Tramvajová linka 24

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka 24


Nositelkou čísla 24 byla nejprve linka provozovaná o Všesokolském sletu v roce 1932, v letech 1942 – 1943 nosila toto číslo linka pravidelná, v roce 1948 ale zase linka „sletová“. Mezi pravidelné linky se pokoušela dostat celkem třikrát, ovšem až třetí pokus, který se odehrál 31. srpna 1959, byl úspěšný. Pokud budeme zkoumat vývoj vozového parku na této lince, zjistíme, že již v roce 1959 jsou zde nasazovány vozy T1, které v pozdější době jezdí ve smíšeném provozu s vozy T3. Z energetických důvodů není možné nasadit spřažený provoz a tak i přes vysokou frekvenci cestujících zde jezdí dlouhou dobu vozy sólo. Spřažený provoz vozů T3 byl na lince zaveden až v roce 1976.

Poprvé se, jak již uvedeno v prologu, mohou linkou 24 svézt cestující v období Všesokolského sletu v roce 1932. Jejím výchozím bodem je Pohořelec (obrací přes jednokolejnou spojku v ulici Hládkov), a cílem je konečná zastávka Kobylisy, Čimická. Obsazována je soupravami ve složení motorový vůz + vlečný vůz.

V zastávce Karlovo náměstí od Lazarské odbavuje cestující vůz T1 vypravený na linku 24. | 1973
Vůz T1 ev.č.5054 vypravený na linku 24 projíždí křižovatkou na dnešním Senovážném náměstí, které se tehdy jmenovalo Maxima Gorkého, leč Pražané mu neřekli jinak než „Gorkáč“... | 6.9.1973
Jako pravidelná se tramvajová linka 24 poprvé objevuje v období II. světové války, od 1. září 1942 do 30. srpna 1943. Je provozována v polookružní trase: Vychovatelna – Libeňský most – Jatky – Hlávkův most – Bílá Labuť – Dlouhá – Úrazová pojišťovna (nábřeží kpt. Jaroše) a zpět na Vychovatelnu. Vypravovány sem byly soupravy ve složení motorový + vlečný vůz. V období přepravní špičky bylo nasazováno 12 souprav (interval 4 minuty) ve složení motorový + vlečný vůz. Mimo špičku jezdilo pak deset vlaků (motorový + vlečný vůz) každých 5 minut.

V roce 1948 je linka 24 zavedena jako účelová sletová linka a to v trase Dlabačov – Smíchovské nádraží. Opět zde jezdí soupravy ve složení motorový vůz + vlečný vůz.

Vůz T3 vypravený na linku 24 míří Vršovickou ulicí k dnešní zastávce Bohemians. | 1975
Křižovatkou Otakarova vjíždí do stejnojmenné zastávky souprava vozů T3 na lince 24 vedená vozem ev.č.6354. | 1981
O zavedení linky 24 se pak hovoří na přelomu let 1951 – 1952. Mají s tím souvislost nové vozy typu T1. Mluví se o jejich prvním působišti. Jako vhodný se jeví traťový úsek Palackého náměstí – Braník, tedy úsek linek 17 a 21. Že by se vozy T1 nasadily na některou z nich? V roce 1951 to ještě možné není. V oblastech Holešovic i Žižkova jsou slabé měnírny, takže z energetických důvodů není možné obsadit novými tramvajemi ani linku 17 a ani linku 21. Hledá se tedy kompromis. Linka 21, ve starých vozech, bude ve směru od Žižkova zkrácena do oblasti Karlova náměstí (pravděpodobně jednosměrný objezd Myslíkova – Resslova). Nová linka 24, s vozy T1 pojede z oblasti Karlova náměstí do Braníka. Nakonec z tohoto úmyslu sešlo a vozy T1 vyjely na linku 4, následně pak v roce 1956 začaly jezdit i na lince 17. Vraťme se ale k historii linky 24.

