21+20 (do centra) a ev.č.24+25 (z centra). | 26.8.1998 Poslední den provozu Hanychovské trati měl vůz T3SU č. 52 závadu pantografu a musel být manipulačně odsunut vozem T3SUCS ev.č.57. Snímek byl pořízen nad zastávkou Kubelíkova, souprava směřuje do centra. | 26.8.1998 Zastávka Dolní Hanychov bývala do roku 1998 smyčkou a výhybnou – dva v jednom. Vůz T3M ev.č.56 přijíždí z centra do výhybny, kolej do smyčky je zcela vpravo. | 26.8.1998
Trolejová věž
26.8.1998
24+25 - 3
26.8.1998
24+25 - 3
20+21 - 3
26.8.1998
52+57
26.8.1998
56 - 3
26.8.1998
Rovněž při vjezdu z centra do výhybny, ale o kousek dál, byla zachycena souprava T2R ev.č.24+25. Vlevo se pokouší splynout s davem místního lidu pracovník DP Praha. | 26.8.1998 V jednokolejné smyčce Dolní Hanychov byla zachycena „rozlučková“ souprava T2R ev.č.22+23. | 26.8.1998 Čelní pohled na soupravu T2R ev.č.22+23 ve smyčce Dolní Hanychov. | 26.8.1998 Pohled na zastávky ve výhybně Dolní Hanychov, souprava T2R ev.č.24+25 směřuje do centra. | 26.8.1998 Souprava T2R ev.č.22+23 opouští výhybnu Dolní Hanychov ve směru z centra, jede tedy do Horního Hanychova. | 26.8.1998
24+25 - 3
26.8.1998
22+23 - 3
26.8.1998
22+23 - 3
26.8.1998
24+25 - 3
26.8.1998
22+23 - 3
26.8.1998
Vůz T3SU ev.č.52 přijíždí k Dolnímu Hanychovu od zastávky České Mládeže, jede tedy do centra. Zleva se připojuje kolej ze smyčky Dolní Hanychov. | 26.8.1998 Souprava vozů T2R ev.č.21+20 stoupá od Dolního Hanychova k zastávce České mládeže. Domy na snímku stále stojí, jen tramvaje zde dnes jezdí dvoukolejně a vegetace povyrostla... | 26.8.1998 Souprava T2R ev.č.22+23 opustila výhybnu České mládeže a směřuje do centra. Dnes se tato zastávka na nové normálněrozchodné trati jmenuje Malodoubská. | 26.8.1998 Do výhybny České mládeže ve směru z centra vjíždí tramvaj T3 ev.č.47. Stejně jako ve všech ostatních výhybnách na staré trati, i zde byl provoz ve výhybně levostranný a cestující vystupovali do prostoru mezi kolejemi. | 26.8.1998 Výhybna České mládeže neměla žádné nástupní hrany, dodatečně zde byla doplněna bílá čára lemující okraj obrysu vozidla. Souprava T2R ev.č.24+25 míří do centra | 26.8.1998
52 - 3
26.8.1998
21+20 - 3
26.8.1998
22+23 - 3
26.8.1998
47 - 3
26.8.1998
24+25 - 3
26.8.1998
Snímek stejné stanicující soupravy T2R ev.č.24+25 při pohledu ze silnice. Budova vlevo na pozadí na místě stále stojí, v prostoru na snímku je dnes zastávka Malodoubská do centra. | 26.8.1998 Do zastávky U Kostela ve směru do centra přijíždí souprava T2R ev.č.26+27. | 26.8.1998 Stejná souprava T2R ev.č.26+27 v prostoru zastávky U Kostela ve směru z centra, tedy do Horního Hanychova. | 26.8.1998 Vůz T3 ev.č.47 klesá od zastávky Spáleniště směrem ke kostelu, dům na levé straně snímku i vzrostlé stromy v pozadí bychom zde již hledali marně, dům vpravo však zůstal dodnes nezměněn. | 26.8.1998 Od zastávky Spáleniště právě odbočila ve směru do centra souprava vozů T3M.04 ev.č.51+60. Vpravo je připravena zastávka náhradního autobusu, který bude jezdit už zítra a vlevo za sloupem trakčního vedení se maskuje budoucí pracovník DP Praha. | 26.8.1998
24+25 - 3
26.8.1998
26+27 - 3
26.8.1998
26+27 - 3
26.8.1998
47 - 3
26.8.1998
51+60 - 3
26.8.1998
Stejná souprava T3M.04 ev.č.51+60 projíždí stejným obloukem před zastávkou Spáleniště ve směru z centra. | 26.8.1998 Poslední pohled na oblouk před zastávkou Spáleniště, kde tramvaj přejížděla vozovku Ještědské ulice a odbočovala do dnešní Staré Ještědské, samozřejmě bez SSZ. Na snímku jede z centra vůz T3 ev.č.47, vpravo označník pro chystanou linku NAD a-33. | 26.8.1998 Tímto snímkem se přesouváme nad zastávku Spáleniště, do centra zde kolem budovy trafostanice projíždí T3 ev.č.37. | 26.8.1998 Zde již vůz T3 ev.č.37 uhání od Spáleniště opačným směrem – z centra k Hornímu Hanychovu. | 26.8.1998 Toto místo nad obloukem za zastávkou Spáleniště jsem míval rád, opakovaně jsem se zde pokoušel vylézt na sloupy plotu vpravo od tramvaje, abych odtamtud udělal fotku. Fotka se nikdy nepovedla, zato jsem několikrát spadl. Na snímku souprava T2R ev.č.26+27 směřující do Horního Hanychova. | 26.8.1998
51+60 - 3
26.8.1998
47 - 3
26.8.1998
37 - 3
26.8.1998
37 - 3
26.8.1998
