Pohlednice Pražských tramvají......od Gemerských spojek

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od Gemerských spojek


Letecká mapa oblasti Gemerských spojek. Zcela vpravo je bílou barvou vyznačena provozovaná železniční trať 116 Plešivec - Slavošovce. V samotném cíli trať tvoří jakousi smyčku. Fialovou barvou je vyznačeno dokončené prodloužení ve směru k samotným spojkám. Modrá barva vyznačuje rozestavěné těleso. Oranžovou barvou je značen 2400 metrů dlouhý Slavošovský tunel, barvou červenou pak 245 metrů dlouhý tunel Koprášský. Zelená barva patří Mníšanskému viaduktu.
Mníšanský viadukt
Mníšanský viadukt v celé své kráse. Velkolepá stavba, která se nikdy nedočkala dokončení a zprovoznění. Nikdy nesloužila k tomu, k čemu měla sloužit. Nikdy zde nebyly položené koleje... | 10.7.2018
Most tvoří vždy dvě menší klenby světlosti cca 6-8 metrů na každé straně... | 10.7.2018 ...a jedna hlavní železobetonová klenba nesoucí na stojinách hlavní desku mostovky. | 10.7.2018 Informační tabule u mostu. | 10.7.2018 Krajní menší klenby a hlavní klenba mostu. | 10.7.2018 Stojiny hlavního oblouku nesoucí mostovku. | 10.7.2018
Díky nedokončenému náspu trčí krajní části mostu do prázdna. | 10.7.2018
Jak nějakým obrem po krajině nesmyslně rozházené železniční stavby působí dokončené náspy, mosty a tunely, které vlastně nikam nevedou. Zůstávají památkou na nesmyslné válečné časy 2. světové války. Pokud o jejich existenci chceme vědět víc, musíme se vrátit do čtyřicátých let minulého století...

Po tzv. Vídeňské arbitráži v roce 1938 připadl jih Slovenska Maďarsku a železniční tratě propojující střední Slovensko s východem zůstaly jen izolované navzájem nepropojené úseky. Vážným problémem bylo přerušení železničního spojení do Slavošovských papíren, jejichž zásobování a doprava výrobků byla na železnici závislá. Tuto situaci měla vyřešit výstavba takzvaných Gemerských spojek. Ty měly být tři: Tisovec – Revúca (24 km a 6 tunelů), Slavošovce – Lubeník (20 km a 6 tunelů) a Štítnik - Nižná Slaná. Zatímco poslední úsek zůstal jen na papíru, výstavba tratí Tisovec – Revúca a Slavošovce – Lubeník začala v letech 1940 a 1941.

Práce na stavbě obou tratí postupovaly velmi pomalu, zejména v důsledku nízké priority těchto tratí pro vojenské zájmy Německa. V rámci výstavby tratě Lubeník - Slavošovce probíhala klasickým způsobem, kdy se nejdříve staví složité objekty (tunely, mosty) a k nim přilehlé úseky tratě. Postavené tak byly 2 tunely. Slavošovský dlouhý 2401 metrů a Koprášský, dlouhý 245 metrů. V jeho blízkosti pak klenutý železobetonový Mníšanský viadukt, který se ve výšce až 38 metrů nad údolím rozpíná délkou 120 metrů.

Po konci 2. světové války se území, které dočasně patřilo Maďarsku, vrátilo zpět Československu a výstavba spojek ztratila smysl. Oficiálně byla jejich stavba zastavená na konci roku 1948 a nám tak do dnešních dnů zůstávají v krajině nikdy zcela nedokončené významné technické stavby železniční tratě, která vlastně nikdy neexistovala.

Desetiletí se na stavby zapomíná a postupně si je bere zpět příroda. Člověk jen musí smeknout před prací našich předků. Aniž by byla jejich díla udržována, i po sedmi desítkách let nevyužívání a nestarání se o ně, jsou ve velmi slušném stavu.

