Tramvaje v Geře

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvaje v Geře


Když se v roce 1972 postavila ve východoněmecké Geře nová obytná čtvrť Lusan, bylo potřeba nějakým způsobem posílit tramvajovou dopravu. Dosluhující málo kapacitní vozy Lowa již přestávaly náporu cestujících stačit, a tak Dopravní podnik Gera (Geraer Verkehrsbetrieb GmbH) musel přistoupil k nákupu nových tramvajových vozů. Jako nejvýhodnější varianta se jevilo zakoupení tramvajových vozů KT4D z Československého ČKD.

Rodící se autobusový terminál před hlavním nádražím v Geře | 17.11.2005
Historický vůz Man ev.č.12 odstavený v remízovací hale | 17.11.2005
Modernizovaný vůz KT4D na typ KTNF8 vložením nízkopodlažního článku odstavený před vjezdem do dílenského prostoru | 17.11.2005
Interiér vozu KT4D ev.č.337 v pohledu ze zadní plošiny ke kabině řidiče | 17.11.2005
Výstavba nové tramvajové tratě pro linku 1 tzv. Stadtbahnlinie | 17.11.2005
Zajímavě řešený uliční prostor. Vyvýšený obrubník opticky vymezuje prostor pro tramvaj, aby jí automobily odbočující vlevo neblokovaly a současně chrání přechod pro chodce. Jak by se to řešilo u nás? Dvojicí odpudivých masivních betonových prefabrikátů | 17.11.2005
Vstup do areálu vozovny, autobusových garáží a ústředních dílen DP Gera | 17.11.2005
Celkový pohled na jižní vjezd remízovací haly vozovny | 17.11.2005
Historický vlečný vůz Lowa prochází v dílnách kompletní rekonstrukcí | 17.11.2005
Interiér vozu Partybahn ev.č. 111. Černý box po levé straně ukrývá toaletu | 17.11.2005
Výstavba tramvajového obratiště pro linku 1. Koleje se před vjezdem křízí, aby uprostřed smyčky mohl být umístěn terminál bus s přestupní vazbou hrana x hrana | 17.11.2005
Rozjezdová splítka umístěná přímo v zastávce Fussgangerbrucke. V Praze je takové řešení nepřípustné. Ale proč? | 17.11.2005
První dodávky nových tramvají započaly v roce 1978 zakoupením prvních dvou vozů evidenčních čísel 301 a 302. V roce 1981 je následovalo dalších 8 vozů. I v následujících letech dodávky pokračovaly až do roku 1990, kdy přišlo posledních 5 vozů. Celkem bylo z ČKD dodáno 60 nových vozů.
V roce 1988 prošel vůz 311 přestavbou na cvičný a jako jeho náhrada byl dodán z Brandenburgu vůz s ev. číslem 175 (rok výroby 1981). O rok později jej následovaly 2 vozy z Berlína ev.č. 219 143 a 219 144 (r.v.1978).

Po pádu Berlínské zdi a spojení Německa, dochází v Geře k postupnému úbytku obyvatel ze 146 tisíc na dnešních cca 106 tisíc. Jelikož se záhy stírá rozdíl mezi dopravou v sedle a ve špičce, dochází v roce 1996 k odprodeji prvních 4 vozů do Talinu, které v příštím roce následuje dalších 5 vozů. Od té doby dochází k postupnému odprodeji starých vozů.

V roce 1999 dopravní podnik přistoupil k prototypové modernizaci vozu KT4D. Do pražského ČKD byl odeslán jako první vůz ev.č. 349, kde se podrobil modernizaci na typ KTNF8. Druhý vůz jej sice následoval, modernizace se však díky konkurzu ČKD již nedočkal. Odstrojený byl odeslán zpět do Německa, kde se v továrnách Alstom dočkal dokončení své modernizace. Od roku 2001 jej následovaly další 4 vozy. V současné době obsahuje vozový park 46 vozů typu KT4D a 6 vozů KTNF8. Od roku 2002 brázdí ulice každý páteční večer Partybahn nesoucí evidenční číslo 111. Interiér je přebudován tak, aby umožňoval cestujícím konzumaci, sedadla jsou uspořádána do čtyřek uprostřed se stolečkem, vůz obsahuje toaletu a na zadní plošině je vybudován barový pult.