26+27 - 3
26.8.1998
Za obloukem dnešní Staré Ještědské se zase dostáváme o něco blíž k Hornímu Hanychovu, kam míří souprava T2R ev.č.24+25. | 26.8.1998 Ve směru do centra stejným místem projíždí souprava T2R ev.č.26+27. Ulice Stará Ještědská byla v uspořádání s jednokolejnou tratí a jedním jízdním pruhem opravdu kouzelná. | 26.8.1998 Ještě další snímek ze stejného místa se stejnou budovou, tentokrát jede dolů do centra souprava T2R ev.č.24+25. | 26.8.1998 Souprava T2R ev.č.21+20 jedoucí z centra vyjíždí ze Staré Ještědské zpět na Ještědskou, vpravo je zřejmé dopravní značení, upozorňující na provoz tramvají v obou směrech. | 26.8.1998 Širší pohled na stejné místo, z centra jede vůz T3M ev.č.56. Kolej zde překřížila Ještědskou ulici a pokračovala dál opět v boční poloze. | 26.8.1998
24+25 - 3
26.8.1998
26+27 - 3
26.8.1998
24+25 - 3
26.8.1998
21+20 - 3
26.8.1998
56 - 3
26.8.1998
Pohled z opačné strany, vůz T3M ev.č.56 přijíždí podél Ještědské ulice od smyčky a dává znamení, že bude odbočovat do Staré Ještědské. | 26.8.1998 Ještěd se halí do mlhy, od smyčky v Horním Hanychově klesá souprava T2R ev.č.21+20 na lince 3. Od pořízení vozů T2R z Ostravy až do 26. srpna 1998 každodenní obrázek z Hanychova. | 26.8.1998 Vůz T3M ev.č.56 projíždí smyčkou Horní Hanychov k dočasně posunuté nástupní zastávce. Důvod posunu zastávky si po létech již neumím přesně vybavit, ale asi souvisel s náhradní autobusovou dopravou, která měla jezdit od zítřka. | 26.8.1998 Klasický snímek z posledního dne provozu do Horního Hanychova. Do výstupní zastávky posunuté do běžné nástupní přijela tramvaj (T3 ev.č.47) a lid ji zepředu obchází. | 26.8.1998 V trvale nástupní, nyní výstupní zastávce smyčky v Horním Hanychově pózuje poslední den provozu souprava T2R ev.č.26+27. | 26.8.1998
56 - 3
26.8.1998
21+20 - 3
26.8.1998
56 - 3
26.8.1998
47 - 3
26.8.1998
26+27 - 3
26.8.1998
Pohled na stejnou soupravu T2R ev.č.26+27 ve výstupní zastávce Horní Hanychov, tentokrát zezadu. | 26.8.1998 Detail vozu T2R ev.č.27 ze soupravy zachycené na předchozím snímku. Fotograf v roce 1999 nevěděl, že právě tento vůz se zachová do dnešních dní... | 26.8.1998 Ve smyčce Horní Hanychov manipuluje souprava T2R ev.č.21+20. Zelená tramvaj v zeleném lesíku, tehdy zde běžná věc. | 26.8.1998 Pohled zezadu na soupravu T2R 21+20 ve smyčce Horní Hanychov. Dnes opravdu naposledy. | 26.8.1998 S tratí do Horního Hanychova se rozloučíme širším pohledem na část smyčky Horní Hanychov, do které právě přijela souprava T2R ev.č.21+20 a zastavila v běžné výstupní zastávce. | 26.8.1998
27+26 - 3
26.8.1998
27+26 - 3
26.8.1998
21+20 - 3
26.8.1998
20+21 - 3
26.8.1998
21+20 - 3
26.8.1998

Související články:
 Scanjournal č.076
 Scanjournal č.075
 Scanjournal č.074
 Scanjournal č.073
 Scanjournal č.072
 Scanjournal č.071
 Scanjournal č.070
 Scanjournal č.069
 Scanjournal č.068
 Scanjournal č.067
 Scanjournal č.066
 Scanjournal č.064
 Scanjournal č.063
 Scanjournal č.062
 Scanjournal č.061
 Scanjournal č.060
 Scanjournal č.059
 Scanjournal č.058
 Scanjournal č.057
 Scanjournal č.056
 Scanjournal č.055
 Scanjournal č.054
 Scanjournal č.053
 Scanjournal č.052
 Scanjournal č.051
 Scanjournal č.050
 Scanjournal č.049
 Scanjournal č.048
 Scanjournal č.047
 Scanjournal č.046
 Scanjournal č.045
 Scanjournal č.044
 Scanjournal č.043
 Scanjournal č.042
 Scanjournal č.041
 Scanjournal č.040
 Scanjournal č.039
 Scanjournal č.038
 Scanjournal č.037
 Scanjournal č.036
 Scanjournal č.035
 Scanjournal č.034
 Scanjournal č.033
 Scanjournal č.032
 Scanjournal č.031
 Scanjournal č.030
 Scanjournal č.029
 Scanjournal č.028
 Scanjournal č.027
 Scanjournal č.026
 Scanjournal č.025
 Scanjournal č.024
 Scanjournal č.023
 Scanjournal č.022
 Scanjournal č.021
 Scanjournal č.020
 Scanjournal č.019
 Scanjournal č.018
 Scanjournal č.017
 Scanjournal č.016
 Scanjournal č.015
 Scanjournal č.014
 Scanjournal č.013
 Scanjournal č.012
 Scanjournal č.011
 Scanjournal č.010
 Scanjournal č.009
 Scanjournal č.008
 Scanjournal č.007
 Scanjournal č.006
 Scanjournal č.005
 Scanjournal č.004
 Scanjournal č.003
 Scanjournal č.002
 Scanjournal č.001

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024