I po letech je patrný otisk dřevěného bednění. | 10.7.2018
Díky nedokončenému náspu trčí krajní části mostu s odkrytou klenbou krajní opěry do prázdna. | 10.7.2018 Mostovka. | 10.7.2018
Pohled z Mníšanského viaduktu do Koprášského tunelu. | 10.7.2018 Mostovka s odkrytou klenbou krajní opěry. | 10.7.2018
Mostovka. | 10.7.2018 Hlavní klenba mostu. | 10.7.2018
Stojiny hlavního oblouku nesoucí mostovku. | 10.7.2018 Krajní klenby mostu. | 10.7.2018
Mostovka. | 10.7.2018 Bezpečnostní výklenek na mostu nikdy nesloužil svému účelu. | 10.7.2018
Mostovka. | 10.7.2018 Díky nedokončenému náspu trčí krajní části mostu do prázdna. | 10.7.2018
Mostovka. | 10.7.2018 Mostovka. | 10.7.2018
Rezivějící zábradlí. | 10.7.2018
Stojiny hlavního oblouku nesoucí mostovku. | 10.7.2018 Díky nedokončenému náspu trčí krajní části mostu s odkrytou klenbou krajní opěry do prázdna. | 10.7.2018 Dvě krajní menší klenby světlosti cca 6-8 metrů. | 10.7.2018
Mostovka. | 10.7.2018 Díky nedokončenému náspu trčí krajní části mostu s odkrytou klenbou krajní opěry do prázdna. | 10.7.2018
Bezpečnostní výklenek na mostu nikdy nesloužil svému účelu. | 10.7.2018 Krajní úzká opěra. | 10.7.2018
Zub času je přece jen viditelný. | 10.7.2018
Mníšanský viadukt v celé své kráse. Velkolepá stavba, která se nikdy nedočkala dokončení a zprovoznění. Nikdy nesloužila k tomu, k čemu měla sloužit. Nikdy zde nebyly položené koleje... | 10.7.2018
Koprášsky tunel
Koprášský tunel v minulosti sloužil jako sklad zeleniny. Z obou stran byl proto zazděn. To je však již minulostí. | 10.7.2018
Dokončený Mníšanský portál Koprášského tunelu. | 10.7.2018 245 metrů dlouhá tunelová roura Koprášského tunelu. | 10.7.2018 Bezpečností výkleny v tunelu. | 10.7.2018
Bezpečností výkleny v tunelu. | 10.7.2018 Bezpečností výkleny v tunelu. | 10.7.2018
Dokončená betonová podlaha tunelu s odvodňovacím žlabem. | 10.7.2018 Bezpečností výkleny v tunelu. | 10.7.2018
Ostění koprášského tunelu. | 10.7.2018 Ostění koprášského tunelu. | 10.7.2018
Dokončený slavošovský portál Koprášského tunelu. | 10.7.2018
Slavošovský tunel
Mníšanský portál tunelu nebyl nikdy dokončen. Vyústění tunelové roury z kamenných kvádrů je tak sedmdesát let obnažené. Aneb vítejte u vstupu do 2401 metrů dlouhé procházky pod zemí. | 10.7.2018
Nedokončený průkop skalního zářezu přes mníšanským vyústěním tunelu. | 10.7.2018 Nedokončený průkop skalního zářezu přes mníšanským vyústěním tunelu. | 10.7.2018 Nedokončený průkop skalního zářezu přes mníšanským vyústěním tunelu. | 10.7.2018
Nedokončený průkop skalního zářezu přes mníšanským vyústěním tunelu. | 10.7.2018 Tunelová roura mníšanského vyústění tunelu před nedokončeným portálem. | 10.7.2018 Tunelová roura mníšanského vyústění tunelu před nedokončeným portálem. | 10.7.2018
Tunelová roura mníšanského vyústění tunelu před nedokončeným portálem. | 10.7.2018 Betonové koryto pro Mníšanský potok vedle tunelové roury nedokončeného Koprášského portálu tunelu. | 10.7.2018
V koprášském ústí tunelu se neustále shromažďuje voda a usazeniny. Díky tomu byl v minulosti tunel uzavřen ocelovou mříží, protože prvních zhruba 150 metrů tunelu bylo neprůchozích. | 10.7.2018 Bezpečnostní výklenek v tunelu. | 10.7.2018
Kompletně vybetonované dno tunelu s obvyklým odvodňovacím kanálem. Tunel je postavený ve značném klesání, což se dá pozorovat na rychlosti protékající vody. | 10.7.2018 K druhému tunelovému portálu zbývá přes dva kilometry chůze... Za chvíli nás obklopí absolutní tma. | 10.7.2018
Klenba tunelu z kamenných kvádrů. | 10.7.2018
Když, díky svitu blesku, v tunelu potkáte svůj stín... | 10.7.2018 V betonové podlaze tunelu zůstal dodnes zachovaný otisk podrážky boty jednoho z dělníků. Jeho jméno se asi nikdy nedozvíme. | 10.7.2018 Standardní bezpečnostní výklenek v tunelu. | 10.7.2018
Zavalená část tunelu, člověk se doslova může dotknout klenby tunelu. A možná se ještě lekne protijdoucích badatelů. | 10.7.2018 Po odstřelení slavošovského portálu tunelu partyzány v roce 1944 došlo k zanesení tunelu zeminou. Do jaké výšky poznáte podle zasypaných bezpečnostních výklenků, z nichž je vidět pouze horní klenba. | 10.7.2018
Po odstřelení slavošovského portálu tunelu partyzány v roce 1944 došlo k zanesení tunelu zeminou. Do jaké výšky poznáte podle zasypaných bezpečnostních výklenků, z nichž je vidět pouze horní klenba. | 10.7.2018 Po odstřelení slavošovského portálu tunelu partyzány v roce 1944 došlo k zanesení tunelu zeminou. Do jaké výšky poznáte podle zasypaných bezpečnostních výklenků, z nichž je vidět pouze horní klenba. | 10.7.2018
Kamenná klenba tunelu. | 10.7.2018 Čím dále od portálů, tím se zmenšuje kamenné ostění a zvyšuje rozsah betonového. | 10.7.2018
Tunel je po směrové stránce postavený do dvou oblouků. | 10.7.2018 Slavošovský portál tunelu má po opravě závalu průchozí výšku cca 1,5 metru. | 10.7.2018 Ještě nedokončený Slavošovský portál tunelu vyhodili v roce 1944 do vzduchu partyzáni. Obávali se, že by tudy mohla projít německá vojska. | 10.7.2018
V roce 2012 upravený slavošovský portál a vstup do tunelu. | 10.7.2018 V roce 2012 upravený slavošovský portál a vstup do tunelu. | 10.7.2018 V roce 2012 upravený slavošovský portál a vstup do tunelu. | 10.7.2018
Sestup do tunelu po dřevěných schodech. | 10.7.2018


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021