Tramvajovou síť Gery tvoří dvě linky 2 a 3. Obě jsou provozovány na úzkém 1000 mm rozchodu. Na lince 2 jsou nasazovány sólo vozy KT4D v intervalu 20 minut, o linku č.3 se starají dvojice - KT4D+KT4D, případně KTNF8+KT4D v intervalu 5 minut. V současnosti probíhá výstavba tramvajové trati pro linku 1, tzv. Stadtbahnlinie, která vede přibližně v trase již dříve zrušené trati. Tato trať má být otevřena na podzim 2006. Při této příležitosti bude do Gery dodáno prvních 6 nízkopodlažních 28 metrových tramvají typu NGT8G od Alstomu.

Preference tramvajového provozu a veřejné dopravy obecně je v Geře cítit ze všech stran. Počínaje přestupními vazbami hrana x hrana mezi vlakem, tramvají a busem, vyčkáváním na přestupy, tvarem uličního prostoru a konstrukcí zastávek, stavbou tratí na samostatných tělesech, preferencí tramvajového provozu na křižovatkách a konče automaty na jízdenky umístěných na téměř každé zastávce (pro každý směr zvlášť) a přijímajícími kromě mincí bankovky.

Křižovatky nejsou zatím preferovány všechny, intenzivně se pracuje na jejich úpravě tak, aby mohla být celá síť v příštím roce se spuštěním linky 1 preferována. Na samostatném tělese je vedeno přes 50 procent tramvajových tratí. Jejich kryt tvoří trávnaté pásy, případně na okrajích města se jedná o otevřený kolejový svršek. Nově budovaná linka 1 je na samostatném tělese z 84 procent, ale vzhledem ke své poloze v centrální části města nemůže být otevřený svršek použit.

Na závěr je nutné se zmínit i o ohleduplností řidičů, kteří automaticky při příjezdu tramvaje do zastávky vyčkávají před zvýšenou plochou na obměnu cestujících a rozjedou se teprve až v okamžiku, kdy vozidlo zavře dveře. Dovedete si něco takového představit u nás?

Klaus, vielen Dank für Deine Zeit!