Trojskou ulicí klesá k Vltavě souprava vozů T3 na lince 24 vedená vozem ev.č.6221. | 1982
Souprava vozů T3 ev.č.6736+6859 vypravená na linku 24 projíždí Spálenou ulicí | 9.7.2005
Po prodloužení tramvajové tratě ze Zahradního Města do Hostivaře, je od 3. ledna 1954 zavedena nová tramvajová linka nesoucí číslo 24, protože v době zahájení provozu tratě ještě nebyla dokončena měnírna Hostivař. Z energetických důvodů tedy nedošlo k očekávanému pouhému prodloužení linky 4 ze Zahradního Města. Provoz linky zajišťovaly 2 obousměrné motorové sólo vozy ze strašnické vozovny. Jeden byl v provozu od rána do noci, druhý byl šejdrový. Provoz samotný vypadal tak, že na Zahradním Městě byl kolejový přejezd, na kterém se vozy linky 24 obracely; jako druhou konečnou využívaly, v té době už hotovou, smyčku na náměstí J. Marata. Na Zahradním Městě pak byla možnost přestupu na linku 4, jezdící dále do centra. V této podobě existovala linka 24 po dobu jednoho a půl roku. Po dokončení měnírny byla dne 24. července 1955 linka 24 zrušena a její spoje nahradila prodloužená linka 4.

Souprava vozů T3SU ev.č.7012+7013 vypravená na linku 24 vjíždí do zastávky Moráň. | 15.3.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7043+7062 vypravená na linku 24 míří Zenklovou ulicí na Palmovku. | 30.8.2006
Z hlediska trvalé linky se na třetí pokus číslo 24 v síti pražských tramvají objevuje 31. srpna 1959. Jedná se o linku s provozem pouze v ranní a odpolední přepravní špičce všedního dne. Její trasa vedla z Vršovic, Východního náměstí (dnes Kubánské náměstí) přes Otakarovu, Botanickou zahradu, Karlovo náměstí, Václavské náměstí, Jindřišskou a obracela se jednosměrným objezdem přes Bílou Labuť a ulici Na Florenci. Od samého počátku sem byly nasazovány nové tramvaje typu T1 (sólo), v případě jejich nedostatku se v prvopočátcích objevovaly i staré obousměrné vozy a to jak sólo, tak i s vlekem. Vypravována je z vozoven Strašnice a Hloubětín. Dne 28. srpna 1961 je linka 24 prodloužena k Nádraží Strašnice, v té době na ní už „vládnou“ vozy T1. Po třech letech, 5. října 1964 je linka dále prodloužena až do Zahradního Města. Vrátila se sem po 10 letech, avšak už s jiným provozním významem. Po pouhých 8 dnech dochází k prodloužení linky i na „druhé straně“. Od 13. října 1964 pokračuje od Jindřišské a nádraží Střed (Masarykovo) ulicí Na Florenci, přes Hlávkův most, kolem nádraží Bubny a ulicí Veletržní k Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (Výstaviště Holešovice). V té době na ní jezdí 13 vozů T1 v intervalu 6 minut. Od 4. dubna 1965 je zaveden provoz i v neděli odpoledne.

Souprava vozů T3M ev.č.8044+8045 vypravená na linku 24 projíždí křižovatkou dolní Palmovka. | 4.2.2008
Souprava vozů T3M ev.č.8054+8048 na lince 24 projíždí křižovatkou Zámecká. | 26.5.2007
Když je od 1. července 1966 z důvodů zahájené výstavby podpovrchové tramvaje, následně trasy C metra, zrušena trať na Karlov a s tou i linka 6 v celé trase. Linka 24 se tak stává jedinou, která obstarává spojení centrum Prahy – Nádraží Bubny. Z tohoto důvodu je provoz na lince 24 rozšířen na celodenní včetně nedělí. Na linku se vypravují ve smíšeném provozu sólo T1 a sólo T3. V roce 1969 je na linku 24 vypravováno ve špičce 15 vozů T1 a T3, v sedle pak pouze 11 vozů (intervaly 7, resp. 10 minut), o vypravování této linky se dělí vozovny Strašnice a Střešovice. O sobotách a nedělích zde jezdí 12 vozů, v období vyšších přepravních nároků pak 18 vozů. Večerní interval byl stanoven na 20 minut. V roce 1970 je pak vypravování linky 24 přeloženo do vozoven Kobylisy a Pankrác. V té době vozy T1 z linky 24 postupně zmizely a nahrazeny jsou vozy T3.

