Bratislavská hromadná doprava 2015 Co zbylo ze snu o metru

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Bratislavská hromadná doprava 2015
Co zbylo ze snu o metru


Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Když pražské metro slavilo v roce 2014 své čtyřicátiny, jen fandové hromadné dopravy a dopravní odborníci věděli, že stejné výročí oslavilo i bratislavské metro. S tím rozdílem, že v roce 1974 nebylo uvedeno do provozu, ale byla schválena jeho výstavba, která se nikdy nedočkala dokončení… Mělo to být druhé metro v Československu, které se kvůli sovětskému požadavku, že metro smí mít jen hlavní města, nesmělo jmenovat metro. Tak se nazývalo rychlodráhou.

Mezi lety 1983 - 1985 bylo vypracováno několik projektů řešení rychlodráhy, z něhož vítězně vyšel návrh uvažující o 5 stanicích v Petržalce a 4 v centrální městské oblasti. Na jižním okraji Petržalky mělo stát depo metra Janíkov dvor.

V roce 1988 se opravdu začalo s výstavbou. Na prvním úseku metra trasy B z Petržalky, ze stanice Luky Jih do stanice Hlavní Nádraží byly, kromě koncových, plánovány ještě stanice Luky Sever, Háje Jih, Háje Sever, Petržalka Centrum, Dunaj, Prior a Obchodní. Všechny stanice zhruba desetikilometrového úseku měly být s ostrovním nástupištěm, s nástupní hranou o délce 100 metrů. Pro provoz byly plánovány vozy řady 81-71 sovětské výroby, známé i z pražského metra.

Počítalo se s tím, že první provozní úsek od stanice Luky Jih do stanice Dunaj bude uveden do provozu v roce 1997. Jenže federální vláda ČSSR na první provozní úsek trasy B metra v Bratislavě namísto potřebných 7 mld. Kčs přidělila "jen" 5 mld. Kčs, což znamenalo, že se projekt prvního úseku metra tomuto rozpočtu musel přizpůsobit.

Projekt proto metro v Petržalce více zvedl k povrchu a většina stanic byla řešena s bočními nástupišti, namísto ostrovních. Mezistaniční tunely byly řešeny jako dvoukolejné, namísto dvou jednokolejných. Touto změnou se ušetřily chybějící 2 mld. Kčs.

Revoluce, která změnila politické uspořádání i společenské klima však projekt ukončila. V květnu 1990 národní výbor města Bratislavy rozhodl o zastavení všech prací na rozestavěné první etapě a změně koncepce z těžkého na lehké metro, pro nějž byl zvolen francouzský systém VAL společnosti Matra Transport International. Po stavbě metra tak kromě viditelných zemních prací zbyl spojovací tunel v délce asi 300 metrů.

Město v září 1997 založilo obchodní společnost Metro, a.s. Bratislava. V roce 1998 se však objevily spory s dodavatelem a smlouva na realizaci I. etapy trasy B nebyla podepsána.

Další z projektů na vybudování metra byl připraven v roce 2001, ale ani on nebyl realizován, tentokráte z finančních důvodů.

Nakonec bylo v roce 2004, po několika odborných i širších diskusích rozhodnuto, že nosný systém Bratislavy bude na nejbližší roky tvořit stávající kolejová doprava, tedy tramvaje a vlak. V projektované trase metra v oblasti Petržalky probíhá nakonec výstavba tramvajové tratě.

Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Letecký snímek rychlodrážního koridoru v Petržalce, viditelné jizvy po nedokončených zemních pracích z doby výstavby rychlodráhy. Žlutou čarou je vyznačena část využitá pro současnou výstavbu tramvaje do Petržalky, červená čára vyznačuje zemní práce v trase koridoru, světle modrá čára pak prostor hrubé stavby spojovacích tunelů do depa.
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Stopy v betonu jasně hovoří o tom, kdy se stavební mechanizmy zakously do bratislavské krajiny. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015 Pozůstatky po výstavbě bratislavského metra. | 24.6.2015
A tak se v Petržalce objevují po desetiletích průtahů a odkladů tramvaje. Místo metra, místo rychlodráhy. | 24.6.2015


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024