Areál vozovny, autobusových garáží, ústředních dílen a Muzea Geraer Verkehrsbetrieb GmbH
Čistotou zářící repasované podvozky čekají na své využití | 17.11.2005 Vůz KT4D ev.č.309 prochází v dílnách pravidelnou prohlídkou | 17.11.2005 Vůz KT4D ev.č.309 prochází v dílnách pravidelnou prohlídkou | 17.11.2005 Nejenom autobusy z východu reznou. Příkladem budiž Mercedes ev.č.343 | 17.11.2005 Detail osazeného podvozku pro rozchod 1000 mm na voze KT4D | 17.11.2005
Historický vůz Lowa ev.č.16 stojí v hale vozovny | 17.11.2005 Partywagen ev.č.111 odpočívá po boku historických vozů v hale vozovny | 17.11.2005 Zkrácený služební vůz T4 ev.č. 106 stojí v ústředních dílnách. Zkrácení vozu bylo provedeno v 90. letech v ÚDDP Praha | 17.11.2005 V ústředních dílnách jsou umístěny také soustruhy na úpravu okolků. Novější v popředí je nepoužitelný, starší projde v příštím roce rekonstrukcí | 17.11.2005 Vůz KT4D ev.č.340 odstavený v remízovací hale vozovny | 17.11.2005
Detail přístrojové desky vozu KT4D | 17.11.2005 Ovládací stanoviště pro postavení a znázornění postavené vlakové cesty | 17.11.2005 Netradiční vchod do tramvajového muzea umístěného nad halou ústředních dílen | 17.11.2005 Součástí muzea je i expozice představující vývoj a úpravu sedaček tramvajových vozů | 17.11.2005 Vjezd do areálu vozovny je opět řešen netradičně. Křižovatka je na jednom rameni vyosena, jelikož vede na samostatném tělese. Vozidla zatahující od zastávky Gera-Zwotzen tak vybočují nejprve do souběžného jízdního pruhu a následně v oblouku překříží jízdní pruh pro protější směr | 17.11.2005
Výstavba nové tramvajové trati pro linku 1
Výstavba nové tramvajové trati pro linku 1 | 17.11.2005 Výstavba nové tramvajové trati pro linku 1 | 17.11.2005 Frau Zemlin přednáší o nové tramvajové trati pro Stadtbahnlinii 1. Povšimněte si vizualizace nové koncepce přednádražního prostoru | 17.11.2005 Obživlá vizualizace z předchozího snímku. Papírový model ukazuje přednádražní prostor v plné kráse. Tramvajová zastávka bude umístěna přímo pod kolejištěm nádraží, takže spojení bude zajištěno výtahy přímo na nástupiště | 17.11.2005
Fotografie z běžného provozu
Tramvaj na lince 2 vyčkává v zastávce Gera-Zwotzen. Ale proč? | 17.11.2005 Desiro 642-543-02 právě přijíždí do zastávky Gera-Zwotzen | 17.11.2005 ..Ahá, tak proto se čekalo! Přestup hrana x hrana  v praxi. Co na tom, že přestupoval jediný člověk! | 17.11.2005 Ing. Pospíšil provádí měření výšky nástupní hrany ostrůvku. Výsledek? Výška nástupiště činí 30 cm a obrubníky, které jej lemují umožnují tzv. kneeling. Inu technik se nezapře. :-D | 17.11.2005 Zrušené tramvajové obratiště u hlavního nádraží | 17.11.2005
Jedno z mnoha řešení zastávkového prostoru tzv. vídeňské zastávky - zde Herderstrasse | 17.11.2005 Vůz KT4D ev.č. 354 stanicuje v zastávce Betriebshof | 17.11.2005 Souprava vozů 2xKT4D vyčkává na konečné linky 3 v obratišti Bieblach Ost | 17.11.2005 Souprava vozů 2xKT4D s řídícím vozem ev.č.310 na lince 3 u zastávky Franz Engels Strasse | 17.11.2005 Souprava vozů 2xKT4D s řídícím vozem ev.č.310 na lince 3 u zastávky Franz Engels Strasse. Povšimněte si ukázněnosti řidičů, kteří vyčkávají do zavření dveří před zastávkovým prostorem | 17.11.2005
...teprve po zavření dveří se vyčkávající vozidla rozjedou | 17.11.2005 Souprava vozů KTNF8+KT4D s řídícím vozem ev.č.349 na lince 3 u zastávky Franz Engels Strasse | 17.11.2005 Souprava vozů KTNF8+KT4D s řídícím vozem ev.č.353 na lince 3 vjíždí do zastávky Fussgangerbrucke | 17.11.2005 Souprava vozů 2xKT4D s řídícím vozem ev.č.312 na lince 3 vjíždí do zastávky Fussgangerbrucke | 17.11.2005 Souprava vozů 2xKT4D s řídícím vozem ev.č.304 na lince 3 vjíždí do zastávky Herderstrasse | 17.11.2005
Souprava vozů KTNF8+KT4D s řídícím vozem ev.č.351 na lince 3 vjíždí do zastávky Herderstrasse | 17.11.2005 Prostor autobusového miniterminálu Tinz je umístěn uprostřed tramvajové smyčky | 17.11.2005 Souprava vozů 2xKT4D s řídícím vozem ev.č.306 na lince 3 u zastávky Sorgemarkt | 17.11.2005
U zastávky Sorgemarkt prochází koleje řadou domů bez jakéhokoliv zabezpečení. Všimněte si slečny na obrázku, jaký má respekt z možné jízdy tramvaje | 17.11.2005 U zastávky Sorgemarkt prochází koleje řadou domů bez jakéhokoliv zabezpečení. Tentokráte s projíždějící tramvají. Maximální rychlost zde je 15 km/h | 17.11.2005 Souprava vozů 2xKT4D s řídícím vozem ev.č.308 na lince 3 u zastávky Sorgemarkt | 17.11.2005 Tramvajový brus v akci. Právě vyjíždí z obratiště Tinz | 17.11.2005 Interiér tramvajového brusu vyrobeného z drážďanského vozu T4D. Zde se projevuje německá preciznost, jelikož i když je vůz pouze pracovní, dalo by se jíst i z podlahy. Vůz brázdí tramvajovou síť denně, přičemž najezdí přibližně 80km každý den | 17.11.2005

více fotografií je možné spatřit ve Fotožurnálu ze dne 17.listopadu 2005


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024