Souprava vozů T3M2-DVC ev.č.8067+8087 na lince 24 na Palmovce. | 17.1.2007
Souprava vozů T3R.P ev.č.8232+8233 na lince 24 u křižovatky Průběžná. | 25.7.2007
K další změně dochází dne 17. ledna 1972. Linka 24 je vedena od Zahradního Města, resp. Hlávkova mostu dále přes Jatky (Pražská tržnice), Dělnickou, Libeňský most na Vychovatelnu, kde je ukončena. Počet vypravených vozů ve špičce stoupl na 26 (interval 5 minut), v sedle jezdilo 21 vozů v intervalu 6 minut. V sobotu dopoledne jezdilo 24 vozů po pěti minutách, odpoledne pak 14 vozů po devíti minutách. V neděli ráno vyjíždí 14 vozů na tuto linku, odpoledne pak ještě dalších 12 vozů. Nedělní odpoledne je tedy stejně silné jako odpolední špička pracovního dne. Večerní interval byl zkrácen na 16 minut. V průběhu roku 1972 v souvislosti s rostoucí frekvencí cestujících je vypravení ve špičce zesíleno na 30 vozů v intervalu 4 – 5 minut. V roce 1973 končí „absolutní vláda“ vozů T3 na lince 24, neboť se zde v nemalé míře opět objevují vozy T1. Kde se tu vzaly? Do 22. července 1973 je obsazována vozy T1 linka 12 (z 35 vozů je 16 vozů 1xT3 a zbylých 19 vozů pak 1xT1). Následující den, kdy jsou na linku 12 nasazeny vlaky 2xT3, jsou uvolněné vozy z této linky nasazeny právě na linku 24.

Souprava vozů T3R.PV ev.č.8181+8182 vypravená na linku 24 zachycená na Palackého náměstí. | 26.10.2007
Barevně nesourodá souprava vozů T3R.PLF ev.č.8276+T3R.PV ev.č.8183 vypravená na linku 24 zachycená ve smyčce Kubánské náměstí. | 28.6.2010
Od dne 9. května 1974 je od Vychovatelny prodloužena do Ďáblic. Ve špičce všedního dne je obsazena 33 vozy (interval 4 – 5 minut), v sedle 23 vozy (interval 7 minut), o sobotách a nedělích pak jezdí 19, resp. 27 vozů. (interval 10, resp. 6 minut). Linku vypravují vozovny Pankrác (jen T3), Kobylisy (T1, T3) a Strašnice (T1, T3). Večerní interval byl zkrácen na 14 minut. K 29. říjnu 1974 byl zvýšen počet vozů, vypravovaných ve špičce, na 37. Od ledna 1976 se na vypravování linky 24 podílí také vozovna Hloubětín (pouze 1xT3). Jako dárek cestujícím u příležitosti XV. sjezdu KSČ byl na lince od 12. dubna 1976 zaveden provoz vlaků 2xT3. Projevoval se však nedostatek vozů a tak se situace vyřešila tak, že celodenní vlaky jezdily ve dvojicích, zatímco dělené směny zůstaly sólo T3. O víkendech to bylo obdobné. Celodenní 2xT3 a sobotní dopolední posilové a nedělní odpolední posilové vozy jezdily sólo. V průběhu prázdnin, když bylo nižší vypravení, byl na lince 24 zaveden plný spřažený provoz. Počet vlaků a intervaly na lince 24 ve špičce všedního dne: 13 dvojic a 13 sólo, interval 7 minut. Sedlo všedního dne 13 dvojic, interval 13 minut. Sobota a neděle 11 dvojic (celodenní) a 11 sólo (dopolední zatahováky, odpolední vyjížďáky). Po skončení prázdnin se vrací opět smíšený provoz 1xT3 a 2xT3 a od 20. září 1976 jezdí jen vlaky 2xT3. Linka je obsazena ve špičce devatenácti vlaky 2xT3 (interval 8 minut), v sedle 13 vlaky v intervalu 12 minut. V sobotu dopoledne je obsazena 12 vlaky v intervalu 12 minut, odpoledne pak 10 vlaky v intervalu 14 minut. V neděli ráno vyjíždí 10 vlaků, odpolední vypravení pak činí 15 vlaků po 10 minutách. Večerní interval byl prodloužen na 17 minut.

Souprava vozů T6A5 ev.č.8611+8631 vypravená na linku  24 odbavuje cestující v zastávce Masarykovo nádraží. | 13.1.2011
Souprava vozů T6A5 ev.č.8748+8747 vypravená na linku 24 zachycená u Jindřišské. | 23.7.2005
Dne 5. května 1977 je zahájen provoz na nové trati v Trojské ulici. Linka 24 je od tohoto data v úseku Ke Stírce – Dopravní podniky (Vltavská) vedena po nové trati Trojskou, přes Veletržní a nádraží Bubny. Od 13. srpna 1978 je na lince 24 zaveden celonoční provoz. Noční trasa byla téměř shodná s denní, ale místo kolem nádraží Bubny jezdila přes Strossmayerovo náměstí a ulicí Antonínskou. V denním provozu jezdily nadále vlaky 2xT3, v noci pak 1xT3. Pouze na Štědrý den a na Silvestra se i v noci vypravovaly vlaky 2xT3. Ve špičce pracovního dne zde jezdí 19 souprav (interval 8 minut), v sedle pak 11 souprav (interval 13 minut). V sobotu ráno se vypravuje 14 souprav v intervalu 10 minut, odpoledne jezdí 12 souprav v intervalu 12 minut. V neděli se vypravuje ráno 10 souprav v intervalu 14 minut, odpoledne je nasazeno 17 vlaků v intervalu 9 minut. Večerní interval je prodloužen na 20 minut. Poté, co je od 27. října 1978 zrušena trať kolem nádraží Bubny je linka 24 v denním i nočním provozu odkloněna přes Strossmayerovo náměstí na nábřeží Kapitána Jaroše, k Dopravním podnikům a pak pokračovala po své trase.

K zastávce Otakarova se na lince 24 přibližuje vůz KT8D5 ev.č.9001 z předsunuté série. | 17.4.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9010 opatřený polopantografem zachycený na lince 24 v zastávce Ládví. | 29.6.2005
Od 19. prosince 1980 je zaveden na lince 24 jednotný večerní interval 25 minut. Ke dni 31. srpna 1981 jsou trvale nasazeny soupravy 2xT3 i v nočním provozu. Po zrušení tratě v ulici Na Florenci je od 11. dubna 1983 linka vedena přes Bílou Labuť. V souvislosti se zahájením provozu trasy metra III.C je od 3. listopadu 1984 linka v úseku Bílá Labuť – Ke Stírce nově vedena přes Invalidovnu, Palmovku a Vychovatelnu. V nočním provozu je vedena v úseku Ke Stírce – Bílá Labuť přes Vychovatelnu, Libeňský most, Pražskou tržnici a Těšnov. Od 3. listopadu 1985 je zrušen noční provoz linky 24. Linka má v tomto období následující provozní parametry. Ve špičce interval 8 minut, dopoledne a v sedle 9 minut interval. V sobotu jednotných ráno 10 minut, odpoledne jednotných 15 minut. V neděli ráno jednotných 15 minut, odpoledne pak 13 minut. Večerní provoz po 20 minutách. V souvislosti s dlouhodobým přerušením provozu v úseku Palmovka – Pod Palmovkou je od 21. dubna 1986 linka 24 v úseku Nádraží Střed (Masarykovo) – Bulovka vedena přes Dlouhou třídu, Strossmayerovo náměstí, kolem Pražské tržnice a Libeňský most.

Doslova domovskou linkou byla dvacet čtyřka pro hloubětínské vozy KT8D5. Na povrchové výhybce Californien v oblasti Invalidovny byla využívána jejich obousměrnost, jak dokazuje snímek vozu ev.č.9018 ještě v původním barevném schématu.| 26.7.2005
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9072 vypravený na linku 24 odbavuje cestující v zastávce Invalidovna. | 15.4.2007
Dne 5. května 1987 je v souvislosti s výstavbou Jižní spojky zrušena smyčky Zahradní Město. Linka 24 je zkrácena do smyčky Náměstí Kubánské revoluce (Kubánské náměstí). Částečně se do své trasy linka vrací od 3. listopadu 1990. Je vedena z Ďáblic přes Bulovku, Palmovku, Invalidovnu, Florenc na Masarykovo nádraží, dále po své stávající trase na Kubánské náměstí a dále pokračuje do smyčky nádraží Strašnice. Počínaje 4. listopadem 1988 jsou na linku vypravovány také vozy KT8D5. Mezi roky 2004 a 2006 byla linka kvůli výluce v Ďáblicích ukončena na pevné kolejové spojce v zastávce Ládví. Využívalo se při tom obousměrnosti vozů KT8. Od 30. června 2007 je linka zkrácena do trasy Strašnice, Radošovická – Kobylisy, Březiněveská s tím, že na lince zůstávají vlaky 2xT3 a KT8D5. K dalšímu zkrácení linky 24 dochází k 30. srpnu 2008. Jejími konečnými jsou zastávky Kubánské náměstí a Březiněveská.

Výjimečně se v počátcích provozu vozů Škoda 14T Elektra tento typ, přidělený vozovnám Motol a Strašnice objevil také na lince 24. V současnosti, kdy jsou vozy zařazeny do vozovny Kobylisy, je jejich výskyt na lince častější. Vůz ev.č.9111 je zachycený v prostoru nástupiště vnitřní koleje původní smyčky Sídliště Ďáblice. | 20.8.2007
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa ev.č.9206 vypravený na linku 24 projíždí křižovatkou dolní Palmovka. | 26.8.2011
Mezi řidiči nepopulární změnou prošla linka od 1. září 2012. Linka vyjíždí z Kubánského náměstí a až na Masarykovo nádraží jede ve své původní trase. Pak pokračuje přes náměstí Republiky, Strossmayerovo náměstí a Výstaviště Holešovice na Ortenovo náměstí, kde končí. Vozy se však nijak neobracejí, ale pokračují jako linka 14 na Barrandov. Slangově se tato situace nazývá řetězením linky. V pracovní dny jsou na linku 24 vypravovány vlaky 2xT3, 2xT6, KT8, 14T, 15T, o víkendech jezdí vozy T3 a T6 sólo. Pro vyšší frekvenci cestujících je uplatněn interval 7 – 8 minut. Večerní interval činí jednotných 10 minut. Dne 28. srpna 2016 je linka 24 navrácena do původní trasy Kubánské náměstí - Karlovo náměstí - Masarykovo nádraží - Invalidovna - Bulovka – Březiněveská. Jezdí však jen ve všední dny do cca 20:00 hodin. Obsazována ekvivalentem vlaků 2xT, jezdícím ve standardním intervalu 8, respektive 10 minut.

Text: František Zahnáš a redakce

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024